Riječi koje završavaju s o

     
Potraga za riječi    počevši        završava      


popis riječi koje završavaju s o

kabao
zagrebao
ogrebao
izgrebao
nazebao
ozebao
prozebao
obao
dubao
udubao
skubao
cicao
zaticao
preticao
dao
zazviždao
uzmagao
nagao
prenagao
prebjegao
pribjegao
dobjegao
pobjegao
izbjegao
legao
podlegao
prilegao
polegao
slegao
izlegao
ispregao
suspregao
potpregao
upregao
prisegao
posegao
rastegao
ožegao
užegao
digao
nadigao
pridigao
podigao
izdigao
uzdigao
strigao
podstrigao
stigao
prestigao
pristigao
dostigao
postigao
sustigao
mogao
onemogao
iznemogao
domogao
pomogao
pripomogao
smogao
uzmogao
vrgao
odvrgao
podvrgao
uvrgao
izvrgao
ugao
okrugao
zajahao
odjahao
ujahao
izjahao
uzjahao
zamahao
kihao
zapuhao
jao
hajao
zalajao
dotrajao
preostajao
prostajao
izostajao
opstajao
odustajao
nevaljao
zadebljao
kašljao
nakašljao
zastenjao
upinjao
tornjao
uznastojao
predstojao
pristojao
udostojao
prostrujao
zazujao
kao
kokodakao
raskokodakao
kakao
iskakao
poskakao
proplakao
makao
odmakao
poodmakao
primakao
pomakao
promakao
razmakao
izmakao
uzmakao
pakao
takao
zatakao
dotakao
potakao
spotakao
utakao
nasjekao
rasjekao
sasjekao
zasjekao
odsjekao
podsjekao
presjekao
isjekao
posjekao
usjekao
pekao
prepekao
pripekao
opekao
spekao
rekao
zarekao
nabrekao
odrekao
dorekao
porekao
prorekao
urekao
izrekao
tekao
natekao
zatekao
pritekao
potekao
protekao
istekao
proistekao
nikao
ponikao
pronikao
iznikao
navikao
nenavikao
zavikao
odvikao
privikao
povikao
svikao
ojkao
zahrkao
krkao
nasrkao
obukao
gukao
hukao
mukao
podmukao
promukao
napukao
nasukao
tukao
natukao
zatukao
pretukao
dotukao
potukao
stukao
istukao
utukao
vukao
navukao
zavukao
odvukao
prevukao
dovukao
povukao
provukao
svukao
presvukao
razvukao
izvukao
radoznao
neradoznao
pao
otepao
dotepao
rastepao
pripao
krampao
dopao
spopao
topao
crpao
iscrpao
raspao
ispao
upao
zamirao
prepirao
odupirao
obzirao
katalizirao
harmonizirao
prozirao
prikrao
dokrao
tanjurao
pasao
otplesao
nanesao
odnesao
donesao
ponesao
snesao
unesao
raznesao
iznesao
uznesao
otkresao
ukresao
tresao
odisao
prokisao
misao
namisao
zamisao
primisao
pomisao
promisao
smisao
besmisao
nesmisao
spisao
zamirisao
primirisao
nesuvisao
osao
posao
lipsao
djetao
pijetao
svijetao
meketao
kreketao
zakreketao
izmetao
lepetao
trepetao
odšetao
došetao
dahtao
skitao
preplitao
vitao
hihotao
hohotao
kotao
klokotao
cvokotao
roptao
soptao
ponarastao
zarastao
obrastao
nadrastao
nedorastao
porastao
urastao
izrastao
uzrastao
učestao
škrgutao
doskakutao
zacvrkutao
zakriještao
blještao
zapljuštao
zašuštao
čavao
đavao
namigivao
odmahivao
razmahivao
zaokupljivao
zadivljivao
nadahnjivao
preskakivao
zastajkivao
zavirivao
provirivao
izvirivao
olizivao
posjećivao
isporučivao
zavređivao
usuđivao
prisluživao
službovao
nagladovao
poradovao
uzradovao
uredovao
negodovao
prekovao
likovao
obilovao
stolovao
danovao
mudrovao
zborovao
šurovao
četovao
samotovao
naputovao
učestvovao
zao
omazao
ogrezao
prorezao
razrezao
obavezao
dovezao
provezao
izvezao
grizao
ugrizao
razgrizao
rzao
zarzao
uzao
muzao
izmuzao
dopuzao
otpuzao
zaječao
naklečao
zvečao
cičao
zakričao
brenčao
natrčao
zatrčao
pritrčao
dotrčao
utrčao
hučao
obašao
našao
pronašao
snašao
zašao
izašao
proizašao
uzašao
išao
naišao
obišao
zaobišao
unišao
mimoišao
prišao
sišao
otišao
razišao
izišao
uzišao
došao
nadošao
pridošao
dobrodošao
pošao
prošao
ušao
žao
nažao
nebo
zobo
katarbo
ždrebico
prebjeglico
kolico
korpico
strico
krastavico
graničico
žganco
žumanco
skerco
unesco
do
pikado
avokado
helado
poklado
tornado
stado
živado
oranžado
mjedo
stampedo
torpedo
usporedo
govedo
čedo
saldo
tildo
crescendo
krešendo
brdo
nizbrdo
uzbrdo
krdo
pseudo
uludo
bananagnijezdo
odozdo
grozdo
debeo
zagrebeo
video
najeo
zajeo
prejeo
gnjeo
pojeo
nasjeo
zasjeo
odsjeo
ujeo
izjeo
sapleo
isprepleo
opleo
dopleo
ispleo
upleo
zameo
razmeo
izmeo
pepeo
predreo
napreo
zapreo
sreo
presreo
nezreo
nedozreo
veseo
neveseo
kiseo
veo
nadveo
odveo
preveo
priveo
doveo
proveo
sproveo
uveo
proizveo
zagrizeo
sasiječeo
anđeo
arhanđeo
žeo
triumfo
ago
lumbago
ljago
prtljago
naslago
vlago
snago
pretrago
potrago
istrago
prevago
prečago
njego
pjego
nego
zaprego
prisego
protego
stego
žego
indigo
brigo
nebrigo
žigo
mango
tango
flamingo
mungo
logo
podlogo
slogo
neslogo
nogo
premnogo
stonogo
argo
embargo
kargo
nadugo
zadugo
nedugo
jugo
zaslugo
uslugo
jarugo
zadrugo
okrugo
prugo
oprugo
ostrugo
tugo
odozgo
eho
utjeho
natiho
potiho
svrho
uho
ruho
pazuho
bio
dograbio
uglibio
skobio
nadrobio
udrobio
grbio
pogrbio
zgrbio
svrbio
uglazbio
cio
dio
zasmradio
osmradio
unazadio
lebdio
blijedio
poblijedio
problijedio
izblijedio
zavrijedio
sijedio
osijedio
posijedio
probesjedio
predio
štedio
zaštedio
prištedio
poštedio
uštedio
bridio
stidio
zastidio
vidio
zavidio
pozavidio
predvidio
obnevidio
previdio
svidio
uvidio
razvidio
izvidio
odio
dohodio
ophodio
pogospodio
narodio
odrodio
privodio
svodio
dozlogrdio
smrdio
udio
audio
gudio
bludio
zabludio
poludio
jezdio
adagio
uobičajio
zapiljio
upiljio
izdovoljio
zabuljio
izbuljio
smijuljio
kinjio
raslojio
lio
zrcalio
pošalio
prežalio
nastrijelio
odstrijelio
raskiselio
želio
zaželio
poželio
umilio
prekrilio
procvilio
bolio
zabolio
prebolio
obolio
razbolio
odolio
portfolio
uzoholio
volio
zavolio
privolio
izvolio
blagoizvolio
namislio
mio
odalamio
zanijemio
nemio
ustremio
razlomio
grmio
prekrmio
smio
doumio
razumio
sporazumio
nanio
zanio
ogladnio
ohladnio
ožednio
odnio
podnio
porumenio
prenio
odrvenio
zaslinio
prinio
donio
pridonio
ponio
pronio
kopnio
snio
bjesnio
pobjesnio
unio
iznio
uznio
uštapio
ucijepio
ukrijepio
zdipio
kipio
prekipio
uskipio
ćopio
trpio
pretrpio
otrpio
strpio
neuspio
olupio
cincario
redario
razulario
mesario
impresario
životario
stario
zastario
ostario
prokrijumčario
stočario
embrio
dojedrio
izmudrio
nacerio
primirio
propirio
privirio
pomokrio
gorio
nagorio
žagorio
pregorio
pogorio
izgorio
okorio
sumporio
potvorio
zorio
trio
kutrio
zajapurio
proturio
uturio
prevrio
zrio
sazrio
dozrio
nedozrio
smijesio
naresio
visio
pronosio
omrsio
promrsio
zaklatio
ispremlatio
propatio
ispatio
poduhvatio
hrvatio
pohrvatio
priprijetio
letio
naletio
saletio
zaletio
obletio
odletio
preletio
priletio
doletio
poletio
proletio
sletio
uletio
razletio
izletio
uzletio
odteretio
pretio
htio
drhtio
pohitio
nalaktio
buktio
plamtio
ceptio
treptio
kiptio
vrtio
zavrtio
uvrtio
ukrstio
zaustio
gustio
ćutio
oćutio
šutio
zašutio
odšutio
prešutio
ušutio
skladištio
naljuštio
nagnjavio
zagnjavio
oćelavio
smlavio
pobenavio
prizdravio
zatravio
ustravio
zastavio
zlostavio
mršavio
omršavio
posivio
živio
naživio
zaživio
nadživio
preživio
doživio
poživio
uživio
obudovio
oduhovio
nalovio
vrvio
utuvio
uzio
prosuzio
čio
dovlačio
istumačio
zaintačio
upopriječio
nagnječio
očovječio
raskrečio
ukoričio
zamomčio
dirinčio
ustobočio
zatočio
namagarčio
napabirčio
napučio
raspučio
utrostručio
ustrašio
sašio
ispušio
razbarušio
skrušio
nakostrušio
urušio
pobilježio
ubilježio
namnožio
ispržio
okužio
navajo
tadijo
indijo
črčkarijo
sitničarijo
asirijo
morijo
tobdžijo
veziljo
spoljo
drljo
tenjo
blizankinjo
čubonjo
seronjo
glavonjo
žrvnjo
mužnjo
ujo
ako
iako
šljako
kako
dakako
svakako
nekako
ikako
nikako
otkako
dlako
olako
polako
navlako
presvlako
svejednako
preinako
onako
ionako
oznako
doznako
naopako
barako
trako
zrako
sako
tako
štako
šako
mlijeko
rijeko
poprijeko
upoprijeko
nadaleko
opeko
preko
zapreko
prepreko
opreko
izreko
oseko
biblioteko
apoteko
hipoteko
grafiko
trafiko
bodljiko
trepetljiko
publiko
odliko
priliko
nepriliko
jadoliko
ikoliko
ukoliko
soliko
utoliko
sliko
razliko
izliko
keramiko
ekonomiko
paniko
suradniko
tehniko
elektrotehniko
krajniko
harmoniko
kroniko
elektroniko
župniko
peruniko
epiko
rubriko
periko
metaforiko
omoriko
ispriko
triko
gramatiko
atletiko
kibernetiko
taktiko
gotiko
motiko
elektrooptiko
stilistiko
karakteristiko
beletristiko
trstiko
akustiko
viko
naviko
poviko
fiziko
brajko
tečajko
galilejko
jevrejko
sofijko
skrižaljko
debeljko
nevoljko
vojko
tekstilko
razlomko
seljanko
gurmanko
