Riječi koje završavaju s ni

     
Potraga za riječi    počevši        završava      


popis riječi koje završavaju s ni

ni
ani
bani
utabani
ikebani
grebani
uzbibani
pregibani
talibani
ribani
išibani
probani
isprobani
čobani
farbani
ofarbani
interurbani
turbani
nabacani
porazbacani
ispresijecani
upecani
cicani
pomicani
preticani
poticani
isticani
nakrcani
prekrcani
iskrcani
ofucani
otkucani
popucani
zatucani
obladani
skladani
savladani
nesavladani
nadvladani
prevladani
svladani
raskomadani
prepadani
ukradani
pripovijedani
ispripovijedani
pojedani
sagledani
zagledani
nadgledani
presedani
blagdani
zgubidani
prekidani
neokidani
pokidani
skidani
raskidani
iskidani
zidani
zazidani
ozidani
majdani
imendani
rođendani
uhodani
bjelodani
objelodani
oglodani
izglodani
podani
prodani
neprodani
đerdani
gordani
zdani
razdani
sazdani
uzdani
zauzdani
obuzdani
moždani
oceani
iskefani
celofani
profani
gani
kagani
naslagani
poslagani
izlagani
dragani
uragani
jatagani
razvagani
izvagani
cigani
huligani
frigani
tobogani
slogani
organi
jorgani
otrgani
strgani
rastrgani
istrgani
ugani
slugani
isprugani
strugani
ostrugani
hani
mehani
zanjihani
skrhani
duhani
skuhani
napuhani
zapuhani
ispuhani
odgajani
uzgajani
napajani
isprebijani
pobijani
ubijani
poubijani
grubijani
izubijani
medijani
nasmijani
ismijani
polupijani
neobrijani
izbrijani
grijani
zagrijani
nezagrijani
podgrijani
pregrijani
prigrijani
ugrijani
prijani
sijani
zasijani
posijani
prosijani
odvijani
razvijani
okaljani
ukaljani
povaljani
pravovaljani
ljubljani
izdjeljani
postrijeljani
seljani
suseljani
ljiljani
poškakljani
grkljani
rimljani
prikupljani
skupljani
župljani
umrljani
uprljani
protrljani
nažvrljani
upetljani
uljani
zaljuljani
uljuljani
odšuljani
nažuljani
pribavljani
obavljani
obnavljani
ispravljani
sastavljani
zlostavljani
postavljani
uspostavljani
državljani
češljani
začešljani
neočešljani
počešljani
pročešljani
raščešljani
promišljani
bršljani
tamjani
ganjani
proganjani
sanjani
nedosanjani
bojani
nebojani
obojani
prebrojani
pobrojani
kani
preskakani
zaplakani
rasplakani
uplakani
nakani
prežvakani
ižvakani
prožvakani
isjeckani
bockani
dekani
prodekani
zanijekani
zvekani
dočekani
velikani
slikani
naslikani
oslikani
razvikani
vulkani
našminkani
ušminkani
raskrinkani
okani
klokani
rascjepkani
tipkani
natipkani
štirkani
orkani
neuzburkani
polaskani
natiskani
netiskani
pretiskani
otiskani
smrskani
razmrskani
poprskani
istkani
ušutkani
nakljukani
sukani
zasukani
usukani
tukani
pljačkani
opljačkani
kačkani
načičkani
zataškani
nahuškani
lani
kalani
jablani
osedlani
neosedlani
odlani
elani
kapelani
ispeglani
svilani
klani
zaklani
preklani
poklani
vragolani
školani
iškolani
volani
plani
toplani
razaslani
izaslani
otposlani
svjetlani
uskovitlani
uzvitlani
porculani
izlani
uzlani
peteročlani
šesteročlani
četveročlani
tročlani
učlani
raščlani
tamani
potamani
utamani
šamani
amandmani
nemani
pripremani
dopremani
brahmani
muslimani
primani
asortimani
golmani
rafinmani
narkomani
romani
piromani
otomani
drmani
prodrmani
uzdrmani
germani
virmani
gurmani
plasmani
talismani
tretmani
apartmani
departmani
igumani
nehumani
krizmani
dušmani
aranžmani
banani
razgranani
grebenani
gnani
gonani
obračunani
proračunani
uračunani
izračunani
poravnani
izravnani
znani
obznani
obeznani
doznani
pokapani
rasklapani
natapani
cijepani
rascijepani
sklepani
krepani
dočepani
tulipani
sasipani
preštampani
timpani
prolumpani
napumpani
dokopani
prokopani
iskopani
otkopani
potkopani
zakrpani
prikrpani
okrpani
pokrpani
skrpani
natrpani
pretrpani
strpani
okupani
zalupani
glupani
polupani
razlupani
tupani
zastupani
očupani
počupani
raščupani
iščupani
župani
podžupani
sudarani
poharani
maškarani
rasparani
otparani
postarani
pregovarani
izgovarani
zatvarani
pozatvarani
izvarani
razarani
začarani
očarani
našarani
išarani
prošarani
neizabrani
reizabrani
samoizabrani
odbrani
membrani
padobrani
bokobrani
lukobrani
valobrani
domobrani
gromobrani
vjetrobrani
blatobrani
mostobrani
ubrani
neubrani
izbrani
zaderani
oderani
izderani
prežderani
požderani
otjerani
potjerani
protjerani
stjerani
rastjerani
istjerani
veterani
luterani
igrani
zaigrani
neodigrani
filigrani
uigrani
izigrani
ograni
nahrani
prehrani
prihrani
samohrani
pismohrani
pohrani
ishrani
othrani
sabirani
prebirani
proskribirani
aprecirani
indicirani
beneficirani
specificirani
kodificirani
modificirani
nemodificirani
prekvalificirani
visokokvalificirani
diskvalificirani
polukvalificirani
simplificirani
personificirani
petrificirani
elektrificirani
klasificirani
ratificirani
kvantificirani
identificirani
neidentificirani
mistificirani
demistificirani
inficirani
dezinficirani
projicirani
publicirani
implicirani
nekomplicirani
duplicirani
inicirani
sofisticirani
dijagnosticirani
financirani
refinancirani
sufinancirani
licencirani
diferencirani
nediferencirani
potencirani
locirani
dislocirani
asocirani
evocirani
isprovocirani
educirani
inducirani
producirani
kandidirani
konsolidirani
nekonsolidirani
nerevidirani
likvidirani
saldirani
suspendirani
blindirani
fundirani
nekodirani
parodirani
parafirani
apostrofirani
legirani
delegirani
privilegirani
redigirani
dirigirani
korigirani
zaintrigirani
rangirani
prolongirani
drogirani
dispergirani
ekstrahirani
pakirani
zapakirani
neraspakirani
upakirani
manikirani
blokirani
šokirani
markirani
parkirani
maskirani
zamaskirani
etablirani
tabelirani
kamuflirani
acilirani
profilirani
kompilirani
ventilirani
destilirani
reciklirani
abolirani
nepolirani
interpolirani
nekontrolirani
neizolirani
neregulirani
kalkulirani
formulirani
akumulirani
granulirani
manipulirani
reklamirani
neprogramirani
parfimirani
neparfimirani
sublimirani
animirani
komprimirani
optimirani
diplomirani
afirmirani
reformirani
nereformirani
uniformirani
informirani
neinformirani
novoformirani
transformirani
normirani
ekshumirani
sumirani
zumirani
neplanirani
isplanirani
panirani
sanirani
inscenirani
skenirani
drenirani
nedrenirani
istrenirani
neimpregnirani
konfinirani
paginirani
minirani
eliminirani
inkriminirani
diskriminirani
dominirani
nominirani
denominirani
nenominirani
iluminirani
marinirani
indoktrinirani
dizajnirani
abonirani
pozicionirani
sankcionirani
nesankcionirani
pasionirani
predimenzionirani
klonirani
deponirani
komponirani
novokomponirani
ukomponirani
eksponirani
betonirani
zabetonirani
intonirani
garnirani
internirani
oktroirani
frapirani
hendikepirani
anticipirani
percipirani
skalpirani
kopirani
sinkopirani
fotokopirani
podupirani
deklarirani
preparirani
nekalibrirani
dehidrirani
preferirani
tolerirani
aglomerirani
regenerirani
operirani
nedešifrirani
reintegrirani
masakrirani
