Riječi koje završavaju s i

     
Potraga za riječi    počevši        završava      


popis riječi koje završavaju s i

bi
preslabi
islabi
oslabi
nabi
rabi
tarabi
nagrabi
zagrabi
prigrabi
pograbi
ugrabi
zgrabi
korabi
zlorabi
zloporabi
zlouporabi
izrabi
sabi
generalštabi
vabi
zabi
ćabi
obradbi
izradbi
zamjedbi
makronaredbi
poredbi
preuredbi
provedbi
praizvedbi
gnojidbi
hranidbi
pljenidbi
činidbi
krunidbi
kosidbi
prosidbi
rezidbi
rješidbi
vršidbi
prilagodbi
uljudbi
sudbi
posudbi
prosudbi
debi
jebi
žlijebi
ždrijebi
trijebi
tetrijebi
otrijebi
upotrijebi
istrijebi
uhljebi
galebi
grebi
zagrebi
ogrebi
pogrebi
izgrebi
sebi
tebi
nazebi
ozebi
ragbi
nagibi
pregibi
alibi
zaglibi
uglibi
kolibi
gajbi
postrojbi
ustrojbi
zamolbi
jambi
raščlambi
ditirambi
protimbi
gumbi
obi
zadobi
pridobi
podobi
ksenofobi
hobi
trodiobi
kobi
nazlobi
mobi
zarobi
drobi
nadrobi
zdrobi
mikrobi
škrobi
orobi
onesposobi
osposobi
gnusobi
zobi
farbi
parbi
derbi
pomirbi
skrbi
priskrbi
vodoopskrbi
elektroopskrbi
orbi
oporbi
dvorbi
pretvorbi
srbi
urbi
svrbi
zasvrbi
bubi
dubi
zadubi
produbi
izdubi
dangubi
pogubi
izgubi
zaljubi
obljubi
preljubi
priljubi
rodoljubi
domoljubi
poljubi
izljubi
skubi
naškubi
golubi
snubi
rubi
odrubi
pregrubi
rastrubi
tubi
zubi
bezubi
zbi
razbi
preobrazbi
promidžbi
zabilježbi
uknjižbi
zaslužbi
protutužbi
ci
baci
nabaci
tabaci
zabaci
predbaci
odbaci
prebaci
dobaci
prekobaci
pobaci
ubaci
ljubaci
zubaci
zbaci
izbaci
zadaci
bedaci
kundaci
dodaci
podaci
čardaci
budaci
čudaci
izdaci
jaci
kajaci
amonijaci
pijaci
seljaci
veseljaci
zemljaci
poljaci
divljaci
šljaci
došljaci
ribnjaci
čarobnjaci
badnjaci
hladnjaci
zapadnjaci
jednjaci
prednjaci
štednjaci
narodnjaci
sunarodnjaci
grudnjaci
oporbenjaci
ledenjaci
vodenjaci
vilenjaci
kremenjaci
imenjaci
kičmenjaci
jedrenjaci
zanesenjaci
prstenjaci
poštenjaci
crkvenjaci
trezvenjaci
učenjaci
naučenjaci
smušenjaci
zvjerinjaci
osinjaci
pustinjaci
mravinjaci
mišinjaci
stolnjaci
dimnjaci
donjaci
konjaci
srebrnjaci
sjevernjaci
nemirnjaci
cvjetnjaci
teretnjaci
svitnjaci
povrtnjaci
kutnjaci
travnjaci
daždevnjaci
vidovnjaci
mahovnjaci
likovnjaci
mirovnjaci
svjetovnjaci
svijećnjaci
voćnjaci
mračnjaci
mliječnjaci
sebičnjaci
žličnjaci
krtičnjaci
ružičnjaci
očnjaci
naočnjaci
podočnjaci
istočnjaci
stručnjaci
nestručnjaci
zamašnjaci
pašnjaci
bješnjaci
lješnjaci
beskralješnjaci
češnjaci
pedesetogodišnjaci
bošnjaci
pršnjaci
napršnjaci
vršnjaci
zaušnjaci
natražnjaci
kralježnjaci
beskralježnjaci
kaležnjaci
bubrežnjaci
pobožnjaci
nadvožnjaci
podvožnjaci
južnjaci
barjaci
šurjaci
prosjaci
ujaci
vučjaci
mužjaci
sokaci
ćorsokaci
alaci
oblaci
naoblaci
dlaci
vukodlaci
podlaci
glaci
jaglaci
mlaci
placi
doplaci
slaci
maslaci
tlaci
navlaci
prevlaci
presvlaci
odmaci
takmaci
omaci
pomaci
neuropsihofarmaci
umaci
razmaci
izmaci
uzmaci
kanaci
klanaci
preinaci
bonaci
konaci
junaci
antijunaci
znaci
naznaci
predznaci
oznaci
doznaci
kalpaci
otpaci
glupaci
raci
baraci
podbraci
mudraci
graci
kraci
žabljikraci
sumraci
koraci
raskoraci
iskoraci
traci
uraci
zraci
taci
ataci
bataci
ortaci
ostaci
nedostaci
preostaci
prostaci
prstaci
štaci
vještaci
koštaci
gorštaci
slovaci
novaci
prvaci
viceprvaci
mrtvaci
izvaci
zaci
kozaci
brzaci
nećaci
dječaci
prečaci
đaci
rođaci
luđaci
šaci
pješaci
pršaci
težaci
mladci
otpadci
gradci
uradci
izvadci
nazadci
ledci
redci
predci
pogodci
dohodci
jeci
odjeci
rijeci
pravorijeci
sijeci
odsijeci
podsijeci
kolosijeci
cvijeci
pripovijeci
haljeci
odsjeci
presjeci
dosjeci
prosjeci
nadčovjeci
leci
krleci
meci
zameci
imeci
umeci
derneci
pripeci
opeci
dvopeci
speci
ispeci
reci
pendreci
odreci
pereci
poreci
preci
napreci
zapreci
prepreci
opreci
izreci
deseci
mjeseci
polumjeseci
teci
zateci
preteci
oteci
videoteci
biblioteci
pinakoteci
diskoteci
kinoteci
poteci
apoteci
hipoteci
datoteci
gliptoteci
steci
sveci
zeci
izuzeci
dočeci
počeci
rešeci
fišeci
završeci
svršeci
dušeci
sažeci
laici
mozaici
prozaici
bici
babici
arabici
škrabici
žabici
odbici
jarebici
kolibici
ribici
dobici
aerobici
probici
vrbici
ubici
haubici
bubici
golubici
izbici
bradici
ogradici
konjokradici
zvjerokradici
livadici
medvjedici
suledici
medici
gredici
vidici
maldici
heraldici
vikendici
slobodici
zgodici
periodici
rodici
brodici
nerodici
ugljikovodici
iznudici
rudici
posudici
brazdici
zvjezdici
grafici
trafici
kefici
šefici
grofici
kolegici
logici
hici
odajici
stajici
turpijici
kutijici
kraljici
sabljici
stabljici
bodljici
natjecateljici
skladateljici
predsjedateljici
redateljici
prijateljici
primateljici
ravnateljici
spisateljici
čitateljici
njegovateljici
slušateljici
roditeljici
voditeljici
prevoditeljici
odgojiteljici
moliteljici
braniteljici
nositeljici
pratiteljici
posjetiteljici
izvjestiteljici
pokroviteljici
učiteljici
mučiteljici
tužiteljici
posteljici
željici
ugljici
zemljici
glagoljici
voljici
kapljici
mrljici
bubuljici
ceduljici
kukuljici
košuljici
kranjici
radnjici
ognjici
kneginjici
sluškinjici
životinjici
luknjici
suknjici
konjici
večernjici
sadašnjici
svagdašnjici
svakidašnjici
današnjici
jučerašnjici
sutrašnjici
desetogodišnjici
pedesetogodišnjici
bojici
samoubojici
gospojici
trojici
obadvojici
kujici
bakici
kockici
kćerkici
četkici
lutkici
kukici
mačkici
točkici
njuškici
tužbalici
sjedalici
mandalici
galici
slagalici
rugalici
njihalici
spajalici
brojalici
bljeskalici
sveznalici
palici
propalici
generalici
italici
skitalici
pristalici
lutalici
svađalici
držalici
oblici
publici
republici
odlici
bjelici
usidjelici
zdjelici
strjelici
letjelici
kapelici
prepelici
cipelici
veselici
kiselici
čelici
pčelici
omaglici
sumaglici
izmaglici
prebjeglici
izbjeglici
teglici
iglici
kuglici
ilici
grabilici
cilici
radilici
predilici
vodilici
budilici
gomilici
perilici
prilici
neprilici
nesilici
kosilici
brusilici
pratilici
bazilici
bušilici
žilici
enciklici
poklici
usklici
simbolici
krajolici
kolici
poluprikolici
melankolici
dvokolici
solici
katolici
rimokatolici
replici
toplici
perlici
grlici
trlici
slici
preslici
besmislici
besposlici
metlici
lulici
razlici
izlici
dobrodošlici
jamici
dolamici
mamici
dinamici
aerodinamici
maramici
keramici
samici
akademici
njemici
polemici
ljubimici
mimici
primici
zimici
mezimici
obujmici
komici
ekonomici
pitomici
harmici
pjesmici
tmici
gumici
glumici
dvoumici
šumici
čizmici
banici
gibanici
čobanici
danici
zidanici
podanici
uzdanici
pouzdanici
mehanici
poljanici
kopljanici
uljanici
konjanici
lojanici
brojanici
perjanici
tkanici
izaslanici
poslanici
veleposlanici
članici
nečlanici
prognanici
znanici
priznanici
poznanici
nepoznanici
panici
ranici
branici
odabranici
izabranici
vranici
bosanici
ispitanici
botanici
trafostanici
radiostanici
tavanici
kovanici
uzvanici
kućanici
brojčanici
lančanici
vjenčanici
lončanici
zupčanici
zlobnici
čarobnici
nadgrobnici
zobnici
skrbnici
preljubnici
jadnici
nakladnici
pripadnici
goropadnici
otpadnici
radnici
neradnici
zemljoradnici
suradnici
rasadnici
presadnici
pobjednici
bijednici
nasljednici
predsjednici
dopredsjednici
potpredsjednici
prisjednici
posjednici
veleposjednici
zemljoposjednici
maloposjednici
tjednici
zapovjednici
propovjednici
ispovjednici
uglednici
narednici
odrednici
posrednici
urednici
privrednici
poljoprivrednici
razrednici
pravednici
medvednici
stidnici
bestidnici
ugodnici
prethodnici
pothodnici
srodnici
vodnici
navodnici
zavodnici
predvodnici
odvodnici
provodnici
svodnici
uvodnici
razvodnici
izvodnici
milosrdnici
potvrdnici
budnici
bludnici
rudnici
trudnici
sljedbenici
trudbenici
molbenici
čimbenici
glazbenici
udžbenici
službenici
ledenici
izvedenici
vodenici
cjenici
zarobljenici
zaljubljenici
naseljenici
iseljenici
doseljenici
useljenici
miljenici
osamljenici
usamljenici
najmljenici
koljenici
dokoljenici
potkoljenici
utopljenici
slavljenici
umirovljenici
tovljenici
jednomišljenici
istomišljenici
neistomišljenici
sumišljenici
zamjenici
ranjenici
branjenici
hranjenici
pobunjenici
kažnjenici
gojenici
posvojenici
korjenici
stjenici
teglenici
vilenici
staklenici
solenici
maslenici
poslenici
zaposlenici
uposlenici
kamenici
plamenici
suvremenici
spomenici
šarenici
rebrenici
srebrenici
bedrenici
vjerenici
zavjerenici
povjerenici
zatvorenici
hrptenici
plastenici
namještenici
raspuštenici
crikvenici
molitvenici
žrtvenici
dostojanstvenici
znanstvenici
redarstvenici
gospodarstvenici
obraćenici
skraćenici
svećenici
štićenici
opunomoćenici
pečenici
osumnjičenici
zatočenici
učenici
mučenici
vjeroučenici
urođenici
suđenici
nesuđenici
osuđenici
skrušenici
ženici
privrženici
optuženici
tehnici
politehnici
agrotehnici
pirotehnici
elektrotehnici
cinici
jedinici
godinici
spahinici
haljinici
glinici
klinici
poliklinici
mlinici
maslinici
minici
carinici
baštinici
ćevabdžinici
predajnici
izdajnici
veleizdajnici
blagajnici
zalogajnici
jajnici
pokajnici
krajnici
tajnici
kostajnici
čajnici
temeljnici
znatiželjnici
nevoljnici
nezadovoljnici
odbojnici
trobojnici
razbojnici
pokojnici
gnojnici
rojnici
brojnici
pribrojnici
nadstojnici
predstojnici
velikodostojnici
vojnici
natuknici
stradalnici
zahvalnici
pohvalnici
provalnici
sažalnici
razdjelnici
kapelnici
pepelnici
čelnici
načelnici
donačelnici
rodonačelnici
pročelnici
silnici
nasilnici
kolnici
školnici
prijamnici
radioprijamnici
besramnici
prijemnici
pripremnici
spremnici
otpremnici
prizemnici
umnici
slaboumnici
vježbaonici
skakaonici
kupaonici
igraonici
saonici
predavaonici
prodavaonici
spavaonici
ljevaonici
umivaonici
pljuvaonici
sudionici
spalionici
kropionici
škropionici
svjetionici
krstionici
svlačionici
zakonici
bezakonici
ikonici
poklonici
idolopoklonici
slonici
harmonici
kanonici
kronici
elektronici
tonici
zvonici
rasipnici
ukopnici
oklopnici
topnici
zakupnici
zastupnici
prijestupnici
pristupnici
župnici
ribarnici
udarnici
lugarnici
kockarnici
ljekarnici
pekarnici
zvonarnici
suparnici
mesarnici
pisarnici
vratarnici
antikvarnici
cvjećarnici
slastičarnici
oružarnici
crnici
potjernici
vjernici
nevjernici
večernici
sabirnici
portirnici
sabornici
odbornici
pobornici
zbornici
izbornici
gornici
pokornici
otpornici
podvornici
zagovornici
glasnogovornici
ugovornici
sugovornici
zornici
nadzornici
pozornici
kosturnici
glasnici
samoglasnici
suglasnici
vlasnici
kućevlasnici
brodovlasnici
suvlasnici
masnici
krasnici
časnici
hodočasnici
predšasnici
dvanaesnici
pjesnici
vjesnici
povjesnici
bolesnici
česnici
pričesnici
učesnici
suučesnici
zapisnici
dopisnici
popisnici
potpisnici
supotpisnici
upisnici
korisnici
ovisnici
radosnici
milosnici
nosnici
vrijednosnici
prijenosnici
dužnosnici
raskrsnici
otpusnici
višekatnici
djelatnici
pretplatnici
uplatnici
zlatnici
patnici
ratnici
prevratnici
ovratnici
povratnici
razvratnici
privatnici
etnici
umjetnici
podsjetnici
savjetnici
cvjetnici
odvjetnici
prokletnici
izletnici
nametnici
odmetnici
prometnici
teretnici
prekretnici
sretnici
nesretnici
desetnici
klevetnici
osvetnici
poduzetnici
začetnici
dobitnici
skitnici
mitnici
upitnici
zaštitnici
žitnici
omotnici
porotnici
urotnici
obrtnici
smrtnici
zavrtnici
pravokutnici
suputnici
prisutnici
bjegunici
junici
zemunici
barunici
perunici
tunici
koštunici
vunici
računici
ljubavnici
dojavnici
doglavnici
splavnici
pravnici
pripravnici
nastavnici
rastavnici
sastavnici
zastavnici
predstavnici
dostavnici
državnici
poslužavnici
svakodnevnici
književnici
livnici
koprivnici
protivnici
nazivnici
redovnici
šahovnici
duhovnici
bojovnici
rokovnici
tipkovnici
pukovnici
potpukovnici
troškovnici
jelovnici
slovnici
naslovnici
kotlovnici
domovnici
stanovnici
činovnici
darovnici
vjerovnici
otrovnici
opetovnici
buntovnici
gruntovnici
putovnici
krvnici
pričuvnici
ljubaznici
pokaznici
nalaznici
obilaznici
zaobilaznici
mlaznici
dolaznici
polaznici
prolaznici
bezobraznici
praznici
zareznici
poreznici
steznici
veznici
saveznici
poveznici
prijevoznici
uvoznici
izvoznici
uznici
sluznici
božićnici
moćnici
punomoćnici
pomoćnici
bućnici
okućnici
beskućnici
konačnici
istoznačnici
igračnici
promatračnici
zračnici
liječnici
rječnici
mjesečnici
odličnici
uskličnici
graničnici
utičnici
pobočnici
pločnici
sljepoočnici
uzročnici
zatočnici
naučnici
bjesomučnici
ručnici
priručnici
poručnici
potporučnici
zvučnici
robijašnici
rakijašnici
prašnici
kralješnici
grješnici
razrješnici
grešnici
krajišnici
bojišnici
jurišnici
završnici
dušnici
poslušnici
doušnici
rušnici
prtljažnici
sniježnici
kralježnici
snježnici
dušobrižnici
pobožnici
ubožnici
ložnici
podložnici
podnožnici
dužnici
služnici
poslužnici
oružnici
optužnici
stoici
crvenkapici
napici
šapici
epici
sljepici
repici
tipici
lampici
hrpici
krpici
kupici
klupici
rupici
grupici
špici
rici
barici
ribarici
konobarici
sobarici
šubarici
carici
vladarici
gospodarici
brodarici
vodarici
gazdarici
gnjezdarici
magarici
drugarici
kuharici
piljarici
ljekarici
bibliotekarici
slikarici
kramarici
komarici
sačmarici
krčmarici
stanarici
mlinarici
zvonarici
besparici
mesarici
vratarici
sekretarici
starici
poštarici
glavarici
travarici
čuvarici
bačvarici
močvarici
ključarici
košarici
fabrici
rubrici
vedrici
koludrici
mudrici
šnajderici
ziherici
mjerici
nevjerici
klerici
americi
trenerici
kelnerici
partnerici
perici
gušterici
vjeverici
zerici
kaluđerici
africi
igrici
tigrici
jezgrici
girici
sjekirici
lirici
razmirici
leptirici
pastirici
krici
mokrici
iskrici
borici
ambasadorici
metaforici
gorici
podgorici
bjelogorici
šogorici
grahorici
majorici
korici
sedmorici
omorici
komorici
osmorici
profesorici
kreatorici
koordinatorici
eksploatatorici
interpretatorici
gnjavatorici
konzervatorici
organizatorici
petorici
retorici
desetorici
devetorici
lektorici
inspektorici
direktorici
doktorici
instruktorici
jedanaestorici
dvanaestorici
petnaestorici
šestorici
historici
majstorici
autorici
udvorici
prici
kaprici
paprici
isprici
šprici
matrici
vatrici
elektrici
ekscentrici
sestrici
bistrici
ministrici
iznutrici
oštrici
urici
tamburici
curici
figurici
jurici
purici
turici
kasici
klasici
bjelolasici
kesici
resici
kisici
lisici
tenisici
sisici
osici
rosici
kandidatici
krilatici
zlatici
dramatici
gramatici
problematici
tematici
matematici
pragmatici
dogmatici
diplomatici
informatici
pneumatici
fanatici
vlaknatici
opatici
tatici
statici
glavatici
hrvatici
etici
analgetici
energetici
elektroenergetici
boljetici
atletici
kozmetici
genetici
kibernetici
poetici
petici
heretici
antipiretici
teoretici
desetici
tetici
patetici
protetici
estetici
anestetici
devetici
svetici
četici
analitici
politici
dijakritici
virovitici
taktici
dijalektici
eklektici
arhitektici
zanoktici
antici
intendantici
kantici
trafikantici
semantici
romantici
emigrantici
docentici
studentici
agentici
pacijentici
klijentici
referentici
konkurentici
asistentici
recenzentici
subotici
antipsihotici
antibiotici
semiotici
motici
ljepotici
erotici
sirotici
krasotici
svotici
egzotici
skeptici
antiepileptici
optici
loptici
kartici
crtici
lastici
plastici
slastici
onomastici
toponomastici
gimnastici
fantastici
besvjestici
nesvjestici
šestici
publicistici
modistici
sofistici
logistici
stilistici
solistici
mistici
pijanistici
feministici
telefonistici
protagonistici
scenaristici
karakteristici
beletristici
statistici
flautistici
slavistici
lingvistici
arhivistici
aktivistici
dijagnostici
trstici
akustici
nautici
ljutici
burmutici
ništici
vici
zabavici
grbavici
gubavici
kucavici
padavici
nogavici
kihavici
lajavici
brbljavici
skakavici
trakavici
ekavici
ikavici
crkavici
pliskavici
piskavici
pljuskavici
lavici
balavici
plavici
slavici
navici
bravici
nazdravici
kravici
raspravici
travici
hvalisavici
tavici
lastavici
zastavici
državici
dvici
evici
djevici
ljevici
kraljevici
ultraljevici
svakodnevici
očevici
ivici
grabljivici
kradljivici
šljivici
njivici
lokvici
smokvici
bukvici
udovici
makovici
rakovici
zakovici
potkovici
komovici
osnovici
povici
borovici
brezovici
sukrvici
svici
letvici
metvici
molitvici
uzvici
bačvici
stazici
jezici
vezici
fizici
metafizici
astrofizici
rizici
lozici
brzici
guzici
bluzici
suzici
stajaćici
plaćici
domaćici
kućedomaćici
svjećici
pećici
vrećici
tekućici
tisućici
pomagačici
pregačici
jahačici
osvajačici
sijačici
navijačici
penjačici
krojačici
kačici
tipkačici
trkačici
dlačici
guslačici
inačici
beračici
biračici
sviračici
glasačici
plesačici
tenisačici
brusačici
čistačici
predavačici
prodavačici
pjevačici
plivačici
priređivačici
istraživačici
kvačici
trovačici
klizačici
šačici
dječici
rječici
prečici
uzrečici
ljubičici
kičici
grličici
sličici
uličici
pričici
ptičici
glavičici
čičici
majčici
rajčici
djevojčici
slamčici
seljančici
grančici
ivančici
doskočici
poskočici
pločici
kopčici
klupčici
barčici
stvarčici
hajdučici
kučici
lučici
unučici
papučici
ručici
vučici
cjevčici
ovčici
guščici
lađici
gospođici
vođici
đurđici
tuđici
harambašici
mudrijašici
velikašici
harmonikašici
flašici
sportašici
čašici
mišici
varošici
ušici
dušici
potleušici
dražici
mrežici
božici
nožici
rožici
užici
dužici
ružici
družici
bajci
policajci
hajci
majci
jamajci
okrajci
štrajci
obavještajci
saobraćajci
značajci
tečajci
plebejci
judejci
galilejci
gvinejci
eritrejci
namibijci
kolumbijci
indijci
lombardijci
nordijci
sofijci
somalijci
tanzanijci
kenijci
vijci
bolivijci
malezijci
gruzijci
štrcaljci
njihaljci
vanzemaljci
pisaljci
sisaljci
škrebetaljci
valjci
kazaljci
sklizaljci
ležaljci
križaljci
tužaljci
debeljci
ponedjeljci
odjeljci
razdjeljci
temeljci
peteljci
puteljci
biljci
opiljci
nosiljci
zatiljci
svjetiljci
potiljci
šiljci
pošiljci
ožiljci
školjci
moljci
turopoljci
pupoljci
dragovoljci
dobrovoljci
patrljci
visuljci
tuljci
patuljci
zamotuljci
vrtuljci
momčuljci
brježuljci
brežuljci
jaganjci
janjci
bjelanjci
žumanjci
kampanjci
šampanjci
baranjci
petrinjci
gostinjci
svinjci
kokošinjci
dronjci
gunjci
odbojci
obojci
izbojci
dojci
odojci
spojci
brojci
trojci
sastojci
dvojci
odvojci
djevojci
uvojci
bokci
šokci
kukci
alci
muzealci
ilegalci
portugalci
specijalci
provincijalci
genijalci
industrijalci
gimnazijalci
klerikalci
gvatemalci
kriminalci
profesionalci
neprofesionalci
komunalci
znalci
palci
liberalci
moralci
metalci
kapitalci
stalci
homoseksualci
transseksualci
intelektualci
žalci
izraelci
poljodjelci
drvodjelci
bijelci
dijelci
strijelci
selci
zaselci
gerilci
jednokrilci
dvokrilci
matovilci
tobolci
dolci
španjolci
kolci
srednjoškolci
ispolci
dvospolci
tirolci
mulci
jamci
mamci
pramci
samci
zamci
čamci
nijemci
premci
vodozemci
inozemci
nizozemci
ljubimci
nadimci
snimci
videosnimci
iznimci
primci
posloprimci
najmoprimci
zajmoprimci