franko
natanko
pelivanko
kanađanko
naftalinko
ružmarinko
torinko
sinko
argentinko
šljunko
oko
naoko
rokoko
naširoko
stoko
čoko
klupko
stanarko
poklisarko
varko
tehničarko
slastičarko
šarko
zbrko
hazarderko
praznovjerko
trenerko
operaterko
proleterko
graverko
lovorko
trko
strko
utrko
kurdsko
jevrejsko
amfibijsko
amplitudofrekvencijsko
međufrekvencijsko
privilegijsko
sinkronijsko
kaspijsko
višekriterijsko
starateljsko
lonjsko
linearnologaritamsko
kansko
armensko
protrombinsko
bestežinsko
magnetronsko
kriotronsko
jednotonsko
daytonsko
kineskopsko
elektrometarsko
troposfersko
zvijersko
višeprocesorsko
vibratorsko
nesportsko
kablovsko
protutrustovsko
tko
nakratko
zakratko
ukratko
svatko
narijetko
kojetko
umetko
netko
svršetko
itko
zgoditko
nitko
buko
jabuko
obuko
žbuko
poduko
luko
odluko
muko
unuko
praunuko
pouko
ruko
preporuko
oporuko
grbavko
sarajevko
rovko
kosovko
trubačko
nadugačko
jednjačko
stručnjačko
kupačko
čehoslovačko
tjedničko
povjereničko
suglasničko
razvratničko
služničko
hydrostatičko
aseptičko
sinergističko
menadžerijalističko
filatelističko
priključko
kučko
sportaško
nestaško
šaško
snješko
suviško
psihofiziološko
farmakološko
onkološko
škrabalo
kolebalo
trebalo
ustrebalo
uzbibalo
gibalo
nagibalo
sagibalo
prigibalo
pogibalo
ugibalo
izgibalo
zibalo
čembalo
bubalo
zubalo
glazbalo
vježbalo
bacalo
nabacalo
žacalo
jecalo
zasijecalo
ispresijecalo
prosijecalo
natjecalo
pretjecalo
pritjecalo
potjecalo
stjecalo
utjecalo
klicalo
micalo
odmicalo
primicalo
pomicalo
promicalo
nicalo
pronicalo
pripicalo
izricalo
priticalo
isticalo
uticalo
frcalo
nakrcalo
ukrcalo
šmrcalo
koprcalo
vrcalo
kašljucalo
kucalo
zakucalo
pokucalo
svjetlucalo
mucalo
popucalo
raspucalo
natucalo
zabadalo
probadalo
obladalo
vladalo
zavladalo
nadvladalo
prevladalo
ovladalo
svladalo
komadalo
padalo
napadalo
zapadalo
pripadalo
opadalo
popadalo
propadalo
spadalo
raspadalo
ispadalo
otpadalo
upadalo
potkradalo
zadalo
zapovijedalo
pripovijedalo
opsjedalo
izjedalo
sagledalo
zagledalo
odgledalo
pregledalo
pogledalo
progledalo
izgledalo
redalo
zaredalo
obredalo
poredalo
predalo
raspredalo
izredalo
kidalo
prekidalo
pokidalo
raskidalo
iskidalo
otkidalo
ukidalo
pridalo
zidalo
drndalo
brundalo
dodalo
hodalo
prodalo
rasprodalo
ševrdalo
gudalo
opravdalo
izdalo
gizdalo
pouzdalo
zviždalo
ufalo
lagalo
predlagalo
odlagalo
polagalo
raspolagalo
slagalo
naslagalo
razlagalo
izlagalo
razdragalo
tragalo
polijegalo
slijegalo
razlijegalo
trgalo
potrgalo
halo
razmahalo
zanjihalo
kihalo
krhalo
skrhalo
propuhalo
bajalo
lajalo
napajalo
opajalo
spajalo
zbrajalo
poluzbrajalo
trajalo
nastajalo
rastajalo
prestajalo
pristajalo
ostajalo
dostajalo
nedostajalo
preostajalo
postajalo
odvajalo
razdvajalo
izdvajalo
osvajalo
blejalo
obijalo
pobijalo
probijalo
razbijalo
izbijalo
klijalo
proklijalo
dolijalo
smijalo
nasmijalo
napijalo
opijalo
zagrijalo
ugrijalo
razgrijalo
prijalo
sijalo
zasijalo
usijalo
savijalo
zavijalo
odvijalo
svijalo
razvijalo
izvijalo
valjalo
brbljalo
izbrbljalo
strijeljalo
ciljalo
škakljalo
mrmljalo
sakupljalo
prikupljalo
srljalo
kotrljalo
dokotrljalo
čavrljalo
spetljalo
ljuljalo
zaljuljalo
uljuljalo
šuljalo
ušuljalo
nažuljalo
zabavljalo
obavljalo
javljalo
nazdravljalo
pozdravljalo
zaboravljalo
pripravljalo
popravljalo
raspravljalo
ispravljalo
upravljalo
stavljalo
nastavljalo
rastavljalo
sastavljalo
predstavljalo
ostavljalo
postavljalo
uspostavljalo
pretpostavljalo
zaustavljalo
kašljalo
zamišljalo
pomišljalo
naklanjalo
zaklanjalo
priklanjalo
sklanjalo
uklanjalo
naslanjalo
oslanjalo
sanjalo
odzvanjalo
bubnjalo
mijenjalo
penjalo
stenjalo
naginjalo
spominjalo
napinjalo
sapinjalo
zapinjalo
pričinjalo
započinjalo
sumnjalo
vonjalo
lunjalo
napunjalo
ispunjalo
šunjalo
nastojalo
sastojalo
pristojalo
postojalo
sjalo
obasjalo
zasjalo
prosjalo
bujalo
prohujalo
brujalo
strujalo
prostrujalo
uzrujalo
zujalo
skakalo
plakalo
zaplakalo
rasplakalo
sjeckalo
zveckalo
bockalo
smijuckalo
kuckalo
lelekalo
čekalo
pričekalo
dočekalo
urlikalo
preslikalo
vikalo
manjkalo
pomanjkalo
uzmanjkalo
tapkalo
tipkalo
kopkalo
pobrkalo
žmirkalo
govorkalo
burkalo
uzburkalo
gurkalo
laskalo
praskalo
ljeskalo
bljeskalo
pljeskalo
treskalo
iskalo
zaiskalo
tiskalo
natiskalo
pritiskalo
stiskalo
prskalo
poprskalo
rasprskalo
tutkalo
zviždukalo
hukalo
kukalo
nukalo
ponukalo
nasukalo
fićukalo
bućkalo
profućkalo
pljačkalo
načičkalo
smješkalo
šuškalo
zašuškalo
gomilalo
nagomilalo
školalo
urlalo
poslalo
svjetlalo
zavitlalo
zakovitlalo
uskovitlalo
lamalo
zamalo
drijemalo
zadrijemalo
zapremalo
pripremalo
imalo
nadimalo
nimalo
zanimalo
snimalo
doimalo
poimalo
poprimalo
otimalo
uzimalo
zauzimalo
obuzimalo
oduzimalo
poduzimalo
sažimalo
pomalo
uzdrmalo
umalo
bezmalo
vrzmalo
granalo
razgranalo
nagnalo
pognalo
finalo
mikroračunalo
izravnalo
znalo
saznalo
priznalo
poznalo
prepoznalo
raspoznalo
upoznalo
kapalo
skapalo
naklapalo
preklapalo
uklapalo
napalo
natapalo
rastapalo
utapalo
cjepalo
cijepalo
pocijepalo
tepalo
dočepalo
ščepalo
hripalo
škripalo
pripalo
obasipalo
rasipalo
posipalo
prosipalo
štampalo
dopalo
kopalo
zakopalo
spopalo
stopalo
krpalo
skrpalo
natrpalo
zatrpalo
raspalo
kupalo
okupalo
lupalo
nastupalo
zastupalo
odstupalo
pristupalo
postupalo
obaralo
udaralo
zaudaralo
pregaralo
izgaralo
trčkaralo
puškaralo
odmaralo
umaralo
tumaralo
paralo
rasparalo
mlataralo
postaralo
zavaralo
odgovaralo
pregovaralo
prigovaralo
dogovaralo
pogovaralo
pretvaralo
stvaralo
razaralo
začaralo
očaralo
dočaralo
razočaralo
šaralo
odabralo
nabralo
sabralo
pribralo
deralo
zaderalo
proderalo
razderalo
zamjeralo
smjeralo
tjeralo
natjeralo
pretjeralo
otjeralo
dotjeralo
potjeralo
protjeralo
rastjeralo
istjeralo
utjeralo
veralo
večeralo
igralo
zaigralo
odigralo
razigralo
biralo
sabiralo
razabiralo
izabiralo
pribiralo
razbiralo
petrificiralo
skiciralo
multipliciralo
impliciralo
zakompliciralo
iniciralo
komuniciralo
prakticiralo
financiralo
sufinanciralo
izdiferenciralo
denunciralo
provociralo
reduciralo
produciralo
diralo
koincidiralo
suspendiralo
eksplodiralo
prodiralo
aludiralo
studiralo
reagiralo
dirigiralo
zaintrigiralo
skrahiralo
atakiralo
karikiralo
šokiralo
prodefiliralo
kontroliralo
reguliralo
spekuliralo
artikuliralo
kalkuliralo
stimuliralo
akumuliralo
proklamiralo
zamiralo
diplomiralo
alarmiralo
informiralo
transformiralo
umiralo
planiralo
interveniralo
fasciniralo
koordiniralo
definiralo
discipliniralo
eliminiralo
kulminiralo
dominiralo
sankcioniralo
funkcioniralo
impresioniralo
imponiralo
rezoniralo
storniralo
emancipiralo
skalpiralo
opiralo
dopiralo
upiralo
podupiralo
referiralo
sugeriralo
elaboriralo
ignoriralo
doktoriralo
koncentriralo
registriralo
demonstriralo
frustriralo
interesiralo
zainteresiralo
relaksiralo
forsiralo
fokusiralo
debatiralo
konstatiralo
interpretiralo
tretiralo
imitiralo
iritiralo
afektiralo
reflektiralo
diktiralo
rezultiralo
demantiralo
komentiralo
dokumentiralo
prezentiralo
otiralo
bojkotiralo
bankrotiralo
adaptiralo
zastiralo
manifestiralo
insistiralo
prostiralo
rasprostiralo
degustiralo
distribuiralo
opstruiralo
konstituiralo
supstituiralo
previralo
aktiviralo
motiviralo
promoviralo
nerviralo
iznerviralo
serviralo
izviralo
zaziralo
nadziralo
dijalogiziralo
realiziralo
minimaliziralo
normaliziralo
kanaliziralo
paraliziralo
decentraliziralo
kapitaliziralo
aktualiziralo
stabiliziralo
simboliziralo
organiziralo
reorganiziralo
karakteriziralo
kategoriziralo
tematiziralo
kritiziralo
poziralo
marširalo
angažiralo
kralo
pralo
ispralo
promatralo
smatralo
razmatralo
titralo
guralo
osiguralo
turalo
preturalo
doturalo
koturalo
zabasalo
kasalo
talasalo
ustalasalo
bjelasalo
glasalo
nadglasalo
izglasalo
pasalo
plesalo
zaplesalo
otplesalo
kresalo
potresalo
rastresalo
tesalo
nadisalo
odisalo
uzdisalo
pisalo
napisalo
pripisalo
opisalo
propisalo
raspisalo
ispisalo
potpisalo
upisalo
izbrisalo
mirisalo
zamirisalo
plamsalo
rasplamsalo
klipsalo
gatalo
svojatalo
zamatalo
odmatalo
baratalo
hvatalo
nahvatalo
pohvatalo
oblijetalo
dolijetalo
zanovijetalo
cvjetalo
rascvjetalo
pucketalo
