Riječi koje završavaju s v

     
Potraga za riječi    počevši        završava      


popis riječi koje završavaju s v

labav
ubav
gubav
ljubav
gnjecav
pronicav
svjetlucav
zerdav
udav
krivudav
gizdav
pjegav
ljigav
prgav
vijugav
šugav
mlohav
rohav
lajav
kaljav
traljav
brbljav
škiljav
prljav
mirišljav
kržljav
boginjav
suhonjav
prnjav
blatnjav
slabunjav
sladunjav
koštunjav
brašnjav
brzojav
kakav
svakakav
nekakav
ikakav
nikakav
dlakav
onakav
takav
ovakav
flekav
bodljikav
šupljikav
vodnjikav
aljkav
manjkav
unjkav
sipkav
žmirkav
šmrkav
laskav
praskav
piskav
lukav
rukav
lav
ćelav
svojeglav
tvrdoglav
šupljoglav
gologlav
tupoglav
vrtoglav
bezglav
kilav
pilav
žilav
plav
splav
klimav
slinav
dunav
hrapav
trapav
šepav
pipav
glupav
čupav
narav
varav
brav
kudrav
zdrav
odzdrav
nezdrav
pozdrav
mrav
zaborav
samozaborav
ćorav
prav
uprav
titrav
kuštrav
grgurav
sav
blesav
hvalisav
mirisav
ćosav
drhtav
mlitav
čitav
mrtav
polumrtav
stav
krastav
sastav
blistav
postav
ustav
sustav
podsustav
ekosustav
makrosustav
bljutav
mutav
rutav
blještav
kreštav
prištav
krvav
klizav
sklizav
čangrizav
sluzav
mišićav
drečav
bubuljičav
sumnjičav
sitničav
grozničav
rupičav
kričav
tričav
hrskavičav
jezičav
sušičav
kovrčav
čađav
rđav
hrđav
šav
šašav
mršav
gušav
pjenušav
pdv
zmajev
jurajev
nadjev
pridjev
odisejev
cijev
kalcijev
poncijev
žircijev
minkowskijev
lijev
julijev
neptunijev
zijev
magnezijev
zaljev
odljev
preljev
priljev
proljev
muževljev
markovljev
sinovljev
izljev
gnjev
pjev
napjev
pripjev
dvopjev
hvalospjev
slavospjev
ogrjev
odsjev
usjev
zahtjev
prohtjev
carev
gospodarev
mađarev
izuzev
mjesečev
indijčev
indijančev
amerikančev
japančev
makedončev
sunčev
očev
crnogorčev
minonosčev
prosčev
knežev
iv
rodoljubiv
istinoljubiv
miroljubiv
osvetoljubiv
koristoljubiv
gostoljubiv
negostoljubiv
neizreciv
div
neuskladiv
nesavladiv
nenadoknadiv
obradiv
nepobjediv
usporediv
neusporediv
nepovrediv
neprovediv
neizvediv
recidiv
gerundiv
arhiv
zapaljiv
nezapaljiv
raspaljiv
upaljiv
neupaljiv
taljiv
mučaljiv
šaljiv
sažaljiv
nepokolebljiv
upotrebljiv
neupotrebljiv
gibljiv
zaljubljiv
pronicljiv
gadljiv
dopadljiv
upadljiv
suradljiv
nesuradljiv
svadljiv
zajedljiv
uvredljiv
štedljiv
neprekidljiv
stidljiv
vidljiv
zavidljiv
nevidljiv
prilagodljiv
škodljiv
neškodljiv
vodljiv
zavodljiv
povodljiv
izvodljiv
neizvodljiv
smrdljiv
uzbudljiv
ćudljiv
djeljiv
nedjeljiv
odjeljiv
trpeljiv
netrpeljiv
čagljiv
rastegljiv
podrugljiv
porugljiv
primjenjljiv
škakljiv
zamamljiv
primamljiv
programljiv
prijemljiv
dremljiv
zanimljiv
nezanimljiv
dojmljiv
pojmljiv
lomljiv
nesalomljiv
neslomljiv
razumljiv
nerazumljiv
hranljiv
procjenljiv
nezamjenljiv
odmjenljiv
primjenljiv
neprimjenljiv
promjenljiv
nepromjenljiv
neizmjenljiv
proračunljiv
neodoljiv
blagoglagoljiv
neumoljiv
halapljiv
ishlapljiv
ljepljiv
opipljiv
neopipljiv
sipljiv
topljiv
netopljiv
strpljiv
nestrpljiv
marljiv
varljiv
kvarljiv
pokvarljiv
svarljiv
ostvarljiv
proždrljiv
mjerljiv
nemjerljiv
izmjerljiv
povjerljiv
nepovjerljiv
uvjerljiv
neuvjerljiv
izbirljiv
dirljiv
pomirljiv
nepomirljiv
gorljiv
govorljiv
razgovorljiv
prepoznatljiv
prihvatljiv
neprihvatljiv
shvatljiv
neshvatljiv