zakupoprimci
mezimci
ozimci
odlomci
ledolomci
brodolomci
ulomci
razlomci
momci
pitomci
potomci
krmci
strmci
humci
glumci
banci
albanci
kubanci
danci
jordanci
izdanci
poganci
žganci
čajanci
venecijanci
indijanci
belgijanci
sicilijanci
pijanci
arijanci
vegetarijanci
pretorijanci
austrijanci
marsijanci
burzijanci
republikanci
dominikanci
amerikanci
afrikanci
meksikanci
balkanci
lanci
palanci
klanci
proplanci
članci
disonanci
rezonanci
znanci
neznanci
prirodoznanci
pismoznanci
japanci
opanci
pospanci
padobranci
poderanci
franci
ogranci
žniranci
piranci
stranci
vranci
sanci
pasanci
katanci
britanci
puritanci
čitanci
stanci
nastanci
rastanci
sastanci
nestanci
prestanci
distanci
pristanci
instanci
ostanci
postanci
izostanci
opstanci
supstanci
ustanci
liliputanci
peruanci
zaravanci
litvanci
rezanci
blizanci
šanci
pašanci
mješanci
licenci
kladenci
mladenci
studenci
zdenci
vijenci
prvijenci
našijenci
domjenci
sjenci
stjenci
čelenci
staklenci
kamenci
znamenci
sjemenci
limenci
rumenci
ječmenci
vapnenci
dotepenci
referenci
firenci
vretenci
sentenci
influenci
sekvenci
konzekvenci
slovenci
prvenci
labinci
jakobinci
jedinci
pojedinci
bernardinci
varaždinci
finci
ukrajinci
klinci
filipinci
kanarinci
princi
sinci
prosinci
dalmatinci
pretinci
benediktinci
bizantinci
argentinci
palestinci
prištinci
građevinci
zločinci
počinci
učinci
tuđinci
našinci
ježinci
makedonci
konci
lonci
katalonci
babilonci
oslonci
panonci
obronci
maratonci
bostonci
slavonci
sezonci
crnci
trnci
bjegunci
vrhunci
šljunci
čistunci
gledaoci
pregaoci
imaoci
primaoci
stvaraoci
taoci
skitaoci
čitaoci
šaptaoci
davaoci
prodavaoci
poznavaoci
proučavaoci
mačevaoci
rukovaoci
štovaoci
poštovaoci
slušaoci
žaoci
svjedoci
zaseoci
žeteoci
dohoci
starosjedioci
oslobodioci
prevodioci
rukovodioci
mislioci
branioci
činioci
počinioci
ronioci
borioci
gasioci
spasioci
nosioci
podnosioci
donosioci
prosioci
pratioci
posjetioci
tražioci
tužioci
koci
vodoskoci
uskoci
krvoloci
zamoci
smoci
taroci
obroci
droci
domoroci
poroci
proroci
uroci
uzroci
pritoci
otoci
vodotoci
potoci
poluotoci
krvotoci
stoci
jugoistoci
sjeveroistoci
postoci
kapci
papci
vrapci
ždrijepci
hljepci
pipci
dripci
škripci
uštipci
zipci
šipci
klopci
zaklopci
poklopci
konopci
hropci
videovrpci
kupci
nakupci
prekupci
pupci
rupci
trupci
stupci
postupci
ustupci
zupci
arci
barci
rebarci
švicarci
udarci
magarci
jarci
torpiljarci
muškarci
školarci
marci
komarci
žmarci
dinarci
građevinarci
džeparci
šiparci
povjetarci
proletarci
parlamentarci
starci
varci
stvarci
čvarci
bačvarci
kućarci
dječarci
šarci
košarci
zbrci
primjerci
krivovjerci
bezvjerci
sedmerci
osmerci
čuperci
terci
deseterci
jedanaesterci
sjeverci
četverci
jezerci
kućerci
zbirci
ilirci
trenirci
sirci
štirci
svirci
škrci
borci
kruhoborci
samoborci
prvoborci
suborci
zagorci
zamorci
primorci
pomorci
praporci
zaporci
petorci
jednomotorci
dvomotorci
pastorci
utorci
dvorci
povorci
tvorci
četvorci
stihotvorci
mirotvorci
čvorci
uzorci
trci
strci
utrci
gnjurci
međimurci
surci
ježurci
tvrci
dasci
vatrogasci
pronalasci
zalasci
odlasci
naglasci
obilasci
silasci
dolasci
nedolasci
polasci
ulasci
vlasci
izlasci
opasci
obrasci
prasci
kvasci
pijesci
trijesci
vrijesci
tijesci
bljesci
odbljesci
pljesci
nadomjesci
privjesci
podnesci
naresci
obresci
odresci
fresci
tresci
izresci
navesci
svesci
lisci
zalisci
pisci
prepisci
romanopisci
životopisci
odgrisci
patisci
pretisci
pritisci
otisci
stisci
utisci
svisci
vojsci
kiosci
kosci
minonosci
prosci
naprsci
ljusci
pljusci
sladokusci
zadatci
dodatci
podatci
izdatci
mlatci
podmlatci
naplatci
doplatci
patci
bratci
povratci
ostatci
nedostatci
pripovijetci
haljetci
dosjetci
letci
mletci
spletci
krletci
metci
umetci
izuzetci
dočetci
početci
rešetci
svršetci
bitci
dobitci
gubitci
primitci
napitci
svitci
postotci
tvrtci
zakutci
oblutci
trenutci
naputci
jauci
nauci
vjeronauci
pauci
buci
jabuci
halabuci
obuci
preobuci
klobuci
žbuci
hajduci
sanduci
poduci
zvižduci
pijuci
šljuci
zakuci
okuci
luci
banjaluci
obluci
odluci
bjeluci
želuci
poriluci
prostakluci
oluci
poluci
slavoluci
mamurluci
prsluci
lopovluci
kukavičluci
nestašluci
muci
pamuci
trenuci
unuci
praunuci
pouci
napuci
ruci
poruci
preporuci
oporuci
isporuci
struci
štruci
vruci
suci
tuci
zatuci
prituci
jastuci
vuci
zavuci
privuci
dovuci
povuci
provuci
svuci
zvuci
izvuci
prizvuci
kaučuci
grbavci
gubavci
naredbodavci
nalogodavci
glodavci
poslodavci
najmodavci
stanodavci
zakonodavci
brbljavci
brzojavci
skakavci
čakavci
zrikavci
kajkavci
šmrkavci
laskavci
pljuskavci
kukavci
lukavci
rukavci
balavci
ćelavci
naglavci
oglavci
punoglavci
psoglavci
plavci
pravoslavci
šepavci
hripavci
podravci
mravci
boravci
oporavci
pravci
prepravci
pripravci
popravci
ispravci
travci
hvalisavci
sisavci
mlitavci
grintavci
stavci
nastavci
krastavci
sastavci
podstavci
ostavci
postavci
pretpostavci
mutavci
jazavci
gmizavci
puzavci
suzavci
sušičavci
lijevci
kolijevci
pijevci
odljevci
škriljevci
franjevci
bunjevci
radićevci
đurđevci
križevci
naivci
kradljivci
proždrljivci
nametljivci
smutljivci
lažljivci
grabežljivci
sumnjivci
otkivci
ljenivci
krivci
sivci
kreativci
rekreativci
negativci
operativci
reprezentativci
konzervativci
prozivci
živci
udovci
hadezeovci
hercegovci
trgovci
vidikovci
zlikovci
ljetnikovci
frankovci
benkovci
vinkovci
bukovci
vukovci
lovci
nobelovci
olovci
ribolovci
minolovci
kitolovci
krivolovci
mišolovci
moreplovci
zrakoplovci
prirodoslovci
jezikoslovci
novci
banovci
malinovci
sinovci
osnovci
antunovci
lipovci
rovci
cerovci
pokrovci
petrovci
haesesovci
psovci
isusovci
gotovci
nazuvci
narezci
noćci
oblačci
maslačci
značci
tračci
svračci
riječci
odsječci
isječci
plamečci
grmečci
popečci
prečci
zvečci
različci
stričci
jezičci
čičci
točci
hrčci
trčci
cvrčci
zaključci
priključci
lučci
poučci
zapučci
doručci
stručci
jastučci
lašci
grašci
smiješci
kralješci
bilješci
grešci
pogrešci
mišci
suvišci
žišci
predlošci
plošci
ulošci
izlošci
člankonošci
ramenonošci
četveronošci
tronošci
dvonošci
potrošci
utrošci
dršci
podršci
vlastodršci
vršci
odušci
valjušci
njušci
mekušci
pjenušci
pušci
opušci
krušci
sušci
četveronožci
di
adi
obadi
gadi
zagadi
zgadi
jadi
plejadi
ilijadi
olimpijadi
trijadi
čeljadi
janjadi
ojadi
dojadi
bujadi
dekadi
cikadi
zelenkadi
blokadi
deblokadi
arkadi
kaskadi
baladi
teladi
gladi
zagladi
pogladi
izgladi
nahladi
zahladi
ohladi
rashladi
piladi
kopiladi
opkladi
skladi
neskladi
uskladi
premladi
pomladi
zasladi
osladi
strahovladi
gamadi
dugmadi
komadi
nomadi
pomadi
gromadi
armadi
krmadi
kanadi
esplanadi
tanadi
promenadi
iznenadi
serenadi
štenadi
marinadi
kolonadi
kanonadi
junadi
padi
eskapadi
napadi
protunapadi
jugozapadi
sjeverozapadi
prepadi
vodopadi
goropadi
razgoropadi
listopadi
raspadi
ispadi
otpadi
upadi
špadi
magaradi
maškaradi
paradi
sjedobradi
odradi
referadi
zvjeradi
peradi
preradi
gradi
sagradi
dogradi
nadogradi
vinogradi
ugradi
izgradi
tiradi
kradi
prikradi
okradi
pokradi
ukradi
smradi
zasmradi
doradi
poradi
estradi
balustradi
uradi
buradi
razradi
sadi
prasadi
zasadi
presadi
usadi
kljusadi
vadi
navadi
živadi
posvadi
izvadi
pozadi
ptičadi
momčadi
čobančadi
dojenčadi
novorođenčadi
mrtvorođenčadi
služinčadi
mladunčadi
siročadi
pastirčadi
unučadi
praunučadi
nedonoščadi
užadi
lebdi
jedi
najedi
objedi
pobijedi
cijedi
procijedi
iscijedi
poblijedi
problijedi
izblijedi
slijedi
naslijedi
proslijedi
uslijedi
ozlijedi
pozlijedi
rijedi
prorijedi
unaprijedi
posrijedi
vrijedi
zavrijedi
privrijedi
povrijedi
uvrijedi
razrijedi
osijedi
posijedi
zapovijedi
propovijedi
ispovijedi
vjeroispovijedi
mjedi
biljojedi
ozlojedi
pojedi
sjedi
odsjedi
besjedi
probesjedi
zemljoposjedi
prosjedi
trosjedi
dvosjedi
ujedi
medvjedi
zapovjedi
pripovjedi
ispripovjedi
ispovjedi
prosvjedi
razjedi
izjedi
zaledi
odledi
pregledi
očigledi
ogledi
pogledi
dvogledi
ugledi
izgledi
sladoledi
koledi
sledi
mopedi
redi
naredi
predodredi
podredi
neredi
uneredi
izgredi
priredi
plodoredi
usporedi
četveroredi
troredi
dvoredi
drvoredi
predi
sredi
preuredi
vodoprivredi
elektroprivredi
razredi
štedi
zaštedi
prištedi
poštedi
navedi
zavedi
predvedi
odvedi
prevedi
dovedi
povedi
provedi
sprovedi
svedi
uvedi
izvedi
proizvedi
bratučedi
smaragdi
idi
karbidi
pesticidi
suicidi
genocidi
apartheidi
sulfidi
aldehidi
prekidi
raskidi
invalidi
radionuklidi
bolidi
palamidi
piramidi
tabloidi
celuloidi
triterpenoidi
polifenoliflavonoidi
asteroidi
hemoroidi
spermatozoidi
lipidi
bridi
anhidridi
hridi
floridi
apatridi
kantridi
sidi
oksidi
dioksidi
bakaroksidi
peroksidi
apsidi
etidi
pliketidi
nukleotidi
stidi
zastidi
postidi
fluidi
vidi
zavidi
predvidi
obnevidi
previdi
očevidi
prividi
zemljovidi
providi
svidi
uvidi
izvidi
suhozidi
hajdi
brajdi
vajdi
propagandi
ugandi
islandi
doktorandi
štandi
ruandi
lavandi
bevandi
dendi
legendi
hepiendi
hacijendi
vikendi
arendi
indi
fondi
sondi
rotondi
vagabundi
rundi
odi
bodi
nabodi
zabodi
podbodi
obodi
lobodi
neslobodi
oslobodi
probodi
ubodi
lagodi
nelagodi
prilagodi
nagodi
pagodi
dogodi
pogodi
mrgodi
namrgodi
ugodi
neugodi
hodi
nahodi
zahodi
prihodi
dohodi
mimohodi
ophodi
prethodi
diodi
periodi
čiodi
škodi
naškodi
plodi
oplodi
rasplodi
anodi
japodi
antipodi
marodi
brodi
prebrodi
parobrodi
elektrodi
sodi
katodi
navodi
zavodi
predvodi
odvodi
podvodi
prijevodi
prevodi
privodi
dovodi
vodovodi
rukovodi
svjetlovodi
gromovodi
plinovodi
povodi
provodi
sprovodi
naftovodi
cjevovodi
uvodi
izvodi
nusproizvodi
poluproizvodi
epizodi
bardi
helebardi
standardi
avangardi
perikardi
kokardi
petardi
bastardi
grdi
izgrdi
smrdi
zasmrdi
hordi
akordi
rekordi
prdi
srdi
rasrdi
kurdi
apsurdi
glavurdi
pretvrdi
ustvrdi
laudi
budi
labudi
probudi
razbudi
uzbudi
gudi
hudi
ljudi
uljudi
kudi
pokudi
škudi
zaludi
bludi
razbludi
poludi
suludi
izludi
nudi
iznudi
zarudi
trudi
potrudi
sudi
dosudi
prosudi
magnitudi
ćudi
začudi
žudi
krivdi
zabrazdi
ubrazdi
jezdi
odjezdi
ugnijezdi
dojezdi
gizdi
pizdi
popizdi
ogrozdi
daždi
zazviždi
smoždi
uždi
snuždi
prosedei
bidei
bifei
goethei
ateljei
miljei
dosjei
defilei
rezimei
kombinei
kanapei
pedigrei
varijetei
dekoltei
dantei
atašei
parafi
zašarafi
prišarafi
paragrafi
telegrafi
diskografi
daktilografi
seizmografi
stenografi
tipografi
kinematografi
pantografi
fotografi
kartografi
epitafi
sedefi
reljefi
kefi
bifi
kadifi
kalifi
hijeroglifi
šerifi
apokrifi
alfi
centarhalfi
golfi
limfi
trijumfi
strofi
sofi
filozofi
tartufi
agi
haagi
bagi
ragi
predragi
yagi
gajdgi
biljegi
nategi
požegi
cigi
ligi
verigi
volgi
falangi
mitingi
dogi
gogi
sinagogi
jogi
dijalogi
talogi
katalogi
ideologi
arheologi
etnologi
dugonogi
kratkonogi
brzonogi
vitorogi
prestrogi
luksemburgi
murgi
podugi
fugi
jugi
protuuslugi
čarugi
krugi
bazgi
tezgi
rozgi
drozgi
hi
grahi
strahi
osmjehi
čehi
mihi
epohi
čohi
neduhi
sluhi
dosluhi
propuhi
protuhi
maćuhi
očuhi
kožuhi
ii
idii
iii
julii
xii
ji
jecaji
optjecaji
utjecaji
poticaji
opticaji
ukrcaji
kucaji
otkucaji
napadaji
primopredaji
veleprodaji
maloprodaji
kupoprodaji
aždaji
gaji
papagaji
zalogaji
nehaji
njihaji
zagrljaji
gutljaji
doživljaji
zamišljaji
pomišljaji
umišljaji
predumišljaji
izmišljaji
sjaji
zasjaji
odsjaji
lakaji
kalaji
vlaji
domaji
promaji
doznaji
samospoznaji
vapaji
raji
smiraji
titraji
samuraji
udisaji
izdisaji
uzdisaji
plamsaji
proplamsaji
taji
zataji
samozataji
zapletaji
okretaji
drhtaji
pritaji
potaji
treptaji
nasrtaji
posrtaji
zaostaji
vodostaji
radiopostaji
lovostaji
utaji
naraštaji
izraštaji
namještaji
premještaji
smještaji
nagovještaji
izvještaji
oproštaji
tramvaji
trzaji
saobraćaji
ispraćaji
osjećaji
poremećaji
podbačaji
pobačaji
izbačaji
značaji
natječaji
običaji
izričaji
zavičaji
očaji
naručaji
događaji
uređaji
radiouređaji
uviđaji
izviđaji
porođaji
domašaji
promašaji
odnošaji
snošaji
prekršaji
okršaji
pokušaji
opažaji
preobražaji
nadražaji
podražaji
izražaji
položaji
sadržaji
pridržaji
liceji
korifeji
trofeji
lakeji
hokeji
džokeji
aleji
bleji
petroleji
mauzoleji
alineji
turneji
epopeji
soareji
koreji
ureji
livreji
eseji
odiseji
mateji
muzeji
mošeji
slabiji
najslabiji
arabiji
čelebiji
amfibiji
pogibiji
alibiji
kombiji
zombiji
agorafobiji
ksenofobiji
hobiji
lobiji
derbiji
srbiji
perturbaciji
masturbaciji
gradaciji
degradaciji
konvalidaciji
konsolidaciji
oksidaciji
likvidaciji
fondaciji
akomodaciji
retardaciji
rekreaciji
prokreaciji
segregaciji
kongregaciji
obligaciji
irigaciji
navigaciji
aprecijaciji
deprecijaciji
inicijaciji
diferencijaciji
denuncijaciji
asocijaciji
radijaciji
varijaciji
eksproprijaciji
repatrijaciji
devijaciji
akaciji
abdikaciji
indikaciji
kontraindikaciji
pacifikaciji
specifikaciji
kodifikaciji
modifikaciji
prekvalifikaciji
dokvalifikaciji
diskvalifikaciji
personifikaciji
unifikaciji
verifikaciji
glorifikaciji
elektrifikaciji
nostrifikaciji
klasifikaciji
diversifikaciji
ratifikaciji
stratifikaciji
identifikaciji
certifikaciji
fortifikaciji
demistifikaciji
intenzifikaciji
aplikaciji
replikaciji
multiplikaciji
implikaciji
eksplikaciji
telekomunikaciji
ekskomunikaciji
lokaciji
alokaciji
dislokaciji
vokaciji
evokaciji
provokaciji
demarkaciji
konfiskaciji
edukaciji
inhalaciji
eskalaciji
reinstalaciji
parcelaciji
apelaciji
interpelaciji
relaciji
korelaciji
konstelaciji
inflaciji
hiperinflaciji
oscilaciji
asimilaciji
neasimilaciji
kompilaciji
interpolaciji
samoizolaciji
kontemplaciji
modulaciji
koagulaciji
regulaciji
deregulaciji
aerotriangulaciji
ejakulaciji
spekulaciji
špekulaciji
artikulaciji
gestikulaciji
kalkulaciji
simulaciji
stimulaciji
formulaciji
akumulaciji
manipulaciji
populaciji
kapitulaciji
rekapitulaciji
amalgamaciji
aklamaciji
deklamaciji
reklamaciji
proklamaciji
supremaciji
sublimaciji
animaciji
reanimaciji
aproksimaciji
dalmaciji
diplomaciji
farmaciji
formaciji
reformaciji
malformaciji
informaciji
dezinformaciji
transformaciji
ekshumaciji
konzumaciji
profanaciji
emanaciji
sanaciji
inscenaciji
stagnaciji
impregnaciji
indignaciji
asignaciji
konsignaciji
kombinaciji
subordinaciji
rafinaciji
imaginaciji
paginaciji
deklinaciji
inklinaciji
kontaminaciji
dekontaminaciji
eliminaciji
inkriminaciji
diskriminaciji
kulminaciji
dominaciji
determinaciji
iluminaciji
donaciji
detonaciji
intonaciji
inkarnaciji
reinkarnaciji
hibernaciji
alternaciji
konsternaciji
anticipaciji
participaciji
emancipaciji
palpaciji
okupaciji
preokupaciji
grupaciji
naraciji
reparaciji
separaciji
komparaciji
kalibraciji
vibraciji
dehidraciji
aberaciji
federaciji
konfederaciji
proliferaciji
aglomeraciji
numeraciji
generaciji
degeneraciji
regeneraciji
kooperaciji
aliteraciji
graciji
integraciji
reintegraciji
dezintegraciji
migraciji
imigraciji
aspiraciji
inspiraciji
socijaldemokraciji
aristokraciji
autokraciji
elaboraciji
kolaboraciji
perforaciji
melioraciji
dekoraciji
evaporaciji
korporaciji
inkorporaciji
penetraciji
infiltraciji
koncentraciji
kastraciji
orkestraciji
registraciji
demonstraciji
frustraciji
figuraciji
konfiguraciji
akulturaciji
komasaciji
relaksaciji
fiksaciji
vegetaciji
reinterpretaciji
kohabitaciji
meditaciji
akreditaciji
agitaciji
habilitaciji
rehabilitaciji
kompromitaciji
iritaciji
gravitaciji
vizitaciji
laktaciji
afektaciji
egzaltaciji
konzultaciji
transplantaciji
orijentaciji
preorijentaciji
dezorijentaciji
lamentaciji
implementaciji
fragmentaciji
augmentaciji
sedimentaciji
fermentaciji
argumentaciji
dokumentaciji
instrumentaciji
prezentaciji
akontaciji
konfrontaciji
kotaciji
notaciji
konotaciji
rotaciji
disertaciji
deportaciji
devastaciji
manifestaciji
degustaciji
mutaciji
komutaciji
deputaciji
amputaciji
regrutaciji
evakuaciji
evaluaciji
insinuaciji
fluktuaciji
elevaciji
derivaciji
deprivaciji
aktivaciji
objektivaciji
motivaciji
devalvaciji
inovaciji
opservaciji
arhaizaciji
standardizaciji
europeizaciji
katalogizaciji
mitologizaciji
globalizaciji
idealizaciji
realizaciji
legalizaciji
specijalizaciji
provincijalizaciji
socijalizaciji
resocijalizaciji
komercijalizaciji
materijalizaciji
teritorijalizaciji
industrijalizaciji
radikalizaciji
lokalizaciji
minimalizaciji
optimalizaciji
normalizaciji
signalizaciji
finalizaciji
marginalizaciji
denacionalizaciji
internacionalizaciji
racionalizaciji
operacionalizaciji
institucionalizaciji
regionalizaciji
profesionalizaciji
personalizaciji
internalizaciji
liberalizaciji
federalizaciji
generalizaciji
sakralizaciji
demoralizaciji
centralizaciji
neutralizaciji
metalizaciji
kapitalizaciji
dokapitalizaciji
hospitalizaciji
revitalizaciji
kristalizaciji
individualizaciji
ritualizaciji
aktualizaciji
konceptualizaciji
vizualizaciji
evangelizaciji
stabilizaciji
destabilizaciji
senzibilizaciji
mobilizaciji
sterilizaciji
stilizaciji
monopolizaciji
islamizaciji
legitimizaciji
viktimizaciji
optimizaciji
normizaciji
urbanizaciji
organizaciji
reorganizaciji
mehanizaciji
amerikanizaciji
vulkanizaciji
humanizaciji
dehumanizaciji
ekranizaciji
galvanizaciji
homogenizaciji
desalinizaciji
ionizaciji
kolonizaciji
demonizaciji
harmonizaciji
kanonizaciji
sinkronizaciji
kantonizaciji
modernizaciji
tajkunizaciji
getoizaciji
tipizaciji
barbarizaciji
polarizaciji
sekularizaciji
popularizaciji
militarizaciji
demilitarizaciji
pasterizaciji
kompjuterizaciji
kategorizaciji
valorizaciji
revalorizaciji
autorizaciji
dramatizaciji
problematizaciji
tematizaciji
sistematizaciji
stigmatizaciji
aklimatizaciji
automatizaciji
informatizaciji
deratizaciji
demokratizaciji
etatizaciji
deetatizaciji
privatizaciji
reprivatizaciji
estetizaciji
depolitizaciji
amortizaciji
pasivizaciji
relativizaciji
kondenzaciji
kompenzaciji
konverzaciji
sekreciji
diskreciji
indiskreciji
ekstradiciji
ediciji
ekspediciji
špediciji
indiciji
kondiciji
audiciji
erudiciji
beneficiji
galiciji
koaliciji
siliciji
redefiniciji
auspiciji
patriciji
peticiji
repeticiji
intuiciji
akviziciji
rekviziciji
inkviziciji
tranziciji
poziciji
jukstapoziciji
dekompoziciji
opoziciji
propoziciji
dispoziciji
predispoziciji
ekspoziciji
redakciji
reakciji
satisfakciji
interakciji
refrakciji
atrakciji
kontrakciji
ekstrakciji
apstrakciji
transakciji
infekciji
perfekciji
projekciji
selekciji
kolekciji
konekciji
inspekciji
introspekciji
erekciji
korekciji
vivisekciji
dezinsekciji
detekciji
protekciji
dikciji
kontradikciji
jurisdikciji
distinkciji
funkciji
disjunkciji
aukciji
dedukciji
redukciji
indukciji
koprodukciji
destrukciji
rekonstrukciji
opstrukciji
impedanciji
redundanciji
ekstravaganciji
eleganciji
aroganciji
zafrkanciji
rezonanciji
diskrepanciji
toleranciji
netoleranciji
ignoranciji
govoranciji
instanciji
supstanciji
licenciji
adolescenciji