meketalo
zveketalo
nametalo
ometalo
pometalo
smetalo
zasmetalo
klepetalo
trepetalo
kretalo
zakretalo
okretalo
pokretalo
susretalo
odšetalo
dahtalo
drhtalo
zadrhtalo
ispreplitalo
pitalo
ispitalo
upitalo
svitalo
čitalo
pročitalo
kliktalo
klokotalo
motalo
klopotalo
štropotalo
šaptalo
treptalo
hroptalo
kartalo
obrtalo
nacrtalo
ocrtalo
zgrtalo
razgrtalo
prevrtalo
stalo
rastalo
sastalo
ponestalo
prestalo
listalo
blistalo
gutalo
progutalo
škrgutalo
skakutalo
cvrkutalo
šaputalo
opraštalo
bliještalo
naviještalo
treštalo
njištalo
pištalo
tištalo
prštalo
puštalo
dopuštalo
popuštalo
spuštalo
šuštalo
zašuštalo
obladavalo
prevladavalo
svladavalo
nadavalo
stradavalo
zadavalo
pregledavalo
razgledavalo
predavalo
odavalo
dodavalo
prodavalo
opravdavalo
izdavalo
izbjegavalo
dodijavalo
upotrebljavalo
usiljavalo
zadovoljavalo
udovoljavalo
rasvjetljavalo
osvjetljavalo
oživljavalo
doživljavalo
sjedinjavalo
rasplinjavalo
nadopunjavalo
objašnjavalo
usložnjavalo
obasjavalo
uzrujavalo
crkavalo
smrkavalo
priračunavalo
razaznavalo
priznavalo
poznavalo
raspoznavalo
spavalo
uspavalo
odobravalo
namjeravalo
uvjeravalo
odigravalo
poigravalo
prekoravalo
upozoravalo
osiguravalo
podrhtavalo
očitavalo
spočitavalo
ocrtavalo
izvještavalo
uništavalo
obećavalo
povećavalo
uvećavalo
omogućavalo
pojačavalo
izjednačavalo
označavalo
sprečavalo
običavalo
okončavalo
ogorčavalo
poučavalo
izučavalo
oteščavalo
naglašavalo
proglašavalo
dešavalo
rješavalo
stišavalo
poboljšavalo
pogoršavalo
svršavalo
odražavalo
izražavalo
obilježavalo
približavalo
ugrožavalo
sadržavalo
zadržavalo
održavalo
suzdržavalo
produžavalo
razoružavalo
rascvalo
lijevalo
zalijevalo
oblijevalo
prelijevalo
oklijevalo
polijevalo
prolijevalo
slijevalo
ulijevalo
razlijevalo
razumijevalo
podrazumijevalo
uspijevalo
prigrijevalo
dozrijevalo
sijevalo
odsijevalo
prosijevalo
zahtijevalo
zijevalo
pjevalo
zapjevalo
raspjevalo
ispjevalo
zahtjevalo
bivalo
zadobivalo
zbivalo
odbacivalo
prebacivalo
izbacivalo
odmahivalo
uzmahivalo
odsjajivalo
potpaljivalo
navaljivalo
zahvaljivalo
razvaljivalo
izrabljivalo
opredjeljivalo
utemeljivalo
zatomljivalo
zasljepljivalo
iscrpljivalo
rasvjetljivalo
osvjetljivalo
objavljivalo
pojavljivalo
uspavljivalo
pojednostavljivalo
smanjivalo
umanjivalo
utanjivalo
razmjenjivalo
izmjenjivalo
nadahnjivalo
uzbunjivalo
preskakivalo
poskakivalo
odjekivalo
očekivalo
iščekivalo
nadvikivalo
dovikivalo
zadirkivalo
pritiskivalo
protiskivalo
iziskivalo
cjelivalo
plivalo
isplivalo
snivalo
zasnivalo
osnivalo
rivalo
obeshrabrivalo
pretjerivalo
smirivalo
umirivalo
provirivalo
sakrivalo
prikrivalo
skrivalo
otkrivalo
pripisivalo
opisivalo
propisivalo
raspisivalo
potpisivalo
nadvisivalo
uzvisivalo
poštivalo
odazivalo
kazivalo
prikazivalo
dokazivalo
pokazivalo
nazivalo
izazivalo
urezivalo
razrezivalo
vezivalo
povezivalo
prizivalo
dozivalo
pozivalo
otplaćivalo
pozlaćivalo
primjećivalo
posjećivalo
osvećivalo
usmrćivalo
smućivalo
upućivalo
prešućivalo
izvješćivalo
označivalo
počivalo
isključivalo
odlučivalo
poručivalo
zagađivalo
rashlađivalo
usklađivalo
naslađivalo
iznenađivalo
obrađivalo
izgrađivalo
surađivalo
izrađivalo
određivalo
unapređivalo
privređivalo
postiđivalo
utvrđivalo
probuđivalo
dovršivalo
razblaživalo
podraživalo
istraživalo
okruživalo
rastuživalo
robovalo
glazbovalo
gladovalo
radovalo
obradovalo
uzradovalo
nazadovalo
objedovalo
posjedovalo
prosvjedovalo
gospodovalo
blagovalo
trgovalo
kovalo
jadikovalo
likovalo
nalikovalo
oblikovalo
odlikovalo
dolikovalo
razlikovalo
prikovalo
uzrokovalo
svetkovalo
sudjelovalo
obilovalo
milovalo
pomilovalo
smilovalo
isposlovalo
umovalo
stanovalo
imenovalo
snovalo
zasnovalo
osnovalo
kupovalo
rovalo
vjerovalo
mirovalo
pirovalo
trovalo
otrovalo
razrovalo
glasovalo
psovalo
ratovalo
ljetovalo
uvjetovalo
opetovalo
štetovalo
očitovalo
gostovalo
putovalo
doputovalo
otputovalo
štovalo
žrtvovalo
prisustvovalo
rvalo
survalo
pljuvalo
sačuvalo
zvalo
odazvalo
nazvalo
sazvalo
izazvalo
prizvalo
pozvalo
zgužvalo
zakazalo
prikazalo
pokazalo
prokazalo
iskazalo
otkazalo
ukazalo
zarezalo
prezalo
srezalo
opsezalo
natezalo
otezalo
protezalo
stezalo
rastezalo
vezalo
obavezalo
privezalo
nadovezalo
povezalo
razvezalo
pridizalo
odizalo
podizalo
uzdizalo
lizalo
zalizalo
nanizalo
čangrizalo
stizalo
zarzalo
ubrzalo
hrzalo
trzalo
puzalo
obraćalo
vraćalo
navraćalo
odvraćalo
povraćalo
zahvaćalo
shvaćalo
obuhvaćalo
vijećalo
sjećalo
podsjećalo
osjećalo
uvećalo
boćalo
nadjačalo
okračalo
ječalo
zaječalo
drečalo
zvečalo
veličalo
pričalo
ispričalo
vjenčalo
okončalo
ogorčalo
trčalo
otrčalo
protrčalo
rastrčalo
istrčalo
cvrčalo
ključalo
zaključalo
mučalo
ručalo
zvučalo
zazvučalo
oteščalo
oslobađalo
nagađalo
odgađalo
događalo
ugađalo
pohađalo
rađalo
provađalo
svađalo
uvađalo
vrijeđalo
viđalo
predviđalo
sviđalo
miješalo
ispremiješalo
primiješalo
pomiješalo
smiješalo
uskomešalo
stišalo
utišalo
poboljšalo
olakšalo
omekšalo
umekšalo
ljepšalo
pogoršalo
lepršalo
zalepršalo
kušalo
pokušalo
slušalo
poslušalo
zapažalo
opažalo
bježalo
ležalo
zarežalo
otežalo
zadržalo
održalo
podržalo
uzdržalo
suzdržalo
pružalo
stablo
deblo
greblo
izdublo
sedlo
izabelo
najelo
zajelo
svrbjelo
djelo
bdjelo
lebdjelo
blijedjelo
izblijedjelo
nedjelo
štedjelo
prištedjelo
predvidjelo
previdjelo
svidjelo
remekdjelo
zlodjelo
dogrdjelo
dozlogrdjelo
usmrdjelo
zarudjelo
zacijelo
nanijelo
zanijelo
podnijelo
doprinijelo
donijelo
pridonijelo
ponijelo
unijelo
iznijelo
uznijelo
opijelo
ždrijelo
sijelo
tijelo
antitijelo
bijeljelo
pobijeljelo
željelo
zaželjelo
cviljelo
mljelo
zaboljelo
voljelo
izvoljelo
grmjelo
zagrmjelo
umjelo
razumjelo
šumjelo
zahladnjelo
rumenjelo
crvenjelo
tamnjelo
zatamnjelo
crnjelo
pobješnjelo
pojelo
prekipjelo
uskipjelo
trpjelo
gorjelo
nagorjelo
dogorjelo
nasjelo
zasjelo
visjelo
naletjelo
zaletjelo
preletjelo
priletjelo
proletjelo
uletjelo
razletjelo
htjelo
prohtjelo
buktjelo
plamtjelo
treptjelo
vrtjelo
zavrtjelo
oćutjelo
šutjelo
zašutjelo
žutjelo
ujelo
sivjelo
živjelo
zaživjelo
proživjelo
vrvjelo
klelo
plelo
zaplelo
oplelo
rasplelo
uplelo
melo
zamelo
omelo
pomelo
napelo
sapelo
zapelo
razapelo
prepelo
popelo
ispelo
rasprelo
presrelo
susrelo
preotelo
navelo
zavelo
odvelo
privelo
dovelo
sprovelo
svelo
izvelo
švelo
uzelo
zauzelo
obuzelo
oduzelo
poduzelo
preuzelo
čelo
začelo
violončelo
započelo
otpočelo
saželo
pribjeglo
razbjeglo
naleglo
podleglo
poleglo
sleglo
izleglo
poseglo
ražeglo
prižeglo
prožeglo
diglo
pridiglo
podiglo
izdiglo
stiglo
dostiglo
postiglo
moglo
odmoglo
onemoglo
pomoglo
pripomoglo
smoglo
pretrglo
istrglo
razvrglo
izvrglo
ruglo
slabilo
oslabilo
nabilo
rabilo
zagrabilo
zgrabilo
zlouporabilo
odbilo
ždrijebilo
zloupotrijebilo
dobilo
drobilo
zdrobilo
probilo
osposobilo
skrbilo
priskrbilo
ubilo
zadubilo
produbilo
zagubilo
izgubilo
ljubilo
priljubilo
poljubilo
sljubilo
snubilo
rubilo
trubilo
zatrubilo
zbilo
razbilo
izbilo
podbacilo
prebacilo
ubacilo
zbacilo
izbacilo
gadilo
zgadilo
gladilo
pogladilo
zahladilo
ohladilo
kladilo
pomladilo
sladilo
osladilo
iznenadilo
nadoknadilo
razgoropadilo
radilo
zaradilo
gradilo
nagradilo
sagradilo
izgradilo
osmradilo
proradilo
uradilo
izradilo
zasadilo
posadilo
usadilo
vadilo
zavadilo
izvadilo
cjedilo
cijedilo
iscijedilo
slijedilo
naslijedilo
proslijedilo
uslijedilo
prorijedilo
unaprijedilo
vrijedilo
povrijedilo
uvrijedilo
razrijedilo
bljedilo
sjedilo
ispovjedilo
sledilo
odredilo
priredilo
rasporedilo
usporedilo
uredilo
kandilo
oslobodilo
godilo
dogodilo
pogodilo
mrgodilo
ugodilo
zgodilo
hodilo
prethodilo
škodilo
naškodilo
narodilo
brodilo
prebrodilo
preporodilo
urodilo
izrodilo
navodilo
predvodilo
dovodilo
rukovodilo
provodilo
izvodilo
proizvodilo
nagrdilo
dozlogrdilo
srdilo
rasrdilo
tvrdilo
potvrdilo
ustvrdilo
utvrdilo
naudilo
budilo
pobudilo
probudilo
razbudilo
uzbudilo
ludilo
nudilo
ponudilo
trudilo
potrudilo
sudilo
presudilo
osudilo
dosudilo
usudilo
čudilo
začudilo
žudilo
jezdilo
projezdilo
snuždilo
temeljilo
sprijateljilo
uozbiljilo
škiljilo
piljilo
šiljilo
uzvrpoljilo
zadovoljilo
udovoljilo
ozlovoljilo
udobrovoljilo
duljilo