elaborirani
perforirani
dekorirani
poliklorirani
kolorirani
evaporirani
sponzorirani
eksproprirani
infiltrirani
necentrirani
nekoncentrirani
orkestrirani
frustrirani
denaturirani
fakturirani
cenzurirani
necenzurirani
ažurirani
livrirani
plasirani
trećeplasirani
drugoplasirani
prvoplasirani
procesirani
plisirani
fiksirani
nijansirani
iznijansirani
forsirani
isforsirani
fokusirani
tirani
matirani
konstatirani
vatirani
raketirani
etiketirani
anketirani
kompletirani
interpretirani
reinterpretirani
maltretirani
portretirani
citirani
akreditirani
rehabilitirani
politirani
emitirani
imitirani
limitirani
transmitirani
dekapitirani
projektirani
selektirani
diktirani
asfaltirani
revoltirani
katapultirani
konzultirani
transplantirani
garantirani
zagarantirani
neorijentirani
talentirani
fragmentirani
neargumentirani
dokumentirani
prezentirani
diskontirani
demontirani
nemontirani
otirani
kooptirani
introvertirani
pervertirani
abortirani
deportirani
transportirani
nesortirani
devastirani
amnestirani
testirani
investirani
komutirani
regrutirani
graduirani
evakuirani
rekonstruirani
iskonstruirani
situirani
supstituirani
perfektuirani
neakcentuirani
gravirani
ugravirani
distingvirani
derivirani
reaktivirani
inaktivirani
kultivirani
motivirani
demotivirani
intenzivirani
apsolvirani
involvirani
renovirani
nekonzervirani
odsvirani
bazirani
glazirani
nadzirani
precizirani
klišeizirani
dijalogizirani
katalogizirani
globalizirani
nerealizirani
legalizirani
socijalizirani
industrijalizirani
radikalizirani
lokalizirani
formalizirani
normalizirani
analizirani
kanalizirani
marginalizirani
nacionalizirani
institucionalizirani
personalizirani
depersonalizirani
internalizirani
generalizirani
decentralizirani
naturalizirani
digitalizirani
hospitalizirani
kristalizirani
individualizirani
aktualizirani
destabilizirani
senzibilizirani
mobilizirani
sterilizirani
fosilizirani
stilizirani
civilizirani
necivilizirani
simbolizirani
dinamizirani
mehanizirani
vulkanizirani
dehumanizirani
karbonizirani
ionizirani
kolonizirani
demonizirani
harmonizirani
kanonizirani
ironizirani
tipizirani
nepasterizirani
kompjuterizirani
kategorizirani
valorizirani
revalorizirani
tranzistorizirani
neautorizirani
reprizirani
elektrizirani
shematizirani
sistematizirani
stigmatizirani
nearomatizirani
traumatizirani
poetizirani
teoretizirani
sintetizirani
nekvantizirani
neamortizirani
pasivizirani
recenzirani
dozirani
predozirani
prognozirani
režirani
ekrani
naborani
gorani
izorani
neoprani
soprani
isprani
promatrani
smatrani
razmatrani
termoelektrani
hidroelektrani
zastrani
odstrani
inostrani
ravnostrani
postrani
rasprostrani
trostrani
raskuštrani
gurani
neosigurani
progurani
purani
isturani
gavrani
izrani
zatalasani
ustalasani
nadglasani
izglasani
zapasani
pripasani
besani
blesani
klesani
isklesani
nesani
nakresani
okresani
skresani
potresani
tesani
istesani
neistesani
uzdisani
nenapisani
zapisani
prepisani
neopisani
popisani
raspisani
ispisani
otpisani
neotpisani
supotpisani
neupisani
narisani
brisani
obrisani
prerisani
namirisani
isisani
usisani
gipsani
platani
satani
pohvatani
etani
neosjetani
ispremetani
ometani
neometani
kapetani
skretani
poliuretani
izdevetani
oklevetani
prorešetani
kaftani
zadahtani
ispreplitani
zapitani
raspitani
nečitani
očitani
nepročitani
gajtani
oktani
sultani
fontani
nenamotani
zamotani
odmotani
neodmotani
umotani
razmotani
ljepotani
sirotani
šaptani
prokartani
crtani
zacrtani
precrtani
isprecrtani
ocrtani
iscrtani
ucrtani
nagrtani
ogrtani
nastani
sastani
nestani
ponestani
prestani
prelistani
pristani
ostani
bostani
preostani
samostani
postani
izostani
opstani
svrstani
nerazvrstani
ustani
odustani
sustani
orangutani
progutani
nesputani
barutani
izmaštani
izviještani
mještani
sumještani
puštani
napuštani
nedopuštani
marihuani
vani
avani
pregledavani
pridavani
prodavani
gavani
havani
upotrebljavani
neupotrebljavani
izranjavani
objašnjavani
odspavani
prespavani
ispavani
neprospavani
paravani
odobravani
provjeravani
uvjeravani
osporavani
proguravani
tavani
poništavani
iskorištavani
izjednačavani
proučavani
prilagođavani
proglašavani
saslušavani
održavani
uzdržavani
odijevani
podrazumijevani
zahtijevani
uljevani
stupnjevani
izvojevani
pjevani
opjevani
raspjevani
ispjevani
otpjevani
odbacivani
divani
izrabljivani
rasvjetljivani
objavljivani
zabranjivani
ocjenjivani
primjenjivani
nadahnjivani
ocrnjivani
nakivani
iščekivani
priželjkivani
potiskivani
istiskivani
prisluškivani
pelivani
preplivani
slivani
zasnivani
protjerivani
istjerivani
skrivani
provjetrivani
prepisivani
uzvisivani
ispitivani
prikazivani
nazivani
oporezivani
prozivani
isplaćivani
upućivani
premošćivani
obrađivani
neobrađivani
prerađivani
nagrađivani
uspoređivani
utvrđivani
istraživani
raznježivani
hajvani
tikvani
balvani
obradovani
posredovani
rashodovani
buzdovani
njegovani
jorgovani
raspakovani
zakovani
neoblikovani
odlikovani
prikovani
okovani
neokovani
uzorkovani
skovani
potkovani
pomilovani
silovani
isposlovani
rimovani
vrednovani
naimenovani
novoimenovani
zasnovani
novoosnovani
kupovani
nakupovani
darovani
podrovani
trovani
otrovani
izrovani
ispsovani
očitovani
baštovani
prepoštovani
žrtvovani
visokoobrazovani
poluobrazovani
ucrvani
nirvani
svani
izbljuvani
popljuvani
ispljuvani
pričuvani
zazvani
nezvani
prizvani
takozvani
samozvani
nepozvani
opozvani
zgužvani
izgužvani
fazani
kazani
zakazani
dokazani
pokazani
prokazani
otkazani
ukazani
podmazani
premazani
nepremazani
omazani
razmazani
rezani
narezani
obrezani
odrezani
prerezani
prorezani
srezani
urezani
razrezani
izrezani
neizrezani
zavezani
odvezani
podvezani
prevezani
privezani
nadovezani
svezani
uvezani
razvezani
dizani
zalizani
oblizani
nanizani
nenanizani
partizani
kurtizani
iskrzani
plaćani
ispraćani
otpraćani
obećani
osjećani
uvećani
karmelićani
sićani
dućani
ukućani
kršćani
ojačani
neojačani
izglačani
gračani
tračani
veličani
preuveličani
pričani
prepričani
ispričani
trožičani
vijčani
nebrojčani
pramčani
ulančani
šibenčani
osjenčani
nevjenčani
ovjenčani
cinčani
končani
okončani
ranobrončani
osunčani
popločani
otočani
nepčani
nezakopčani
prikopčani
skopčani
raskopčani
otkopčani
pupčani
stupčani
zupčani
otključani
želučani
čakovčani
nenovčani
daščani
puščani
oslobađani
hlađani
mlađani
slađani
građani
malograđani
sugrađani
posvađani
riđani
nepomiješani
promiješani
uskomešani
sprešani
isprešani
počešani
mališani
plišani
uslišani
nišani
nanišani
stišani
utišani
varošani
prokušani
iskušani
slušani
saslušani
odslušani
preslušani
zgrušani
zadržani
pridržani
neodržani
podržani
suzdržani
oružani
oboružani
uporabni
velebni
pogrebni
upotrebni
prisebni
nagibni
dobni