reminiscenciji
dekadenciji
koincidenciji
korespondenciji
divergenciji
konvergenciji
audijenciji
provenijenciji
valenciji
ambivalenciji
ekvivalenciji
indolenciji
turbulenciji
virulenciji
demenciji
eminenciji
apstinenciji
referenciji
preferenciji
diferenciji
interferenciji
ingerenciji
koherenciji
esenciji
latenciji
kompetenciji
nekompetenciji
sentenciji
intenciji
prepotenciji
asistenciji
rezistenciji
koegzistenciji
konzistenciji
prevenciji
frekvenciji
delikvenciji
delinkvenciji
elokvenciji
intervenciji
emociji
recepciji
koncepciji
percepciji
deskripciji
transkripciji
opciji
apsorpciji
erupciji
inerciji
porciji
proporciji
disproporciji
kontribuciji
distribuciji
redistribuciji
egzekuciji
soluciji
evoluciji
restituciji
instituciji
konstituciji
prostituciji
supstituciji
kadiji
ženskadiji
radiji
stadiji
momčadiji
bdiji
noćobdiji
mediji
multimediji
tragikomediji
ortopediji
preparandiji
kompendiji
melodiji
podiji
parodiji
prozodiji
preludiji
mafiji
narkomafiji
grafiji
telegrafiji
radiotelegrafiji
kaligrafiji
geografiji
koreografiji
biografiji
autobiografiji
radiografiji
ehokardiografiji
hagiografiji
angiografiji
bibliografiji
historiografiji
leksikografiji
diskografiji
demografiji
kostimografiji
oceanografiji
scenografiji
ikonografiji
monografiji
pornografiji
etnografiji
tipografiji
topografiji
hidrografiji
kinematografiji
litografiji
faktografiji
kartografiji
ortografiji
hipertrofiji
distrofiji
filozofiji
antropozofiji
oklagiji
magiji
legiji
elegiji
kolegiji
paraplegiji
đuvegiji
nostalgiji
belgiji
prangiji
pedagogiji
genealogiji
mineralogiji
trilogiji
metodologiji
geologiji
arheologiji
speleologiji
teologiji
frazeologiji
morfologiji
otorinolaringologiji
psihologiji
biologiji
mikrobiologiji
radiologiji
kardiologiji
audiologiji
anesteziologiji
fiziologiji
farmakologiji
ekologiji
leksikologiji
toksikologiji
onkologiji
turkologiji
filologiji
epistemologiji
etimologiji
oftalmologiji
kozmologiji
fenomenologiji
tehnologiji
biotehnologiji
terminologiji
fonologiji
kronologiji
etnologiji
imunologiji
apologiji
tipologiji
antropologiji
topologiji
hidrologiji
gastroenterologiji
papirologiji
meteorologiji
teatrologiji
astrologiji
urologiji
neurologiji
hematologiji
klimatologiji
stomatologiji
traumatologiji
patologiji
psihopatologiji
politologiji
mitologiji
defektologiji
infektologiji
dijalektologiji
antologiji
ontologiji
tautologiji
letargiji
energiji
sinergiji
metalurgiji
kardiokirurgiji
dramaturgiji
liturgiji
spahiji
stihiji
parohiji
metohiji
oligarhiji
monarhiji
gnjiji
makiji
opakiji
tekiji
kikirikiji
zvonkiji
krokiji
krepkiji
skiji
ljudskiji
reskiji
bliskiji
europskiji
drskiji
najmrskiji
demokratskiji
najdemokratskiji
vitkiji
krotkiji
aliji
realiji
galiji
kaliji
anomaliji
marginaliji
najradoznaliji
australiji
italiji
učestaliji
zaostaliji
obliji
podliji
najpodliji
psihodeliji
uspjeliji
najuspjeliji
kameliji
vreliji
zreliji
najzreliji
veseliji
najveseliji
kiseliji
nagliji
gangliji
siciliji
pedofiliji
hemofiliji
miliji
familiji
nemiliji
najmiliji
čiliji
amajliji
mukliji
osmanliji
mongoliji
oholiji
melankoliji
magnoliji
đavoliji
topliji
najtopliji
dječurliji
svjetliji
najsvjetliji
pubertetliji
truliji
avliji
bamiji
bigamiji
monogamiji
mezopotamiji
blasfemiji
hipoglikemiji
alkemiji
biokemiji
leukemiji
gremiji
metonimiji
sodomiji
vratolomiji
fiziognomiji
fizionomiji
agronomiji
astronomiji
gastronomiji
autonomiji
tromiji
pitomiji
armiji
strmiji
aritmiji
gumiji
razumiji
baniji
albaniji
gledaniji
najgledaniji
predaniji
odaniji
najodaniji
bjelodaniji
neobuzdaniji
pouzdaniji
najpouzdaniji
laganiji
polaganiji
ciganiji
poganiji
pijaniji
umrljaniji
petljaniji
postojaniji
najpostojaniji
uzrujaniji
mekaniji
zbrkaniji
kapelaniji
slaniji
nimfomaniji
megalomaniji
mitomaniji
humaniji
kompaniji
raščupaniji
županiji
podžupaniji
raniji
poharaniji
nabraniji
sabraniji
uigraniji
biraniji
najbiraniji
kompliciraniji
najkompliciraniji
distanciraniji
rafiniraniji
najrafiniraniji
indisponiraniji
eksponiraniji
najeksponiraniji
najkorumpiraniji
najcitiraniji
najtalentiraniji
situiraniji
civiliziraniji
angažiraniji
naboraniji
nastraniji
svestraniji
pristraniji
prostraniji
najprostraniji
smežuraniji
raspojasaniji
pisaniji
namirisaniji
kapetaniji
litaniji
britaniji
čitaniji
spontaniji
najprodavaniji
najneočekivaniji
transilvaniji
obradovaniji
potkovaniji
plovaniji
osnovaniji
poštovaniji
obrazovaniji
najobrazovaniji
pozvaniji
najpozvaniji
svečaniji
najsvečaniji
istančaniji
srčaniji
najsrčaniji
ošišaniji
suzdržaniji
velebniji
najpotrebniji
prisebniji
podobniji
najpodobniji
udobniji
tegobniji
zlokobniji
zlobniji
čarobniji
podrobniji
sposobniji
najsposobniji
pogubniji
najrodoljubniji
gadniji
jadniji
gladniji
hladniji
prikladniji
najprikladniji
skladniji
najskladniji
zapadniji
goropadniji
dosadniji
najdosadniji
bjedniji
najbjedniji
dosljedniji
najdosljedniji
vrjedniji
najvrjedniji
ugledniji
najugledniji
napredniji
najnapredniji
neposredniji
uredniji
neuredniji
najuredniji
vredniji
najnevredniji
najvredniji
pravedniji
nepravedniji
najnepravedniji
najpravedniji
čedniji
žedniji
lucidniji
najlucidniji
perfidniji
najperfidniji
rigidniji
dalekovidniji
slobodniji
najslobodniji
lagodniji
pogodniji
najpogodniji
ugodniji
neugodniji
najneugodniji
najugodniji
zgodniji
najzgodniji
prohodniji
plodniji
najplodniji
rodniji
prirodniji
srodniji
najsrodniji
milosrdniji
nemilosrdniji
usrdniji
apsurdniji
budniji
uljudniji
oskudniji
zloćudniji
čudniji
požudniji
deceniji
prosceniji
ledeniji
prepredeniji
najprepredeniji
geniji
homogeniji
neuobičajeniji
najuobičajeniji
dragocjeniji
najdragocjeniji
skupocjeniji
najskupocjeniji
nabijeniji
zbijeniji
opijeniji
razvijeniji
najrazvijeniji
ljeniji
udaljeniji
najudaljeniji
opaljeniji
raspaljeniji
naseljeniji
omiljeniji
najomiljeniji
najljeniji
omamljeniji
usamljeniji
izbezumljeniji
ozlovoljeniji
oduševljeniji
najzadivljeniji
iskrivljeniji
zamišljeniji
promišljeniji
otmjeniji
najotmjeniji
rasprostranjeniji
cjenjeniji
najcjenjeniji
profinjeniji
progonjeniji
razbješnjeniji
odgojeniji
ugojeniji
rastrojeniji
mileniji
besmisleniji
bezazleniji
meniji
suvremeniji
najsuvremeniji
pismeniji
rumeniji
razjareniji
pokvareniji
šareniji
odmjereniji
najodmjereniji
primjereniji
najprimjereniji
umjereniji
najprovjereniji
samouvjereniji
shizofreniji
smireniji
najsmireniji
rašireniji
iskreniji
najiskreniji
otvoreniji
najotvoreniji
razoreniji
papreniji
istureniji
prezreniji
smeteniji
asteniji
povlašteniji
najpovlašteniji
obavješteniji
potišteniji
pošteniji
nepošteniji
najpošteniji
zapušteniji
opušteniji
najopušteniji
aveniji
skriveniji
sloveniji
crveniji
strastveniji
društveniji
unesrećeniji
oštećeniji
najoštećeniji
kićeniji
zaštićeniji
smućeniji
upućeniji
najupućeniji
otkačeniji
potlačeniji
ukočeniji
ogorčeniji
najogorčeniji
skvrčeniji
učeniji
skučeniji
povučeniji
razvučeniji
uglađeniji
ozlojeđeniji
neodređeniji
sređeniji
uređeniji
prilagođeniji
namrgođeniji
uzbuđeniji
začuđeniji
naglašeniji
ozloglašeniji
ukrašeniji
uzvišeniji
najuzvišeniji
istrošeniji
zamršeniji
savršeniji
razrušeniji
razdraženiji
izraženiji
najizraženiji
staloženiji
raspoloženiji
oneraspoloženiji
složeniji
najsloženiji
ugroženiji
najugroženiji
živahniji
finiji
najfiniji
aluminiji
piniji
siniji
jeftiniji
najjeftiniji
neviniji
najneviniji
činiji
utjecajniji
najutjecajniji
sjajniji
najsjajniji
trajniji
najtrajniji
dugotrajniji
najdugotrajniji
ustrajniji
tajniji
osjećajniji
najosjećajniji
značajniji
najznačajniji
očajniji
izražajniji
sadržajniji
detaljniji
najpogibeljniji
poželjniji
najpoželjniji
ozbiljniji
najozbiljniji
zadovoljniji
najzadovoljniji
zlovoljniji
povoljniji
nepovoljniji
najpovoljniji
bezvoljniji
spokojniji
opojniji
brojniji
najbrojniji
malobrojniji
najmalobrojniji
pristojniji
dostojniji
vjerodostojniji
bujniji
osebujniji
najosebujniji
groteskniji
realniji
patrijarhalniji
trivijalniji
radikalniji
najradikalniji
muzikalniji
normalniji
najnormalniji
banalniji
racionalniji
najracionalniji
najsenzacionalniji
tradicionalniji
profesionalniji
liberalniji
moralniji
neutralniji
vitalniji
stalniji
najstalniji
samostalniji
brutalniji
najbrutalniji
aktualniji
najaktualniji
zahvalniji
najpohvalniji
profitabilniji
stabilniji
najstabilniji
fleksibilniji
senzibilniji
plauzibilniji
obilniji
mobilniji
agilniji
umilniji
silniji
nasilniji
najsilniji
suptilniji
najsuptilniji
pravilniji
bolniji
bezbolniji
najbezbolniji
zamamniji
pomamniji
besramniji
najbesramniji
tamniji
spremniji
najspremniji
ekstremniji
najekstremniji
prizemniji
obimniji
anonimniji
intimniji
najintimniji
pomniji
skromniji
najskromniji
umniji
najumniji
lakoumniji
oštroumniji
razumniji
bezumniji
makedoniji
dodekafoniji
telefoniji
radiotelefoniji
polifoniji
kakofoniji
kozmogoniji
smioniji
najsmioniji
kataloniji
skloniji
hegemoniji
filharmoniji
disharmoniji
pneumoniji
panoniji
poniji
deponiji
samoironiji
autoironiji
atoniji
letoniji
monotoniji
estoniji
slavoniji
iscrpniji
mukotrpniji
krupniji
najkrupniji
dostupniji
najdostupniji
harniji
popularniji
najpopularniji
marniji
najreakcionarniji
autoritarniji
stvarniji
najbizarniji
moderniji
najmoderniji
dobronamjerniji
ravnomjerniji
smjerniji
najsmjerniji
vjerniji
najvjerniji
sjeverniji
najsjeverniji
mizerniji
najmizerniji
ležerniji
najležerniji
mirniji
nemirniji
najmirniji
bezobzirniji
najprezirniji
prozirniji
opširniji
orniji
najprodorniji
kaliforniji
komforniji
inferiorniji
superiorniji
najtvrdokorniji
pokorniji
najpokorniji
zamorniji
umorniji
neumorniji
sumorniji
sporniji
otporniji
uporniji
osorniji
odgovorniji
najodgovorniji
plodotvorniji
djelotvorniji
najdjelotvorniji
razorniji
najzorniji
pozorniji
burniji
liburniji
najburniji
odurniji
najodurniji
sigurniji
nesigurniji
najsigurniji
mamurniji
tmurniji
kulturniji
žurniji
jasniji
nejasniji
kasniji
efikasniji
najefikasniji
najkasniji
sablasniji
glasniji
najglasniji
slasniji
najslasniji
masniji
opasniji
najopasniji
strasniji
časniji
najpodesniji
čudesniji
bjesniji
najbjesniji
objesniji
najobjesniji
savjesniji
svjesniji
bolesniji
najpotresniji
dražesniji
najdražesniji
mirisniji
korisniji
najkorisniji
prisniji
najprisniji
ovisniji
neovisniji
najovisniji
kompleksniji
najkompleksniji
prkosniji
žalosniji
zanosniji
ponosniji
najponosniji
nesnosniji
unosniji
najunosniji
posniji
vrsniji
najvrsniji
raznovrsniji
najraznovrsniji
iskusniji
neiskusniji
najiskusniji
ukusniji
propusniji
prijatniji
najprijatniji
vjerojatniji
najvjerojatniji
najdelikatniji
blatniji
najblatniji
znatniji
odvratniji
najodvratniji
sjetniji
razgovjetniji
pametniji
zagonetniji
najokretniji
pokretniji
diskretniji
spretniji
nespretniji
najspretniji
sretniji
nesretniji
najnesretniji
najsretniji
kvalitetniji
najkvalitetniji
prosperitetniji
najprosperitetniji
štetniji
poduzetniji
najhitniji
najelitniji
sitniji
najsitniji
kompaktniji
apstraktniji
najapstraktniji
efektniji
pedantniji
najekstravagantniji
elegantniji
najelegantniji
intrigantniji
najintrigantniji
najarogantniji
pikantniji
markantniji
najmarkantniji
galantniji
fascinantniji
najfascinantniji
tolerantniji
interesantniji
najinteresantniji
iritantniji
relevantniji
najrelevantniji
impozantniji
recentniji
najrecentniji
inteligentniji
najinteligentniji
temperamentniji
eminentniji
konkurentniji
najkompetentniji
konzistentniji
sramotniji
samotniji
komotniji
životniji
mutniji
okrutniji
najokrutniji
prisutniji
najprisutniji
potpuniji
najpotpuniji
mjerodavniji
najmjerodavniji
ogavniji
najogavniji
kukavniji
najkukavniji
slavniji
najslavniji
pripravniji
ravnopravniji
uspravniji
izravniji
najizravniji
jednostavniji
najjednostavniji
gnjevniji
zahtjevniji
najzahtjevniji
revniji
najrevniji
muževniji
naivniji
divniji
najdivniji
agresivniji
depresivniji
impresivniji
ekspresivniji
kreativniji
najkreativniji
provokativniji
najprovokativniji
najreprezentativniji
primitivniji
najprimitivniji
senzitivniji
aktivniji
atraktivniji
najatraktivniji
objektivniji
subjektivniji
najsubjektivniji
perspektivniji
restriktivniji
produktivniji
destruktivniji
konstruktivniji
inventivniji
najemotivniji
sugestivniji
najpropulzivniji
intenzivniji
najintenzivniji
najeksplozivniji
protuslovniji
otrovniji
masovniji
izazovniji
ljubazniji
najljubazniji
prijazniji
nakazniji
glomazniji
bezobrazniji
najbezobrazniji
porazniji
oprezniji
trezniji
najtrezniji
precizniji
najprecizniji
ponizniji
najponizniji
ambiciozniji
najambiciozniji
religiozniji
misteriozniji
nervozniji
difuzniji
najluksuzniji
moćniji
nemoćniji
najmoćniji
bespomoćniji
imućniji
najimućniji
srdačniji
najsrdačniji
mlačniji
privlačniji
najprivlačniji
najjunačniji
pristupačniji
mračniji
najmračniji
prozračniji
probitačniji
dugovječniji
čovječniji
prozaičniji
najsebičniji
običniji
neobičniji
najneobičniji
najobičniji
specifičniji
najspecifičniji
tragičniji
najtragičniji
logičniji
energičniji
idiličniji
sličniji
najsličniji
dinamičniji
komičniji
najkomičniji
ekonomičniji
najekonomičniji
ciničniji
najciničniji
dramatičniji
problematičniji
najproblematičniji
apatičniji
najantipatičniji
simpatičniji
najsimpatičniji
demokratičniji
etičniji
poetičniji
kritičniji
najkritičniji
praktičniji
romantičniji
egzotičniji
elastičniji
plastičniji
drastičniji
najdrastičniji
realističniji
optimističniji
stravičniji
rizičniji
dugoročniji
sočniji
točniji
netočniji
najtočniji
istočniji
najistočniji
najbezočniji
bučniji
odlučniji
najodlučniji
mučniji
najmučniji
bjesomučniji
poučniji
najpoučniji
stručniji
zvučniji
najzvučniji
zamašniji
siromašniji
najsiromašniji
pustopašniji
strašniji
najstrašniji
smješniji
najsmješniji
uspješniji
najuspješniji
grešniji
radišniji
raskošniji
kršniji
najpovršniji
blagodušniji
velikodušniji
ravnodušniji
najzdušniji
sušniji
najsićušniji
vlažniji
snažniji
najsnažniji
najtiražniji
važniji
odvažniji
najvažniji
nježniji
najnježniji
dalekosežniji
opsežniji
najopsežniji
brižniji
bezbrižniji
najpobožniji
najnužniji
ružniji
najružniji
tužniji
najtužniji
kapiji
terapiji
psihoterapiji
radioterapiji
kemoterapiji
tapiji
svirepiji
stereotipiji
dagerotipiji
vodopiji
etiopiji
fotokopiji
daktiloskopiji
mikroskopiji
filantropiji
entropiji
dospiji
nadbiskupiji
gadariji
pizdariji
ljekariji
slikariji
scenariji
drvenariji
ordinariji
vinariji
sitnariji
pariji
sanitariji
puntariji
stariji
najstariji
postariji
huncutariji
maštariji
oštariji
havariji
bravariji
šljivariji
akvariji
ovariji
drvariji
trpezariji
tričariji
lončariji
mlađariji
hrabriji
najhrabriji
embriji
jedriji
najjedriji
vedriji
flandriji
hipohondriji
bodriji
najbodriji
mudriji
najmudriji
artiljeriji
parfumeriji
preriji
tapiseriji
materiji
kriteriji
bakteriji
klimakteriji
pedanteriji
infanteriji
galanteriji
dizenteriji
koteriji
arteriji
sofisteriji
magisteriji
misteriji
mizeriji
kozeriji
menažeriji
kiriji
deliriji
iliriji
empiriji
žiriji
bekriji
mimikriji
mokriji
euforiji
fantazmagoriji
alegoriji
potkategoriji
cikoriji
skoriji
najskoriji
kaloriji
memoriji
oporiji
najoporiji
sporiji
ambulatoriji
krematoriji
sanatoriji
laboratoriji
opservatoriji
konzervatoriji
auditoriji
teritoriji
supozitoriji
storiji
historiji
prethistoriji
davoriji
provizoriji
ćupriji
pedijatriji
psihijatriji
neuropsihijatriji
gerijatriji
idolatriji
natriji
asimetriji
audiometriji
hitriji
najhitriji
dioptriji
bistriji
najbistriji
austriji
industriji
pornoindustriji
agroindustriji
elektroindustriji
autoindustriji
žustriji
meštriji
oštriji
najoštriji
kuriji
centuriji
šturiji
siji
šasiji
cesiji
recesiji
secesiji
sukcesiji
koncesiji
profesiji
mesiji
vjeresiji
regresiji
digresiji
depresiji
represiji
impresiji
kompresiji
opresiji
ekspresiji
sesiji
opsesiji
fisiji
misiji
radioemisiji
remisiji
potkomisiji
galaksiji
saksiji
taksiji
refleksiji
apopleksiji
aneksiji
ortodoksiji
epilepsiji
tepsiji
busiji
reperkusiji
rusiji
bradatiji
bogatiji
najbogatiji
umiljatiji
poznatiji
najpoznatiji
apatiji
empatiji
psihopatiji
encefalopatiji
neuropatiji
glavatiji
čudnovatiji
najčudnovatiji
napetiji
peripetiji
svetiji
najsvetiji
sažetiji
potrebitiji
srditiji
temeljitiji
ubojitiji
litiji
znamenitiji
plemenitiji
najplemenitiji
općenitiji
najopćenitiji
mahnitiji
neistinitiji
pitiji
razboritiji
sitiji
ponositiji
slojevitiji
vidovitiji
duhovitiji
najduhovitiji
slikovitiji
najslikovitiji
učinkovitiji
najučinkovitiji
cjelovitiji
najcjelovitiji
silovitiji
šumovitiji
tajnovitiji
najtajnovitiji
skrovitiji
najskrovitiji
najglasovitiji
najnemaštovitiji
najmaštovitiji
drzovitiji
najrječitiji
očitiji
najočitiji
mantiji
demantiji
krntiji
sirotiji
partiji
birtiji
bedastiji
djetinjastiji
jogunastiji
najjogunastiji
pederastiji
autosugestiji
travestiji
sakristiji
čistiji
prostiji
najprostiji
tustiji
napregnutiji
nadahnutiji
istaknutiji
najistaknutiji
osutiji
taštiji
beštiji
vještiji
najvještiji
gospoštiji
labaviji
ubaviji
najgizdaviji
prgaviji
brbljaviji
najprljaviji
lukaviji
tvrdoglaviji
najtvrdoglaviji
vrtoglaviji
žilaviji
najžilaviji
jugoslaviji
najbenaviji
skandinaviji
hrapaviji
zdraviji
najzdraviji
blistaviji
najblistaviji
krvaviji
mršaviji
dviji
bedeviji
previji
rodoljubiviji
endiviji
mučaljiviji
upadljiviji
najupadljiviji
stidljiviji
vidljiviji
najvidljiviji
prilagodljiviji
uzbudljiviji
najuzbudljiviji
primamljiviji
zanimljiviji
najnezanimljiviji
najzanimljiviji
razumljiviji
nerazumljiviji
opipljiviji
najopipljiviji
strpljiviji
nestrpljiviji
marljiviji
uvjerljiviji
najuvjerljiviji
izbirljiviji
dirljiviji
gorljiviji
najgorljiviji
govorljiviji
prihvatljiviji
najprihvatljiviji
upečatljiviji
najupečatljiviji
osjetljiviji
najosjetljiviji
čitljiviji
ganutljiviji
najćutljiviji
šutljiviji
plačljiviji
uočljiviji
najuočljiviji
plašljiviji
najplašljiviji
podnošljiviji
snošljiviji
pažljiviji
izdržljiviji
najizdržljiviji
ranjiviji
sumnjiviji
isplativiji
najisplativiji
iskoristiviji
milostiviji
dobrostiviji
učtiviji
solilokviji
grofoviji
bogosloviji
noviji
najnoviji
osnoviji
suroviji
najsuroviji
latviji
afaziji
eutanaziji
malvaziji
invaziji
adheziji
koheziji
amneziji
indoneziji
poeziji
koliziji
hipokriziji
radioteleviziji
reviziji
diviziji
superviziji
emulziji
ekspanziji
dimenziji
penziji
suspenziji
tenziji
pretenziji
hipertenziji
ekstenziji
eksploziji
simpoziji
ambroziji
eroziji
koroziji
intarziji
perziji
disperziji
averziji
subverziji
diverziji
inverziji
konverziji
kontroverziji
perverziji
retorziji
difuziji
radiodifuziji
infuziji
konfuziji
transfuziji
kontuziji
čiji
soldačiji
drugačiji
svačiji
nečiji
ičiji
ničiji
drukčiji
lošiji
najlošiji