produljilo
janjilo
smanjilo
umanjilo
zapanjilo
istanjilo
tutnjilo
bojilo
odgojilo
zagnojilo
oznojilo
uznojilo
spojilo
zbrojilo
odvojilo
izdvojilo
prisvojilo
usvojilo
zrcalilo
falilo
razgalilo
nalilo
palilo
zapalilo
spalilo
raspalilo
uspalilo
upalilo
osamostalilo
ustalilo
navalilo
prevalilo
hvalilo
zahvalilo
svalilo
uvalilo
izvalilo
zalilo
šalilo
našalilo
ražalilo
oblilo
zaoblilo
bjelilo
bijelilo
zabijelilo
razbijelilo
izbijelilo
dijelilo
nadijelilo
opredijelilo
odijelilo
dodijelilo
podijelilo
udijelilo
nastrijelilo
preselilo
veselilo
iselilo
ukiselilo
doselilo
otelilo
maglilo
zamaglilo
ispililo
sililo
prisililo
osililo
caklilo
zacaklilo
sokolilo
osokolilo
opkolilo
raskolilo
molilo
zamolilo
pomolilo
promolilo
solilo
dozvolilo
zagrlilo
prigrlilo
hrlilo
pohrlilo
slilo
mislilo
zamislilo
pomislilo
osmislilo
zaposlilo
svijetlilo
zasvijetlilo
prosvijetlilo
svjetlilo
ulilo
ogulilo
izgulilo
tulilo
razlilo
pozlilo
mamilo
domamilo
zasramilo
zapremilo
pripremilo
dimilo
primilo
poprimilo
pobratimilo
iznajmilo
dojmilo
lomilo
prelomilo
polomilo
prolomilo
slomilo
zatomilo
pripitomilo
oformilo
kormilo
naumilo
danilo
objelodanilo
razdanilo
hranilo
nastanilo
divanilo
razvodnilo
cijenilo
ocijenilo
procijenilo
namijenilo
zamijenilo
razmijenilo
izmijenilo
pjenilo
sjenilo
opsjenilo
okamenilo
zarumenilo
drvenilo
objedinilo
razjedinilo
profinilo
činilo
načinilo
pričinilo
učinilo
potamnilo
gonilo
nagonilo
dogonilo
progonilo
naklonilo
zaklonilo
priklonilo
poklonilo
sklonilo
otklonilo
uklonilo
prislonilo
zaronilo
uronilo
zvonilo
zazvonilo
odzvonilo
pozvonilo
ocrnilo
pocrnilo
objasnilo
pojasnilo
razjasnilo
izjasnilo
kasnilo
bjesnilo
razbjesnilo
otijesnilo
plavetnilo
pobunilo
zbunilo
uzbunilo
napunilo
prepunilo
popunilo
ispunilo
kaznilo
praznilo
ishlapilo
napilo
utrapilo
cijepilo
lijepilo
nalijepilo
zalijepilo
prilijepilo
ljepilo
sljepilo
strepilo
začepilo
zaškripilo
sklopilo
uklopilo
popilo
kropilo
škropilo
poškropilo
potopilo
stopilo
rastopilo
utopilo
crpilo
kupilo
nakupilo
sakupilo
prikupilo
okupilo
zaokupilo
pokupilo
skupilo
iskupilo
otkupilo
lupilo
nahrupilo
otupilo
stupilo
nastupilo
pristupilo
postupilo
ustupilo
obdarilo
podarilo
gospodarilo
udarilo
podjarilo
razjarilo
cmarilo
zanemarilo
varilo
prevarilo
pokvarilo
zakrvarilo
ozarilo
žarilo
ražarilo
zažarilo
ožarilo
odobrilo
nabubrilo
iznjedrilo
razvedrilo
bodrilo
obodrilo
cerilo
iscerilo
iznevjerilo
ovjerilo
povjerilo
uvjerilo
razuvjerilo
treperilo
zažagrilo
usplahirilo
mirilo
uznemirilo
primirilo
pomirilo
smirilo
umirilo
izmirilo
pirilo
raspirilo
zavirilo
provirilo
širilo
raširilo
proširilo
sakrilo
prekrilo
pokrilo
skrilo
raskrilo
iskrilo
zaiskrilo
orilo
zaorilo
borilo
oborilo
žuborilo
zborilo
morilo
žamorilo
mrmorilo
umorilo
sporilo
osporilo
govorilo
nagovorilo
odgovorilo
prigovorilo
dogovorilo
progovorilo
ugovorilo
zatvorilo
pretvorilo
pritvorilo
otvorilo
stvorilo
rastvorilo
upozorilo
motrilo
razmotrilo
razbistrilo
skutrilo
oštrilo
kuburilo
curilo
procurilo
iscurilo
durilo
zgurilo
jurilo
dojurilo
projurilo
turilo
preturilo
žurilo
gasilo
oglasilo
razglasilo
desilo
zadesilo
udesilo
objesilo
krijesilo
zavisilo
ovisilo
kosilo
nosilo
zanosilo
odnosilo
podnosilo
prenosilo
donosilo
pridonosilo
pronosilo
unosilo
iznosilo
uznosilo
orosilo
isprosilo
pomrsilo
isprsilo
trsilo
atilo
bogatilo
obogatilo
sjatilo
doklatilo
mlatilo
platilo
naplatilo
isplatilo
zlatilo
pozlatilo
kupatilo
bratilo
preobratilo
kratilo
skratilo
uskratilo
popratilo
ispratilo
potratilo
navratilo
odvratilo
sunovratilo
povratilo
svratilo
zahvatilo
prihvatilo
shvatilo
uhvatilo
obuhvatilo
zapečatilo
zamijetilo
primijetilo
prijetilo
zaprijetilo
podsjetilo
dosjetilo
posjetilo
osujetilo
opametilo
remetilo
poremetilo
presenetilo
teretilo
opteretilo
štetilo
posvetilo
ushitilo
uhitilo
kitilo
okitilo
zaštitilo
pamtilo
zapamtilo
zlopamtilo
nakotilo
osramotilo
krotilo
urotilo
ovlastilo
zaprepastilo
upropastilo
hodočastilo
uzobijestilo
navijestilo
onesvijestilo
osvijestilo
izvijestilo
namjestilo
premjestilo
nadomjestilo
smjestilo
koristilo
iskoristilo
čistilo
gostilo
žalostilo
ražalostilo
oprostilo
brstilo
krstilo
pokrstilo
raskrstilo
uvrstilo
učvrstilo
zagustilo
pustilo
napustilo
prepustilo
dopustilo
popustilo
spustilo
raspustilo
ljutilo
razljutilo
slutilo
mutilo
zamutilo
pomutilo
smutilo
otputilo
uputilo
skrutilo
zabliještilo
poništilo
uništilo
bavilo
pribavilo
obavilo
izbavilo
davilo
podavilo
udavilo
javilo
objavilo
prijavilo
gnjavilo
pojavilo
izjavilo
slavilo
zabravilo
nazdravilo
boravilo
zaboravilo
oporavilo
napravilo
pripravilo
popravilo
ispravilo
uspravilo
upravilo
zatravilo
savilo
mlitavilo
stavilo
nastavilo
rastavilo
sastavilo
blistavilo
ostavilo
dostavilo
postavilo
ispostavilo
uspostavilo
izostavilo
suprotstavilo
zaustavilo
obustavilo
sustavilo
blještavilo
ništavilo
krvavilo
zavilo
nadvilo
previlo
oduševilo
divilo
zadivilo
krivilo
skrivilo
sivilo
protivilo
usprotivilo
ovilo
lovilo
spolovilo
zaplovilo
protuslovilo
ulovilo
ustanovilo
ponovilo
povilo
mrtvilo
izvilo
pregazilo
pogazilo
ugazilo
iznakazilo
nalazilo
snalazilo
zalazilo
odlazilo
prelazilo
nailazilo
nadilazilo
podilazilo
mimoilazilo
prilazilo
silazilo
razilazilo
dolazilo
polazilo
prolazilo
plazilo
ulazilo
izlazilo
uzlazilo
mazilo
pazilo
opazilo
preobrazilo
izobrazilo
odrazilo
prenerazilo
porazilo
proburazilo
izrazilo
ponizilo
snizilo
grozilo
ugrozilo
zgrozilo
uvozilo
zamrzilo
suzilo
unesrećilo
usrećilo
zanoćilo
priopćilo
onemogućilo
omogućilo
prednjačilo
prosjačilo
zakačilo
oblačilo
naoblačilo
privlačilo
povlačilo
provlačilo
uvlačilo
tumačilo
izjednačilo
ojunačilo
značilo
naznačilo
označilo
izopačilo
mračilo
zamračilo
smračilo
prekoračilo
liječilo
priječilo
spriječilo
zgnječilo
dičilo
naličilo
izobličilo
priličilo
upriličilo
sličilo
graničilo
ograničilo
dokrajčilo
jamčilo
zajamčilo
momčilo
ustobočilo
izbočilo
svjedočilo
posvjedočilo
kočilo
zakočilo
skočilo
zaskočilo
odskočilo
iskočilo
priskočilo
poskočilo
ukočilo
prouzročilo
točilo
usredotočilo
rastočilo
uočilo
suočilo
zgrčilo
ogorčilo
naučilo
bučilo
podučilo
priučilo
zaključilo
uključilo
lučilo
odlučilo
polučilo
slučilo
mučilo
izmučilo
proučilo
naručilo
preporučilo
postostručilo
podvostručilo
otuđilo
plašilo
zaplašilo
uplašilo
nadmašilo
premašilo
osiromašilo
prašilo
prestrašilo
sašilo
smiješilo
nasmiješilo
riješilo
griješilo
pogriješilo
razriješilo
tješilo
kišilo
lišilo
potrošilo
utrošilo
kršilo
pršilo
raspršilo
stršilo
vršilo
navršilo
završilo
prevršilo
ovršilo
dovršilo
svršilo
izvršilo
probušilo
gušilo
zagušilo
pušilo
zapušilo
ispušilo
rušilo
narušilo
porušilo
sušilo
presušilo
isušilo
blažilo
ublažilo
razblažilo
vlažilo
dražilo
razdražilo
tražilo
zatražilo
potražilo
važilo
sniježilo
uvriježilo
obilježilo
raznježilo
težilo
bližilo
približilo
zbližilo
naložilo
staložilo
predložilo
odložilo
priložilo
oneraspoložilo
izložilo
množilo
napržilo
opržilo
popržilo
spržilo
ispržilo
produžilo
služilo
zaslužilo
poslužilo
kružilo
okružilo
pružilo
ispružilo
tužilo
dotužilo
potužilo
rastužilo
namaklo
poodmaklo
primaklo
promaklo
izmaklo
potaklo
istaklo
porijeklo
sjeklo
zasjeklo
presjeklo
posjeklo
usjeklo
peklo
zapeklo
pripeklo
ispeklo
zareklo
poreklo
nateklo
zateklo
preteklo
steklo
isteklo
uteklo
obuklo
zamuklo
tuklo
dotuklo
potuklo
utuklo
vuklo
navuklo
zavuklo
odvuklo
podvuklo
prevuklo
privuklo
dovuklo
povuklo
presvuklo
uvuklo
razvuklo
izvuklo
zabolo
ubolo
žigolo
kolo
okolo
naokolo
unaokolo
uokolo
vaterpolo
truplo
karlo
sadrlo
prodrlo
doprlo
satrlo
zatrlo
zastrlo
razastrlo
prostrlo
maslo
preraslo
uzraslo
geslo
neslo
doneslo
uneslo
izneslo
treslo
zatreslo
potreslo
streslo
rastreslo
istreslo
veslo
tlo
podrijetlo
svjetlo
polusvjetlo
grotlo
nadulo
banulo
ganulo
odlanulo
planulo
manulo
ogranulo
zgranulo
bubnulo
žacnulo
lecnulo
pecnulo
bocnulo
zagrcnulo
kvrcnulo
mrdnulo
zaodjenulo
zablenulo
spomenulo
krenulo
okrenulo
pokrenulo
skrenulo
prenulo
nagnulo
sagnulo
prevagnulo
slegnulo
dosegnulo
posegnulo
zategnulo
otegnulo
stegnulo
podignulo
trgnulo
podvrgnulo
nadahnulo
odahnulo
udahnulo
izdahnulo