svojedobni
malodobni
onodobni
podobni
nepodobni
spodobni
nepravodobni
ovodobni
grdobni
žalobni
zglobni
nazlobni
robni
anaerobni
garderobni
grobni
zagrobni
nadgrobni
prekogrobni
mikrobni
škrobni
probni
jednoipolsobni
jednosobni
trosobni
dvosobni
opskrbni
vodoopskrbni
bubni
dangubni
rodoljubni
bogoljubni
domoljubni
kubni
palubni
lecni
pecni
intrahepaticni
bocni
gucni
kljucni
pljucni
kucni
ogladni
izgladni
ohladni
rashladni
nakladni
zakladni
pokladni
čokoladni
sladni
doknadni
beznadni
padni
napadni
nenapadni
jugozapadni
prepadni
pripadni
nepripadni
dopadni
samodopadni
spopadni
goropadni
propadni
spadni
raspadni
ispadni
nakaradni
paradni
obradni
neradni
nagradni
pregradni
retrogradni
ugradni
smradni
estradni
presadni
livadni
abecedni
ijedni
bijedni
hvalevrijedni
nevrijedni
jednakovrijedni
visokovrijedni
istovrijedni
bezvrijedni
sjedni
nasjedni
zasjedni
prisjedni
posjedni
zaposjedni
htjedni
prošlotjedni
jednotjedni
zapovjedni
pripovjedni
ispovjedni
izgledni
bezizgledni
medni
torpedni
redni
naredni
nuzgredni
nećudoredni
prekoredni
vodoprivredni
nepoljoprivredni
elektroprivredni
razredni
trećerazredni
štedni
ožedni
morbidni
genocidni
lucidni
perfidni
rigidni
prekidni
invalidni
poliamidni
opioidni
peloidni
paranoidni
kanabinoidni
asteroidni
narcisoidni
deltoidni
trapezoidni
trobridni
stidni
bestidni
fluidni
likvidni
neprovidni
razvidni
zidni
propagandni
komandni
obodni
neslobodni
lagodni
prilagodni
prigodni
ishodni
svrsishodni
periodni
jodni
oplodni
besplodni
pomodni
svenarodni
općenarodni
nerodni
natprirodni
protuprirodni
blagorodni
samorodni
domorodni
jednorodni
vinorodni
raznorodni
porodni
preporodni
dvorodni
elektrodni
triodnoheksodni
odvodni
prijevodni
dovodni
vodovodni
rukovodni
poslovodni
cjevovodni
svodni
uvodni
razvodni
brakorazvodni
bezvodni
izvodni
epizodni
nestandardni
avangardni
neoavangardni
bastardni
grdni
apsurdni
otvrdni
budni
nadobudni
mnogoljudni
zaludni
bludni
peludni
grudni
uskogrudni
zatrudni
odsudni
pravosudni
poćudni
nepoćudni
dobroćudni
čudni
začudni
gradbeni
naredbeni
odredbeni
razredbeni
provedbeni
izvedbeni
uhidbeni
selidbeni
hranidbeni
ženidbeni
činidbeni
krunidbeni
pogodbeni
ponudbeni
prosudbeni
jebeni
ogrebeni
izgrebeni
ustrojbeni
žalbeni
prehrambeni
neprehrambeni
nestambeni
himbeni
diobeni
pomirbeni
neborbeni
oporbeni
pretvorbeni
izdubeni
dražbeni
promidžbeni
urudžbeni
izložbeni
tužbeni
meceni
trichoteceni
trihoteceni
opsceni
kradeni
okradeni
pojedeni
izjedeni
nenavedeni
odvedeni
neprevedeni
privedeni
dovedeni
povedeni
sprovedeni
svedeni
novouvedeni
razvedeni
praizvedeni
neizvedeni
novoproizvedeni
nabodeni
zabodeni
podbodeni
probodeni
ubodeni
izbodeni
ordeni
gniježdeni
geni
kolageni
antigeni
endogeni
karcinogeni
halucinogeni
antropogeni
kancerogeni
heterogeni
progeni
estrogeni
patogeni
alergeni
gajeni
doajeni
zatajeni
pritajeni
nepritajeni
djeni
nadjeni
zadjeni
odjeni
preodjeni
zapodjeni
bijeni
sabijeni
prebijeni
pribijeni
obijeni
pobijeni
probijeni
izbijeni
suzbijeni
zacijeni
podcijeni
precijeni
ocijeni
procijeni
ucijeni
zalijeni
plijeni
zaplijeni
oplijeni
ulijeni
mijeni
namijeni
zamijeni
snimijeni
primijeni
promijeni
smijeni
razmijeni
izmijeni
popijeni
korijeni
iskorijeni
ukorijeni
presavijeni
zavijeni
ovijeni
svijeni
visokorazvijeni
zamandaljeni
odaljeni
razgaljeni
kaljeni
popaljeni
ispaljeni
uspaljeni
potpaljeni
taljeni
rastaljeni
zavaljeni
hvaljeni
provaljeni
svaljeni
razvaljeni
prežaljeni
neprežaljeni
pograbljeni
ugrabljeni
razgrabljeni
neuporabljeni
izrabljeni
trijebljeni
upotrijebljeni
zloupotrijebljeni
sukobljeni
nedrobljeni
udrobljeni
zdrobljeni
porobljeni
onesposobljeni
pogrbljeni
neopskrbljeni
produbljeni
zagubljeni
pogubljeni
priljubljeni
poljubljeni
izljubljeni
odrubljeni
porubljeni
bijeljeni
nebijeljeni
obijeljeni
neobijeljeni
razbijeljeni
izbijeljeni
zacijeljeni
nezacijeljeni
dijeljeni
opredijeljeni
neodijeljeni
podijeljeni
nepodijeljeni
udijeljeni
razdijeljeni
porazdijeljeni
nastrijeljeni
prostrijeljeni
ustrijeljeni
neutemeljeni
nenaseljeni
raseljeni
razveseljeni
iseljeni
novodoseljeni
useljeni
sprijateljeni
sučeljeni
prišarafljeni
magljeni
uštogljeni
piljeni
prepiljeni
ispiljeni
otpiljeni
raskriljeni
prisiljeni
ucviljeni
zašiljeni
zastakljeni
ostakljeni
odmamljeni
primamljeni
omamljeni
nakalemljeni
zapremljeni
nepripremljeni
dopremljeni
pospremljeni
otpremljeni
neuzemljeni
dimljeni
snimljeni
nesnimljeni
zaprimljeni
novoprimljeni
najmljeni
unajmljeni
uzajmljeni
pojmljeni
udomljeni
lomljeni
odlomljeni
polomljeni
razlomljeni
izlomljeni
zgromljeni
zatomljeni
oformljeni
naumljeni
obezumljeni
izumljeni
preboljeni
ogoljeni
osokoljeni
raskoljeni
zamoljeni
pomoljeni
zasoljeni
nesoljeni
posoljeni
zadovoljeni
udovoljeni
neudovoljeni
ozlovoljeni
razjapljeni
ukapljeni
ishlapljeni
zapljeni
cijepljeni
necijepljeni
rascijepljeni
lijepljeni
nalijepljeni
zalijepljeni
oblijepljeni
odlijepljeni
prilijepljeni
slijepljeni
zaslijepljeni
izlijepljeni
okrijepljeni
odčepljeni
škopljeni
zaklopljeni
preklopljeni
poklopljeni
sklopljeni
rasklopljeni
poškropljeni
topljeni
nenatopljeni
netopljeni
otopljeni
potopljeni
stopljeni
utopljeni
zakrpljeni
pretrpljeni
strpljeni
zakupljeni
nekupljeni
prekupljeni
okupljeni
pokupljeni
potkupljeni
skalupljeni
olupljeni
otupljeni
zastupljeni
odstupljeni
ustupljeni
prošupljeni
razdrljeni
zagrljeni
rasvijetljeni
nerasvijetljeni
neosvijetljeni
prosvijetljeni
nauljeni
zakrabuljeni
izbuljeni
produljeni
izduljeni
oguljeni
zakukuljeni
nabavljeni
zabavljeni
pribavljeni
obavljeni
probavljeni
neprobavljeni
javljeni
novoobjavljeni
odjavljeni
prijavljeni
neprijavljeni
brzojavljeni
izjavljeni
zaglavljeni
strmoglavljeni
uglavljeni
obezglavljeni
smlavljeni
naplavljeni
preplavljeni
poplavljeni
proslavljeni
zabravljeni
nazdravljeni
pozdravljeni
oporavljeni
prepravljeni
pripravljeni
opravljeni
spravljeni
raspravljeni
obespravljeni
otpravljeni
zatravljeni
nastavljeni
podstavljeni
nepodstavljeni
dostavljeni
pojednostavljeni
ispostavljeni
uspostavljeni
izostavljeni
suprotstavljeni
zaustavljeni
obustavljeni
neobustavljeni
usustavljeni
zakrvavljeni
udivljeni
preživljeni
oživljeni
doživljeni
nedoživljeni
proživljeni
otjelovljeni
utjelovljeni
raspolovljeni
naslovljeni
oslovljeni
ovjerovljeni
zgotovljeni
utovljeni
smrvljeni
razmrvljeni
ukotvljeni
osmišljeni
prenamjeni
objelodanjeni
razvaganjeni
raščlanjeni
potamanjeni
nesmanjeni
obznanjeni
nebranjeni
obranjeni
hranjeni
nahranjeni
sahranjeni
othranjeni
pothranjeni
odstranjeni
istanjeni
izgladnjeni
razvodnjeni
ocjenjeni
ucijenjeni
zaplijenjeni
oplijenjeni
smijenjeni
pougljenjeni
zapjenjeni
osjenjeni
ozelenjeni
pozelenjeni
okamenjeni
skamenjeni
osuvremenjeni
opismenjeni
poslavenjeni