krivošiji
čaršiji
turšiji
hadžiji
badavadžiji
kandžiji
samardžiji
svježiji
najsvježiji
jji
dalji
najdalji
odalji
podalji
udalji
bogalji
tkalji
kralji
koralji
detalji
novalji
šalji
našalji
izašalji
pošalji
bablji
grablji
korablji
žablji
deblji
najdeblji
giblji
riblji
dublji
najdublji
golublji
rublji
grublji
najgrublji
zublji
bodlji
belji
pogibelji
macelji
kecelji
portfelji
bjelji
najbjelji
drvodjelji
prikelji
starkelji
melji
samelji
temelji
utemelji
hmelji
krmelji
krpelji
kupelji
natjecatelji
stjecatelji
promicatelji
predsjedatelji
supredsjedatelji
gledatelji
redatelji
predlagatelji
odgajatelji
uzgajatelji
neprijatelji
sprijatelji
pošiljatelji
snimatelji
primatelji
uzimatelji
preuzimatelji
ravnatelji
stoloravnatelji
staratelji
zagovaratelji
stvaratelji
podupiratelji
osiguratelji
spisatelji
čitatelji
davatelji
prodavatelji
izdavatelji
poznavatelji
osiguravatelji
uništavatelji
proučavatelji
obožavatelji
osnivatelji
njegovatelji
rukovatelji
silovatelji
pokazatelji
slušatelji
obitelji
brodograditelji
pobjeditelji
osloboditelji
roditelji
voditelji
predvoditelji
prevoditelji
ovrhovoditelji
rukovoditelji
provoditelji
izvoditelji
ponuditelji
utemeljitelji
odgojitelji
usvojitelji
iscjelitelji
molitelji
mislitelji
hulitelji
izumitelji
branitelji
pravobranitelji
tjelohranitelji
procjenitelji
činitelji
počinitelji
dobročinitelji
progonitelji
mjeritelji
krivotvoritelji
stvoritelji
razoritelji
gasitelji
spasitelji
nositelji
podnositelji
prenositelji
donositelji
isplatitelji
uplatitelji
pratitelji
posjetitelji
prosvjetitelji
ugostitelji
upravitelji
pokrovitelji
pazitelji
kućepazitelji
lovopazitelji
tlačitelji
učitelji
mučitelji
naručitelji
prekršitelji
vršitelji
izvršitelji
žitelji
istražitelji
poslužitelji
tužitelji
fotelji
stelji
kostelji
butelji
krevelji
iskrevelji
štaglji
kobilji
uozbilji
dojilji
škilji
branilji
pilji
zapilji
upilji
okrilji
metilji
fitilji
roštilji
uobrazilji
šilji
zašilji
ušilji
maklji
čaklji
prizemlji
uzemlji
doimlji
uzimlji
grmlji
bolji
najbolji
ponajbolji
trbobolji
golji
migolji
izmigolji
gogolji
grgolji
kolji
zakolji
svinjokolji
pokolji
kukolji
meškolji
cmolji
gomolji
vrpolji
uzvrpolji
pištolji
đavolji
bivolji
zadovolji
udovolji
izdovolji
blagovolji
ozlovolji
samovolji
dobrovolji
udobrovolji
šolji
prosiplji
skuplji
najskuplji
gluplji
najgluplji
prošuplji
razdrlji
čatrlji
ulji
naulji
bulji
krabulji
zakrabulji
izbulji
dulji
najdulji
hodulji
podulji
produlji
dragulji
poludragulji
pahulji
smijulji
kulji
rosulji
matulji
čitulji
žutulji
razulji
tezulji
žulji
lavlji
kravlji
mravlji
divlji
poludivlji
izazivlji
življi
najživlji
sinovlji
kašlji
rašlji
kolebanji
grebanji
klecanji
koprcanji
kašljucanji
potucanji
danji
nekadanji
tadanji
svagdanji
svakidanji
svakdanji
izdanji
razlijeganji
vrganji
jahanji
mahanji
janji
rastajanji
grijanji
povijanji
grabljanji
grgljanji
prikupljanji
probavljanji
javljanji
ljubakanji
kokodakanji
pretakanji
kockanji
pričekanji
kukurikanji
hrkanji
govorkanji
ljeskanji
prskanji
prčkanji
kalanji
klanji
kolanji
slanji
manji
lamanji
hramanji
imanji
primanji
najmanji
omanji
smanji
umanji
zapanji
presipanji
kampanji
lumpanji
lupanji
županji
deranji
igranji
mogranji
identificiranji
repliciranji
dupliciranji
licenciranji
educiranji
diranji
komandiranji
eksplodiranji
kreiranji
apostrofiranji
delegiranji
dirigiranji
kabliranji
destimuliranji
animiranji
legitimiranji
insceniranji
rezigniranji
kombiniranji
inkriminiranji
indoktriniranji
interniranji
piranji
hendikepiranji
koncipiranji
ekipiranji
kalibriranji
integriranji
ignoriranji
centriranji
koncentriranji
manevriranji
inkasiranji
fiksiranji
matiranji
granatiranji
kompletiranji
kreditiranji
reemitiranji
kompromitiranji
komentiranji
reprezentiranji
bojkotiranji
testiranji
atestiranji
kontinuiranji
rekonstruiranji
procesuiranji
dezavuiranji
laviranji
kultiviranji
intenziviranji
renoviranji
rezerviranji
katalogiziranji
skandaliziranji
realiziranji
analiziranji
individualiziranji
homogeniziranji
koloniziranji
sinkroniziranji
tipiziranji
kompjuteriziranji
valoriziranji
revaloriziranji
hipnotiziranji
dežuranji
krunisanji
tanji
lijetanji
procvjetanji
razmetanji
klepetanji
hihotanji
potanji
loptanji
stanji
listanji
utanji
dopuštanji
davanji
prisiljavanji
preživljavanji
doživljavanji
premišljavanji
razvodnjavanji
skapavanji
nespavanji
razvrstavanji
izvještavanji
raščišćavanji
ograničavanji
prilagođavanji
naglašavanji
proglašavanji
razglašavanji
razmnožavanji
zadržavanji
produbljivanji
primamljivanji
skanjivanji
primjenjivanji
skamenjivanji
razlivanji
povarivanji
raspirivanji
kazivanji
prokazivanji
razmazivanji
pretplaćivanji
opterećivanji
skrućivanji
podraživanji
razdraživanji
samoposluživanji
ludovanji
biljegovanji
jadikovanji
uzorkovanji
lumpovanji
logorovanji
gostovanji
prisustvovanji
hrvanji
izvanji
pretkazanji
rezanji
pretezanji
klizanji
prestizanji
pristizanji
dostizanji
sjećanji
prisjećanji
jačanji
drečanji
gunđanji
komešanji
lepršanji
žanji
križanji
prožanji
razoružanji
pucnji
badnji
skladnji
predradnji
nadgradnji
pregradnji
dogradnji
gradogradnji
visokogradnji
niskogradnji
stanogradnji
cestogradnji
novogradnji
ugradnji
razgradnji
zemljoradnji
sadnji
predzadnji
posljednji
pretposljednji
prednji
srednji
osrednji
ophodnji
odvodnji
povodnji
bludnji
sudnji
žudnji
predenji
htijenji
ljenji
hvaljenji
grabljenji
ljubljenji
razdjeljenji
dijeljenji
kiseljenji
kreveljenji
dvoumljenji
koljenji
lijepljenji
kupljenji
skupljenji
kruljenji
gnjavljenji
protustavljenji
baštinjenji
klonjenji
gojenji
postrojenji
dvojenji
htjenji
jelenji
kamenji
remenji
kvarenji
prenatovarenji
ljenčarenji
bodrenji
povjerenji
govorenji
jesenji
letenji
laštenji
krštenji
grizenji
blaćenji
kraćenji
skraćenji
ljućenji
pričvršćenji
presvlačenji
liječenji
sječenji
krečenji
graničenji
grčenji
slađenji
iznenađenji
lebđenji
sijeđenji
ređenji
proizvođenji
razglašenji
driješenji
košenji
doprinošenji
raznošenji
kršenji
dovršenji
gušenji
glušenji
blaženji
silaženji
pridolaženji
proizlaženji
priženji
loženji
prituženji
dagnji
sagnji
vignji
ognji
inji
robinji
golubinji
saginji
muzikologinji
teatrologinji
monahinji
čehinji
kinji
čudakinji
zemljakinji
došljakinji
stručnjakinji
petogodišnjakinji
vršnjakinji
prosjakinji
bliznakinji
novakinji
prvakinji
koreografkinji
daktilografkinji
kostimografkinji
scenografkinji
fotografkinji
bjelkinji
plemkinji
strankinji
engleskinji
ženskinji
pruskinji
kandidatkinji
mulatkinji
automobilistkinji
feministkinji
psihoterapeutkinji
sutkinji
demeškinji
pčelinji
preklinji
proklinji
kolinji
spominji
pripinji
popinji
upinji
materinji
kosinji
djetinji
sirotinji
pjestinji
počinji
lošinji
krajnji
pokrajnji
daljnji
piknji
loknji
podsuknji
pomnji
grbonji
trbonji
donji
bradonji
dragonji
rogonji
dugonji
konji
mrkonji
žderonji
kusonji
potonji
vonji
sivonji
hlepnji
lipnji
propnji
srpnji
jutarnji
ranojutarnji
nutarnji
unutarnji
labrnji
crnji
najcrnji
večernji
cjelovečernji
kirnji
okrnji
gornji
škornji
raspornji
potpornji
cvatnji
pometnji
hitnji
skitnji
subotnji
vrtnji
ljutnji
lutnji
pomutnji
tutnji
istutnji
bunji
cunji
pokunji
glavnji
travnji
stavnji
grivnji
sukrivnji
nakovnji
sinoćnji
siječnji
čučnji
nekadašnji
sadašnji
dosadašnji
tadašnji
dotadašnji
svagdašnji
negdašnji
svakidašnji
nesvakidašnji
ondašnji
ovdašnji
prijašnji
posvemašnji
današnji
davnašnji
jučerašnji
dojučerašnji
skorašnji
unutrašnji
sutrašnji
prvašnji
noćašnji
međašnji
pređašnji
tješnji
središnji
godišnji
višegodišnji
mnogogodišnji
dugogodišnji
sedmogodišnji
osmogodišnji
pedesetosmogodišnji
jednogodišnji
četverogodišnji
pedesetčetverogodišnji
trogodišnji
petogodišnji
desetogodišnji
dvadesetogodišnji
sedamdesetogodišnji
osamdesetogodišnji
četrdesetogodišnji
devetogodišnji
šezdesetdevetogodišnji
stogodišnji
dvanaestogodišnji
trinaestogodišnji
sedamnaestogodišnji
četrnaestogodišnji
šesnaestogodišnji
petnaestogodišnji
dvjestogodišnji
šestogodišnji
osamstogodišnji
dvogodišnji
ovogodišnji
novogodišnji
četvrtgodišnji
polugodišnji
tisućugodišnji
tisućgodišnji
previšnji
svevišnji
košnji
dojakošnji
mošnji
tamošnji
prošnji
jutrošnji
ljetošnji
uskršnji
sušnji
šušnji
nepažnji
ražnji
stražnji
režnji
bližnji
obližnji
grižnji
tobožnji
zasužnji
osužnji
naboji
oboji
dvoboji
kauboji
razboji
doji
podoji
goji
ugoji
koji
gdjekoji
pogdjekoji
ikoji
nikoji
spokoji
loji
sloji
paranoji
nagnoji
zagnoji
znoji
oznoji
uznoji
poji
pripoji
gospoji
roji
broji
predbroji
prebroji
pribroji
pobroji
trobroji
dvobroji
ubroji
bezbroji
izbroji
heroji
prekroji
skroji
proji
troji
rastroji
parostroji
uštroji
soji
stoji
nastoji
uznastoji
sastoji
zastoji
predstoji
odstoji
pristoji
udostoji
postoji
prostoji
opstoji
navoji
zavoji
dvoji
odvoji
zdvoji
razdvoji
izdvoji
perivoji
konvoji
ovoji
povoji
prisvoji
osvoji
posvoji
usvoji
razvoji
čoji
skopji
prispji
perji
kurji
pasji
uji
izbacuji
kraguji
huji
razvaljuji
produljuji
preskakuji
iziskuji
imenuji
kupuji
bruji
zabruji
prostruji
slavuji
zuji
prokazuji
podmazuji
zazuji
prozuji
omogućuji
priređuji
preuređuji
buržuji
produžuji
neupotrebljivji
rizji
kozji
pilićji
mačji
jednostranačji
pačji
račji
svračji
dječji
čovječji
zečji
bičji
lisičji
ptičji
vještičji
lastavičji
vrapčji
kučji
vučji
ovčji
guščji
mišji
kokošji
vražji
božji
ki
caki
kajaki
prejaki
zapadnjaki
ledenjaki
dimnjaki
konjaki
sjevernjaki
kamatnjaki
uličnjaki
krtičnjaki
lješnjaki
godišnjaki
lisjaki
kaki
konaki
kloaki
kalpaki
naopaki
kraki
dvokraki
koraki
ortaki
rođaki
luđaki
packi
cucki
jeki
dugovjeki
kratkovjeki
starovjeki
novovjeki
podaleki
fileki
kleki
poneki
peki
dvopeki
šteki
čeki
lezbiki
ciki
vladiki
logiki
kiki
liki
oveliki
poveliki
zmijoliki
svekoliki
staroliki
šaroliki
srebroliki
istoliki
komiki
niki
hidromehaniki
lančaniki
malodobniki
prisjedniki
imeniki
prijemniki
udarniki
podvorniki
bijesniki
korisniki
ovisniki
lovniki
dubrovniki
krvniki
prijevozniki
grešniki
dušniki
riki
kostariki
kleriki
kikiriki
komoriki
lovoriki
elektriki
motriki
matematiki
idiomatiki
kozmetiki
kritiki
semantiki
ornamentiki
egzotiki
kroatistiki
komparatistiki
slavistiki
lingvistiki
arhivistiki
butiki
jeziki
nervčiki
kašiki
policajki
hajki
majki
pomajki
brajki
petrolejki
malijki
rodezijki
pucaljki
zviždaljki
njihaljki
puhaljki
kapaljki
štipaljki
udaraljki
namještaljki
počivaljki
stezaljki
tužaljki
diljki
glasiljki
nosiljki
šiljki
boljki
bogomoljki
dobrovoljki
krasuljki
vrtuljki
žumanjki
sanjki
rumunjki
trobojki
žalopojki
trojki
perestrojki
sojki
šojki
alki
profesionalki
moralki
mongolki
španjolki
srednjoškolki
slamki
akademki
plemki
eskimki
videosnimki
iznimki
gromki
humki
burzijanki
nevaljanki
rimljanki
europljanki
evropljanki
župljanki
atenjanki
kninjanki
cetinjanki
motovunjanki
palanki
narkomanki
germanki
ranki
baranki
veteranki
piranki
tiranki
bakranki
samaritanki
crtanki
pristanki
izostanki
blizanki
splićanki
škoćanki
egipćanki
kršćanki
bračanki
riječanki
mlečanki
porečanki
srebreničanki
jeseničanki
travničanki
lipičanki
goričanki
ljubljančanki
pučanki
križevčanki
karlovčanki
dubrovčanki
kanađanki
beograđanki
biograđanki
vojvođanki
brđanki
višanki
varošanki
norvežanki
požežanki
mladenki
zelenki
čelenki
staklenki
slavenki
inki
omladinki
jedinki
linki
vlastelinki
planinki
krapinki
dalmatinki
jednočinki
tuđinki
amazonki
špijunki
trunki
džunki
oki
preduboki
njoki
buljooki
crnooki
bistrooki
preširoki
kroki
povisoki
toki
istoki
kapki
cjepki
ljepki
klepki
sipki
šipki
sklopki
crpki
ljupki
nuklearki
sabljarki
boljarki
proštenjarki
stotinjarki
podstanarki
novinarki
recepcionarki
kolačarki
zvečarki
nadničarki
povjesničarki
zapisničarki
kitničarki
avijatičarki
dramatičarki
dijabetičarki
teoretičarki
analitičarki
psihoanalitičarki
političarki
kritičarki
astrofizičarki
potočarki
novčarki
rekorderki
zamjerki
inžinjerki
zvjerki
farmerki
gutaperki
sudoperki
amaterki
dekoraterki
pokćerki
tinejdžerki
ilirki
trenirki
prostirki
svirki
prigorki
primorki
prekomorki
petorki
pastorki
davorki
četvorki
dobrotvorki
revizorki
surki
mazurki
vrbaski
kavkaski
naglaski
obilaski
buržoaski
paski
praski
nomadski
listopadski
medvedgradski
velegradski
carigradski
prigradski
novigradski
beogradski
donjogradski
gornjogradski
malogradski
vinogradski
starogradski
novosadski
susjedski
dobrosusjedski
ortopedski
madridski
ohridski
ugandski
novozelandski
tajlandski
holandski
islandski
ruandski
indski
karborundski
zahodski
gospodski
negospodski
narodski
brodski
parobrodski
metodski
zavodski
vojvodski
sefardski
nadljudski
općeljudski
međuljudski
bermudski
ustavnosudski
arabeski
mitraljeski
sutjeski
burleski
creski
freski
humoreski
poreski
treski
soldateski
groteski
sueski
kaligrafski
epigrafski
geografski
koreografski
biografski
autobiografski
komediografski
hagiografski
bibliografski
historiografski
leksikografski
diskografski
holografski
demografski
oceanografski
scenografski
stenografski
fonografski
monografski
pornografski
etnografski
tipografski
topografski
hidrografski
kinematografski
faktografski
kartografski
teozofski
liski
preniski
stolnoteniski
tuniski
periski
vriski
viski
papagajski
lakajski
maglajski
majski
prvomajski
rajski
sarajski
samurajski
versajski
stajski
paragvajski
urugvajski
tramvajski
plebejski
judejski
manihejski
akvilejski
petrolejski
gvinejski
hebrejski
korejski
sjevernokorejski
farizejski
muzejski
amfibijski
libijski
kolumbijski
inkubacijski
predacijski
oksidacijski
likvidacijski
rekreacijski
navigacijski
inicijacijski
radijacijski
varijacijski
indikacijski
verifikacijski
klasifikacijski
ratifikacijski
identifikacijski
certifikacijski
fortifikacijski
plastifikacijski
publikacijski
aplikacijski
replikacijski
komunikacijski
telekomunikacijski
elektromtelekomunikacijski
radiokomunikacijski
lokacijski
vokacijski
bifurkacijski
edukacijski
inhalacijski
instalacijski
elektroinstalacijski
parcelacijski
relacijski
inflacijski
antiinflacijski
oscilacijski
kompilacijski
ventilacijski
modulacijski
intermodulacijski
artikulacijski
cirkulacijski
simulacijski
akumulacijski
manipulacijski
populacijski
animacijski
legitimacijski
formacijski
reformacijski
transformacijski
konzumacijski
sanacijski
konsignacijski
imaginacijski
eliminacijski
diskriminacijski
donacijski
intonacijski
participacijski
emancipacijski
okupacijski
separacijski
vibracijski
proliferacijski
generacijski
aliteracijski
integracijski
migracijski
imigracijski
melioracijski
dekoracijski
koncentracijski
kastracijski
registracijski
demonstracijski
konfiguracijski
akulturacijski
komasacijski
eksploatacijski
vegetacijski
interpretacijski
meditacijski
habilitacijski
transplantacijski
orijentacijski
sedimentacijski
argumentacijski
instrumentacijski
prezentacijski
reprezentacijski
komntacijski
akontacijski
konotacijski
rotacijski
manifestacijski
komutacijski
evakuacijski
evaluacijski
situacijski
proporcionalnointegracijskoderivacijski
motivacijski
opservacijski
rezervacijski
globalizacijski
socijalizacijski
kanalizacijski
decentralizacijski
neutralizacijski
metalizacijski
stabilizacijski
mobilizacijski
stilizacijski
civilizacijski
općecivilizacijski
protucivilizacijski
organizacijski
modernizacijski
autorizacijski
klimatizacijski
informatizacijski
privatizacijski
amortizacijski
improvizacijski
konverzacijski
tradicijski
kondicijski
galicijski
koalicijski
milicijski
policijski
definicijski
municijski
patricijski
tranzicijski
pozicijski
kompozicijski
opozicijski
akcijski
redakcijski
reakcijski
interakcijski
ekstrakcijski
transakcijski
dezinfekcijski
konfekcijski
projekcijski
selekcijski
konekcijski
inspekcijski
korekcijski
sekcijski
detekcijski
dikcijski
fikcijski
interpunkcijski
aukcijski
obdukcijski
redukcijski
produkcijski
koprodukcijski
konstrukcijski
rekonstrukcijski
nefinancijski
makrofinancijski
rezonancijski
garancijski
reaktancijski
evidencijski
korespondencijski
agencijski
diferencijski
konferencijski
konkurencijski
subvencijski
amplitudofrekvencijski
analognofrekvencijski
međufrekvencijski
niskotrekvencijski
intervencijski
provincijski
promocijski
kontracepcijski
recepcijski
koncepcijski
percepcijski
transkripcijski
opcijski
apsorpcijski
korupcijski
inercijski
atribucijski
distribucijski
evolucijski
rezolucijski
institucijski
arkadijski
radijski
pješadijski
medijski
multimedijski
masmedijski
enciklopedijski
normandijski
indijski
zapadnoindijski
melodijski
parodijski
gardijski
gordijski
studijski
kartografijski
filozofijski
magijski
religijski
belgijski
metodologijski
ideologijski
psihologijski
biologijski
sociologijski
epistemologijski
fenomenologijski
tehnologijski
endokrinologijski
kronologijski
antropologijski
politologijski
mitologijski
antologijski
ontologijski
alergijski
elektroenergijski
sinergijski
orgijski
dramaturgijski
liturgijski
stihijski
parohijski
oligarhijski
monarhijski
eparhijski
tekijski
baskijski
somalijski
biblijski
ćelijski
osmanlijski
avlijski
akademijski
epidemijski
hipoglikemijski
alkemijski
biokemijski
kvantnokemijski
petrokemijski
spektroelektrokemijski
fotokemijski
metonimijski
armijski
zmijski
onanijski
kompanijski
županijski
podžupanijski
intrakranijski
litanijski
tanzanijski
decenijski
višedecenijski
kenijski
milenijski
jednolinijski
pravolinijski
aluminijski
polifonijski
kolofonijski
eufonijski
hegemonijski
ironijski
kalifornijski
satnijski
pukovnijski
terapijski
psihoterapijski
olimpijski
entropijski
utopijski
kancelarijski
havarijski
iberijski
liberijski
periferijski
artiljerijski
galerijski
kavalerijski
žandarmerijski
parfumerijski
rafinerijski
bakterijski
antibakterijski
infanterijski
arterijski
sirijski
bekrijski
mimikrijski
teorijski
književnoteorijski
alegorijski
kategorijski
kalorijski
historijski
atrijski
pedijatrijski
psihijatrijski
neuropsihijatrijski
kalorimetrijski
trigonometrijski
ekonometrijski
spektrometrijski
protuaustrijski
neindustrijski
poljoprivrednoindustrijski
lutrijski
recesijski
secesijski
koncesijski
kompresijski
emisijski
komisijski
transmisijski
empatijski
opatijski
pitijski
partijski
jednopartijski
birtijski
sakristijski
gospoštijski
latvijski
azijski
gimnazijski
centralnoazijski
fantazijski
adhezijski
kohezijski
malezijski
magnezijski
indonezijski
kolizijski
vizijski
revizijski
divizijski
provizijski
ekspanzijski
ekstenzijski
protueksplozijski
erozijski
perzijski
inverzijski
torzijski
difuzijski
infuzijski
transfuzijski
patrijaršijski
režijski
nadzemaljski
vanzemaljski
izvanzemaljski
ozaljski
celjski
natjecateljski
skladateljski
gledateljski
redateljski