uzdahnulo
utihnulo
puhnulo
opuhnulo
izginulo
prekinulo
raskinulo
otkinulo
ukinulo
rasplinulo
brinulo
zabrinulo
pobrinulo
zbrinulo
odrinulo
škrinulo
sinulo
prosinulo
uštinulo
privinulo
zinulo
ošinulo
laknulo
maknulo
odmaknulo
primaknulo
omaknulo
umaknulo
izmaknulo
graknulo
odjeknulo
zveknulo
ciknulo
ciliknulo
uskliknulo
niknulo
viknulo
odviknulo
priviknulo
sviknulo
buknulo
zamuknulo
puknulo
ruknulo
prionulo
tonulo
utonulo
kapnulo
šapnulo
grnulo
nagrnulo
zgrnulo
gurnulo
izvrnulo
gasnulo
prasnulo
užasnulo
bljesnulo
kresnulo
tresnulo
vrisnulo
pritisnulo
otisnulo
protisnulo
stisnulo
utisnulo
kosnulo
usnulo
zgusnulo
pljusnulo
nametnulo
zametnulo
prometnulo
izmetnulo
skrutnulo
sunulo
zovnulo
čeznulo
liznulo
okliznulo
skliznulo
briznulo
zviznulo
okrznulo
zamrznulo
omrznulo
čučnulo
šušnulo
sasulo
zasulo
posulo
začulo
pročulo
ocvlo
zlo
odvezlo
povezlo
razvezlo
izvezlo
žezlo
grizlo
odgrizlo
ugrizlo
obnašlo
pronašlo
snašlo
iznašlo
zašlo
izašlo
prešlo
išlo
naišlo
obišlo
prišlo
otišlo
razišlo
izišlo
nadošlo
pošlo
ušlo
amo
sricamo
polagamo
spominjamo
zujamo
zaplakamo
nekamo
ikamo
kudikamo
nikamo
raštrkamo
zasukamo
odverglamo
onamo
tapamo
kapriciramo
simuliramo
indigniramo
kvadriramo
skramo
nasamo
potkresamo
malaksamo
ožigosamo
zakretamo
dahtamo
skitamo
svitamo
amotamo
klopotamo
treptamo
škrgutamo
zatomljavamo
neodobravamo
spasavamo
mačevamo
izrugivamo
navaljivamo
zahvaljivamo
podjeljivamo
skanjivamo
oplakivamo
postajkivamo
zapljesnivamo
zavirivamo
ulizivamo
otplaćivamo
pozlaćivamo
prosvjećivamo
naslađivamo
surađivamo
otuđivamo
zastrašivamo
ovamo
naovamo
gladovamo
prosvjedovamo
jadikovamo
odlikovamo
prorokovamo
svetkovamo
rukovamo
obilovamo
stanovamo
rovamo
mudrovamo
zavjetovamo
proputovamo
štovamo
prisustvovamo
sazvamo
izazvamo
otkazamo
zamazamo
obrezamo
razrezamo
stezamo
nadovezamo
klizamo
rzamo
ređamo
počešamo
grebemo
zagrebemo
ogrebemo
izgrebemo
zebemo
nazebemo
ozebemo
demo
dademo
predademo
znademo
krademo
okrademo
pokrademo
ukrademo
jedemo
pojedemo
sjedemo
nasjedemo
ujedemo
izjedemo
predemo
navedemo
zavedemo
predvedemo
odvedemo
prevedemo
privedemo
dovedemo
povedemo
provedemo
sprovedemo
svedemo
uvedemo
izvedemo
proizvedemo
idemo
hajdemo
odemo
bodemo
nabodemo
podbodemo
probodemo
ubodemo
budemo
dajemo
zadajemo
predajemo
pridajemo
dodajemo
podajemo
prodajemo
udajemo
izdajemo
kajemo
pokajemo
lajemo
saznajemo
priznajemo
doznajemo
poznajemo
prepoznajemo
spoznajemo
upoznajemo
trajemo
potrajemo
ustrajemo
rastajemo
sastajemo
zastajemo
nestajemo
prestajemo
pristajemo
ostajemo
zaostajemo
nedostajemo
preostajemo
postajemo
izostajemo
opstajemo
ustajemo
odustajemo
sustajemo
bijemo
odbijemo
prebijemo
pribijemo
obijemo
dobijemo
zadobijemo
pobijemo
probijemo
ubijemo
razbijemo
izbijemo
bdijemo
gnjijemo
sagnjijemo
lijemo
nalijemo
zalijemo
odlijemo
polijemo
prolijemo
razlijemo
smijemo
nasmijemo
umijemo
razumijemo
sporazumijemo
pijemo
napijemo
opijemo
popijemo
ispijemo
prispijemo
dospijemo
uspijemo
brijemo
grijemo
zagrijemo
ogrijemo
ugrijemo
zgrijemo
krijemo
sakrijemo
prekrijemo
pokrijemo
otkrijemo
vrijemo
zrijemo
sijemo
zasijemo
posijemo
prosijemo
prohtijemo
vijemo
savijemo
zavijemo
odvijemo
previjemo
ovijemo
povijemo
razvijemo
šijemo
sašijemo
zašijemo
prišijemo
opšijemo
ušijemo
šaljemo
pošaljemo
meljemo
sameljemo
uzimljemo
izuzimljemo
koljemo
žanjemo
prožanjemo
penjemo
napominjemo
spominjemo
popinjemo
počinjemo
započinjemo
robujemo
odbacujemo
prebacujemo
izbacujemo
gladujemo
radujemo
objedujemo
posjedujemo
napredujemo
posredujemo
plandujemo
blagujemo
biljegujemo
njegujemo
trgujemo
dugujemo
drugujemo
tugujemo
strahujemo
raspaljujemo
navaljujemo
zahvaljujemo
produbljujemo
priljubljujemo
iscjeljujemo
opredjeljujemo
otkupljujemo
objavljujemo
prijavljujemo
pojavljujemo
izjavljujemo
obmanjujemo
smanjujemo
zabranjujemo
zapljenjujemo
primjenjujemo
razmjenjujemo
oplemenjujemo
ujedinjujemo
oplakujemo
opakujemo
odjekujemo
očekujemo
dočekujemo
jadikujemo
preoblikujemo
odlikujemo
priželjkujemo
zadirkujemo
potiskujemo
rukujemo
doručkujemo
žalujemo
djelujemo
sudjelujemo
obilujemo
milujemo
bolujemo
školujemo
stanujemo
imenujemo
preimenujemo
snujemo
osnujemo
kupujemo
rujemo
darujemo
zanemarujemo
ostvarujemo
ohrabrujemo
usmjerujemo
pretjerujemo
vjerujemo
povjerujemo
mirujemo
uznemirujemo
logorujemo
trujemo
prepisujemo
pripisujemo
opisujemo
dopisujemo
upisujemo
psujemo
opsujemo
ratujemo
ispitujemo
preispitujemo
očitujemo
putujemo
otputujemo
štujemo
poštujemo
žrtvujemo
učestvujemo
prisustvujemo
prikazujemo
dokazujemo
pokazujemo
ukazujemo
obrazujemo
oporezujemo
vezujemo
obvezujemo
povezujemo
izujemo
otplaćujemo
uplaćujemo
primjećujemo
opterećujemo
osvećujemo
posvećujemo
priopćujemo
naslućujemo
upućujemo
prešućujemo
čujemo
načujemo
prekoračujemo
začujemo
prečujemo
linčujemo
ogorčujemo
zaključujemo
isključujemo
uključujemo
dokučujemo
odlučujemo
naručujemo
isporučujemo
usklađujemo
zarađujemo
nagrađujemo
nadograđujemo
izgrađujemo
surađujemo
izrađujemo
nasljeđujemo
određujemo
uređujemo
prilagođujemo
potvrđujemo
ustvrđujemo
utvrđujemo
osuđujemo
usuđujemo
pospješujemo
potražujemo
istražujemo
zaslužujemo
pridružujemo
udružujemo
zaokružujemo
otmemo
preotmemo
uzmemo
zauzmemo
obuzmemo
oduzmemo
poduzmemo
preuzmemo
izuzmemo
sažmemo
ožmemo
požmemo
banemo
ganemo
uganemo
odlanemo
izlanemo
obmanemo
stanemo
rastanemo
sastanemo
prestanemo
pristanemo
ostanemo
zaostanemo
postanemo
ustanemo
svanemo
bubnemo
pecnemo
kucnemo
padnemo
napadnemo
prepadnemo
propadnemo
raspadnemo
upadnemo
sjednemo
nasjednemo
zaposjednemo
otvrdnemo
nadjenemo
udjenemo
napomenemo
opomenemo
spomenemo
krenemo
nakrenemo
zakrenemo
okrenemo
zaokrenemo
preokrenemo
pokrenemo
skrenemo
iskrenemo
prenemo
venemo
povenemo
uvenemo
sagnemo
odvagnemo
prevagnemo
prebjegnemo
pobjegnemo
izbjegnemo
legnemo
nalegnemo
podlegnemo
izlegnemo
napregnemo
zapregnemo
ispregnemo
upregnemo
prisegnemo
dosegnemo
posegnemo
nategnemo
zategnemo
pretegnemo
pritegnemo
otegnemo
potegnemo
protegnemo
rastegnemo
ustegnemo
dignemo
pridignemo
podignemo
uzdignemo
mignemo
namignemo
šprignemo
stignemo
prestignemo
dostignemo
postignemo
mognemo
odmognemo
domognemo
pomognemo
pripomognemo
potpomognemo
smognemo
uzmognemo
pognemo
trgnemo
otrgnemo
istrgnemo
podvrgnemo
opovrgnemo
svrgnemo
razvrgnemo
izvrgnemo
nadahnemo
odahnemo
udahnemo
izdahnemo
uzdahnemo
isplahnemo
mahnemo
zamahnemo
presahnemo
usahnemo
osmjehnemo
utihnemo
okrhnemo
ginemo
poginemo
izginemo
prekinemo
okinemo
skinemo
raskinemo
otkinemo
ukinemo
rasplinemo
preminemo
zarinemo
pobrinemo
odškrinemo
sinemo
uštinemo
vinemo
privinemo
dovinemo
svinemo
izvinemo
počinemo
otpočinemo
ošinemo
maknemo
odmaknemo
primaknemo
omaknemo
pomaknemo
promaknemo
smaknemo
umaknemo
izmaknemo
uzmaknemo
koraknemo
taknemo
nataknemo
dotaknemo
potaknemo
spotaknemo
istaknemo
odjeknemo
kleknemo
uleknemo
reknemo
nabreknemo
dreknemo
odreknemo
ureknemo
useknemo
zateknemo
steknemo
uteknemo
kliknemo
uskliknemo
niknemo
proniknemo
kriknemo
naviknemo
zaviknemo
odviknemo
podviknemo
priviknemo
doviknemo
poviknemo
uzviknemo
šiknemo
crknemo
smrknemo
srknemo
zamuknemo
umuknemo
puknemo
napuknemo
raspuknemo
natuknemo
ustuknemo
prionemo
klonemo
tonemo
potonemo
odapnemo
napnemo
prenapnemo
zapnemo
razapnemo
šapnemo
prošapnemo
trepnemo
popnemo
propnemo
raspnemo
uspnemo
obrnemo
nagrnemo
ogrnemo
zaogrnemo
zgrnemo
dirnemo
dodirnemo
nasrnemo
posrnemo
trnemo
utrnemo
gurnemo
odgurnemo
zavrnemo
odvrnemo
prevrnemo
oskvrnemo
osvrnemo
izvrnemo
splasnemo
užasnemo
tresnemo
kisnemo
pokisnemo
pritisnemo
otisnemo
potisnemo
stisnemo
istisnemo
utisnemo
svisnemo
iskrsnemo
uskrsnemo
prsnemo
rasprsnemo
usnemo
zgusnemo
pljusnemo
metnemo
nametnemo
zametnemo
odmetnemo
podmetnemo
smetnemo
odgonetnemo
sretnemo
predusretnemo
pljunemo
ispljunemo
kunemo
trunemo
strunemo
istrunemo
čeznemo
okliznemo
pokliznemo
okrznemo
odmrznemo
smrznemo
opuznemo
načnemo
počnemo
započnemo
čučnemo
otepemo
crpemo
obaspemo
odaspemo
saspemo
zaspemo
razaspemo
dospemo
pospemo
prospemo
taremo
sataremo
otaremo
predremo
prodremo
beremo
odaberemo
naberemo