odrvenjeni
nehinjeni
obistinjeni
baštinjeni
činjeni
sačinjeni
opčinjeni
progonjeni
zaklonjeni
nezaklonjeni
priklonjeni
poklonjeni
sklonjeni
otklonjeni
neotklonjeni
uklonjeni
prislonjeni
oslonjeni
pobunjeni
uzbunjeni
punjeni
nadopunjeni
upotpunjeni
okrunjeni
objašnjeni
nerazjašnjeni
kažnjeni
sablažnjeni
ispražnjeni
zasužnjeni
bojeni
neobojeni
dojeni
zadojeni
uznojeni
napojeni
opojeni
nespojeni
rojeni
nabrojeni
predbrojeni
odbrojeni
prebrojeni
pribrojeni
ubrojeni
zbrojeni
izbrojeni
prekrojeni
skrojeni
nastrojeni
prestrojeni
postrojeni
ustrojeni
novoustrojeni
podvojeni
udvojeni
prisvojeni
osvojeni
novousvojeni
zapjeni
sjeni
zasjeni
polusjeni
leni
premaleni
omaleni
gobleni
heleni
jeleni
seleni
zazeleni
svjetlozeleni
tamnozeleni
pozeleni
maslinastozeleni
žutozeleni
magleni
cigleni
mileni
etileni
grleni
smisleni
nedvosmisleni
samozaposleni
novozaposleni
puleni
meni
pergameni
okameni
skameni
znameni
stameni
sljemeni
oplemeni
vremeni
onovremeni
nepravovremeni
bezvremeni
domeni
fenomeni
pripomeni
spomeni
barmeni
strmeni
kongresmeni
biznismeni
opismeni
polupismeni
gumeni
volumeni
zarumeni
grumeni
porumeni
korizmeni
sačmeni
sukneni
krzneni
poeni
apoeni
dotepeni
protepeni
rastepeni
drugostepeni
prvostepeni
iscrpeni
špeni
reni
areni
rezbareni
izrezbareni
nenadareni
udareni
ošamareni
zanemareni
pareni
zapareni
opareni
spareni
ispareni
upareni
patareni
neiskvareni
pretovareni
istovareni
iskrvareni
neostvareni
krijumčareni
zažareni
ožareni
ohrabreni
srebreni
posrebreni
novoodobreni
sadreni
bedreni
sidreni
usidreni
nadmudreni
iscereni
nahereni
neprimjereni
omjereni
promjereni
preusmjereni
izmjereni
iznevjereni
ovjereni
povjereni
provjereni
neprovjereni
neuvjereni
napereni
izvitopereni
upereni
tereni
refreni
shizofreni
gangreni
mireni
namireni
nenamireni
podmireni
umireni
neizmireni
raspireni
usireni
neuokvireni
kreni
bakreni
nakreni
zakreni
okreni
zaokreni
preokreni
pokreni
skreni
oreni
prekoreni
pokoreni
upokoreni
ukoreni
zamoreni
poreni
sumporeni
rasporeni
osporeni
usporeni
podvoreni
govoreni
nagovoreni
dogovoreni
progovoreni
poluzatvoreni
neotvoreni
rastvoreni
novostvoreni
uprizoreni
upozoreni
preni
papreni
provjetreni
ishitreni
litreni
promotreni
razmotreni
zaoštreni
pogureni
zgureni
začahureni
zagnjureni
zatureni
šćućureni
naježureni
jaseni
spaseni
deseni
jeseni
naneseni
odneseni
podneseni
preneseni
doneseni
poneseni
izneseni
uzneseni
streseni
takseni
arseni
buseni
sateni
octeni
zapleteni
prepleteni
spleteni
raspleteni
ispleteni
ometeni
pometeni
kreteni
bilteni
lašteni
ulašteni
obrašteni
srašteni
neobaviješteni
osviješteni
neosviješteni
izviješteni
premješteni
nadomješteni
uskladišteni
napakošteni
premošteni
nekršteni
prekršteni
pokršteni
raskršteni
namršteni
uvršteni
priušteni
oljušteni
pušteni
pripušteni
opušteni
propušteni
ispušteni
jugoslaveni
snabdjeveni
probdjeveni
preodjeveni
razodjeveni
samljeveni
nemljeveni
požnjeveni
neveni
zadobiveni
naliveni
zaliveni
obliveni
odliveni
preliveni
poliveni
proliveni
sliveni
razliveni
neumiveni
prekriveni
neprekriveni
neprikriveni
nepokriveni
raskriveni
novootkriveni
sašiveni
podšiveni
prišiveni
prošiveni
opšiveni
ušiveni
neprikosnoveni
poveni
infracrveni
zacrveni
pocrveni
odrveni
satrveni
potrveni
žetveni
molitveni
žrtveni
računovodstveni
otajstveni
samoubojstveni
ustrojstveni
jamstveni
pseudoznanstveni
božanstveni
ženstveni
redarstveni
gospodarstveni
nezdravstveni
čuvstveni
općedruštveni
uveni
trezveni
bazeni
odvezeni
nevezeni
prevezeni
dovezeni
grizeni
izgrizeni
premlaćeni
naplaćeni
nenaplaćeni
preplaćeni
isplaćeni
neotplaćeni
uplaćeni
neuplaćeni
napaćeni
zaraćeni
preobraćeni
prikraćeni
pokraćeni
uskraćeni
ispraćeni
otpraćeni
odvraćeni
neuzvraćeni
zahvaćeni
neprihvaćeni
općeprihvaćeni
dohvaćeni
shvaćeni
neobuhvaćeni
zamijećeni
nezamijećeni
primijećeni
neprimijećeni
opamećeni
opredmećeni
preopterećeni
unesrećeni
neosvećeni
posvećeni
nekićeni
iskićeni
podmićeni
pamćeni
zapamćeni
upamćeni
ukroćeni
priopćeni
poopćeni
izopćeni
provrćeni
onemogućeni
naslućeni
smućeni
napućeni
ukrućeni
prešućeni
požućeni
počašćeni
pričešćeni
onećišćeni
nečišćeni
prečišćeni
očišćeni
nepočišćeni
izušćeni
bačeni
ubačeni
zbačeni
razrogačeni
razvojačeni
zakačeni
otkačeni
raskolačeni
potlačeni
stlačeni
izvlačeni
tumačeni
protumačeni
doznačeni
zamračeni
nezračeni
neozračeni
prozračeni
neprozračeni
zakvačeni
otkvačeni
liječeni
izliječeni
neizliječeni
zapriječeni
prepriječeni
spriječeni
ugnječeni
zgnječeni
sječeni
rasječeni
sasječeni
odsječeni
presječeni
isječeni
usječeni
zapečeni
nepečeni
novopečeni
ispečeni
nekrečeni
okrečeni
pokrečeni
raskrečeni
dorečeni
porečeni
urečeni
izrečeni
neizrečeni
novostečeni
čečeni
osumnjičeni
drugoosumnjičeni
prvoosumnjičeni
naličeni
razobličeni
upriličeni
neoličeni
ustoličeni
ukoričeni
dokrajčeni
jamčeni
zajamčeni
osvjedočeni
doskočeni
otkočeni
namočeni
pomočeni
promočeni
smočeni
umočeni
razmočeni
oročeni
sročeni
prouzročeni
zatočeni
pretočeni
optočeni
uočeni
neuočeni
pogrčeni
zgrčeni
zakrčeni
skvrčeni
naučeni
nenaučeni
preobučeni
podučeni
veleučeni
priučeni
razlučeni
mučeni
poučeni
proučeni
napučeni
opapučeni
postostručeni
podvostručeni
uručeni
izručeni
natučeni
pretučeni
potučeni
stučeni
vučeni
zavučeni
odvučeni
podvučeni
privučeni
svučeni
zgađeni
ojađeni
nahlađeni
prehlađeni
ohlađeni
rashlađeni
neusklađeni
pomlađeni
zaslađeni
novopronađeni
rađeni
uparađeni
odrađeni
trećenagrađeni
drugonagrađeni
prvonagrađeni
novosagrađeni
zagrađeni
pregrađeni
dograđeni
nedograđeni
neugrađeni
novoizgrađeni
dorađeni
nerazrađeni
novoizrađeni
nasađeni
zasađeni
presađeni
posađeni
zavađeni
posvađeni
izvađeni
pobijeđeni
ocijeđeni
procijeđeni
iscijeđeni
slijeđeni
neozlijeđeni
prijeđeni
unaprijeđeni
privrijeđeni
obezvrijeđeni
razrijeđeni
zaleđeni
odleđeni
ređeni
naređeni
zaređeni
nadređeni
nadređenipodređeni
neraspoređeni
neuređeni
preuređeni
novouređeni
prišteđeni
pošteđeni
ušteđeni
zaobiđeni
zastiđeni
odgođeni
namrgođeni
zgođeni
uhođeni
nerođeni
visokorođeni
predvođeni
provođeni
svođeni
presvođeni
rasrđeni
potvrđeni
zaluđeni
prinuđeni
ponuđeni
iznuđeni
suđeni
presuđeni
dosuđeni
otuđeni
razuđeni
žuđeni
pogašeni
neugašeni
naglašeni
samoproglašeni
suglašeni
razglašeni
preplašeni
poplašeni
nadmašeni
osiromašeni
spašeni
zaprašeni
ustrašeni
nakvašeni
pokvašeni
iščašeni
udešeni
preudešeni
nasmiješeni
utješeni
ovješeni
izvješeni
rešeni
urešeni
nadvišeni
povišeni
preuzvišeni
pokošeni
iskošeni
prenošeni
ponošeni
orošeni
potrošeni
utrošeni
uhapšeni
prekršeni
pomršeni
navršeni
nezavršeni
ovršeni
predbušeni
zagušeni
narogušeni
ugušeni
zaglušeni
popušeni
ispušeni
narušeni
nenarušeni
nabrušeni
odbrušeni
izbrušeni
prerušeni
natrušeni
nakostrušeni
urušeni