neprijateljski
snimateljski
ravnateljski
spisateljski
voditeljski
prevoditeljski
utemeljiteljski
odgojiteljski
udomiteljski
braniteljski
mjeriteljski
prosvjetiteljski
upraviteljski
pokroviteljski
učiteljski
istražiteljski
tužiteljski
zbiljski
porodiljski
vodviljski
glagoljski
turopoljski
napuljski
lubanjski
ladanjski
preklanjski
lipanjski
srpanjski
drugostupanjski
prvostupanjski
baranjski
kranjski
travanjski
ivanjski
livanjski
siječanjski
sužanjski
senjski
značenjski
kuhinjski
petrinjski
sinjski
djetinjski
sirotinjski
poluživotinjski
gostinjski
pustinjski
rovinjski
slunjski
kaubojski
svinjogojski
mirogojski
minojski
herojski
paravojski
svojski
gujski
volujski
buržujski
vandalski
vestfalski
galski
bengalski
portugalski
fiškalski
gvatemalski
kanalski
kardinalski
terminalski
računalski
nepalski
generalski
australski
orahaustralski
uralski
provansalski
metalski
karnevalski
festivalski
izraelski
kabelski
bordelski
mefistofelski
tunelski
selski
hotelski
motelski
hostelski
automobilski
pedofilski
nekrofilski
tamilski
bogumilski
nilski
aprilski
stilski
brazilski
bolski
vučedolski
vinodolski
kreolski
mongolski
španjolski
kolski
pučkoškolski
vaterpolski
tirolski
kaptolski
apostolski
đavolski
istanbulski
bodulski
modulski
damski
makadamski
roterdamski
amsterdamski
jamski
islamski
panamski
vijetnamski
anagramski
epigramski
ideogramski
panoramski
ritamski
algoritamski
mezopotamski
neakademski
tandemski
endemski
modemski
betlehemski
bohemski
srijemski
jeruzalemski
problemski
boemski
haremski
frazemski
budimski
eskimski
eponimski
toponimski
grčkorimski
starorimski
timski
bratimski
enzimski
režimski
proturežimski
mikrofilmski
slalomski
diplomski
dodiplomski
postdiplomski
polinomski
ergonomski
socioekonomski
makroekonomski
mikroekonomski
gastronomski
romski
aerodromski
kromosomski
subatomski
fantomski
simptomski
reformski
humski
opijumski
drumski
podrumski
serumski
razumski
šumski
banski
talibanski
protutalibanski
albanski
velikoalbanski
čobanski
kubanski
muhamedanski
blagdanski
rođendanski
kardanski
jordanski
sudanski
vidovdanski
oceanski
tihooceanski
prekooceanski
čileanski
celofanski
ciganski
huliganski
poganski
anorganski
sluganski
duhanski
gvajanski
meridijanski
hegelijanski
marijanski
vegetarijanski
gregorijanski
viktorijanski
mesijanski
kartezijanski
grobljanski
ljubljanski
kastiljanski
trnjanski
trojanski
rujanski
dekanski
republikanski
dominikanski
kopernikanski
kostarikanski
afrikanski
meksikanski
vatikanski
balkanski
marokanski
orkanski
jablanski
kaštelanski
milanski
klanski
planski
korčulanski
tuzlanski
članski
flamanski
šamanski
narkomanski
megalomanski
romanski
istroromanski
mitomanski
otomanski
germanski
virmanski
burmanski
gurmanski
osmanski
apartmanski
čazmanski
kongoanski
membranski
padobranski
lukobranski
domobranski
gromobranski
vjetrobranski
sjevernojadranski
odranski
veteranski
mediteranski
granski
filigranski
iranski
piranski
tiranski
ekranski
goranski
restoranski
dvoranski
katranski
lovranski
bosanski
hercegbosanski
vrhbosanski
srednjobosanski
tibetanski
metanski
nemetanski
kapetanski
poliuretanski
samaritanski
puritanski
titanski
oktanski
spartanski
pakistanski
uzbekistanski
afganistanski
pristanski
samostanski
hindustanski
peštanski
budimpeštanski
poštanski
peruanski
gavanski
havanski
kavanski
tavanski
bonvivanski
tajvanski
galvanski
padovanski
gotovanski
neretvanski
litvanski
ramazanski
partizanski
dućanski
kućanski
trakošćanski
nekršćanski
ranokršćanski
starokršćanski
tršćanski
čovječanski
djevičanski
proročanski
vojvođanski
brđanski
nišanski
indonežanski
šibenski
scenski
edenski
ardenski
studenski
rengenski
šengenski
hidrogenski
rentgenski
nehigijenski
korijenski
nenamjenski
razmjenski
goblenski
helenski
jelenski
polipropilenski
paklenski
kamenski
jemenski
sljemenski
sjemenski
plemenski
izvanvremenski
bezvremenski
imenski
džentlmenski
armenski
ekumenski
volumenski
jesenski
atenski
satenski
kretenski
panslavenski
antijugoslavenski
projugoslavenski
crkvenoslavenski
južnoslavenski
bazenski
čečenski
inski
labinski
slabinski
rodbinski
sudbinski
biomedicinski
omladinski
pozadinski
gazdinski
varaždinski
proteinski
kazeinski
finski
maćehinski
maćuhinski
krajinski
pokrajinski
ukrajinski
manjinski
fakinski
vlastelinski
mlinski
solinski
disciplinski
berlinski
inzulinski
pavlinski
zapreminski
albuminski
ninski
brdskoplaninski
apeninski
kninski
serotoninski
papinski
filipinski
necarinski
bescarinski
mandarinski
stearinski
margarinski
karinski
marinski
akvamarinski
prekodrinski
kćerinski
zrinski
visinski
rusinski
latinski
srednjodalmatinski
južnodalmatinski
cetinski
ćiftinski
benediktinski
bizantinski
argentinski
firentinski
martinski
četvrtinski
rutinski
prištinski
skupštinski
suštinski
vinski
ostavinski
vanjskotrgovinski
kovinski
domovinski
gotovinski
bezgotovinski
marvinski
cazinski
magazinski
pazinski
četverorazinski
trorazinski
nizinski
benzinski
brzinski
domaćinski
pećinski
dvotrećinski
začinski
zločinski
pučinski
tuđinski
težinski
služinski
rajnski
faraonski
bonski
bombonski
karbonski
sorbonski
londonski
napoleonski
neonski
plafonski
radiotelefonski
anglofonski
gramofonski
saksofonski
magnetofonski
nagonski
vagonski
poligonski
argonski
uzgonski
stadionski
kamionski
škorpionski
protuavionski
paviljonski
lakonski
silikonski
balkonski
iskonski
praiskonski
salonski
katalonski
etalonski
valonski
šablonski
barcelonski
babilonski
najlonski
zaslonski
demonski
rašomonski
libanonski
kanonski
panonski
prenaponski
visokonaponski
niskonaponski
kuponski
neutronski
neuronski
anglosaksonski
platonski
maratonski
betonski
armiranobetonski
letonski
tektonski
građevinskoarhitektonski
bontonski
pontonski
niskotonski
osmotonski
sotonski
neleptonski
kartonski
estonski
bostonski
sutonski
daytonski
amazonski
prošlosezonski
ovosezonski
robinzonski
ozonski
bernski
unski
hunski
vrhunski
milijunski
pijunski
špijunski
brijunski
kunski
solunski
zemunski
majmunski
barunski
krunski
motovunski
računski
obračunski
predračunski
požunski
vlasteoski
anđeoski
evanđeoski
ploski
konavoski
kolovoski
bapski
papski
švapski
epski
stepski
tipski
arhetipski
alpski
ditirampski
olimpski
mirnodopski
etiopski
skopski
teleskopski
episkopski
kaleidoskopski
endoskopski
stereoskopski
horoskopski
kiklopski
filantropski
suptropski
neeuropski
antieuropski
paneuropski
izvaneuropski
indoeuropski
srednjoeuropski
zapadnoeuropski
centralnoeuropski
sjevernoeuropski
istočnoeuropski
proeuropski
transeuropski
protueuropski
međueuropski
evropski
izvanevropski
srednjoevropski
zapadnoevropski
istočnoevropski
nesrpski
antisrpski
velikosrpski
prosrpski
mangupski
pokupski
biskupski
nadbiskupski
klupski
župski
barski
algebarski
kalibarski
malokalibarski
ćilibarski
decembarski
septembarski
novembarski
konobarski
oktobarski
barbarski
zubarski
rezbarski
cincarski
skadarski
vladarski
vinogradarski
proturadarski
zadarski
govedarski
zidarski
slobodnozidarski
žandarski
kalendarski
cilindarski
slobodarski
pomodarski
društvenogospodarski
rudarski
lugarski
austrougarski
kuharski
biljarski
boljarski
draguljarski
pečenjarski
svinjarski
strojarski
makarski
ljekarski
pekarski
bibliotekarski
apotekarski
pikarski
alkarski
međubankarski
tokarski
tiskarski
lutkarski
puškarski
sedlarski
pčelarski
ciglarski
staklarski
dolarski
stolarski
postolarski
templarski
vrtlarski
povrtlarski
kramarski
limarski
čizmarski
krčmarski
podstanarski
sustanarski
remenarski
dinarski
mlinarski
kulinarski
seminarski
planinarski
vinarski
lešinarski
kolekcionarski
legionarski
misionarski
vizionarski
mornarski
računarski
krznarski
kuloarski
memoarski
repertoarski
koparski
gosparski
erarski
klesarski
mesarski
tesarski
pisarski
gusarski
husarski
teatarski
katarski
zlatarski
fratarski
tatarski
metarski
kalorimetarski
centimetarski
kilometarski
manometarski
kronometarski
barometarski
stometarski
supetarski
licitarski
gitarski
hektolitarski
dvolitarski
zaštitarski
gibraltarski
filtarski
oltarski
puntarski
kotarski
katastarski
cestarski
orkestarski
semestarski
istarski
magistarski
registarski
filistarski
ministarski
međuministarski
mostarski
poštarski
šoštarski
februarski
avarski
bavarski
poglavarski
bravarski
bulevarski
manevarski
hvarski
šljivarski
pivarski
vukovarski
daruvarski
čuvarski
bačvarski
bazarski
cezarski
bećarski
boćarski
voćarski
dimnjačarski
udičarski
antologičarski
janjičarski
jedriličarski
uličarski
graničarski
prigodničarski
tamničarski
dioničarski
svjetioničarski
mađioničarski
kroničarski
povjesničarski
knjižničarski
električarski
autoelektričarski
matičarski
psihoanalitičarski
kritičarski
romantičarski
slastičarski
ljevičarski
krijumčarski
opančarski
lončarski
ovčarski
novčarski
mađarski
vašarski
kokošarski
stražarski
knjižarski
kožarski
štreberski
švercerski
belvederski
autsajderski
hazarderski
ljudožderski
troposferski
purgerski
voajerski
frajerski
štajerski
zvijerski
inženjerski
protuvjerski
fijakerski
pedikerski
likerski
tankerski
šminkerski
punkerski
brokerski
trilerski
programerski
homerski
planerski
trenerski
dizajnerski
kontejnerski
penzionerski
partnerski
snajperski
bokserski
vodoinstalaterski
amaterski
operaterski
proleterski
profiterski
šalterski
teleprinterski
volonterski
helikopterski
parterski
reporterski
poliesterski
mančesterski
gangsterski
distributerski
ksaverski
hardverski
revolverski
softverski
frazerski
jezerski
frizerski
dispečerski
vaučerski
kaluđerski
menadžerski
tehnomenadžerski
tinejdžerski
kairski
oficirski
podoficirski
grenadirski
trogirski
nekavalirski
ilirski
maksimirski
kašmirski
pionirski
vampirski
krumpirski
asirski
manastirski
pastirski
klavirski
glasovirski
vezirski
alžirski
saborski
taborski
velikotaborski
odborski
mariborski
samoborski
ambasadorski
meteorski
semaforski
gorski
zagorski
angorski
logorski
crnogorski
seniorski
juniorski
nadmorski
primorski
komorski
tumorski
ponorski
višeprocesorski
profesorski
agresorski
kompresorski
snagatorski
aligatorski
indikatorski
akumulatorski
uzurpatorski
okupatorski
vibratorski
generatorski
imperatorski
operatorski
restauratorski
eksploatatorski
diktatorski
komentatorski
ekvatorski
konzervatorski
moralizatorski
katalizatorski
organizatorski
kolonizatorski
kondenzatorski
retorski
kompozitorski
traktorski
lektorski
selektorski
reflektorski
rektorski
direktorski
korektorski
međusektorski
postdoktorski
mentorski
rotorski
skulptorski
dvorski
kolodvorski
nazorski
svjetonazorski
trezorski
cenzorski
sponzorski
prozorski
kentaurski
burski
trubadurski
pandurski
međimurski
singapurski
protuturski
soldatski
hanzeatski
kalifatski
opijatski
azijatski
dijalekatski
advokatski
dramatski
melodramatski
shematski
tematski
matematski
sistematski
paradigmatski
enigmatski
dogmatski
mikroklimatski
dalmatski
idiomatski
somatski
psihosomatski
traumatski
posttraumatski
pneumatski
reumatski
karizmatski
zanatski
magnatski
telepatski
egipatski
homeopatski
idiopatski
karpatski
bratski
referatski
kserogratski
piratski
nedemokratski
antidemokratski
socijaldemokratski
prodemokratski
tehnokratski
aristokratski
autokratski
magistratski
trsatski
tatski
rezultatski
elektrostatski
cavtatski
nehrvatski
općehrvatski
antihrvatski
bjelohrvatski
starohrvatski
alfabetski
kadetski
geodetski
profetski
sigetski
apologetski
visokoenergetski
elektroenergetski
mljetski
bjelosvjetski
asketski
remetski
kmetski
genetski
filogenetski
nemagnetski
transverzalnoelektromagnetski
kabinetski
fonetski
internetski
poetski
kabaretski
šeretski
kretski
dijetetski
sanitetski
entitetski
identitetski
univerzitetski
međufakultetski
sintetski
hipotetski
pubertetski
buzetski
budžetski
velebitski
hermafroditski
skitski
paleolitski
neolitski
zeolitski
kozmopolitski
splitski
mitski
semitski
antisemitski
sunitski
jezuitski
parazitski
kuvajtski
kontrapunktski
intendantski
gigantski
denuncijantski
provijantski
politikantski
azilantski
atlantski
euroatlantski
transatlantski
hidrantski
esperantski
emigrantski
imigrantski
diletantski
debitantski
konzultantski
optantski
protestantski
bizantski
adolescentski
producentski
disidentski
dirigentski
pacijentski
konkurentski
apsolventski
labirintski
mastodontski
anegdotski
patriotski
poliglotski
pilotski
imotski
despotski
mitotski
šegrtski
frankfurtski
erdutski
farmaceutski
terapeutski
mamutski
regrutski
institutski
hinduski
preuski
pljuski
cirkuski
bjeloruski
pruski
ugursuski
ekavski
jekavski
novoštokavski
lepoglavski
dunavski
podunavski
dubravski
dravski
podravski
moravski
savski
posavski
svetosavski
litavski
kastavski
varšavski
sarajevski
kijevski
gogoljevski
ženevski
prinčevski
kneževski
motivski
snobovski
robovski
vrbovski
djedovski
pradjedovski
rodovski
hadezeovski
grofovski
bogovski
šahovski
cehovski
duhovski
tenkovski
protutenkovski
blokovski
moskovski
vukovski
volovski
orlovski
pijetlovski
herkulovski
džinovski
slonovski
edipovski
sklopovski
popovski
topovski
ezopovski
kadrovski
parnasovski
kosovski
svatovski
hamletovski
martovski
lastovski
augustovski
lavovski
divovski
rovovski
alatki
podbratki
ultrakratki
prekratki
okratki
papratki
medtki
jetki
klijetki
pretklijetki
nerijetki
pripovijetki
petoljetki
krletki
odgonetki
beretki
desetki
pritki
krstitki
nečitki
smotki
potki
polutki
imutki
sirutki
surutki
klobuki
zloguki
huki
mamurluki
samouki
jednoruki
ljevoruki
stostruki
prizvuki
čuki
žuki
nabavki
brzojavki
kamilavki
slinavki
žeravki
predstavki
postavki
popijevki
naivki
kradljivki
reprezentativki
detektivki
uravnilovki
muholovki
pustolovki
plovki
vjetrovki
pastrvki
bihaćki
mladićki
okićki
ivanićki
gospićki
metkovićki
zaprešićki
polnoćki
ponoćki
bački
zagrebački
novozagrebački
minobacački
pucački
mladački
gradački
pripovjedački
soldački
kundački
domorodački
gudački
ulagački
predugački
podugački
jahački
puhački
zodijački
manijački
brijački
navijački
streljački
koljački
dragovoljački
dobrovoljački
sakupljački
skupljački
zabavljački
ispravljački
divljački
došljački
ribnjački
zapadnjački
prozapadnjački
nazadnjački
slobodnjački
narodnjački
oporbenjački
vilenjački
trezvenjački
učenjački
obješenjački
pustinjački
mravinjački
likovnjački
mračnjački
krečnjački
krtičnjački
istočnjački
stručnjački
bošnjački
južnjački
krojački
djevojački
kurjački
šurjački
prosjački
mužjački
šakački
šokački
huškački
mladalački
vladalački
gudalački
tkalački
znalački
neznalački
stvaralački
skitalački
čitalački
lutalački
mačevalački
istraživalački
cjepidlački
podlački
ubilački
samoubilački
starosjedilački
oslobodilački
narodnooslobodilački
prevodilački
ronilački
borilački
spasilački
rušilački
morlački
maslački
veslački
samački
istočnonjemački
glumački
palanački
stranački
nestranački
višestranački
izvanstranački
jednostranački
unutarstranački
međustranački
dojenački
vapnenački
prosinački
zločinački
crnački
sljepački
kopački
muškarački
starački
pregovarački
brački
drački
irački
armirački
pakrački
prvoborački
promatrački
glasački
plesački
sisački
boksački
mletački
pokretački
svetački
crtački
prostački
vještački
izdavački
moslavački
ograničavački
ljevački
franjevački
pjevački
križevački
ulagivački
ocjenjivački
ucjenjivački
plivački
osnivački
prokazivački
izazivački
prerađivački
riboprerađivački
priređivački
uređivački
znanstvenoistraživački
hercegovački
bosanskohercegovački
vanjskotrgovački
đakovački
frankovački
benkovački
vinkovački
karlovački
novački
dubrovački
šatrovački
psovački
isusovački
mrtvački
vozački
dječački
đački
izviđački
izvođački
proizvođački
luđački
slušački
opažački
neznabožački
bečki
bogečki
mliječki
riječki
sječki
osječki
grmečki
remetinečki
porečki
čakovečki
mozaički
ribički
mozambički
gornjostubički
juridički
heraldički
poluperiodički
metodički
vodički
pacifički
mikrologički
noradrenergički
psihički
glagoljički
konjički
lički
republički
međurepublički
evangelički
izbjeglički
ilički
aciklički
metabolički
hiperbolički
katolički
vrlički
elektroakuslički
biodinamički
polemički
zemički
mimički
netermički
elektrotermički
podanički
organički
konjanički
poslanički
veleposlanički
romanički
prognanički
botanički
ustanički
grobnički
vrbnički
preljubnički
nakladnički
otpadnički
zemljoradnički
pobjednički
predsjednički
polupredsjednički
posjednički
zemljoposjednički
razglednički
narednički
urednički
hodnički
zavodnički
glazbenički
udžbenički
vježbenički
vodenički
fenički
zarobljenički
useljenički
usamljenički
utopljenički
slavljenički
umirovljenički
zamjenički
ranjenički
pobunjenički
kažnjenički
maslenički
uposlenički
imenički
srebrenički
zavjerenički
crikvenički
znanstvenički
plaćenički
paćenički
svećenički
zatočenički
učenički
mučenički
optuženički
biotehnički
hidrotehnički
agrotehnički
pirotehnički
elektrotehnički
cinički
latinički
izdajnički
veleizdajnički
blagajnički
krajnički
očajnički
bojnički
razbojnički
kalnički
gradonačelnički
silnički
nasilnički
kolnički
raskolnički
školnički
jamnički
najamnički
otpremnički
ljevaonički
umivaonički
svjetionički
mnemonički
kanonički
ironički
optičkoelektronički
optoelektronički
zvonički
oklopnički
topnički
župnički
udarnički
ljekarnički
suparnički
nevjernički
izbornički
pokornički
otpornički
samoglasnički
vlasnički
nevlasnički
suvlasnički
časnički
pjesnički
bolesnički
zapisnički
ovisnički
isposnički
patnički
prevratnički
povratnički
etnički
višeetnički
multietnički
neumjetnički
savjetnički
odvjetnički
izletnički
odmetnički
prekretnički
skretnički
međuetnički
klevetnički
osvetnički
poduzetnički
četnički
početnički
gubitnički
skitnički
zaštitnički
urotnički
samrtnički
putnički
ljubavnički
pripravnički
otpravnički
nastavnički
predstavnički
dnevnički
književnički
koprivnički
protivnički
redovnički
troškovnički
činovnički
vjerovnički
krvnički
željeznički
cestovnoželjeznički
prijevoznički
vijećnički
tračnički
rječnički
javnobilježnički
bezbožnički
dužnički
oružnički
supružnički
stoički
lipički
mornarički
fabrički
kembrički
neamerički
angloamerički
latinoamerički
sjevernoamerički
južnoamerički
alfanumerički
generički
južnoafrički
grički
ilirički
satirički
metaforički
gorički
kategorički
retorički
motorički
senzorički
simetrički
izometrički
zvučnoelektrički
leksički
emfatički
pragmatički
diplomatički
numizmatički
opatički
ekstatički
etički
monogenetički
kinetički
fonetički
bioetički
poetički
sinkretički
peripatetički
hipotetički
estetički
psihoanalitički
nepolitički
geopolitički
sociopolitički
unutrašnjopolitički
vanjskopolitički
kulturnopolitički
etnopolitički
dnevnopolitički
nekritički
samokritički
faktički
profilaktički
praktički
sintaktički