saberemo
razaberemo
izaberemo
deremo
oderemo
poderemo
razderemo
žderemo
požderemo
peremo
isperemo
veremo
odabiremo
sabiremo
razabiremo
izabiremo
ubiremo
prodiremo
umiremo
odumiremo
prepiremo
dopiremo
ispiremo
podupiremo
zatiremo
podastiremo
zastiremo
prostiremo
rasprostiremo
utiremo
izviremo
obaziremo
naziremo
nadziremo
preziremo
mremo
pomremo
umremo
oremo
uzoremo
podupremo
satremo
zatremo
zastremo
pasemo
zanesemo
odnesemo
podnesemo
prenesemo
prinesemo
donesemo
pridonesemo
ponesemo
snesemo
iznesemo
pretresemo
otresemo
potresemo
stresemo
rastresemo
istresemo
cvatemo
ocvatemo
procvatemo
rascvatemo
pletemo
zapletemo
spletemo
upletemo
metemo
pometemo
smetemo
rastemo
narastemo
zarastemo
obrastemo
nadrastemo
odrastemo
prerastemo
prirastemo
porastemo
srastemo
urastemo
izrastemo
uzrastemo
ištemo
zovemo
odazovemo
nazovemo
sazovemo
dozovemo
pozovemo
prozovemo
vezemo
obavezemo
obvezemo
prevezemo
povezemo
provezemo
uvezemo
grizemo
zagrizemo
odgrizemo
progrizemo
ugrizemo
izgrizemo
muzemo
ćemo
zalijećemo
mećemo
namećemo
nadmećemo
nećemo
krećemo
okrećemo
pokrećemo
srećemo
susrećemo
šećemo
prošećemo
uplićemo
svićemo
sikćemo
hoćemo
cvokoćemo
šapćemo
osvrćemo
cvrkućemo
plješćemo
dršćemo
skačemo
iskačemo
plačemo
naplačemo
zaplačemo
oplačemo
rasplačemo
pretačemo
rastačemo
začemo
siječemo
rasiječemo
sasiječemo
odsiječemo
presiječemo
posiječemo
prosiječemo
sasječemo
odsječemo
presječemo
natječemo
zatječemo
potječemo
protječemo
stječemo
utječemo
pečemo
opečemo
popečemo
ispečemo
rečemo
odrečemo
porečemo
prorečemo
urečemo
izrečemo
tečemo
natečemo
zatečemo
pretečemo
otečemo
protečemo
stečemo
utečemo
kličemo
mičemo
odmičemo
primičemo
pomičemo
promičemo
razmičemo
izmičemo
uzmičemo
ničemo
ričemo
odričemo
proričemo
sričemo
izričemo
tičemo
zatičemo
dotičemo
potičemo
spotičemo
podstičemo
ističemo
vičemo
ločemo
srčemo
posrčemo
obučemo
preobučemo
zasučemo
tučemo
natučemo
dotučemo
potučemo
stučemo
istučemo
utučemo
vučemo
navučemo
odvučemo
podvučemo
prevučemo
privučemo
dovučemo
povučemo
provučemo
svučemo
presvučemo
razvučemo
izvučemo
nađemo
pronađemo
snađemo
zađemo
izađemo
proizađemo
prijeđemo
pređemo
obiđemo
zaobiđemo
uniđemo
mimoiđemo
priđemo
siđemo
otiđemo
raziđemo
iziđemo
uziđemo
dođemo
nadođemo
pridođemo
glođemo
pođemo
prođemo
uđemo
jašemo
mašemo
pašemo
pripašemo
opašemo
plešemo
zaplešemo
nakrešemo
istešemo
dišemo
udišemo
uzdišemo
krunišemo
pišemo
napišemo
zapišemo
prepišemo
pripišemo
opišemo
popišemo
propišemo
raspišemo
ispišemo
otpišemo
potpišemo
supotpišemo
upišemo
rišemo
brišemo
obrišemo
izbrišemo
prerišemo
mirišemo
namirišemo
sišemo
malakšemo
pušemo
napušemo
kažemo
prikažemo
dokažemo
pokažemo
iskažemo
otkažemo
ukažemo
lažemo
zalažemo
predlažemo
odlažemo
polažemo
raspolažemo
slažemo
poslažemo
ulažemo
razlažemo
izlažemo
namažemo
zamažemo
podmažemo
prenemažemo
premažemo
pomažemo
pripomažemo
potpomažemo
razmažemo
važemo
podliježemo
režemo
obrežemo
odrežemo
podrežemo
prerežemo
naprežemo
urežemo
razrežemo
izrežemo
sežemo
prisežemo
natežemo
zatežemo
pritežemo
otežemo
potežemo
protežemo
stežemo
rastežemo
ustežemo
vežemo
obavežemo
zavežemo
odvežemo
privežemo
svežemo
uvežemo
razvežemo
dižemo
podižemo
uzdižemo
ližemo
obližemo
kližemo
skližemo
gmižemo
nižemo
strižemo
podstrižemo
stižemo
prestižemo
dostižemo
postižemo
sustižemo
možemo
odvržemo
podvržemo
pužemo
stružemo
ostružemo
razgrabimo
navabimo
odvabimo
dovabimo
užlijebimo
oždrijebimo
trijebimo
zloupotrijebimo
zaglibimo
pridobimo
razglobimo
izdrobimo
orobimo
svrbimo
udubimo
zagubimo
naljubimo
obljubimo
naškubimo
odrubimo
zatrubimo
rastrubimo
razbimo
podbacimo
omacimo
posijecimo
recimo
potecimo
utecimo
obucimo
potucimo
utucimo
odvucimo
izvucimo
dojadimo
nakadimo
potkadimo
zagladimo
osladimo
razgoropadimo
poradimo
lebdimo
obezbjedimo
iscijedimo
blijedimo
problijedimo
uslijedimo
rijedimo
preduprijedimo
zavrijedimo
obezvrijedimo
sijedimo
osijedimo
posijedimo
ispripovjedimo
ispovjedimo
razjedimo
zaredimo
nadredimo
predodredimo
predimo
povredimo
zaštedimo
prištedimo
poštedimo
uštedimo
navedimo
stidimo
zastidimo
vidimo
zavidimo
predvidimo
previdimo
uvidimo
izvidimo
srodimo
podvodimo
zasvodimo
smrdimo
nasrdimo
ustvrdimo
naudimo
gudimo
uljudimo
bludimo
zabludimo
poludimo
načudimo
dočudimo
odjezdimo
dojezdimo
popizdimo
odaljimo
pošaljimo
uozbiljimo
koljimo
meškoljimo
promeškoljimo
ispoljimo
odobrovoljimo
saginjimo
spominjimo
istutnjimo
prebojimo
uspokojimo
upokojimo
zagnojimo
prospojimo
pribrojimo
prekrojimo
raskrojimo
prestrojimo
stojimo
nastojimo
uznastojimo
predstojimo
pristojimo
udostojimo
postojimo
posvojimo
brujimo
zujimo
zamandalimo
razgalimo
prekalimo
uspalimo
nahvalimo
izvalimo
našalimo
zažalimo
zaoblimo
zabijelimo
pobijelimo
izbijelimo
iscijelimo
nadijelimo
raspodijelimo
preraspodijelimo
izdijelimo
odselimo
obveselimo
zakiselimo
velimo
sučelimo
želimo
zaželimo
poželimo
odmaglimo
raskrilimo
natkrilimo
osilimo
usilimo
ucvilimo
ostaklimo
prebolimo
obolimo
razbolimo
odolimo
osokolimo
namolimo
nasolimo
prisolimo
osolimo
utolimo
volimo
zavolimo
privolimo
izvolimo
stoplimo
obgrlimo
premislimo
domislimo
umislimo
posvijetlimo
prosvijetlimo
izgulimo
bogohulimo
istrulimo
potulimo
naćulimo
mimo
zagalamimo
domamimo
usamimo
zanijemimo
zalemimo
presnimimo
zaprimimo
polakomimo
zalomimo
izlomimo
zgromimo
ohromimo
podjarmimo
grmimo
prikrmimo
oformimo
odglumimo
urazumimo
obezumimo
uzmimo
oduzmimo
banimo
opoganimo
učlanimo
potamanimo
obeznanimo
poranimo
stanimo
rastanimo
prestanimo
ostanimo
ogladnimo
sjednimo
ožednimo
zacijenimo
podcijenimo
razlijenimo
prenamijenimo
smijenimo
zazelenimo
okamenimo
osuvremenimo
napomenimo
spomenimo
krenimo
okrenimo
pokrenimo
oštenimo
opoštenimo
poslovenimo
ocrvenimo
priženimo
pobjegnimo
podlegnimo
posegnimo
dignimo
uzdignimo
razjedinimo
profinimo
brinimo
posinimo
usinimo
razbaštinimo
izvinimo
sačinimo
podčinimo
raščinimo
maknimo
istaknimo
cmoknimo
zatamnimo
ugonimo
podronimo
odzvonimo
kopnimo
okopnimo
čarnimo
zacrnimo
ocrnimo
srnimo
gurnimo
osvrnimo
projasnimo
prasnimo
bjesnimo
pobjesnimo
pljesnimo
usnimo
rasitnimo
isitnimo
uzjogunimo
kunimo
zakunimo
pojednostavnimo
bulaznimo
načnimo
utrapimo
polijepimo
izlijepimo
obeskrijepimo
otepimo
kipimo
prekipimo
iskipimo
trampimo
priklopimo
kropimo
pretopimo
istopimo
okrpimo
iskrpimo
trpimo
pretrpimo
strpimo
zaspimo
pospimo
prekupimo
iskupimo
ukalupimo
izrezbarimo
zagospodarimo
bugarimo
podjarimo
baškarimo
timarimo
zakaparimo
sparimo
isparimo
uparimo
tarimo
škrtarimo
starimo
zastarimo
ostarimo
razmrcvarimo
iskrvarimo
ušićarimo
paničarimo
pomađarimo
pomadžarimo
ožarimo
nađubrimo
drimo
udrimo
iscerimo
naherimo
pomjerimo
preusmjerimo
prevjerimo
razuvjerimo
operimo
izvitoperimo
kočoperimo
uperimo
zašećerimo
užagrimo
usplahirimo
zahirimo
prepirimo
potpirimo
zaiskrimo
umrimo
prozborimo
gorimo
pregorimo
ulogorimo
izgorimo
zalahorimo
upokorimo
osporimo
dodvorimo
ogovorimo
patvorimo
oživotvorimo
uprizorimo
dozorimo
snatrimo
ishitrimo
preduhitrimo
izbistrimo
skutrimo
dojurimo
iznurimo
šepurimo
zaturimo
preturimo
drhturimo
vrimo
prevrimo
zagasimo
usuglasimo
otarasimo
skrasimo
oprasimo
nakvasimo
počasimo
podesimo
zamijesimo
iskesimo
nesimo
ponesimo
visimo
uzvisimo
zakosimo
nadnosimo
isprosimo
isprsimo
trusimo
doklatimo
zamlatimo
pomlatimo
smlatimo
zainatimo
opernatimo
prekratimo
predosjetimo
letimo
naletimo
saletimo
zaletimo
obletimo
odletimo
preletimo
doletimo
poletimo
uletimo
izletimo
uzletimo
opametimo
opredmetimo
zasmetimo
drhtimo
pohitimo
razgolitimo
prezasitimo
plamtimo
olakotimo
treptimo
oprtimo
sprtimo
vrtimo
zavrtimo
razvlastimo
izvlastimo
zamastimo
omastimo
uzobijestimo
onesvijestimo
porazmjestimo
izmjestimo
slistimo
okoristimo
iščistimo
ugostimo
skrstimo
gustimo
zgustimo
ošamutimo
naputimo
ukrutimo
ćutimo
oćutimo
šutimo
odšutimo
prešutimo
ušutimo
prikliještimo
tiještimo
izvještimo
treštimo
potištimo
spljoštimo
oljuštimo
ogubavimo
podavimo
obogavimo
brljavimo
obezglavimo
doplavimo
benavimo
oskrnavimo
ohrapavimo
oglupavimo
proboravimo
oblesavimo
omlitavimo
usustavimo
okrvavimo
mršavimo