razrušeni
presušeni
isušeni
neosušeni
posušeni
nagaženi
pregaženi
pogaženi
ugaženi
zgaženi
unakaženi
iznakaženi
isplaženi
osnaženi
paženi
zapaženi
raženi
nenaobraženi
preobraženi
izobraženi
neporaženi
istraženi
omalovaženi
uvriježeni
nezabilježeni
neobilježeni
raznježeni
umreženi
knjiženi
uknjiženi
sniženi
izgriženi
prekriženi
podstriženi
ostriženi
oženi
potkoženi
loženi
naloženi
odloženi
posloženi
razloženi
obrazloženi
pomnoženi
umnoženi
razmnoženi
zgroženi
preprženi
poprženi
isprženi
okuženi
služeni
zasluženi
isluženi
posluženi
pogruženi
suženi
rastuženi
reljefni
tarifni
apokrifni
limfni
amorfni
polimorfni
antropomorfni
gni
nagni
sagni
vagni
odvagni
prevagni
prebjegni
pobjegni
izbjegni
legni
nalegni
podlegni
polegni
slegni
izlegni
pregni
napregni
zapregni
pripregni
upregni
prisegni
dosegni
posegni
nategni
zategni
pretegni
pritegni
otegni
potegni
protegni
rastegni
ustegni
sustegni
utegni
digni
nadigni
pridigni
podigni
uzdigni
maligni
migni
namigni
domigni
benigni
šprigni
stigni
prestigni
pristigni
dostigni
postigni
švigni
digitalnoanalogni
odmogni
iznemogni
domogni
pomogni
pripomogni
potpomogni
uzmogni
pogni
trgni
pretrgni
otrgni
istrgni
vrgni
zavrgni
podvrgni
opovrgni
svrgni
razvrgni
izvrgni
šmugni
strugni
nadahni
zadahni
odahni
udahni
izdahni
uzdahni
isplahni
mahni
zamahni
omahni
tanahni
sahni
presahni
usahni
mlađahni
osmjehni
kihni
utihni
okrhni
prhni
duhni
posluhni
puhni
zapuhni
opuhni
ini
kokaini
bini
babini
rabini
karabini
popudbini
ogrebini
postojbini
bobini
grdobini
naseobini
hemoglobini
grbini
vrbini
izdubini
konkubini
lubini
rubini
tražbini
otadžbini
zadužbini
macini
medicini
telemedicini
nekolicini
micini
streptomicini
brancini
kapucini
dini
mladini
provladini
međuvladini
komadini
padini
gradini
mudžahedini
objedini
sjedini
susjedini
ujedini
matildini
hondini
jagodini
plodini
podini
rodini
gardini
brdini
tvrdini
ljudini
ludini
rudini
gazdini
proteini
parafini
serafini
delfini
gini
vagini
papigini
bitangini
pogini
margini
georgini
dugini
slugini
izgini
hini
krajini
ukrajini
galijini
akademijini
zmijini
marijini
razdaljini
zemljini
pustopoljini
čapljini
duljini
janjini
lenjini
kneginjini
konjini
trnjini
munjini
gospojini
ujini
bakini
fakini
cekini
harlekini
mekini
prekini
dikini
politikini
alkini
bankini
cigankini
dušmankini
rankini
tirankini
mještankini
kršćankini
malograđankini
sugrađankini
šveđankini
kemokini
markini
kritičarkini
skini
raskini
ženskini
guskini
otkini
ukini
podravkini
hercegovkini
lovkini
miškini
puškini
padalini
budalini
kalini
adrenalini
naftalini
gizdelini
jelini
pelini
cepelini
vrelini
aminokiselini
zelini
penicilini
silini
caklini
opeklini
raspuklini
mlini
paromlini
mandolini
sandolini
udolini
smolini
krinolini
karolini
pustolini
rasplini
naprslini
bulini
globulini
inzulini
damini
lamini
mamini
vitamini
provitamini
premini
čemini
šimini
komini
karmini
termini
osmini
umini
albumini
nini
poganini
janini
dušmanini
vranini
tanini
malograđanini
šveđanini
sirenini
atenini
ženini
kinini
zapremnini
zakupnini
pristupnini
srebrnini
crnini
osigurnini
pokretnini
punini
glavnini
neravnini
otpravnini
boini
heroini
štapini
repini
lipini
filipini
iskopini
rastopini
gospini
dupini
nakupini
skupini
podskupini
rini
arini
ocarini
stearini
margarini
bugarini
saharini
karini
boškarini
tunelarini
akvamarini
ružmarini
isparini
kantarini
mostarini
glavarini
zarini
kućarini
trošarini
ležarini
brini
zabrini
pobrini
vedrini
hidrini
odrini
modrini
vododerini
balerini
pelerini
perini
kćerini
kućerini
večerini
bagrini
porfirini
aspirini
endokrini
mokrini
odškrini
porini
četvorini
pačetvorini
rukotvorini
umotvorini
zavjetrini
hitrini
vitrini
sestrini
dekstrini
žustrini
utrini
urini
curini
bradurini
vodurini
mjehurini
zmijurini
purini
klisurini
ptičurini
knjižurini
nožurini
sini
glasini
tjelesini
mesini
uzvisini
toksini
nefrotoksini
osini
nosini
posini
prosini
kljusini
palatini
slatini
patini
tatini
ribetini
sobetini
cetini
konjetini
vjetrometini
junetini
petini
krpetini
puretini
desetini
tridesetini
tetini
kravetini
vrećetini
ručetini
ovčetini
pojeftini
ritini
vitini
briljantini
serpentini
terpentini
grebotini
strugotini
giljotini
posjekotini
opekotini
crkotini
bljuvotini
bušotini
krtini
stini
dvanaestini
šestini
obistini
listini
čvrstini
butini
kutini
rutini
žutini
razbaštini
talijanštini
latinštini
sloboštini
gospoštini
nepodopštini
uštini
ljuštini
magluštini
baruštini
vatruštini
kajkavštini
štokavštini
kukavštini
lukavštini
protivštini
dogodovštini
lopovštini
beduini
vladavini
padavini
rukavini
glavini
plavini
naplavini
moslavini
navini
kravini
posavini
sastavini
ostavini
zavini
podvini
devini
paljevini
pirevini
stečevini
očevini
krčevini
prerađevini
izrađevini
pingvini
ivini
divini
krivini
privini
bobovini
dovini
hladovini
begovini
biljegovini
veletrgovini
orahovini
jehovini
tekovini
pupkovini
tiskovini
lovini
pilovini
polovini
pradomovini
kunovini
mirovini
krovini
borovini
brezovini
kukuruzovini
prvini
izvini
zini
magazini
blazini
obrazini
mikrorazini
benzini
lozini
lemozini
domaćini
kućedomaćini
čini
jebačini
seljačini
divljačini
oblačini
glačini
sačini
prostačini
podčini
rječini
žabokrečini
ljubičini
grofičini
kraljičini
učiteljičini
glumičini
janičini
jadničini
bolesničini
umjetničini
baruničini
gospodaričini
gazdaričini
staričini
majstoričini
autoričini
pričini
matičini
kravičini
udovičini
jezičini
djevojčini
momčini
bančini
tančini
bočini
zločini
počini
crvotočini
brčini
perčini
učini
hajdučini
međučini
šaljivčini
poleđini
gospođini
vođini
tuđini
šini
glavešini
ošini
peršini
površini
međupovršini
trbušini
aboridžini
hodžini
nožini
pržini
južini
kaljužini
družini
bajni
kombajni
utjecajni
neutjecajni
poticajni
ukrcajni
veleprodajni
maloprodajni
kupoprodajni
nehajni
doživljajni
kolajni
gmajni
spoznajni
krajni
titrajni
polutrajni
samozatajni
otajni
naraštajni
smještajni
vojnoobavještajni
izvještajni
oproštajni
vajni
dizajni
suosjećajni
natječajni
tečajni
veličajni
zavičajni
pseudoslučajni
porođajni
prekršajni
podražajni
pridržajni
idejni
bezidejni
radiorelejni
nedjeljni
dvonedjeljni
zbiljni
nevoljni
samodovoljni
proizvoljni
uljni
krabuljni
nabojni
jednobojni
raznobojni
trobojni
dvobojni
ubojni
gojni
odgojni
uzgojni
blagopokojni
nespokojni
lojni
slojni
jednoslojni
petoslojni
malobrojni
jednobrojni
trojni
nevjerodostojni
opstojni
navojni
paravojni
zavojni
civilnovojni
samosvojni
posvojni
neurorazvojni
bujni
rujni
podstrujni
akni
olakni
makni
namakni
zamakni
odmakni
poodmakni
primakni
omakni
domakni
pomakni
promakni
smakni
umakni
izmakni
uzmakni
grakni
korakni
takni
natakni
zatakni
dotakni
potakni
spotakni
istakni
jekni
odjekni
klekni
poklekni