dijalektički
apodiktički
arktički
antarktički
semantički
romantički
protrombotički
kasnogotički
semiotički
skeptički
septički
antiseptički
apokaliptički
eliptički
sinoptički
magnetooptički
entuzijastički
ikonoklastički
skolastički
dinastički
dadaistički
hobistički
nacistički
pronacistički
publicistički
historicistički
klasicistički
egzorcistički
sadistički
enciklopedistički
propagandistički
avangardistički
budistički
nudistički
ateistički
pacifistički
sofistički
logistički
mazohistički
sadomazohistički
monarhistički
esejistički
detaljistički
petrarkistički
balistički
globalistički
idealistički
realistički
socrealistički
neorealistički
hiperrealistički
trijumfalistički
legalistički
specijalistički
egzistencijalistički
nacionalsocijalistički
postsocijalistički
kolonijalistički
antiimperijalistički
materijalistički
minimalistički
maksimalistički
formalistički
kriminalistički
nacionalistički
antinacionalistički
senzacionalistički
tradicionalistički
paternalistički
žurnalistički
liberalistički
neoliberalistički
moralistički
centralistički
pluralistički
naturalistički
strukturalistički
kapitalistički
orijentalistički
individualistički
univerzalistički
probabilistički
automobilistički
nihilistički
biciklistički
holistički
solistički
populistički
mistički
eufemistički
pesimistički
optimistički
tomistički
reformistički
konformistički
pijanistički
balkanistički
romanistički
humanistički
helenistički
staljinistički
feministički
deterministički
alpinistički
šovinistički
darvinistički
hedonistički
antagonistički
cionistički
izolacionistički
ekshibicionistički
redukcionistički
intervencionistički
impresionistički
ekspresionistički
revizionistički
ekspanzionistički
iluzionistički
sotonistički
modernistički
postmodernistički
antikomunistički
postkomunistički
egoistički
titoistički
eskapistički
utopistički
caristički
gitaristički
egalitaristički
totalitaristički
militaristički
utilitaristički
voluntaristički
maniristički
aforistički
aprioristički
koloristički
teroristički
antiteroristički
protuteroristički
beletristički
centristički
eurocentristički
heuristički
puristički
avanturistički
futuristički
rasistički
proturasistički
seksistički
marksistički
kroatistički
separatistički
komparatistički
etatistički
elitistički
spiritistički
baptistički
artistički
autistički
apsolutistički
hinduistički
altruistički
slavistički
panslavistički
atavistički
lingvistički
pozitivistički
aktivistički
kolektivistički
konstruktivistički
mačistički
pučistički
antifašistički
gnostički
prognostički
elektroakustički
nautički
aeronautički
kukavički
boljševički
udovički
plitvički
metafizički
psihofizički
biofizički
astrofizički
forenzički
korzički
muzički
lužički
zabočki
uskočki
iločki
glamočki
proročki
sročki
otočki
starogrčki
novogrčki
trčki
hajdučki
sandučki
banjalučki
banjolučki
slavolučki
mučki
zapučki
objeručki
haaški
bombaški
ligaški
prvoligaški
haški
endehaški
robijaški
lakrdijaški
mafijaški
antimafijaški
skijaški
orijaški
kočijaški
velikaški
harmonikaški
čikaški
odbojkaški
pljačkaški
vlaški
maški
autonomaški
siromaški
obranaški
zelenaški
frakcionaški
paški
raški
revolveraški
graški
kraški
praški
koturaški
vraški
bogataški
nogometaški
plemenitaški
sektaški
krstaški
ustaški
pravaški
bangladeški
smiješki
kralješki
zabilješki
pribilješki
pogrješki
staleški
lupeški
moreški
preteški
malteški
arteški
češki
požeški
gradiški
krajiški
omiški
drniški
pariški
friški
viški
šiški
velški
klirinški
helsinški
marketinški
uboški
pedagoški
genealoški
dijaloški
mineraloški
kataloški
priloški
nadideološki
geološki
speleološki
teleološki
reološki
teološki
morfološki
geomorfološki
psihološki
mikrobiološki
sociološki
nesociološki
radiološki
epidemiološki
bakteriološki
kineziološki
patofiziološki
prirodnoekološki
muzikološki
filološki
epistemološki
etimološki
kozmološki
balkanološki
fenomenološki
biotehnološki
znanstvenotehnološki
terminološki
endokrinološki
monološki
etnološki
imunološki
zoološki
topološki
hidrološki
meteorološki
hidrometeorološki
teatrološki
astrološki
neurološki
kulturološki
hematološki
stomatološki
patološki
politološki
mitološki
dijalektološki
akcentološki
ontološki
paleontološki
histološki
tekstološki
tautološki
podnoški
varoški
zadrški
podrški
njujorški
hamburški
habsburški
metalurški
dramaturški
uški
oduški
modruški
koruški
pečuški
šuški
li
ali
uzbibali
kanibali
išibali
cimbali
maskenbali
pozobali
potjecali
stjecali
proistjecali
utjecali
micali
namicali
odmicali
primicali
pomicali
promicali
smicali
posmicali
razmicali
izmicali
uzmicali
nicali
ponicali
odricali
proricali
izricali
preticali
doticali
spoticali
isticali
švercali
frcali
isprobadali
iskradali
napripovijedali
pedali
ispredali
pokidali
skandali
zamandali
vandali
glodali
oglodali
izglodali
gudali
zviždali
zazviždali
areali
fali
rafali
kefali
lagali
zalagali
oblagali
predlagali
odlagali
prilagali
polagali
raspolagali
slagali
naslagali
preslagali
poslagali
ulagali
obrazlagali
pripomagali
potpomagali
polijegali
razlijegali
ilegali
regali
madrigali
parangali
martingali
strugali
razgali
žgali
zanjihali
napuhali
pokajali
lajali
zalajali
nadlajali
trajali
nestajali
ostajali
dostajali
odustajali
poustajali
blejali
pozabijali
inicijali
diferencijali
potencijali
socijali
komercijali
dolijali
nasmijali
ismijali
ceremonijali
brijali
obrijali
serijali
materijali
zagrijali
ugrijali
sijali
posijali
nevaljali
odebljali
probavljali
penjali
zaklinjali
proklinjali
olinjali
opominjali
spominjali
odapinjali
sapinjali
uspinjali
upinjali
začinjali
počinjali
započinjali
otpočinjali
bojali
pobrojali
nastojali
udostojali
postojali
hujali
brujali
kali
preskakali
iskakali
doskakali
poskakali
plakali
zaplakali
rasplakali
umakali
žvakali
nijekali
zanijekali
radikali
oslikali
zakukurikali
vertikali
vikali
zavikali
vozikali
penkali
vokali
zahrkali
zirkali
srkali
pljeskali
iskali
zaiskali
pritiskali
stiskali
jaukali
zasukali
fiškali
telali
priklali
poklali
odaslali
razaslali
emali
decimali
rasklimali
štimali
starmali
normali
učmali
nali
anali
kanali
penali
arsenali
signali
radiosignali
kardinali
originali
kriminali
terminali
pentagonali
nacionali
personali
žurnali
napali
zapali
klepali
šlepali
pripali
dopali
okopali
popali
spopali
propali
spali
raspali
ispali
uspali
otpali
potpali
polupali
prolupali
slupali
izudarali
piskarali
brali
odabrali
nabrali
sabrali
izabrali
prebrali
obrali
pobrali
katedrali
ždrali
liberali
derali
zaderali
oderali
poderali
razderali
izderali
žderali
ferali
generali
minerali
trilaterali
kolaterali
verali
navečerali
nacifrali
integrali
uigrali
odabirali
nabirali
sabirali
razabirali
prebirali
obirali
pobirali
ubirali
razbirali
izbirali
glorificirali
zakomplicirali
tendirali
razdirali
proždirali
prodefilirali
zamirali
admirali
kremirali
poumirali
kulminirali
razminirali
abonirali
fotokopirali
ispirali
upirali
podupirali
referirali
masakrirali
servisirali
plakatirali
satirali
vegetirali
debitirali
licitirali
punktirali
otirali
devastirali
zastirali
permutirali
evaluirali
situirali
navirali
previrali
prosvirali
nazirali
nadzirali
prezirali
vizualizirali
simbolizirali
remizirali
dehumanizirali
reprizirali
simpatizirali
teoretizirali
pokrali
ukrali
naorali
korali
nemorali
pastorali
prali
oprali
isprali
maestrali
muštrali
nagurali
plurali
ustalasali
stasali
plesali
naplesali
otplesali
tesali
otesali
istesali
odisali
izdisali
uzdisali
misali
pisali
zapisali
prepisali
pripisali
raspisali
ispisali
otpisali
potpisali
zbrisali
izbrisali
namirisali
omirisali
zaplamsali
lipsali
tali
lamatali
nalijetali
salijetali
oblijetali
dolijetali
polijetali
prolijetali
zveketali
metali
nametali
podmetali
premetali
izmetali
gonetali
lepetali
klepetali
trepetali
okretali
pokretali
iskretali
sretali
klevetali
šetali
išetali
dahtali
drhtali
uzdrhtali
skitali
preplitali
ispreplitali
uplitali
svitali
štektali
siktali
roktali
frktali
tantali
instrumentali
kikotali
cvokotali
štropotali
totali
šaptali
treptali
ustreptali
nagrtali
zagrtali
zgrtali
portali
nasrtali
posrtali
prevrtali
isprevrtali
izvrtali
stali
novonastali
rastali
izrastali
sastali
zastali
pijedestali
kristali
osamostali
izostali
opstali
sustali
posustali
skakutali
cvrkutali
šaputali
tištali
rituali
zadavali
nadgledavali
predavali
pridavali
odavali
dodavali
podavali
prodavali
udavali
izdavali
ubrizgavali
zloupotrebljavali
naseljavali
iživljavali
isplovljavali
osmišljavali
opčinjavali
upotpunjavali
preznojavali
razgranavali
izravnavali
razaznavali
priznavali
poznavali
prepoznavali
upoznavali
okopavali
zatrpavali
odmjeravali
preoravali
uguravali
iskrsavali
zaletavali
svrstavali
zavali
predočavali
pretrčavali
utišavali
osvježavali
odvali
dolijevali
isprolijevali
pripijevali
prijateljevali
vojevali
napjevali
karnevali
prevali
nahvali
samohvali
nabacivali
predbacivali
odbacivali
podbacivali
prebacivali
dobacivali
razbacivali
izbacivali
ulagivali
namigivali
izrugivali
podsmjehivali
popuhivali
otpuhivali
zatajivali
navaljivali
prevaljivali
zahvaljivali
provaljivali
izrabljivali
priskrbljivali
opskrbljivali
zaljubljivali
priljubljivali
obrubljivali
dodjeljivali
potkrepljivali
iscrpljivali
otkupljivali
osvjetljivali
objavljivali
odjavljivali
prijavljivali
dojavljivali
pojavljivali
izjavljivali
uspavljivali
utuvljivali
smanjivali
umanjivali
zabranjivali
sahranjivali
pothranjivali
nastanjivali
svanjivali
podcjenjivali
precjenjivali
ocjenjivali
procjenjivali
ucjenjivali
primjenjivali
smjenjivali
razmjenjivali
izmjenjivali
opsjenjivali
oplemenjivali
sjedinjivali
zatamnjivali
ocrnjivali
preskakivali
doskakivali
poskakivali
očekivali
dočekivali
iščekivali
podvikivali
uzvikivali
zastajkivali
priželjkivali
zadirkivali
utrkivali
natiskivali
pretiskivali
pritiskivali
potiskivali
protiskivali
iziskivali
propitkivali
prisluškivali
osluškivali
zaplivali
zanemarivali
istovarivali
nadmudrivali
istjerivali
dodirivali
uznemirivali
raspirivali
provirivali
izvirivali
posakrivali
prekrivali
prepisivali
pripisivali
opisivali
ispisivali
otpisivali
potpisivali
upisivali
uzvisivali
raspitivali
ispitivali
preispitivali
festivali
kazivali
prikazivali
pokazivali
prokazivali
iskazivali
ukazivali
podmazivali
podrezivali
orezivali
urezivali
izrezivali
vezivali
povezivali
oblizivali
naplaćivali
isplaćivali
uplaćivali
uskraćivali
osvećivali
zaštićivali
naslućivali
upućivali
pričvršćivali
učvršćivali
označivali
predočivali
zaključivali
naručivali
poručivali
preporučivali
zaglađivali
usklađivali
naslađivali
zaslađivali
povlađivali
iznenađivali
obrađivali
odrađivali
nagrađivali
ugrađivali
izgrađivali
dorađivali
surađivali
izrađivali
presađivali
dosađivali
pobjeđivali
naređivali
određivali
priređivali
raspoređivali
uspoređivali
unapređivali
sređivali
uređivali
nagrđivali
potvrđivali
utvrđivali
pobuđivali
uzbuđivali
osuđivali
prosuđivali
usuđivali
dovršivali
osnaživali
preživali
udruživali
okruživali
optuživali
ovali
robovali
jadovali
mladovali
obradovali
nazadovali
objedovali
poobjedovali
posjedovali
prosvjedovali
napredovali
uznapredovali
posredovali
negodovali
njegovali
odnjegovali
dugovali
drugovali
tugovali
kovali
nalikovali
oblikovali
razlikovali
prikovali
uzrokovali
skovali
svetkovali
potkovali
rukovali
doručkovali
milovali
smilovali
silovali
školovali
isposlovali
zimovali
kumovali
vrednovali
imenovali
tamnovali
snovali
povali
kupovali
darovali
mudrovali
trovali
strovali
izglasovali
psovali
savjetovali
zavjetovali
uvjetovali
opetovali
štetovali
očitovali
napastovali
gostovali
proputovali
štovali
poštovali
žrtvovali
obrazovali
linčovali
intervali
svali
bljuvali
pljuvali
popljuvali
odazvali
nazvali
razvali
izvali
prizvali
pozvali
žvali
zažvali
zali
zakazali
prikazali
iskazali
ukazali
namazali
zamazali
vazali
odrezali
podrezali
prerezali
naprezali
srezali
urezali
prisezali
posezali
natezali
potezali
protezali
stezali
rastezali
istezali
sustezali
vezali
obavezali
zavezali
obvezali
privezali
nadovezali
povezali
svezali
razvezali
zezali
pridizali
odizali
podizali
uzdizali
lizali
zalizali
klizali
sklizali
polizali
izlizali
nizali
nanizali
prestizali
pristizali
dostizali
postizali
sustizali
dobrzali
puzali
onemoćali
zaječali
drečali
napričali
trčali
pritrčali
otrčali
strčali
rastrčali
istrčali
cvrčali
mučali
previđali
raznašali
dolepršali
komušali
ražali
sažali
dobježali
požali
pridržali
održali
podržali
izdržali
uzdržali
varijabli
ogrebli
nazebli
ozebli
prozebli
pogibli
kibli
ansambli
zaobli
udubli
knedli
odli
pudli
gabeli
kabeli
predebeli
podebeli
dembeli
parceli
citadeli
modeli
sardeli
bordeli
srdeli
ergeli
najeli
oslabjeli
svrbjeli
cjeli
zacjeli
bdjeli
lebdjeli
poblijedjeli
problijedjeli
izblijedjeli
posijedjeli
prosijedjeli
štedjeli
prištedjeli
poštedjeli
uštedjeli
stidjeli
zavidjeli
predvidjeli
obnevidjeli
previdjeli
svidjeli
uvidjeli
razvidjeli
odjeli
preraspodjeli
udjeli
zabludjeli
poludjeli
žudjeli
razdjeli
zabijeli
obijeli
dobijeli
crnobijeli
pobijeli
celerbijeli
razbijeli
izbijeli
zacijeli
dijeli
nadijeli
opredijeli
dodijeli
podijeli
raspodijeli
udijeli
razdijeli
porazdijeli
nanijeli
zanijeli
nadnijeli
odnijeli
podnijeli
prenijeli
prinijeli
doprinijeli
donijeli
pridonijeli
ponijeli
pronijeli
snijeli
unijeli
raznijeli
iznijeli
uznijeli
prostrijeli
ustrijeli
bijeljeli
pobijeljeli
željeli
zaželjeli
poželjeli
omiljeli
cviljeli
samljeli
boljeli
zaboljeli
preboljeli
oboljeli
razboljeli
odoljeli
ogoljeli
voljeli
zavoljeli
privoljeli
izvoljeli
zanijemjeli
grmjeli
zagrmjeli
osmjeli
umjeli
razumjeli
sporazumjeli
ogladnjeli
izgladnjeli
ohladnjeli
zelenjeli
pozelenjeli
zarumenjeli
porumenjeli
crvenjeli
zacrvenjeli
pocrvenjeli
odrvenjeli
šinjeli
potamnjeli
crnjeli
pocrnjeli
zakasnjeli
bjesnjeli
pobjesnjeli
pobješnjeli
razbješnjeli
pojeli
prekipjeli
trpjeli
pretrpjeli
prispjeli
nedospjeli
uspjeli
neuspjeli
otupjeli
prestarjeli
ostarjeli
gorjeli
nagorjeli
zagorjeli
pregorjeli
pogorjeli
izgorjeli
iscurjeli
zasjeli
odsjeli
visjeli
posjeli
zaposjeli
opsjeli
letjeli
naletjeli
saletjeli
zaletjeli
preletjeli
priletjeli
doletjeli
poletjeli
proletjeli
uletjeli
razletjeli
izletjeli
uzletjeli
htjeli
hitjeli
pohitjeli
buktjeli
plamtjeli
rasplamtjeli
usplamtjeli
treptjeli
vrtjeli
zavrtjeli
opustjeli
ćutjeli
oćutjeli
šutjeli
zašutjeli
prešutjeli
ušutjeli
žutjeli
požutjeli
ujeli
zabranjujeli
zadirkujeli
omršavjeli
posivjeli
živjeli
nadživjeli
preživjeli
iživjeli
oživjeli
doživjeli
proživjeli
uživjeli
vrvjeli
izjeli
paraleli
kleli
zakleli
isprepleli
smeli
razmeli
salmoneli
odgurneli
tuneli
apeli
napeli
sapeli
zapeli
razapeli
prepeli
skalpeli
akvareli
preli
sreli
predusreli
samostreli
zavreli
uzavreli
provreli
naseli
odseli
preseli
obveseli
sneveseli
poveseli
razveseli
iseli
ukiseli
doseli
useli
teli
bagateli
mobiteli
kapiteli
kokteli
oteli
preoteli
hoteli
moteli
karteli
pasteli
obrasteli
hosteli
kašteli
dueli
veli
naveli
karaveli
zaveli
predveli
odveli
podveli
preveli
priveli
doveli
proveli
sproveli
uveli
razveli
izveli
šveli
gazeli
uzeli
zauzeli
obuzeli
oduzeli
poduzeli
preuzeli
začeli
započeli
sučeli
anđeli
saželi
zaželi
poželi
zamagli
odmagli
prenagli
odbjegli
prebjegli
pribjegli
dobjegli
pobjegli
razbjegli
izbjegli
nalegli
podlegli
polegli
slegli
izlegli
napregli
ispregli
upregli
prisegli
dosegli
opsegli
tegli
užegli
digli
pridigli
podigli
izdigli
uzdigli
stigli
prestigli
pristigli
dostigli
postigli
sustigli
triangli
mogli
odmogli
onemogli
domogli
pomogli
pripomogli
potpomogli
smogli
uzmogli
pretrgli
otrgli
vrgli
navrgli
podvrgli
opovrgli
rahli
usahli
ili
nabili
zabili
odbili
debili
uhljebili
prebili
pribili
zadobili
pridobili
oglobili
romobili
elektromobili
automobili
pobili
probili
grbili
ubili
razbili
izbili
suzbili
imbecili
salicili
sijedili
idili
proishodili
krokodili
privodili
sludili
potrefili
karanfili
pedofili
slavenofili
profili
mogili
zakraljili
upiljili
ušiljili
smijuljili
zakukuljili
utanjili
sagnjili
podjetinjili
zasužnjili
podojili
raslojili
iskrojili
zrcalili
zalili
nastrijelili
odstrijelili
osmjelili
omilili
raspilili
uzoholili
prolili
volili
slili
ulili
razlili
izlili
odalamili
premili
ustremili
faksimili
omili
promili
smili
umili
izmili
nakanili
preuranili
ozelenili
poženili
napili
ukrijepili
prepili
zaškripili
opili
oklopili
popili
propili
otpili
olupili
ulupili
barili
kamarili
zarili
bubrili
nabubrili
kadrili
eskadrili
izmudrili
gerili
primirili
sakrili
zakrili
prekrili
pomokrili
pokrili
zlatokrili
skrili
raskrili
natkrili
otkrili
razotkrili
žamorili
potvorili
zorili
zaćorili
aprili
kutrili
okljaštrili
poturili
ježurili
prisili
osili
fosili
posili
supersili
smrsili
usili
nabrusili
natrusili
tili
jatili
poduhvatili
priprijetili
odletili
projektili
mantili
ventili
reptili
peristili
tekstili
ciklostili
zagustili
ništili
prštili
zagnjavili
oćelavili
ustravili
savili
zlostavili
cvili
procvili
nadvili
civili
privili
oduhovili
nalovili
povili
ostrvili
utuvili
azili
zajazili
tonzili
čili
zavojačili
nagnječili
podičili
terevenčili
ispupčili
poharčili
kovrčili
ustrašili
prevršili
razbarušili
skrušili
ubilježili
namnožili
emajli
sajli
kli
debakli
cakli
zacakli
namakli
zamakli
odmakli
poodmakli
primakli
domakli
pomakli
razmakli
izmakli
pakli
takli
spektakli
potakli
istakli
sjekli
nasjekli
rasjekli
sasjekli
zasjekli
odsjekli
podsjekli
presjekli
isjekli
posjekli
pekli
napekli
opekli
spekli
ispekli
nabrekli
obrekli
odrekli
porekli
prorekli
urekli
tekli
natekli
zatekli
pretekli
pritekli
otekli
potekli
protekli
stekli
istekli
proistekli
utekli
obikli
bicikli
tricikli
motocikli
fascikli
samonikli
ponikli
pronikli
nenavikli
odvikli
privikli
svikli
mjuzikli
monokli
obukli
preobukli
zamukli
pukli
propukli
raspukli
štrukli
tukli
zatukli
pretukli
dotukli
potukli
stukli
istukli
utukli
vukli
navukli
zavukli
podvukli
prevukli
privukli
dovukli
povukli
provukli
svukli
presvukli
uvukli
izvukli
marseilli
memli
kimli
boli
paraboli
zaboli
preboli
karamboli
tomboli
oboli
doboli
proboli
jarboli
hiperboli
uboli
razboli
doli
idoli
izoindoli
gondoli
odoli
prodoli
aureoli
glagoli
negoli
žigoli
angoli
ogoli
pergoli
polugoli
alkoholi
uzoholi
gladioli
karfioli
violi
pinjoli
sokoli
osokoli
protokoli
opkoli
moli
kamoli
namoli
paracetamoli
zamoli
pomoli
umoli
fenoli
polifenoli
poli
monopoli
nekropoli
kupoli
paroli
triacilgliceroli
proli
patroli
samokontroli
soli
nasoli
rasoli
presoli
posoli
usoli
busoli
toli
atoli
mentoli
kaptoli
prijestoli
epistoli
apostoli
utoli
voli
zavoli
đavoli
bivoli
izvoli
blagoizvoli
gorgonzoli
konzoli