izmršavimo
plijevimo
razgnjevimo
previmo
udivimo
umilostivimo
živimo
nadživimo
preživimo
doživimo
poživimo
preplovimo
doplovimo
osovimo
dogotovimo
zovimo
nazovimo
sazovimo
pozovimo
razmrvimo
izmrvimo
vrvimo
prokljuvimo
zagazimo
unakazimo
iznakazimo
unilazimo
unizimo
pošizimo
pomozimo
odomaćimo
prošećimo
okućimo
raskućimo
razrogačimo
zakačimo
prikačimo
cjepidlačimo
potlačimo
uvlačimo
rastumačimo
jednačimo
ojunačimo
izopačimo
pomračimo
iskoračimo
prikvačimo
otkvačimo
propješačimo
ječimo
zaliječimo
ispriječimo
proturječimo
odalečimo
klečimo
sumnjičimo
naličimo
razobličimo
očeličimo
upriličimo
dvoličimo
vičimo
oivičimo
zadjevojčimo
špinčimo
poživinčimo
pošljunčimo
izbočimo
zakočimo
doskočimo
uskočimo
zamočimo
pomočimo
prismočimo
razmočimo
izmočimo
pokročimo
uročimo
otočimo
optočimo
rastočimo
utočimo
pupčimo
raskrčimo
zamrčimo
trčimo
pretrčimo
otrčimo
potrčimo
protrčimo
istrčimo
poturčimo
cvrčimo
odučimo
hučimo
polučimo
izolučimo
slučimo
razlučimo
namučimo
pomučimo
doučimo
dvostručimo
sučimo
čučimo
snađimo
zađimo
izađimo
pređimo
siđimo
raziđimo
iziđimo
pođimo
prođimo
uđimo
jašimo
zajašimo
isprašimo
potprašimo
plešimo
zaplešimo
krešimo
pišimo
napišimo
brišimo
prošimo
hopšimo
ovršimo
dušimo
njušimo
ponjušimo
prenapušimo
upušimo
pjevušimo
kažimo
dokažimo
pokažimo
razblažimo
navlažimo
obesnažimo
podražimo
omalovažimo
bježimo
pribilježimo
ležimo
odležimo
umrežimo
uravnotežimo
ližimo
zbližimo
podložimo
raspoložimo
posložimo
držimo
zadržimo
pridržimo
održimo
izdržimo
uzdržimo
popržimo
utržimo
naužimo
izdužimo
kužimo
odslužimo
prislužimo
opslužimo
uslužimo
pužimo
okružimo
opružimo
utužimo
probajmo
dajmo
nadajmo
ponadajmo
napadajmo
posjedajmo
gledajmo
pregledajmo
pogledajmo
predajmo
skidajmo
dodajmo
pridodajmo
hajmo
kuhajmo
ostavljajmo
razmišljajmo
sjajmo
čekajmo
sačekajmo
pričekajmo
dočekajmo
počekajmo
primajmo
oduzimajmo
znajmo
priznajmo
upoznajmo
rasipajmo
zakopajmo
razgovarajmo
tjerajmo
potjerajmo
birajmo
dirajmo
citirajmo
parafrazirajmo
idealizirajmo
promatrajmo
koturajmo
sajmo
pitajmo
ispitajmo
nastajmo
nestajmo
prestajmo
pristajmo
ostajmo
postajmo
izostajmo
opstajmo
odustajmo
sustajmo
namještajmo
smještajmo
davajmo
pridavajmo
prodavajmo
izdavajmo
priznavajmo
poznavajmo
naspavajmo
zadijevajmo
uživajmo
kljuvajmo
čuvajmo
sačuvajmo
trzajmo
saobraćajmo
vraćajmo
obećajmo
osjećajmo
jačajmo
koračajmo
vjenčajmo
utišajmo
pokušajmo
slušajmo
poslušajmo
nabijmo
ubijmo
prolijmo
razlijmo
izlijmo
pijmo
napijmo
grijmo
sakrijmo
razotkrijmo
razvijmo
prišijmo
bojmo
nemojmo
brojmo
vjerujmo
mirujmo
putujmo
poštujmo
čujmo
nadograđujmo
homo
termo
smo
klicasmo
micasmo
pomicasmo
ticasmo
glodasmo
izglodasmo
predlagasmo
poslagasmo
ulagasmo
razlagasmo
izlagasmo
potpomagasmo
mogasmo
ostrugasmo
užgasmo
jahasmo
mahasmo
puhasmo
napuhasmo
pokajasmo
trajasmo
potrajasmo
zaostajasmo
postajasmo
bijasmo
smijasmo
nasmijasmo
grijasmo
podgrijasmo
prigrijasmo
ugrijasmo
nabrbljasmo
življasmo
kašljasmo
mišljasmo
penjasmo
uspinjasmo
upinjasmo
bojasmo
sastojasmo
hujasmo
strujasmo
gakasmo
skakasmo
plakasmo
naplakasmo
umakasmo
pretakasmo
zanijekasmo
rikasmo
vikasmo
lokasmo
pljeskasmo
pritiskasmo
stiskasmo
jaukasmo
mijaukasmo
fijukasmo
nasukasmo
odsukasmo
poklasmo
razaslasmo
zaspasmo
odabrasmo
izabrasmo
izderasmo
požderasmo
verasmo
odabirasmo
sabirasmo
pobirasmo
prepirasmo
ispirasmo
podupirasmo
nadzirasmo
govorasmo
pasasmo
pripasasmo
klesasmo
isklesasmo
kresasmo
tesasmo
udisasmo
napisasmo
zapisasmo
opisasmo
propisasmo
otpisasmo
potpisasmo
supotpisasmo
risasmo
obrisasmo
izbrisasmo
prerisasmo
mirisasmo
meketasmo
nadmetasmo
umetasmo
razmetasmo
okretasmo
pokretasmo
sretasmo
šetasmo
odšetasmo
skitasmo
hihotasmo
klokotasmo
cvokotasmo
ogrtasmo
prevrtasmo
cvrkutasmo
predavasmo
prodavasmo
stupnjevasmo
revasmo
bičevasmo
pijančevasmo
ulagivasmo
podrugivasmo
izrabljivasmo
opskrbljivasmo
otkupljivasmo
procjenjivasmo
primjenjivasmo
izmjenjivasmo
poskakivasmo
opisivasmo
ispitivasmo
dokazivasmo
pokazivasmo
skraćivasmo
podmićivasmo
povlađivasmo
priređivasmo
unapređivasmo
posuđivasmo
potraživasmo
istraživasmo
robovasmo
obradovasmo
objedovasmo
posjedovasmo
posredovasmo
njegovasmo
trgovasmo
dugovasmo
kovasmo
raspakovasmo
oblikovasmo
prikovasmo
okovasmo
prouzrokovasmo
skovasmo
desetkovasmo
potkovasmo
doručkovasmo
milovasmo
pomilovasmo
smilovasmo
bolovasmo
isposlovasmo
imenovasmo
snovasmo
nakupovasmo
darovasmo
podrovasmo
vjerovasmo
povjerovasmo
mirovasmo
trovasmo
otrovasmo
izrovasmo
ratovasmo
posavjetovasmo
očitovasmo
doputovasmo
obrazovasmo
linčovasmo
nazvasmo
dozvasmo
pozvasmo
iskazasmo
ukazasmo
mazasmo
podmazasmo
premazasmo
rezasmo
podrezasmo
prerezasmo
sprezasmo
natezasmo
potezasmo
protezasmo
zavezasmo
odvezasmo
privezasmo
svezasmo
razvezasmo
sklizasmo
nizasmo
puzasmo
dopuzasmo
trčasmo
pretrčasmo
pritrčasmo
protrčasmo
mučasmo
sjeđasmo
iđasmo
spanđasmo
bluđasmo
odlažasmo
polažasmo
prolažasmo
držasmo
služasmo
jesmo
bjesmo
vidjesmo
uvidjesmo
odnijesmo
podnijesmo
snijesmo
unijesmo
prodrijesmo
obamrijesmo
izumrijesmo
doprijesmo
uprijesmo
oduprijesmo
poduprijesmo
podastrijesmo
prostrijesmo
zavoljesmo
razumjesmo
sporazumjesmo
prispjesmo
dospjesmo
zaletjesmo
preletjesmo
poletjesmo
razletjesmo
opustjesmo
zašutjesmo
proživjesmo
zagrizesmo
zauzesmo
preuzesmo
započesmo
vučesmo
obrežesmo
obližesmo
bismo
pobismo
odbrojismo
razlomismo
umismo
nismo
pismo
opismo
paničarismo
otkrismo
zdravismo
utuvismo
odležismo
pogibosmo
dadosmo
propadosmo
stadosmo
rastadosmo
sastadosmo
ostadosmo
postadosmo
ustadosmo
pojedosmo
sjedosmo
posjedosmo
htjedosmo
zavedosmo
dovedosmo
povedosmo
legosmo
podlegosmo
prisegosmo
digosmo
stigosmo
mogosmo
trgosmo
pretrgosmo
strgosmo
vrgosmo
zamakosmo
primakosmo
umakosmo
uzmakosmo
presjekosmo
posjekosmo
rekosmo
obrekosmo
zatekosmo
potukosmo
zavukosmo
dovukosmo
svukosmo
izvukosmo
iznesosmo
spletosmo
sretosmo
susretosmo
odrastosmo
porastosmo
dovezosmo
nađosmo
zađosmo
izađosmo
naiđosmo
uniđosmo
mimoiđosmo
raziđosmo
dođosmo
pođosmo
prođosmo
uđosmo
zakrenusmo
prenusmo
odahnusmo
uzdahnusmo
izginusmo
prekinusmo
minusmo
vinusmo
izvinusmo
kliknusmo
potonusmo
utonusmo
prigrnusmo
utrnusmo
svrnusmo
izvrnusmo
istisnusmo
metnusmo
premetnusmo
isusmo
čusmo
začusmo
čumo
no
nadobudano
rigano
tihano
prokuhano
podebljano
vragoljano
namreškano
gnano
računano
zakračunano
pano
razlupano
dobrano
neklasificirano
delegirano
ekstrahirano
deregulirano
optimirano
kontaminirano
subvencionirano
reintegrirano
konstatirano
invertirano
gazirano
minimalizirano
neformalizirano
finalizirano
liberalizirano
sterilizirano
pasterizirano
aromatizirano
reprivatizirano
kosano
neosjetano
dometano
dopitano
čitano
izlistano
nakivano
uzradovano
pakovano
preoblikovano
rastrzano
sjenčano
križano
generalštabno
nagibno
preljubno
dno
zajedno
uzajedno
svejedno
ujedno
prosvjedno
neredno
trapezoidno
slobodno
ubodno
svenarodno
međuelektrodno
uzvodno
eno
zobeno
zajedeno
gdjeno
sijeno
razbijeljeno
ukiseljeno
nazdravljeno
pristavljeno
okamenjeno
pojednostavnjeno
bojeno
posvojeno
cigleno
napismeno
zagareno
odgovoreno
vreteno
liveno
priježetveno
otplaćeno
omogućeno
oćućeno
pričvršćeno
ozračeno
uglavničeno
ohlađeno
zapovjeđeno
zgođeno
preuzbuđeno
gašeno
košeno
opaženo
neumreženo
striženo
džepokruženo
srbino
smojino
tirankino
domino
četverokvadranino
vidrino
merino
drtesino
curetino
sobovino
vrzino
peričino
kapučino
perušino
osigurateljno
zbiljno
zaozbiljno
cjelobrojno
razdvojno
alfastrujno
vlakno
okno
sukno
antisocijalno
kvazifiskalno
binarnodecimalno
liminalno
višedimenzionalno
parenteralno
perinatalno
analognodigitalno
dijalektalno
punovalno
koktelno
rentabilno
rasolno
niskošumno
ono
kakono
kimono
vapno
skorupno
intracerebroventrikularno
korpuskularno
saborno
razborno
razdorno
mezzogiorno
klorno
ponorno
porno
rasporno
vodootporno
neizvorno
zasigurno
korekturno
nokturno
transkulturno
kontrabasno
punomasno
nadesno
udesno
svijesno
nesvijesno
propisno
tlorisno
globusno
tifusno
ricinusno
antivirusno
rabatno
surogatno
klatno
neobvezatno
etno
razgovijetno
ljetno
suncokretno
krevetno
komanditno
nasitno