ulekni
rekni
nabrekni
drekni
porekni
urekni
osekni
usekni
protekni
stekni
istekni
utekni
zvekni
zabezekni
obikni
cikni
klikni
usklikni
nikni
ponikni
pronikni
iznikni
popikni
rikni
krikni
antikni
vikni
navikni
zavikni
odvikni
podvikni
privikni
dovikni
povikni
uzvikni
šikni
stafilokokni
streptokokni
skokni
barokni
sokni
crkni
frkni
mrkni
srkni
čvrkni
burleskni
romaneskni
groteskni
jaukni
bukni
zamukni
umukni
pukni
napukni
raspukni
ispukni
natukni
ustukni
neverbalni
zrcalni
suicidalni
piramidalni
modalni
intermodalni
feudalni
nadrealni
irealni
hiperrealni
rafalni
legalni
nelegalni
centrifugalni
epohalni
patrijarhalni
jalni
inicijalni
tangencijalni
esencijalni
egzistencijalni
provincijalni
asocijalni
psihosocijalni
ekonomskosocijalni
parcijalni
nekomercijalni
krucijalni
medijalni
alodijalni
primordijalni
bronhijalni
kongenijalni
kolonijalni
ceremonijalni
ferijalni
imperijalni
serijalni
memorijalni
eksteritorijalni
koaksijalni
revijalni
aluvijalni
diluvijalni
manijakalni
preradikalni
sindikalni
pontifikalni
antiklerikalni
muzikalni
lokalni
vokalni
mezoskalni
heksadecimalni
binarnodecimalni
animalni
proksimalni
infinitezimalni
geotermalni
analni
banalni
kanalni
nkanalni
trokanalni
pkanalni
fenomenalni
jednosignalni
kardinalni
longitudinalni
finalni
polufinalni
neoriginalni
marginalni
kriminalni
abdominalni
terminalni
gastrointestinalni
oktogonalni
nadnacionalni
višenacionalni
jednonacionalni
transnacionalni
međunacionalni
racionalni
neracionalni
iracionalni
netradicionalni
multifunkcionalni
nekonvencionalni
opcionalni
izvaninstitucionalni
međuinstitucionalni
subregionalni
međuregionalni
embrionalni
konfesionalni
međukonfesionalni
neprofesionalni
visokoprofesionalni
jednodimenzionalni
impersonalni
upalni
protuupalni
cerebralni
katedralni
liberalni
neoliberalni
socijalnoliberalni
konfederalni
referalni
generalni
bilateralni
unilateralni
trilateralni
integralni
kiralni
sakralni
temporalni
pastoralni
teatralni
dijametralni
orkestralni
semestralni
jednosemestralni
magistralni
neuralni
figuralni
inauguralni
pluralni
ruralni
karikaturalni
naturalni
strukturalni
transkulturalni
međukulturalni
fatalni
prenatalni
dijetalni
metalni
nemetalni
centripetalni
orbitalni
analognodigitalni
genitalni
kapitalni
dijalektalni
rektalni
akcidentalni
transcendentalni
ambijentalni
orijentalni
fundamentalni
ornamentalni
inkrementalni
sentimentalni
nesentimentalni
monumentalni
instrumentalni
kontinentalni
međukontinentalni
frontalni
anegdotalni
totalni
kvartalni
nevatrostalni
brutalni
dualni
rezidualni
manualni
menstrualni
heteroseksualni
spiritualni
konceptualni
virtualni
gestualni
tekstualni
kontekstualni
koncenzualni
senzualni
navalni
bilingvalni
ovalni
kratkovalni
protuprovalni
četvrtvalni
bazalni
nazalni
univerzalni
transverzalni
kauzalni
paušalni
odjelni
razdjelni
artificijelni
oficijelni
jednodijelni
trodijelni
dvodijelni
principijelni
neprincipijelni
čelni
profitabilni
neprofitabilni
respektabilni
fleksibilni
nefleksibilni
kompatibilni
nekompatibilni
inkompatibilni
konvertibilni
senzibilni
reverzibilni
ireverzibilni
plauzibilni
mobilni
salicilni
domicilni
agilni
umilni
senilni
virilni
krilni
akrilni
poliakrilonitrilni
nenasilni
etilni
osjetilni
metilni
projektilni
infantilni
višežilni
bolni
kolni
jednopolni
četveropolni
tropolni
dvopolni
bespolni
rolni
patrolni
aerosolni
prvostolni
frivolni
bogohulni
čulni
jamni
podnajamni
prijamni
obujamni
reklamni
plamni
slamni
zamamni
sramni
potamni
drijemni
pripremni
otpremni
zemni
nadzemni
prizemni
vodozemni
suhozemni
tuzemni
obimni
dimni
bezdimni
sublimni
anonimni
nelegitimni
jednodomni
lomni
prijelomni
binomni
pomni
preskromni
alarmni
krmni
uniformni
enormni
veleumni
volumni
slobodoumni
maloumni
bezumni
šumni
oni
ugaoni
faraoni
misaoni
blagovaoni
bomboni
tromboni
karboni
sorboni
kameleoni
neoni
foni
megafoni
plafoni
diktafoni
telefoni
sifoni
frankofoni
ksilofoni
gramofoni
monofoni
mikrofoni
saksofoni
magnetofoni
kasetofoni
kazetofoni
goni
mahagoni
nagoni
pentagoni
vagoni
poligoni
epigoni
pogoni
progoni
argoni
žargoni
razgoni
ioni
navigacioni
apelacioni
inflacioni
izolacioni
operacioni
integracioni
koncentracioni
gravitacioni
organizacioni
koalicioni
opozicioni
akcioni
stadioni
štedioni
jobagioni
legioni
kamioni
kaznioni
lampioni
šampioni
škorpioni
prioni
centurioni
emisioni
pansioni
losioni
bastioni
gostioni
avioni
hidroavioni
učioni
rajoni
medaljoni
paviljoni
kompanjoni
zakoni
ozakoni
ikoni
grafikoni
silikoni
leksikoni
balkoni
dokoni
iskoni
baloni
galoni
saloni
autosaloni
etaloni
barceloni
mufloni
ipsiloni
najloni
kloni
cikloni
prikloni
ukloni
sloni
prisloni
osloni
demoni
antimoni
romoni
hormoni
mormoni
kanoni
poni
naponi
tamponi
šamponi
rasponi
gosponi
usponi
kuponi
roni
makaroni
zaroni
mađaroni
madžaroni
obroni
eskadroni
interferoni
peroni
veroni
anakroni
nesinkroni
koroni
patroni
citroni
elektroni
plastroni
uroni
izroni
kesoni
šansoni
transposoni
maratoni
zatoni
betoni
acetoni
žetoni
baritoni
feljtoni
kantoni
pontoni
potoni
kartoni
utoni
sutoni
zazvoni
odzvoni
pozvoni
predsezoni
posezoni
bizoni
garnizoni
ozoni
đoni
demižoni
odapni
nesklapni
napni
prenapni
sapni
etapni
zapni
razapni
šapni
prošapni
vlastohlepni
častohlepni
trepni
klipni
opipni
škripni
stereotipni
opni
okopni
klopni
preklopni
protuoklopni
sklopni
rasklopni
popni
propni
stropni
pretpotopni
petostopni
crpni
trpni
mukotrpni
raspni
uspni
zakupni
cjelokupni
otkupni
lupni
krupni
prekrupni
trupni
osupni
nastupni
nedostupni
župni
darni
solidarni
lapidarni
legendarni
podudarni
nepodudarni
kohlearni
polimorfonuklearni
termonuklearni
kamgarni
harni
tercijarni
supsidijarni
bakarni
ljekarni
pekarni
hipotekarni
tabelarni
jubilarni
kapilarni
protokolarni
bipolarni
alternativnobipolarni
jednopolarni
epistolarni
egzemplarni
neregularni
singularni
spektakularni
intramolekularni
makromolekularni
sekularni
partikularni
vaskularni
kardiovaskularni
planocelularni
titularni
konzularni
marni
sumarni
košmarni
plenarni
disciplinarni
interdisciplinarni
doktrinarni
urinarni
nestacionarni
reakcionarni
koronarni
visokoparni
honorarni
arbitrarni
pisarni
planetarni
interplanetarni
međuplanetarni
plebiscitarni
totalitarni
utilitarni
unitarni
autoritarni
depozitarni
interparlamentarni
međuparlamentarni
elementarni
komplementarni
suplementarni
rudimentarni
dokumentarni
inventarni
istovarni
utovarni
tvarni
nestvarni
bizarni
žarni
protupožarni
obrni
zacrni
ocrni
pocrni
periferni
premijerni
besprimjerni
jednakomjerni
jednomjerni
smjerni
svesmjerni
nerazmjerni
bezmjerni
pravovjerni
efemerni
čemerni
polimerni
monomerni
centromerni
operni
biserni
lanterni
vesterni
eksterni
kaverni
taverni
šećerni
stožerni