tepli
protepli
rastepli
cipli
stopli
nadrli
prodrli
perli
zagrli
izgrli
dohrli
pohrli
obamrli
namrli
zamrli
umrli
izumrli
doprli
uprli
poduprli
satrli
zatrli
zastrli
prostrli
rasprostrli
utrli
navrli
sli
ugasli
neugasli
jasli
pasli
narasli
ponarasli
zarasli
obrasli
neobrasli
prerasli
prirasli
porasli
srasli
urasli
izrasli
uzrasli
nanesli
zanesli
donesli
ponesli
raznesli
tresli
pretresli
otresli
potresli
stresli
rastresli
tesli
pokisli
prokisli
misli
zamisli
premisli
primisli
domisli
predomisli
pomisli
promisli
smisli
besmisli
nesmisli
osmisli
razmisli
izmisli
kapisli
visli
zaposli
uposli
uskrsli
gusli
rasvijetli
zasvijetli
osvijetli
prosvijetli
sutli
uli
auli
buli
fabuli
inkunabuli
podbuli
fibuli
preambuli
zumbuli
istanbuli
naduli
manduli
boduli
moduli
refuli
guli
reguli
oguli
huli
tabernakuli
mirakuli
molekuli
špekuli
floskuli
piluli
muli
formuli
tumuli
obmanuli
svanuli
bocnuli
pljucnuli
mrdnuli
nadjenuli
odjenuli
udjenuli
blenuli
napomenuli
opomenuli
spomenuli
nakrenuli
zakrenuli
okrenuli
preokrenuli
pokrenuli
skrenuli
iskrenuli
povenuli
uvenuli
nagnuli
sagnuli
odvagnuli
prevagnuli
izbjegnuli
slegnuli
nategnuli
pritegnuli
otegnuli
protegnuli
stegnuli
rastegnuli
dignuli
namignuli
pognuli
trgnuli
otrgnuli
istrgnuli
opovrgnuli
izvrgnuli
ugnuli
strugnuli
odahnuli
udahnuli
uzdahnuli
odmahnuli
presahnuli
usahnuli
živahnuli
osmjehnuli
utihnuli
okrhnuli
poginuli
uginuli
prekinuli
skinuli
raskinuli
otkinuli
ukinuli
rasplinuli
minuli
preminuli
brinuli
zabrinuli
vinuli
zavinuli
maknuli
zamaknuli
odmaknuli
pomaknuli
smaknuli
izmaknuli
taknuli
nataknuli
potaknuli
spotaknuli
istaknuli
nabreknuli
obiknuli
uskliknuli
poniknuli
izniknuli
kriknuli
podviknuli
priviknuli
skoknuli
omrknuli
raspuknuli
ispuknuli
natuknuli
tonuli
potonuli
šapnuli
osupnuli
nagrnuli
zagrnuli
odgrnuli
ogrnuli
zgrnuli
razgrnuli
posrnuli
protrnuli
gurnuli
navrnuli
zavrnuli
odvrnuli
izvrnuli
splasnuli
bljesnuli
zabljesnuli
vrisnuli
pritisnuli
stisnuli
istisnuli
utisnuli
kosnuli
iskrsnuli
prsnuli
pljusnuli
metnuli
nametnuli
zametnuli
podmetnuli
prometnuli
umetnuli
izmetnuli
tutnuli
pljunuli
munuli
strunuli
istrunuli
ugreznuli
iščeznuli
kliznuli
drznuli
okrznuli
zamrznuli
omrznuli
smrznuli
bućnuli
kapuli
ampuli
kruli
obasuli
nasuli
sasuli
zasuli
razasuli
isuli
osuli
posuli
prosuli
kapsuli
tuli
konzuli
klauzuli
ćuli
naćuli
načuli
začuli
prečuli
dočuli
korčuli
čavli
đavli
zli
razli
ogrezli
navezli
odvezli
prevezli
povezli
provezli
uvezli
izvezli
iščezli
izli
grizli
zagrizli
progrizli
ugrizli
izgrizli
mrzli
smrzli
tuzli
obašli
našli
pronašli
snašli
izašli
proizašli
išli
naišli
obišli
zaobišli
unišli
sišli
otišli
razišli
izišli
proizišli
pridošli
dobrodošli
novodošli
pošli
pretprošli
vižli
mi
makadami
fami
gami
amalgami
bogami
dolami
islami
zavrzlami
namami
odmami
primami
pomami
izmami
marami
drami
melodrami
monodrami
dijagrami
telegrami
epigrami
elektrokardiogrami
paralelogrami
kilogrami
stenogrami
monogrami
programi
potprogrami
piktogrami
autogrami
hrami
krami
panorami
srami
zasrami
posrami
trami
polutami
balzami
čami
bademi
tandemi
endemi
modemi
parfemi
zanijemi
prijemi
šljemi
lemi
kalemi
amblemi
melemi
boemi
poemi
haremi
bagremi
teoremi
zapremi
raspremi
vodospremi
pospremi
stremi
ustremi
anatemi
totemi
sistemi
ekosistemi
jagmi
magmi
dijafragmi
pragmi
sintagmi
paradigmi
enigmi
stigmi
dogmi
obimi
cimi
dimi
zadimi
zdimi
ćilimi
pantomimi
pseudonimi
sinonimi
toponimi
paronimi
akronimi
snimi
primi
zaprimi
poprimi
maksimi
oksooksimi
intimi
kostimi
prezimi
enzimi
poočimi
šimi
najmi
iznajmi
zajmi
pozajmi
uzajmi
prijmi
dojmi
pojmi
predujmi
psalmi
čalmi
omi
kondomi
udomi
ludomi
dugomi
aksiomi
polakomi
kratkomi
junačkomi
lomi
veleslalomi
malomi
salomi
zalomi
odlomi
prijelomi
prelomi
brodolomi
kamenolomi
polomi
diplomi
razlomi
genomi
karcinomi
polinomi
materijalnomi
ekonomi
agronomi
glasnomi
sitnomi
državnomi
romi
aromi
sindromi
hipodromi
aerodromi
zgromi
kromi
kromosomi
atomi
bogatomi
zatomi
pripitomi
fantomi
simptomi
itäsuomi
gorljivomi
farmi
jarmi
podjarmi
karmi
larmi
alarmi
germi
spermi
termi
ječermi
đermi
grmi
firmi
prekrmi
prikrmi
ormi
platformi
prednormi
srmi
urmi
burmi
ujdurmi
logaritmi
algoritmi
otmi
preotmi
astmi
umi
traumi
albumi
memorandumi
referendumi
linoleumi
lagumi
opijumi
specifikumi
bilikumi
tulumi
zulumi
minimumi
hanumi
dvoumi
rumi
podrumi
serumi
agrumi
forumi
kvorumi
monstrumi
datumi
fatumi
ultimatumi
individuumi
vakuumi
kontinuumi
razumi
sporazumi
nesporazumi
obezumi
izbezumi
univerzumi
pošumi
orgazmi
entuzijazmi
sarkazmi
plazmi
fantazmi
čazmi
judaizmi
arhaizmi
snobizmi
kubizmi
nacizmi
katolicizmi
stoicizmi
neoklasicizmi
eklekticizmi
skepticizmi
misticizmi
narcizmi
turcizmi
sadizmi
enciklopedizmi
budizmi
nudizmi
ateizmi
sofizmi
neologizmi
mazohizmi
sadomazohizmi
anarhizmi
katekizmi
kanibalizmi
globalizmi
verbalizmi
idealizmi
realizmi
nadrealizmi
neorealizmi
socijalizmi
imperijalizmi
materijalizmi
radikalizmi
klerikalizmi
minimalizmi
formalizmi
nacionalizmi
racionalizmi
tradicionalizmi
regionalizmi
profesionalizmi
paternalizmi
liberalizmi
federalizmi
centralizmi
pluralizmi
naturalizmi
multikulturalizmi
interkulturalizmi
fatalizmi
kapitalizmi
orijentalizmi
fundamentalizmi
dualizmi
individualizmi
homoseksualizmi
univerzalizmi
paralelizmi
nihilizmi
klizmi
kataklizmi
biciklizmi
motociklizmi
simbolizmi
alkoholizmi
dinamizmi
ekstremizmi
pesimizmi
optimizmi
konformizmi
urbanizmi
organizmi
mikroorganizmi
mehanizmi
balkanizmi
germanizmi
humanizmi
ekumenizmi
kretenizmi
cinizmi
feminizmi
determinizmi
šovinizmi
darvinizmi
hedonizmi
antagonizmi
izolacionizmi
ekspresionizmi
revizionizmi
anakronizmi
modernizmi
postmodernizmi
komunizmi
egoizmi
barbarizmi
karizmi
egalitarizmi
totalitarizmi
autoritarizmi
parlamentarizmi
karijerizmi
amaterizmi
verizmi
tačerizmi
ilirizmi
aforizmi
terorizmi
prizmi
etnocentrizmi
purizmi
turizmi
rasizmi
seksizmi
paroksizmi
marksizmi
solipsizmi
pragmatizmi
dogmatizmi
automatizmi
reumatizmi
fanatizmi
separatizmi
etatizmi
defetizmi
elitizmi
kozmopolitizmi
antisemitizmi
spiritizmi
romantizmi
idiotizmi
patriotizmi
erotizmi
autizmi
apsolutizmi
altruizmi
boljševizmi
relativizmi
konzervativizmi
primitivizmi
aktivizmi
objektivizmi
kolektivizmi
ekskluzivizmi
fašizmi
antifašizmi
revanšizmi
mikrokozmi
uzmi
zauzmi
obuzmi
oduzmi
poduzmi
preuzmi
izuzmi
sačmi
sažmi
ožmi
požmi
ni
ani
bani
utabani
ikebani
grebani
uzbibani
pregibani
talibani
ribani
išibani
probani
isprobani
čobani
farbani
ofarbani
interurbani
turbani
nabacani
porazbacani
ispresijecani
upecani
cicani
pomicani
preticani
poticani
isticani
nakrcani
prekrcani
iskrcani
ofucani
otkucani
popucani
zatucani
obladani
skladani
savladani
nesavladani
nadvladani
prevladani
svladani
raskomadani
prepadani
ukradani
pripovijedani
ispripovijedani
pojedani
sagledani
zagledani
nadgledani
presedani
blagdani
zgubidani
prekidani
neokidani
pokidani
skidani
raskidani
iskidani
zidani
zazidani
ozidani
majdani
imendani
rođendani
uhodani
bjelodani
objelodani
oglodani
izglodani
podani
prodani
neprodani
đerdani
gordani
zdani
razdani
sazdani
uzdani
zauzdani
obuzdani
moždani
oceani
iskefani
celofani
profani
gani
kagani
naslagani
poslagani
izlagani
dragani
uragani
jatagani
razvagani
izvagani
cigani
huligani
frigani
tobogani
slogani
organi
jorgani
otrgani
strgani
rastrgani
istrgani
ugani
slugani
isprugani
strugani
ostrugani
hani
mehani
zanjihani
skrhani
duhani
skuhani
napuhani
zapuhani
ispuhani
odgajani
uzgajani
napajani
isprebijani
pobijani
ubijani
poubijani
grubijani
izubijani
medijani
nasmijani
ismijani
polupijani
neobrijani
izbrijani
grijani
zagrijani
nezagrijani
podgrijani
pregrijani
prigrijani
ugrijani
prijani
sijani
zasijani
posijani
prosijani
odvijani
razvijani
okaljani
ukaljani
povaljani
pravovaljani
ljubljani
izdjeljani
postrijeljani
seljani
suseljani
ljiljani
poškakljani
grkljani
rimljani
prikupljani
skupljani
župljani
umrljani
uprljani
protrljani
nažvrljani
upetljani
uljani
zaljuljani
uljuljani
odšuljani
nažuljani
pribavljani
obavljani
obnavljani
ispravljani
sastavljani
zlostavljani
postavljani
uspostavljani
državljani
češljani
začešljani
neočešljani
počešljani
pročešljani
raščešljani
promišljani
bršljani
tamjani
ganjani
proganjani
sanjani
nedosanjani
bojani
nebojani
obojani
prebrojani
pobrojani
kani
preskakani
zaplakani
rasplakani
uplakani
nakani
prežvakani
ižvakani
prožvakani
isjeckani
bockani
dekani
prodekani
zanijekani
zvekani
dočekani
velikani
slikani
naslikani
oslikani
razvikani
vulkani
našminkani
ušminkani
raskrinkani
okani
klokani
rascjepkani
tipkani
natipkani
štirkani
orkani
neuzburkani
polaskani
natiskani
netiskani
pretiskani
otiskani
smrskani
razmrskani
poprskani
istkani
ušutkani
nakljukani
sukani
zasukani
usukani
tukani
pljačkani
opljačkani
kačkani
načičkani
zataškani
nahuškani
lani
kalani
jablani
osedlani
neosedlani
odlani
elani
kapelani
ispeglani
svilani
klani
zaklani
preklani
poklani
vragolani
školani
iškolani
volani
plani
toplani
razaslani
izaslani
otposlani
svjetlani
uskovitlani
uzvitlani
porculani
izlani
uzlani
peteročlani
šesteročlani
četveročlani
tročlani
učlani
raščlani
tamani
potamani
utamani
šamani
amandmani
nemani
pripremani
dopremani
brahmani
muslimani
primani
asortimani
golmani
rafinmani
narkomani
romani
piromani
otomani
drmani
prodrmani
uzdrmani
germani
virmani
gurmani
plasmani
talismani
tretmani
apartmani
departmani
igumani
nehumani
krizmani
dušmani
aranžmani
banani
razgranani
grebenani
gnani
gonani
obračunani
proračunani
uračunani
izračunani
poravnani
izravnani
znani
obznani
obeznani
doznani
pokapani
rasklapani
natapani
cijepani
rascijepani
sklepani
krepani
dočepani
tulipani
sasipani
preštampani
timpani
prolumpani
napumpani
dokopani
prokopani
iskopani
otkopani
potkopani
zakrpani
prikrpani
okrpani
pokrpani
skrpani
natrpani
pretrpani
strpani
okupani
zalupani
glupani
polupani
razlupani
tupani
zastupani
očupani
počupani
raščupani
iščupani
župani
podžupani
sudarani
poharani
maškarani
rasparani
otparani
postarani
pregovarani
izgovarani
zatvarani
pozatvarani
izvarani
razarani
začarani
očarani
našarani
išarani
prošarani
neizabrani
reizabrani
samoizabrani
odbrani
membrani
padobrani
bokobrani
lukobrani
valobrani
domobrani
gromobrani
vjetrobrani
blatobrani
mostobrani
ubrani
neubrani
izbrani
zaderani
oderani
izderani
prežderani
požderani
otjerani
potjerani
protjerani
stjerani
rastjerani
istjerani
veterani
luterani
igrani
zaigrani
neodigrani
filigrani
uigrani
izigrani
ograni
nahrani
prehrani
prihrani
samohrani
pismohrani
pohrani
ishrani
othrani
sabirani
prebirani
proskribirani
aprecirani
indicirani
beneficirani
specificirani
kodificirani
modificirani
nemodificirani
prekvalificirani
visokokvalificirani
diskvalificirani
polukvalificirani
simplificirani
personificirani
petrificirani
elektrificirani
klasificirani
ratificirani
kvantificirani
identificirani
neidentificirani
mistificirani
demistificirani
inficirani
dezinficirani
projicirani
publicirani
implicirani
nekomplicirani
duplicirani
inicirani
sofisticirani
dijagnosticirani
financirani
refinancirani
sufinancirani
licencirani
diferencirani
nediferencirani
potencirani
locirani
dislocirani
asocirani
evocirani
isprovocirani
educirani
inducirani
producirani
kandidirani
konsolidirani
nekonsolidirani
nerevidirani
likvidirani
saldirani
suspendirani
blindirani
fundirani
nekodirani
parodirani
parafirani
apostrofirani
legirani
delegirani
privilegirani
redigirani
dirigirani
korigirani
zaintrigirani
rangirani
prolongirani
drogirani
dispergirani
ekstrahirani
pakirani
zapakirani
neraspakirani
upakirani
manikirani
blokirani
šokirani
markirani
parkirani
maskirani
zamaskirani
etablirani
tabelirani
kamuflirani
acilirani
profilirani
kompilirani
ventilirani
destilirani
reciklirani
abolirani
nepolirani
interpolirani
nekontrolirani
neizolirani
neregulirani
kalkulirani
formulirani
akumulirani
granulirani
manipulirani
reklamirani
neprogramirani
parfimirani
neparfimirani
sublimirani
animirani
komprimirani
optimirani
diplomirani
afirmirani
reformirani
nereformirani
uniformirani
informirani
neinformirani
novoformirani
transformirani
normirani
ekshumirani
sumirani
zumirani
neplanirani
isplanirani
panirani
sanirani
inscenirani
skenirani
drenirani
nedrenirani
istrenirani
neimpregnirani
konfinirani
paginirani
minirani
eliminirani
inkriminirani
diskriminirani
dominirani
nominirani
denominirani
nenominirani
iluminirani
marinirani
indoktrinirani
dizajnirani
abonirani
pozicionirani
sankcionirani
nesankcionirani
pasionirani
predimenzionirani
klonirani
deponirani
komponirani
novokomponirani
ukomponirani
eksponirani
betonirani
zabetonirani
intonirani
garnirani
internirani
oktroirani
frapirani
hendikepirani
anticipirani
percipirani
skalpirani
kopirani
sinkopirani
fotokopirani
podupirani
deklarirani
preparirani
nekalibrirani
dehidrirani
preferirani
tolerirani
aglomerirani
regenerirani
operirani
nedešifrirani
reintegrirani
masakrirani
elaborirani
perforirani
dekorirani
poliklorirani
kolorirani
evaporirani
sponzorirani
eksproprirani
infiltrirani
necentrirani
nekoncentrirani
orkestrirani
frustrirani
denaturirani
fakturirani
cenzurirani
necenzurirani
ažurirani
livrirani
plasirani
trećeplasirani
drugoplasirani
prvoplasirani
procesirani
plisirani
fiksirani
nijansirani
iznijansirani
forsirani
isforsirani
fokusirani
tirani
matirani
konstatirani
vatirani
raketirani
etiketirani
anketirani
kompletirani
interpretirani
reinterpretirani
maltretirani
portretirani
citirani
akreditirani
rehabilitirani
politirani
emitirani
imitirani
limitirani
transmitirani
dekapitirani
projektirani
selektirani
diktirani
asfaltirani
revoltirani
katapultirani
konzultirani
transplantirani
garantirani
zagarantirani
neorijentirani
talentirani
fragmentirani
neargumentirani
dokumentirani
prezentirani
diskontirani
demontirani
nemontirani
otirani
kooptirani
introvertirani
pervertirani
abortirani
deportirani
transportirani
nesortirani
devastirani
amnestirani
testirani
investirani
komutirani
regrutirani
graduirani
evakuirani
rekonstruirani
iskonstruirani
situirani
supstituirani
perfektuirani
neakcentuirani
gravirani
ugravirani
distingvirani
derivirani
reaktivirani
inaktivirani
kultivirani
motivirani
demotivirani
intenzivirani
apsolvirani
involvirani
renovirani
nekonzervirani
odsvirani
bazirani
glazirani
nadzirani
precizirani
klišeizirani
dijalogizirani
katalogizirani
globalizirani
nerealizirani
legalizirani
socijalizirani
industrijalizirani
radikalizirani
lokalizirani
formalizirani
normalizirani
analizirani
kanalizirani
marginalizirani
nacionalizirani
institucionalizirani
personalizirani
depersonalizirani
internalizirani
generalizirani
decentralizirani
naturalizirani
digitalizirani
hospitalizirani
kristalizirani
individualizirani
aktualizirani
destabilizirani
senzibilizirani
mobilizirani
sterilizirani
fosilizirani
stilizirani
civilizirani
necivilizirani
simbolizirani
dinamizirani
mehanizirani
vulkanizirani
dehumanizirani
karbonizirani
ionizirani
kolonizirani
demonizirani
harmonizirani
kanonizirani
ironizirani
tipizirani
nepasterizirani
kompjuterizirani
kategorizirani
valorizirani
revalorizirani
tranzistorizirani
neautorizirani
reprizirani
elektrizirani
shematizirani
sistematizirani
stigmatizirani
nearomatizirani
traumatizirani
poetizirani
teoretizirani
sintetizirani
nekvantizirani
neamortizirani
pasivizirani
recenzirani
dozirani
predozirani
prognozirani
režirani
ekrani
naborani
gorani
izorani
neoprani
soprani
isprani
promatrani
smatrani
razmatrani
termoelektrani
hidroelektrani
zastrani
odstrani
inostrani
ravnostrani
postrani
rasprostrani
trostrani
raskuštrani
gurani
neosigurani
progurani
purani
isturani
gavrani
izrani
zatalasani
ustalasani
nadglasani
izglasani
zapasani
pripasani
besani
blesani
klesani
isklesani
nesani
nakresani
okresani
skresani
potresani
tesani
istesani
neistesani
uzdisani
nenapisani
zapisani
prepisani
neopisani
popisani
raspisani
ispisani
otpisani
neotpisani
supotpisani
neupisani
narisani
brisani
obrisani
prerisani
namirisani
isisani
usisani
gipsani
platani
satani
pohvatani
etani
neosjetani
ispremetani
ometani
neometani
kapetani
skretani
poliuretani
izdevetani
oklevetani
prorešetani
kaftani
zadahtani
ispreplitani
zapitani
raspitani
nečitani
očitani
nepročitani
gajtani
oktani
sultani
fontani
nenamotani
zamotani
odmotani
neodmotani
umotani
razmotani
ljepotani
sirotani
šaptani
prokartani
crtani
zacrtani
precrtani
isprecrtani
ocrtani
iscrtani
ucrtani
nagrtani
ogrtani
nastani
sastani
nestani
ponestani
prestani
prelistani
pristani
ostani
bostani
preostani
samostani
postani
izostani
opstani
svrstani
nerazvrstani
ustani
odustani
sustani
orangutani
progutani
nesputani
barutani
izmaštani
izviještani
mještani
sumještani
puštani
napuštani
nedopuštani
marihuani
vani
avani
pregledavani
pridavani
prodavani
gavani
havani
upotrebljavani
neupotrebljavani
izranjavani
objašnjavani
odspavani
prespavani
ispavani
neprospavani
paravani
odobravani
provjeravani
uvjeravani
osporavani
proguravani
tavani
poništavani
iskorištavani
izjednačavani
proučavani
prilagođavani
proglašavani
saslušavani
održavani
uzdržavani
odijevani
podrazumijevani
zahtijevani
uljevani
stupnjevani
izvojevani
pjevani
opjevani
raspjevani
ispjevani
otpjevani
odbacivani
divani
izrabljivani
rasvjetljivani
objavljivani
zabranjivani
ocjenjivani
primjenjivani
nadahnjivani
ocrnjivani
nakivani
iščekivani
priželjkivani
potiskivani
istiskivani
prisluškivani
pelivani
preplivani
slivani
zasnivani
protjerivani
istjerivani
skrivani
provjetrivani
prepisivani
uzvisivani
ispitivani
prikazivani
nazivani
oporezivani
prozivani
isplaćivani
upućivani
premošćivani
obrađivani
neobrađivani
prerađivani
nagrađivani
uspoređivani
utvrđivani
istraživani
raznježivani
hajvani
tikvani
balvani
obradovani
posredovani
rashodovani
buzdovani
njegovani
jorgovani
raspakovani
zakovani
neoblikovani
odlikovani
prikovani
okovani
neokovani
uzorkovani
skovani
potkovani
pomilovani
silovani
isposlovani
rimovani
vrednovani
naimenovani
novoimenovani
zasnovani
novoosnovani
kupovani
nakupovani
darovani
podrovani
trovani
otrovani
izrovani
ispsovani
očitovani
baštovani
prepoštovani
žrtvovani
visokoobrazovani
poluobrazovani
ucrvani
nirvani
svani
izbljuvani
popljuvani
ispljuvani
pričuvani
zazvani
nezvani
prizvani
takozvani
samozvani
nepozvani
opozvani
zgužvani
izgužvani
fazani
kazani
zakazani
dokazani
pokazani
prokazani
otkazani
ukazani
podmazani
premazani
nepremazani
omazani
razmazani
rezani
narezani