produktno
komponentno
nekoherentno
kompotno
neživotno
cjeloživotno
regrutno
kljuno
runo
odavno
poodavno
poplavno
proljevno
regenerativno
konotativno
prediktivno
neinduktivno
nedestruktivno
kurzivno
neredovno
govno
slogovno
izvanburzovno
brvno
parafazno
sablazno
ulaznoizlazno
trapezno
rastezno
medikamentozno
krzno
nemogućno
jamačno
odrečno
stranično
izvanparnično
bjelogorično
intrinsično
podlaktično
isključno
objeručno
jednoručno
četveroručno
sušno
etažno
lavežno
založno
tronožno
pružno
doboo
po
kanapo
bepo
depo
naslijepo
klempo
tempo
prpo
srpo
spo
ludaro
rebro
srebro
nadro
sadro
bedro
ero
cicero
nahero
bolero
sedmero
osmero
numero
nalivpero
petero
pedesetero
sedamdesetero
osamdesetero
devetero
jedanaestero
trinaestero
šesnaestero
petnaestero
šestero
četvero
jezero
alegro
biro
informbiro
politbiro
žiro
makro
mikro
namro
izumro
naskoro
uskoro
sedmoro
petoro
desetoro
šezdesetoro
petnaestoro
devetnaestoro
šestoro
potvoro
dopro
odupro
jetro
nastro
maestro
ujutro
uro
ispičuturo
đuro
laso
meso
oso
nakoso
ukoso
to
nato
zato
eto
faceto
geto
dlijeto
prinijeto
donijeto
ljeto
vrleto
neto
prenapeto
libreto
cvilidreto
pseto
noviteto
veto
rešeto
sabito
razbito
lito
salito
zalito
razlito
inkognito
zapito
kopito
sakrito
prikrito
pokrito
skrito
poglavito
stupnjevito
ovito
povito
uvito
žito
malto
bolto
anto
esperanto
rezultanto
konto
coto
foto
koto
lakoto
loto
moto
jurto
sto
ljepuškasto
stepenasto
klinasto
mahunasto
bačvasto
jagodičasto
tijesto
mjesto
namjesto
umjesto
dvjesto
počesto
komponisto
četiristo
tristo
sedamsto
osamsto
naprosto
petsto
devetsto
usto
pluto
dometnuto
ćušnuto
bruto
što
dašto
zašto
budzašto
nizašto
kadšto
pokadšto
gdješto
nešto
ponešto
tržišto
mnogošto
malošto
nipošto
podnipošto
podbuo
duo
podnaduo
potmuo
lanuo
preplanuo
izlanuo
žacnuo
lecnuo
pecnuo
obrecnuo
bocnuo
zagrcnuo
vrcnuo
kvrcnuo
pljucnuo
nadjenuo
zadjenuo
zapodjenuo
slegnuo
pregnuo
predignuo
namignuo
švignuo
strgnuo
šmugnuo
strugnuo
dahnuo
odmahnuo
omahnuo
nasmjehnuo
podsmjehnuo
kihnuo
duhnuo
posluhnuo
puhnuo
napuhnuo
zapuhnuo
opuhnuo
uminuo
odrinuo
navinuo
odvinuo
podvinuo
dovinuo
svinuo
omaknuo
uzmaknuo
koraknuo
jeknuo
dreknuo
ciknuo
kliknuo
riknuo
kukuriknuo
zaviknuo
doviknuo
skoknuo
frknuo
mrknuo
srknuo
trknuo
čvrknuo
jauknuo
zamuknuo
ispuknuo
natuknuo
klimnuo
grmnuo
oronuo
škripnuo
lupnuo
zaogrnuo
pirnuo
protrnuo
osvrnuo
gasnuo
bljesnuo
pljesnuo
kresnuo
tresnuo
klisnuo
ljosnuo
nadmetnuo
odmetnuo
dometnuo
smetnuo
gutnuo
skrutnuo
tutnuo
trunuo
istrunuo
zijevnuo
greznuo
ugreznuo
okliznuo
skliznuo
briznuo
drznuo
bućnuo
čučnuo
ćušnuo
truo
čuo
goluždravo
zapravo
đavo
nepjenušavo
evo
nalijevo
ulijevo
crijevo
jurjevo
mlačevo
obraščevo
hvo
pecivo
kladivo
nenaknadivo
gradivo
predivo
ugodivo
ujedljivo
nevodljivo
streljivo
lomljivo
nedozvoljivo
neostvarljivo
gnojivo
tkivo
nivo
pivo
cjepivo
varivo
đubrivo
nakrivo
podozrivo
kresivo
pletivo
namjestivo
mazivo
vezivo
sječivo
sočivo
uključivo
loživo
ovo
townsendovo
rayleighovo
jabukovo
olovo
nanovo
ponovo
žrnovo
pogotovo
drvo
najprvo
svo
vatrogastvo
nasljedstvo
susjedstvo
sredstvo
gospodstvo
srodstvo
vodstvo
vojvodstvo
knjigovodstvo
rukovodstvo
poslovodstvo
računovodstvo
ljudstvo
sudstvo
izdajstvo
otajstvo
svetotajstvo
manihejstvo
prijateljstvo
neprijateljstvo
ravnateljstvo
starateljstvo
čitateljstvo
slušateljstvo
graditeljstvo
roditeljstvo
pravobraniteljstvo
mjeriteljstvo
prosvjetiteljstvo
ugostiteljstvo
žiteljstvo
tužiteljstvo
porodiljstvo
zadovoljstvo
nezadovoljstvo
samozadovoljstvo
sužanjstvo
djetinjstvo
životinjstvo
ubojstvo
samoubojstvo
razbojstvo
ribogojstvo
svinjogojstvo
konjogojstvo
spokojstvo
herojstvo
trojstvo
rastrojstvo
ustrojstvo
preustrojstvo
svojstvo
čojstvo
računalstvo
rivalstvo
poljodjelstvo
bogumilstvo
školstvo
jamstvo
plemstvo
inozemstvo
tuzemstvo
gostoprimstvo
bratimstvo
pobratimstvo
brakolomstvo
vjerolomstvo
potomstvo
banstvo
muhamedanstvo
poganstvo
sluganstvo
pijanstvo
vegetarijanstvo
mesijanstvo
dostojanstvo
vragolanstvo
izaslanstvo
poslanstvo
veleposlanstvo
članstvo
muslimanstvo
prognanstvo
izgnanstvo
poznanstvo
jaranstvo
domobranstvo
inostranstvo
prostranstvo
šarlatanstvo
pelivanstvo
kućanstvo
kršćanstvo
čovječanstvo
veličanstvo
katoličanstvo
djevičanstvo
svjedočanstvo
proročanstvo
pučanstvo
građanstvo
božanstvo
povjerenstvo
slavenstvo
jugoslavenstvo
prvenstvo
svećenstvo
savršenstvo
ženstvo
blaženstvo
beženstvo
rodbinstvo
jedinstvo
nejedinstvo
gazdinstvo
vlastelinstvo
papinstvo
materinstvo
sestrinstvo
novinstvo
domaćinstvo
općinstvo
majčinstvo
očinstvo
zločinstvo
dobročinstvo
tuđinstvo
starješinstvo
progonstvo
poklonstvo
idolopoklonstvo
poltronstvo
masonstvo
čistunstvo
ropstvo
zastupstvo
ribarstvo
barbarstvo
zubarstvo
rezbarstvo
carstvo
peradarstvo
vinogradarstvo
redarstvo
govedarstvo
zidarstvo
gospodarstvo
brodarstvo
rudarstvo
drugarstvo
kuharstvo
boljarstvo
strojarstvo
ljekarstvo
mljekarstvo
pekarstvo
bibliotekarstvo
apotekarstvo
slikarstvo
bankarstvo
tiskarstvo
modelarstvo
pčelarstvo
svilarstvo
stolarstvo
vrtlarstvo
šumarstvo
opsjenarstvo
sjemenarstvo
maslinarstvo
planinarstvo
veterinarstvo
vinarstvo
građevinarstvo
novinarstvo
računarstvo
krznarstvo
kiparstvo
štamparstvo
urarstvo
klesarstvo
tesarstvo
gusarstvo
ratarstvo
pletarstvo
zaštitarstvo
novotarstvo
ministarstvo
glavarstvo
poglavarstvo
gljivarstvo
kozarstvo
cvjećarstvo
kunićarstvo
voćarstvo
povrćarstvo
obućarstvo
nostalgičarstvo
streličarstvo
jedriličarstvo
dioničarstvo
knjižničarstvo
ljevičarstvo
lončarstvo
stočarstvo
ovčarstvo
novčarstvo
knjižarstvo
ljudožderstvo
licemjerstvo
zemljomjerstvo
inženjerstvo
nevjerstvo
zvjerstvo
bezvjerstvo
partnerstvo
amaterstvo
profiterstvo
akušerstvo
ilirstvo
čedomorstvo
pomorstvo
umorstvo
novatorstvo
majstorstvo
autorstvo
tutorstvo
mirotvorstvo
sponzorstvo
dežurstvo
bogatstvo
zanatstvo
opatstvo
bratstvo
piratstvo
hrvatstvo
prokletstvo
krivokletstvo
kmetstvo
disidentstvo
idiotstvo
iskustvo
neiskustvo
odsustvo
prisustvo
zakonodavstvo
lukavstvo
zdravstvo
kraljevstvo
židovstvo
grofovstvo
zrakoplovstvo
čuvstvo
palikućstvo
pokućstvo
streljaštvo
seljaštvo
glagoljaštvo
divljaštvo
osobenjaštvo
umjerenjaštvo
mračnjaštvo
djevojaštvo
stvaralaštvo
prevodilaštvo
tužilaštvo
momaštvo
autonomaštvo
siromaštvo
zelenaštvo
frakcionaštvo
protekcionaštvo
junaštvo
košaraštvo
sektaštvo
prostaštvo
ustaštvo
neoustaštvo
izdavaštvo
dječaštvo
rođaštvo
pješaštvo
nadleštvo
lupeštvo
viteštvo
izbjeglištvo
konjaništvo
skrbništvo
nakladništvo
pripadništvo
otpadništvo
radništvo
suradništvo
zajedništvo
sljedništvo
predsjedništvo
zapovjedništvo
posredništvo
uredništvo
sljedbeništvo
zarobljeništvo
iseljeništvo
useljeništvo
povjereništvo
zatočeništvo
tajništvo
razbojništvo
čelništvo
otpremništvo
sudioništvo
rasipništvo
topništvo
zastupništvo
suparništvo
govorništvo
vlasništvo
suvlasništvo
časništvo
namjesništvo
pjesništvo
suučesništvo
satništvo
savjetništvo
odvjetništvo
poduzetništvo
obrtništvo
predstavništvo
stanovništvo
buntovništvo
savezništvo
beskućništvo
oružništvo
udovištvo
boštvo
uboštvo
bezboštvo
mnoštvo
kliconoštvo
mekuštvo
društvo
srazo
željezo
mafiozo
ubrzo
korzo
torzo
hlačo
rđo
suđo
posuđo
klepetušo
bendžo


vidi sve riječi koje završe s ao
vidi sve riječi koje završe s bo
vidi sve riječi koje završe s co
vidi sve riječi koje završe s do
vidi sve riječi koje završe s eo
vidi sve riječi koje završe s fo
vidi sve riječi koje završe s go
vidi sve riječi koje završe s ho
vidi sve riječi koje završe s io
vidi sve riječi koje završe s jo
vidi sve riječi koje završe s ko
vidi sve riječi koje završe s lo
vidi sve riječi koje završe s mo
vidi sve riječi koje završe s no
vidi sve riječi koje završe s oo
vidi sve riječi koje završe s po
vidi sve riječi koje završe s ro
vidi sve riječi koje završe s so
vidi sve riječi koje završe s to
vidi sve riječi koje završe s uo
vidi sve riječi koje završe s vo
vidi sve riječi koje završe s zo
vidi sve riječi koje završe s čo
vidi sve riječi koje završe s đo
vidi sve riječi koje završe s šo
vidi sve riječi koje završe s žo


 

 
Popis riječi -