grni
nagrni
zagrni
ogrni
zaogrni
zgrni
razgrni
sabirni
zbirni
pancirni
dirni
dodirni
pirni
kopirni
lansirni
gustirni
okvirni
preopširni
postizborni
fosforni
inferiorni
superiorni
apriorni
prijekorni
zamorni
komorni
grozomorni
sonorni
neprijeporni
nesporni
resorni
međuresorni
regulatorni
respiratorni
meritorni
kontradiktorni
psihomotorni
jednomotorni
elektromotorni
udvorni
govorni
suodgovorni
pregovorni
razgovorni
tvorni
prijetvorni
četvorni
nedjelotvorni
zlotvorni
mirotvorni
državotvorni
krvotvorni
besprizorni
senzorni
iluzorni
nasrni
posrni
trni
protrni
postrni
utrni
burni
gurni
odgurni
jurni
opskurni
purpurni
minijaturni
armaturni
koloraturni
manufakturni
konjunkturni
strukturni
infrastrukturni
multikulturni
sociokulturni
društvenokulturni
etnokulturni
interkulturni
dežurni
navrni
zavrni
odvrni
prevrni
oskvrni
svrni
osvrni
izvrni
basni
gasni
vatrogasni
objasni
prejasni
pojasni
razjasni
izjasni
zakasni
neefikasni
oblasni
naglasni
preglasni
višeglasni
oglasni
miloglasni
gromoglasni
poluglasni
nesuglasni
razglasni
bezglasni
klasni
prvoklasni
besklasni
splasni
slasni
nemasni
rasni
prasni
strasni
međurasni
gorostasni
velečasni
dugočasni
počasni
čudesni
bjesni
pobjesni
razbjesni
plijesni
pretijesni
pritijesni
obavijesni
prapovijesni
književnopovijesni
pretpovijesni
zabljesni
pljesni
namjesni
međumjesni
pjesni
podsvjesni
besvjesni
samosvjesni
bestjelesni
plesni
mesni
regresni
kongresni
kresni
tresni
stresni
uresni
kisni
pokisni
lisni
bezlisni
misni
nekompromisni
pisni
opisni
dopisni
strojopisni
popisni
časopisni
natpisni
potpisni
upisni
miomirisni
beskorisni
prisni
vrisni
usisni
tisni
natisni
zatisni
pritisni
otisni
potisni
protisni
stisni
istisni
utisni
međuzavisni
neodvisni
kompleksni
konveksni
ortodoksni
renesansni
kasnorenesansni
osni
bosni
ljosni
kosni
bjelokosni
samilosni
nosni
zanosni
vrijednosni
narodnosni
naftonosni
tučonosni
jednoosni
posni
rosni
jarosni
iskrsni
uskrsni
prsni
rasprsni
diskursni
resursni
svakovrsni
raznovrsni
istovrsni
robusni
autobusni
zgusni
čeljusni
pljusni
zapljusni
ulkusni
fokusni
gnusni
nesinusni
niskopropusni
pojasnopropusni
ispusni
brusni
virusni
kantiretrovirusni
mošusni
debatni
rogobatni
hrbatni
mandatni
blagodatni
fosfatni
agregatni
obligatni
katni
plakatni
silikatni
unikatni
jednokatni
brokatni
trokatni
dvokatni
međukatni
alatni
djelatni
naplatni
isplatni
pretplatni
otplatni
uplatni
kamatni
separatni
disparatni
predratni
poslijeratni
prijeratni
desperatni
antiratni
popratni
međuratni
vratni
nepovratni
bespovratni
uzvratni
satni
pasatni
višesatni
jednoipolsatni
jednosatni
trosatni
petosatni
šestosatni
dvosatni
desetsatni
polusatni
samodostatni
prihvatni
nedohvatni
obuhvatni
neadekvatni
pečatni
dijetni
nerazgovijetni
proljetni
stoljetni
višestoljetni
prošlostoljetni
dvadesetostoljetni
devetnaestostoljetni
polustoljetni
ovoljetni
višedesetljetni
tisućljetni
zamjetni
primjetni
savjetni
zavjetni
starozavjetni
novozavjetni
cvjetni
raketni
proturaketni
parketni
baletni
toaletni
zaletni
poletni
nekompletni
sletni
metni
nametni
prepametni
zametni
odmetni
podmetni
primetni
dometni
malonogometni
dalekometni
rukometni
neprometni
geoprometni
umetni
razmetni
izmetni
elektromagnetni
odgonetni
sonetni
internetni
cigaretni
teretni
zakretni
samokretni
indiskretni
presretni
zlosretni
predusretni
susretni
kasetni
pronatalitetni
mentalitetni
paritetni
raritetni
prosperitetni
odštetni
avetni
plavetni
jednokrevetni
dvokrevetni
bogovetni
posvetni
četni
prapočetni
možebitni
petbitni
profitni
neprofitni
visokoprofitni
monolitni
elektrolitni
neumitni
ispitni
upitni
neupitni
gabaritni
usitni
tripartitni
štitni
tranzitni
depozitni
kompozitni
žitni
kompaktni
apstraktni
kontaktni
četverotaktni
egzaktni
trajektni
subjektni
dijalektni
deliktni
konfliktni
asfaltni
okultni
redundantni
elegantni
intrigantni
sekantni
nesignifikantni
pikantni
šokantni
markantni
ambulantni
dijamantni
alarmantni
šarmantni
pregnantni
fascinantni
halucinantni
disonantni
garantni
kvadrantni
interesantni
militantni
iritantni
degutantni
relevantni
irelevantni
decentni
recentni
adolescentni
luminiscentni
dekadentni
incidentni
evidentni
rezidentni
transcendentni
korespondentni
neinteligentni
kontingentni
divergentni
konvergentni
gradijentni
tranzijentni
valentni
ambivalentni
ekvivalentni
indolentni
korpulentni
cementni
vehementni
momentni
emanentni
eminentni
prominentni
rentni
transparentni
indiferentni
inherentni
nekoherentni
kurentni
nekonkurentni
latentni
kompetentni
nekompetentni
rezistentni
frekventni
visokofrekventni
delinkventni
solventni
interventni
tintni
eskontni
diskontni
remontni
otegotni
bigotni
strahotni
grohotni
olakotni
skotni
bespilotni
toplotni
samotni
omotni
postotni
stopostotni
petpostotni
divotni
beživotni
neživotni
prvotni
promptni
desertni
introvertni
samrtni
predsmrtni
vrtni
balastni
damastni
azbestni
manifestni
testni
protestni
kontekstni
gutni
osmerokutni
četverokutni
valutni
rezolutni
zloslutni
kljenutni
minutni
jednominutni
trominutni
desetominutni
dvadesetominutni
tridesetominutni
mekoputni
bjeloputni
barutni
derutni
neprisutni
sveprisutni
sućutni
moštni
uni
fauni
pauni
sauni
tribuni
zobuni
zbuni
tajfuni
laguni
bilijuni
milijuni
pijuni
špijuni
brijuni
bataljuni
pljuni
ispljuni
zakuni
tajkuni
prokuni
luni
bluni
popluni
limuni
autoimuni
majmuni
komuni
napuni
sapuni
nadopuni
kopuni
popuni
harpuni
ispuni
upotpuni
baruni
gruni
okruni
truni
istruni
suni
zasuni
tuni
bogatuni
oportuni
inćuni
obračuni
kračuni
proračuni
izračuni
baršuni
nabavni
probavni
pradavni
starodavni
odjavni
nejavni
prijavni
vatrodojavni
pojavni
brzojavni
izjavni
kukavni
nenaravni
vrhunaravni
zaravni
pozdravni
visoravni
nepripravni
vodopravni
jednakopravni
građanskopravni
imovinskopravni
vlasničkopravni
međunarodnopravni
kaznenopravni
formalnopravni
privatnopravni
punopravni
javnopravni
neravnopravni
ustavnopravni
popravni
raspravni
neupravni
samoupravni
sravni
izvannastavni
znanstvenonastavni
rastavni
dostavni
zaustavni
neustavni
paradržavni
nedržavni
višecjevni
pridjevni
odjevni
crijevni
sijevni
kraljevni
bojevni
pjevni
zahtjevni
prezahtjevni
višednevni
nesvakodnevni
cjelodnevni
sedmodnevni
jednodnevni
podnevni
prijepodnevni
četverodnevni
trodnevni
petodnevni
desetodnevni
petnaestodnevni
dvodnevni
carevni
starodrevni
plaćevni
kućevni
brodograđevni
arhitektonskograđevni
naivni
lascivni
predivni
slivni
grivni
prekrivni
recesivni
regresivni
antidepresivni
represivni
impresivni
opresivni
ekspresivni
posesivni
opsesivni
kreativni
rekreativni
inicijativni
asocijativni
palijativni
indikativni
aplikativni
komunikativni
nekomunikativni
provokativni
edukativni
kontemplativni
regulativni
spekulativni