upečatljiv
zamjetljiv
primjetljiv
osjetljiv
dosjetljiv
neosjetljiv
preosjetljiv
fotoosjetljiv
nametljiv
nenametljiv
razmetljiv
okretljiv
pokretljiv
nepokretljiv
predusretljiv
susretljiv
osvetljiv
podmitljiv
nepodmitljiv
savitljiv
nesavitljiv
dovitljiv
čitljiv
načitljiv
nečitljiv
nasrtljiv
prevrtljiv
popustljiv
nepopustljiv
nepropustljiv
ganutljiv
čeznutljiv
ćutljiv
šutljiv
probavljiv
zaboravljiv
popravljiv
nepopravljiv
naslovljiv
obnovljiv
neponovljiv
rastezljiv
gramzljiv
plačljiv
uočljiv
poučljiv
preporučljiv
nepreporučljiv
plašljiv
strašljiv
podsmješljiv
podnošljiv
nepodnošljiv
snošljiv
nesnošljiv
ušljiv
zagušljiv
bojažljiv
lažljiv
snalažljiv
nesnalažljiv
pažljiv
nepažljiv
razdražljiv
grabežljiv
boležljiv
sramežljiv
darežljiv
brižljiv
zagrižljiv
izdržljiv
neizdržljiv
uzdržljiv
ranjiv
neobranjiv
neranjiv
hranjiv
sanjiv
neocjenjiv
procjenjiv
neprocjenjiv
nezamjenjiv
primjenjiv
neprimjenjiv
nepromjenjiv
izmjenjiv
neiskorjenjiv
pomnjiv
sumnjiv
nesumnjiv
neobjašnjiv
razjašnjiv
nerazjašnjiv
kažnjiv
sablažnjiv
spojiv
nespojiv
brojiv
nebrojiv
prebrojiv
neubrojiv
neizbrojiv
neodvojiv
nerazdvojiv
neosvojiv
priliv
upliv
sliv
nezamisliv
pljesniv
nerastopiv
zanemariv
nezastariv
ostvariv
neostvariv
nepoderiv
nerazderiv
neizmjeriv
proširiv
kriv
neoboriv
goriv
nesagoriv
poriv
nerastvoriv
nerazoriv
obazriv
neobazriv
prezriv
podozriv
siv
masiv
pasiv
podesiv
neopisiv
neispisiv
izbrisiv
neizbrisiv
prenosiv
dativ
sedativ
negativ
vokativ
ablativ
apelativ
plativ
neplativ
superlativ
nominativ
komparativ
imperativ
laksativ
stativ
prezervativ
akuzativ
aditiv
akreditiv
genitiv
infinitiv
aperitiv
pozitiv
dijapozitiv
aktiv
objektiv
adjektiv
kolektiv
detektiv
motiv
neukrotiv
protiv
naprotiv
jestiv
nenamjestiv
iskoristiv
žalostiv
milostiv
nepremostiv
oprostiv
neoprostiv
dopustiv
nedopustiv
učtiv
neučtiv
neponištiv
neuništiv
odaziv
neiskaziv
naziv
saziv
odziv
jeziv
oporeziv
neoporeziv
priziv
gramziv
eksploziv
poziv
opoziv
neopoziv
kurziv
bolećiv
molećiv
privlačiv
izlječiv
neizlječiv
slatkorječiv
neprijemčiv
promočiv
nepromočiv
priljepčiv
isključiv
nedokučiv
otuđiv
neotuđiv
nenadmašiv
neustrašiv
nerazriješiv
nerješiv
nepogrešiv
živ
neutaživ
neizbježiv
neživ
nedostiživ
raspoloživ
složiv
održiv
neodrživ
neizdrživ
utrživ
nkv
grabov
vrbov
djedov
redov
židov
rilkeov
njegov
hammingov
machov
njihov
kov
seebeckov
bikov
korisnikov
izvoznikov
doušnikov
dušikov
okov
nitkov
lov
bungalov
jalov
munsellov
ribolov
pustolov
vremeplov
zrakoplov
naslov
nadnaslov
podnaslov
međunaslov
rodoslov
blagoslov
bogoslov
proslov
ulov
wertheimov
nov
lampkinov
maslinov
kelvinov
josephsonov
westonov
trnov
lopov
rov
garov
šarov
millerov
cimerov
zenerov
krumpirov
sirov
krov
pokrov
korov
lovorov
otrov
protuotrov
surov
kokosov
usov
tov
gotov
hrastov
zov
izazov
lažov
hpv
crv
nerv
krv
strv
tv
atv
htv


vidi sve riječi koje završe s av
vidi sve riječi koje završe s dv
vidi sve riječi koje završe s ev
vidi sve riječi koje završe s iv
vidi sve riječi koje završe s kv
vidi sve riječi koje završe s ov
vidi sve riječi koje završe s pv
vidi sve riječi koje završe s rv
vidi sve riječi koje završe s tv


 

 
Popis riječi -