kalkulativni
stimulativni
kumulativni
manipulativni
ultimativni
afirmativni
formativni
normativni
nenormativni
koordinativni
nominativni
anticipativni
participativni
deklarativni
narativni
komparativni
regenerativni
imperativni
kooperativni
postoperativni
iterativni
integrativni
inspirativni
pejorativni
komemorativni
korporativni
ilustrativni
vegetativni
recitativni
meditativni
karitativni
autoritativni
fakultativni
konzultativni
reprezentativni
inovativni
konzervativni
prohibitivni
otpornokapacitivni
otpornoinduktivnokapacitivni
auditivni
emitivni
kognitivni
nutritivni
interaktivni
atraktivni
neatraktivni
afektivni
infektivni
neobjektivni
subjektivni
perspektivni
restriktivni
distinktivni
deduktivni
kontraproduktivni
neproduktivni
reproduktivni
instruktivni
nekonstruktivni
opstruktivni
neinventivni
emotivni
promotivni
receptivni
deskriptivni
eruptivni
distributivni
evolutivni
konstitutivni
abrazivni
kohezivni
prizivni
propulzivni
defanzivni
ekspanzivni
defenzivni
ofenzivni
ekstenzivni
eksplozivni
subverzivni
rekurzivni
diskurzivni
posjedovni
bodovni
dohodovni
govni
stegovni
mozgovni
stihovni
bojovni
znakovni
vjekovni
ranosrednjovjekovni
kasnosrednjovjekovni
novovjekovni
čekovni
oblikovni
slikovni
razlikovni
bankovni
međubankovni
diskovni
podatkovni
međustrukovni
zvukovni
troškovni
bezolovni
protuzrakoplovni
slovni
naslovni
rodoslovni
prirodoslovni
bogoslovni
bajoslovni
jezikoslovni
basnoslovni
mudroslovni
pravoslovni
dremovni
imovni
zajmovni
pojmovni
pismovni
cjenovni
neminovni
bunovni
kupovni
krovni
pokrovni
glasovni
tovni
buntovni
listovni
požrtvovni
zovni
drvni
bezdrvni
punokrvni
plavokrvni
beskrvni
pričuvni
bazni
višefazni
jednofazni
dvofazni
bojazni
gojazni
dokazni
pokazni
iskazni
otkazni
sablazni
prelazni
neprelazni
zaobilazni
dolazni
polazni
bulazni
dvoulazni
bezizlazni
mazni
kurtoazni
raznorazni
poluprazni
otrijezni
rastrijezni
prirezni
neporezni
zatezni
potezni
vezni
neobavezni
bezvezni
čezni
iščezni
neprecizni
koncizni
lizni
oklizni
poklizni
sklizni
grimizni
preponizni
brizni
dubiozni
preciozni
preambiciozni
maliciozni
kapriciozni
pretenciozni
minuciozni
grandiozni
studiozni
ingeniozni
misteriozni
anksiozni
viskozni
glukozni
nebulozni
celulozni
famozni
pompozni
ulcerozni
zimogrozni
porozni
glamurozni
monstruozni
virtuozni
samovozni
provozni
drzni
kontroverzni
perverzni
krzni
okrzni
odmrzni
radiodifuzni
konfuzni
opuzni
spuzni
suzni
mokraćni
punomoćni
bespomoćni
noćni
danonoćni
ponoćni
voćni
beskućni
želudačni
amonijačni
mlačni
plačni
visokotlačni
niskotlačni
vlačni
načni
obronačni
višeznačni
jednoznačni
bezbračni
polumračni
tračni
jednotračni
dvotračni
prozračni
ubitačni
niječni
rakriječni
kolosiječni
proturječni
sredovječni
dugovječni
čovječni
višemjesečni
jednomjesečni
četveromjesečni
petomjesečni
desetomjesečni
devetomjesečni
dvomjesečni
bibliotečni
datotečni
arhaični
kubični
dični
posljedični
melodični
metodični
cijanovodični
nespecifični
katastrofični
elegični
nostalgični
logični
energični
autarkični
tablični
bezoblični
psihodelični
kuglični
ćirilični
neprilični
poprilični
parabolični
melankolični
ulični
dinamični
endemični
polemični
hotimični
komični
tragikomični
nepomični
ritmični
panični
malogranični
transgranični
izvanstranični
postranični
jednostanični
unutarstanični
zvanični
transgenični
potkoljenični
mjenični
staklenični
rečenični
jedinični
polikristalinični
nanokristalinični
kakofonični
neharmonični
ironični
sinkronični
tonični
potnični
praznični
riznični
paranoični
heroični
atipični
netipični
cilindrični
jednocilindrični
venerični
ezoterični
egzoterični
lirični
satirični
fantazmagorični
kategorični
historični
matrični
neelektrični
dinamoelektrični
piezoelektrični
policentrični
koncentrični
egocentrični
klasični
toksični
netoksični
matični
matematični
pragmatični
paradigmatični
enigmatični
simptomatični
astmatični
traumatični
reumatični
karizmatični
apatični
nesimpatični
hermetični
frenetični
poetični
patetični
sintetični
hipotetični
majestetični
sifilitični
politični
didaktični
profilaktični
dijalektični
eklektični
identični
neautentični
psihotični
narkotični
erotični
neurotični
apokaliptični
eliptični
kriptični
crtični
bombastični
entuzijastični
plastični
znanstvenofantastični
realistični
mistični
pesimistični
optimistični
egoistični
humoristični
autistični
altruistični
stravični
gljivični
polovični
natpolovični
poslovični
bazični
višejezični
jednojezični
peterojezični
rizični
forenzični
intrinzični
ekstrinzični
dušični
žični
dvožični
bilančni
očni
pobočni
dvobočni
kočni
skočni
odskočni
počni
započni
otpočni
poročni
neporočni
potočni
protočni
poluotočni
crvotočni
stočni
jugoistočni
dalekoistočni
bliskoistočni
nenazočni
bezočni
azbučni
priključni
lučni
izlučni
svojeručni
priručni
jednoručni
prostoručni
dvoručni
visokostručni
elektrovučni
nadzvučni
ovlašni
zamašni
nenadmašni
omašni
tanašni
pustopašni
međašni
grješni
utješni
malešni
dišni
radišni
odredišni
ishodišni
kupališni
parkirališni
brodogradilišni
lječilišni
učilišni
veleučilišni
okolišni
izlišni
sajmišni
pristanišni
sjemenišni
žarišni
uporišni
dvorišni
jurišni
boravišni
čudovišni
trgovišni
polazišni
ležišni
težišni
plošni
prpošni
kršni
ušni
trbušni
dušni
dobrodušni
majušni
maljušni
mekušni
zaglušni
prislušni
tanušni
ljepušni
nasušni
ćušni
prtljažni
ambalažni
baražni
garažni
tiražni
visokotiražni
dugometražni
kratkometražni
arbitražni
pejsažni
reportažni
prevažni
punovažni
padežni
snježni
bubrežni
mrežni
jednoprežni
četveroprežni
platežni
betežni
ravnotežni
neravnotežni
protežni
crtežni
knjižni
prestižni
nabožni
kožni
potkožni
taložni
prijedložni
jednosložni
vrtložni
razložni
bezrazložni
velemožni
nožni
četveronožni
dvonožni
produžni
kužni
plužni
okružni
polukružni
oružni
otužni


vidi sve riječi koje završe s ni
vidi sve riječi koje završe s ani
vidi sve riječi koje završe s bni
vidi sve riječi koje završe s cni
vidi sve riječi koje završe s dni
vidi sve riječi koje završe s eni
vidi sve riječi koje završe s fni
vidi sve riječi koje završe s gni
vidi sve riječi koje završe s hni
vidi sve riječi koje završe s ini
vidi sve riječi koje završe s jni
vidi sve riječi koje završe s kni
vidi sve riječi koje završe s lni
vidi sve riječi koje završe s mni
vidi sve riječi koje završe s oni
vidi sve riječi koje završe s pni
vidi sve riječi koje završe s rni
vidi sve riječi koje završe s sni
vidi sve riječi koje završe s tni
vidi sve riječi koje završe s uni
vidi sve riječi koje završe s vni
vidi sve riječi koje završe s zni
vidi sve riječi koje završe s ćni
vidi sve riječi koje završe s čni
vidi sve riječi koje završe s šni
vidi sve riječi koje završe s žni


 

 
Popis riječi -