obrezani
odrezani
prerezani
prorezani
srezani
urezani
razrezani
izrezani
neizrezani
zavezani
odvezani
podvezani
prevezani
privezani
nadovezani
svezani
uvezani
razvezani
dizani
zalizani
oblizani
nanizani
nenanizani
partizani
kurtizani
iskrzani
plaćani
ispraćani
otpraćani
obećani
osjećani
uvećani
karmelićani
sićani
dućani
ukućani
kršćani
ojačani
neojačani
izglačani
gračani
tračani
veličani
preuveličani
pričani
prepričani
ispričani
trožičani
vijčani
nebrojčani
pramčani
ulančani
šibenčani
osjenčani
nevjenčani
ovjenčani
cinčani
končani
okončani
ranobrončani
osunčani
popločani
otočani
nepčani
nezakopčani
prikopčani
skopčani
raskopčani
otkopčani
pupčani
stupčani
zupčani
otključani
želučani
čakovčani
nenovčani
daščani
puščani
oslobađani
hlađani
mlađani
slađani
građani
malograđani
sugrađani
posvađani
riđani
nepomiješani
promiješani
uskomešani
sprešani
isprešani
počešani
mališani
plišani
uslišani
nišani
nanišani
stišani
utišani
varošani
prokušani
iskušani
slušani
saslušani
odslušani
preslušani
zgrušani
zadržani
pridržani
neodržani
podržani
suzdržani
oružani
oboružani
uporabni
velebni
pogrebni
upotrebni
prisebni
nagibni
dobni
svojedobni
malodobni
onodobni
podobni
nepodobni
spodobni
nepravodobni
ovodobni
grdobni
žalobni
zglobni
nazlobni
robni
anaerobni
garderobni
grobni
zagrobni
nadgrobni
prekogrobni
mikrobni
škrobni
probni
jednoipolsobni
jednosobni
trosobni
dvosobni
opskrbni
vodoopskrbni
bubni
dangubni
rodoljubni
bogoljubni
domoljubni
kubni
palubni
lecni
pecni
intrahepaticni
bocni
gucni
kljucni
pljucni
kucni
ogladni
izgladni
ohladni
rashladni
nakladni
zakladni
pokladni
čokoladni
sladni
doknadni
beznadni
padni
napadni
nenapadni
jugozapadni
prepadni
pripadni
nepripadni
dopadni
samodopadni
spopadni
goropadni
propadni
spadni
raspadni
ispadni
nakaradni
paradni
obradni
neradni
nagradni
pregradni
retrogradni
ugradni
smradni
estradni
presadni
livadni
abecedni
ijedni
bijedni
hvalevrijedni
nevrijedni
jednakovrijedni
visokovrijedni
istovrijedni
bezvrijedni
sjedni
nasjedni
zasjedni
prisjedni
posjedni
zaposjedni
htjedni
prošlotjedni
jednotjedni
zapovjedni
pripovjedni
ispovjedni
izgledni
bezizgledni
medni
torpedni
redni
naredni
nuzgredni
nećudoredni
prekoredni
vodoprivredni
nepoljoprivredni
elektroprivredni
razredni
trećerazredni
štedni
ožedni
morbidni
genocidni
lucidni
perfidni
rigidni
prekidni
invalidni
poliamidni
opioidni
peloidni
paranoidni
kanabinoidni
asteroidni
narcisoidni
deltoidni
trapezoidni
trobridni
stidni
bestidni
fluidni
likvidni
neprovidni
razvidni
zidni
propagandni
komandni
obodni
neslobodni
lagodni
prilagodni
prigodni
ishodni
svrsishodni
periodni
jodni
oplodni
besplodni
pomodni
svenarodni
općenarodni
nerodni
natprirodni
protuprirodni
blagorodni
samorodni
domorodni
jednorodni
vinorodni
raznorodni
porodni
preporodni
dvorodni
elektrodni
triodnoheksodni
odvodni
prijevodni
dovodni
vodovodni
rukovodni
poslovodni
cjevovodni
svodni
uvodni
razvodni
brakorazvodni
bezvodni
izvodni
epizodni
nestandardni
avangardni
neoavangardni
bastardni
grdni
apsurdni
otvrdni
budni
nadobudni
mnogoljudni
zaludni
bludni
peludni
grudni
uskogrudni
zatrudni
odsudni
pravosudni
poćudni
nepoćudni
dobroćudni
čudni
začudni
gradbeni
naredbeni
odredbeni
razredbeni
provedbeni
izvedbeni
uhidbeni
selidbeni
hranidbeni
ženidbeni
činidbeni
krunidbeni
pogodbeni
ponudbeni
prosudbeni
jebeni
ogrebeni
izgrebeni
ustrojbeni
žalbeni
prehrambeni
neprehrambeni
nestambeni
himbeni
diobeni
pomirbeni
neborbeni
oporbeni
pretvorbeni
izdubeni
dražbeni
promidžbeni
urudžbeni
izložbeni
tužbeni
meceni
trichoteceni
trihoteceni
opsceni
kradeni
okradeni
pojedeni
izjedeni
nenavedeni
odvedeni
neprevedeni
privedeni
dovedeni
povedeni
sprovedeni
svedeni
novouvedeni
razvedeni
praizvedeni
neizvedeni
novoproizvedeni
nabodeni
zabodeni
podbodeni
probodeni
ubodeni
izbodeni
ordeni
gniježdeni
geni
kolageni
antigeni
endogeni
karcinogeni
halucinogeni
antropogeni
kancerogeni
heterogeni
progeni
estrogeni
patogeni
alergeni
gajeni
doajeni
zatajeni
pritajeni
nepritajeni
djeni
nadjeni
zadjeni
odjeni
preodjeni
zapodjeni
bijeni
sabijeni
prebijeni
pribijeni
obijeni
pobijeni
probijeni
izbijeni
suzbijeni
zacijeni
podcijeni
precijeni
ocijeni
procijeni
ucijeni
zalijeni
plijeni
zaplijeni
oplijeni
ulijeni
mijeni
namijeni
zamijeni
snimijeni
primijeni
promijeni
smijeni
razmijeni
izmijeni
popijeni
korijeni
iskorijeni
ukorijeni
presavijeni
zavijeni
ovijeni
svijeni
visokorazvijeni
zamandaljeni
odaljeni
razgaljeni
kaljeni
popaljeni
ispaljeni
uspaljeni
potpaljeni
taljeni
rastaljeni
zavaljeni
hvaljeni
provaljeni
svaljeni
razvaljeni
prežaljeni
neprežaljeni
pograbljeni
ugrabljeni
razgrabljeni
neuporabljeni
izrabljeni
trijebljeni
upotrijebljeni
zloupotrijebljeni
sukobljeni
nedrobljeni
udrobljeni
zdrobljeni
porobljeni
onesposobljeni
pogrbljeni
neopskrbljeni
produbljeni
zagubljeni
pogubljeni
priljubljeni
poljubljeni
izljubljeni
odrubljeni
porubljeni
bijeljeni
nebijeljeni
obijeljeni
neobijeljeni
razbijeljeni
izbijeljeni
zacijeljeni
nezacijeljeni
dijeljeni
opredijeljeni
neodijeljeni
podijeljeni
nepodijeljeni
udijeljeni
razdijeljeni
porazdijeljeni
nastrijeljeni
prostrijeljeni
ustrijeljeni
neutemeljeni
nenaseljeni
raseljeni
razveseljeni
iseljeni
novodoseljeni
useljeni
sprijateljeni
sučeljeni
prišarafljeni
magljeni
uštogljeni
piljeni
prepiljeni
ispiljeni
otpiljeni
raskriljeni
prisiljeni
ucviljeni
zašiljeni
zastakljeni
ostakljeni
odmamljeni
primamljeni
omamljeni
nakalemljeni
zapremljeni
nepripremljeni
dopremljeni
pospremljeni
otpremljeni
neuzemljeni
dimljeni
snimljeni
nesnimljeni
zaprimljeni
novoprimljeni
najmljeni
unajmljeni
uzajmljeni
pojmljeni
udomljeni
lomljeni
odlomljeni
polomljeni
razlomljeni
izlomljeni
zgromljeni
zatomljeni
oformljeni
naumljeni
obezumljeni
izumljeni
preboljeni
ogoljeni
osokoljeni
raskoljeni
zamoljeni
pomoljeni
zasoljeni
nesoljeni
posoljeni
zadovoljeni
udovoljeni
neudovoljeni
ozlovoljeni
razjapljeni
ukapljeni
ishlapljeni
zapljeni
cijepljeni
necijepljeni
rascijepljeni
lijepljeni
nalijepljeni
zalijepljeni
oblijepljeni
odlijepljeni
prilijepljeni
slijepljeni
zaslijepljeni
izlijepljeni
okrijepljeni
odčepljeni
škopljeni
zaklopljeni
preklopljeni
poklopljeni
sklopljeni
rasklopljeni
poškropljeni
topljeni
nenatopljeni
netopljeni
otopljeni
potopljeni
stopljeni
utopljeni
zakrpljeni
pretrpljeni
strpljeni
zakupljeni
nekupljeni
prekupljeni
okupljeni
pokupljeni
potkupljeni
skalupljeni
olupljeni
otupljeni
zastupljeni
odstupljeni
ustupljeni
prošupljeni
razdrljeni
zagrljeni
rasvijetljeni
nerasvijetljeni
neosvijetljeni
prosvijetljeni
nauljeni
zakrabuljeni
izbuljeni
produljeni
izduljeni
oguljeni
zakukuljeni
nabavljeni
zabavljeni
pribavljeni
obavljeni
probavljeni
neprobavljeni
javljeni
novoobjavljeni
odjavljeni
prijavljeni
neprijavljeni
brzojavljeni
izjavljeni
zaglavljeni
strmoglavljeni
uglavljeni
obezglavljeni
smlavljeni
naplavljeni
preplavljeni
poplavljeni
proslavljeni
zabravljeni
nazdravljeni
pozdravljeni
oporavljeni
prepravljeni
pripravljeni
opravljeni
spravljeni
raspravljeni
obespravljeni
otpravljeni
zatravljeni
nastavljeni
podstavljeni
nepodstavljeni
dostavljeni
pojednostavljeni
ispostavljeni
uspostavljeni
izostavljeni
suprotstavljeni
zaustavljeni
obustavljeni
neobustavljeni
usustavljeni
zakrvavljeni
udivljeni
preživljeni
oživljeni
doživljeni
nedoživljeni
proživljeni
otjelovljeni
utjelovljeni
raspolovljeni
naslovljeni
oslovljeni
ovjerovljeni
zgotovljeni
utovljeni
smrvljeni
razmrvljeni
ukotvljeni
osmišljeni
prenamjeni
objelodanjeni
razvaganjeni
raščlanjeni
potamanjeni
nesmanjeni
obznanjeni
nebranjeni
obranjeni
hranjeni
nahranjeni
sahranjeni
othranjeni
pothranjeni
odstranjeni
istanjeni
izgladnjeni
razvodnjeni
ocjenjeni
ucijenjeni
zaplijenjeni
oplijenjeni
smijenjeni
pougljenjeni
zapjenjeni
osjenjeni
ozelenjeni
pozelenjeni
okamenjeni
skamenjeni
osuvremenjeni
opismenjeni
poslavenjeni
odrvenjeni
nehinjeni
obistinjeni
baštinjeni
činjeni
sačinjeni
opčinjeni
progonjeni
zaklonjeni
nezaklonjeni
priklonjeni
poklonjeni
sklonjeni
otklonjeni
neotklonjeni
uklonjeni
prislonjeni
oslonjeni
pobunjeni
uzbunjeni
punjeni
nadopunjeni
upotpunjeni
okrunjeni
objašnjeni
nerazjašnjeni
kažnjeni
sablažnjeni
ispražnjeni
zasužnjeni
bojeni
neobojeni
dojeni
zadojeni
uznojeni
napojeni
opojeni
nespojeni
rojeni
nabrojeni
predbrojeni
odbrojeni
prebrojeni
pribrojeni
ubrojeni
zbrojeni
izbrojeni
prekrojeni
skrojeni
nastrojeni
prestrojeni
postrojeni
ustrojeni
novoustrojeni
podvojeni
udvojeni
prisvojeni
osvojeni
novousvojeni
zapjeni
sjeni
zasjeni
polusjeni
leni
premaleni
omaleni
gobleni
heleni
jeleni
seleni
zazeleni
svjetlozeleni
tamnozeleni
pozeleni
maslinastozeleni
žutozeleni
magleni
cigleni
mileni
etileni
grleni
smisleni
nedvosmisleni
samozaposleni
novozaposleni
puleni
meni
pergameni
okameni
skameni
znameni
stameni
sljemeni
oplemeni
vremeni
onovremeni
nepravovremeni
bezvremeni
domeni
fenomeni
pripomeni
spomeni
barmeni
strmeni
kongresmeni
biznismeni
opismeni
polupismeni
gumeni
volumeni
zarumeni
grumeni
porumeni
korizmeni
sačmeni
sukneni
krzneni
poeni
apoeni
dotepeni
protepeni
rastepeni
drugostepeni
prvostepeni
iscrpeni
špeni
reni
areni
rezbareni
izrezbareni
nenadareni
udareni
ošamareni
zanemareni
pareni
zapareni
opareni
spareni
ispareni
upareni
patareni
neiskvareni
pretovareni
istovareni
iskrvareni
neostvareni
krijumčareni
zažareni
ožareni
ohrabreni
srebreni
posrebreni
novoodobreni
sadreni
bedreni
sidreni
usidreni
nadmudreni
iscereni
nahereni
neprimjereni
omjereni
promjereni
preusmjereni
izmjereni
iznevjereni
ovjereni
povjereni
provjereni
neprovjereni
neuvjereni
napereni
izvitopereni
upereni
tereni
refreni
shizofreni
gangreni
mireni
namireni
nenamireni
podmireni
umireni
neizmireni
raspireni
usireni
neuokvireni
kreni
bakreni
nakreni
zakreni
okreni
zaokreni
preokreni
pokreni
skreni
oreni
prekoreni
pokoreni
upokoreni
ukoreni
zamoreni
poreni
sumporeni
rasporeni
osporeni
usporeni
podvoreni
govoreni
nagovoreni
dogovoreni
progovoreni
poluzatvoreni
neotvoreni
rastvoreni
novostvoreni
uprizoreni
upozoreni
preni
papreni
provjetreni
ishitreni
litreni
promotreni
razmotreni
zaoštreni
pogureni
zgureni
začahureni
zagnjureni
zatureni
šćućureni
naježureni
jaseni
spaseni
deseni
jeseni
naneseni
odneseni
podneseni
preneseni
doneseni
poneseni
izneseni
uzneseni
streseni
takseni
arseni
buseni
sateni
octeni
zapleteni
prepleteni
spleteni
raspleteni
ispleteni
ometeni
pometeni
kreteni
bilteni
lašteni
ulašteni
obrašteni
srašteni
neobaviješteni
osviješteni
neosviješteni
izviješteni
premješteni
nadomješteni
uskladišteni
napakošteni
premošteni
nekršteni
prekršteni
pokršteni
raskršteni
namršteni
uvršteni
priušteni
oljušteni
pušteni
pripušteni
opušteni
propušteni
ispušteni
jugoslaveni
snabdjeveni
probdjeveni
preodjeveni
razodjeveni
samljeveni
nemljeveni
požnjeveni
neveni
zadobiveni
naliveni
zaliveni
obliveni
odliveni
preliveni
poliveni
proliveni
sliveni
razliveni
neumiveni
prekriveni
neprekriveni
neprikriveni
nepokriveni
raskriveni
novootkriveni
sašiveni
podšiveni
prišiveni
prošiveni
opšiveni
ušiveni
neprikosnoveni
poveni
infracrveni
zacrveni
pocrveni
odrveni
satrveni
potrveni
žetveni
molitveni
žrtveni
računovodstveni
otajstveni
samoubojstveni
ustrojstveni
jamstveni
pseudoznanstveni
božanstveni
ženstveni
redarstveni
gospodarstveni
nezdravstveni
čuvstveni
općedruštveni
uveni
trezveni
bazeni
odvezeni
nevezeni
prevezeni
dovezeni
grizeni
izgrizeni
premlaćeni
naplaćeni
nenaplaćeni
preplaćeni
isplaćeni
neotplaćeni
uplaćeni
neuplaćeni
napaćeni
zaraćeni
preobraćeni
prikraćeni
pokraćeni
uskraćeni
ispraćeni
otpraćeni
odvraćeni
neuzvraćeni
zahvaćeni
neprihvaćeni
općeprihvaćeni
dohvaćeni
shvaćeni
neobuhvaćeni
zamijećeni
nezamijećeni
primijećeni
neprimijećeni
opamećeni
opredmećeni
preopterećeni
unesrećeni
neosvećeni
posvećeni
nekićeni
iskićeni
podmićeni
pamćeni
zapamćeni
upamćeni
ukroćeni
priopćeni
poopćeni
izopćeni
provrćeni
onemogućeni
naslućeni
smućeni
napućeni
ukrućeni
prešućeni
požućeni
počašćeni
pričešćeni
onećišćeni
nečišćeni
prečišćeni
očišćeni
nepočišćeni
izušćeni
bačeni
ubačeni
zbačeni
razrogačeni
razvojačeni
zakačeni
otkačeni
raskolačeni
potlačeni
stlačeni
izvlačeni
tumačeni
protumačeni
doznačeni
zamračeni
nezračeni
neozračeni
prozračeni
neprozračeni
zakvačeni
otkvačeni
liječeni
izliječeni
neizliječeni
zapriječeni
prepriječeni
spriječeni
ugnječeni
zgnječeni
sječeni
rasječeni
sasječeni
odsječeni
presječeni
isječeni
usječeni
zapečeni
nepečeni
novopečeni
ispečeni
nekrečeni
okrečeni
pokrečeni
raskrečeni
dorečeni
porečeni
urečeni
izrečeni
neizrečeni
novostečeni
čečeni
osumnjičeni
drugoosumnjičeni
prvoosumnjičeni
naličeni
razobličeni
upriličeni
neoličeni
ustoličeni
ukoričeni
dokrajčeni
jamčeni
zajamčeni
osvjedočeni
doskočeni
otkočeni
namočeni
pomočeni
promočeni
smočeni
umočeni
razmočeni
oročeni
sročeni
prouzročeni
zatočeni
pretočeni
optočeni
uočeni
neuočeni
pogrčeni
zgrčeni
zakrčeni
skvrčeni
naučeni
nenaučeni
preobučeni
podučeni
veleučeni
priučeni
razlučeni
mučeni
poučeni
proučeni
napučeni
opapučeni
postostručeni
podvostručeni
uručeni
izručeni
natučeni
pretučeni
potučeni
stučeni
vučeni
zavučeni
odvučeni
podvučeni
privučeni
svučeni
zgađeni
ojađeni
nahlađeni
prehlađeni
ohlađeni
rashlađeni
neusklađeni
pomlađeni
zaslađeni
novopronađeni
rađeni
uparađeni
odrađeni
trećenagrađeni
drugonagrađeni
prvonagrađeni
novosagrađeni
zagrađeni
pregrađeni
dograđeni
nedograđeni
neugrađeni
novoizgrađeni
dorađeni
nerazrađeni
novoizrađeni
nasađeni
zasađeni
presađeni
posađeni
zavađeni
posvađeni
izvađeni
pobijeđeni
ocijeđeni
procijeđeni
iscijeđeni
slijeđeni
neozlijeđeni
prijeđeni
unaprijeđeni
privrijeđeni
obezvrijeđeni
razrijeđeni
zaleđeni
odleđeni
ređeni
naređeni
zaređeni
nadređeni
nadređenipodređeni
neraspoređeni
neuređeni
preuređeni
novouređeni
prišteđeni
pošteđeni
ušteđeni
zaobiđeni
zastiđeni
odgođeni
namrgođeni
zgođeni
uhođeni
nerođeni
visokorođeni
predvođeni
provođeni
svođeni
presvođeni
rasrđeni
potvrđeni
zaluđeni
prinuđeni
ponuđeni
iznuđeni
suđeni
presuđeni
dosuđeni
otuđeni
razuđeni
žuđeni
pogašeni
neugašeni
naglašeni
samoproglašeni
suglašeni
razglašeni
preplašeni
poplašeni
nadmašeni
osiromašeni
spašeni
zaprašeni
ustrašeni
nakvašeni
pokvašeni
iščašeni
udešeni
preudešeni
nasmiješeni
utješeni
ovješeni
izvješeni
rešeni
urešeni
nadvišeni
povišeni
preuzvišeni
pokošeni
iskošeni
prenošeni
ponošeni
orošeni
potrošeni
utrošeni
uhapšeni
prekršeni
pomršeni
navršeni
nezavršeni
ovršeni
predbušeni
zagušeni
narogušeni
ugušeni
zaglušeni
popušeni
ispušeni
narušeni
nenarušeni
nabrušeni
odbrušeni
izbrušeni
prerušeni
natrušeni
nakostrušeni
urušeni
razrušeni
presušeni
isušeni
neosušeni
posušeni
nagaženi
pregaženi
pogaženi
ugaženi
zgaženi
unakaženi
iznakaženi
isplaženi
osnaženi
paženi
zapaženi
raženi
nenaobraženi
preobraženi
izobraženi
neporaženi
istraženi
omalovaženi
uvriježeni
nezabilježeni
neobilježeni
raznježeni
umreženi
knjiženi
uknjiženi
sniženi
izgriženi
prekriženi
podstriženi
ostriženi
oženi
potkoženi
loženi
naloženi
odloženi
posloženi
razloženi
obrazloženi
pomnoženi
umnoženi
razmnoženi
zgroženi
preprženi
poprženi
isprženi
okuženi
služeni
zasluženi
isluženi
posluženi
pogruženi
suženi
rastuženi
reljefni
tarifni
apokrifni
limfni
amorfni
polimorfni
antropomorfni
gni
nagni
sagni
vagni
odvagni
prevagni
prebjegni
pobjegni
izbjegni
legni
nalegni
podlegni
polegni
slegni
izlegni
pregni
napregni
zapregni
pripregni
upregni
prisegni
dosegni
posegni
nategni
zategni
pretegni
pritegni
otegni
potegni
protegni
rastegni
ustegni
sustegni
utegni
digni
nadigni
pridigni
podigni
uzdigni
maligni
migni
namigni
domigni
benigni
šprigni
stigni
prestigni
pristigni
dostigni
postigni
švigni
digitalnoanalogni
odmogni
iznemogni
domogni
pomogni
pripomogni
potpomogni
uzmogni
pogni
trgni
pretrgni
otrgni
istrgni
vrgni
zavrgni
podvrgni
opovrgni
svrgni
razvrgni
izvrgni
šmugni
strugni
nadahni
zadahni
odahni
udahni
izdahni
uzdahni
isplahni
mahni
zamahni
omahni
tanahni
sahni
presahni
usahni
mlađahni
osmjehni
kihni
utihni
okrhni
prhni
duhni
posluhni
puhni
zapuhni
opuhni
ini
kokaini
bini
babini
rabini
karabini
popudbini
ogrebini
postojbini
bobini
grdobini
naseobini
hemoglobini
grbini
vrbini
izdubini
konkubini
lubini
rubini
tražbini
otadžbini
zadužbini
macini
medicini
telemedicini
nekolicini
micini
streptomicini
brancini
kapucini
dini
mladini
provladini
međuvladini
komadini
padini
gradini
mudžahedini
objedini
sjedini
susjedini
ujedini
matildini
hondini
jagodini
plodini
podini
rodini
gardini
brdini
tvrdini
ljudini
ludini
rudini
gazdini
proteini
parafini
serafini
delfini
gini
vagini
papigini
bitangini
pogini
margini
georgini
dugini
slugini
izgini
hini
krajini
ukrajini
galijini
akademijini
zmijini
marijini
razdaljini
zemljini
pustopoljini
čapljini
duljini
janjini
lenjini
kneginjini
konjini
trnjini
munjini
gospojini
ujini
bakini
fakini
cekini
harlekini
mekini
prekini
dikini
politikini
alkini
bankini
cigankini
dušmankini
rankini
tirankini
mještankini
kršćankini
malograđankini
sugrađankini
šveđankini
kemokini
markini
kritičarkini
skini
raskini
ženskini
guskini
otkini
ukini
podravkini
hercegovkini
lovkini
miškini
puškini
padalini
budalini
kalini
adrenalini
naftalini
gizdelini
jelini
pelini
cepelini
vrelini
aminokiselini
zelini
penicilini
silini
caklini
opeklini
raspuklini
mlini
paromlini
mandolini
sandolini
udolini
smolini
krinolini
karolini
pustolini
rasplini
naprslini
bulini
globulini
inzulini
damini
lamini
mamini
vitamini
provitamini
premini
čemini
šimini
komini
karmini
termini
osmini
umini
albumini
nini
poganini
janini
dušmanini
vranini
tanini
malograđanini
šveđanini
sirenini
atenini
ženini
kinini
zapremnini
zakupnini
pristupnini
srebrnini
crnini
osigurnini
pokretnini
punini
glavnini
neravnini
otpravnini
boini
heroini
štapini
repini
lipini
filipini
iskopini
rastopini
gospini
dupini
nakupini
skupini
podskupini
rini
arini
ocarini
stearini
margarini
bugarini
saharini
karini
boškarini
tunelarini
akvamarini
ružmarini
isparini
kantarini
mostarini
glavarini
zarini
kućarini
trošarini
ležarini
brini
zabrini
pobrini
vedrini
hidrini
odrini
modrini
vododerini
balerini
pelerini
perini
kćerini
kućerini
večerini
bagrini
porfirini
aspirini
endokrini
mokrini
odškrini
porini
četvorini
pačetvorini
rukotvorini
umotvorini
zavjetrini
hitrini
vitrini
sestrini
dekstrini
žustrini
utrini
urini
curini
bradurini
vodurini
mjehurini
zmijurini
purini
klisurini
ptičurini
knjižurini
nožurini
sini
glasini
tjelesini
mesini
uzvisini
toksini
nefrotoksini
osini
nosini
posini
prosini
kljusini
palatini
slatini
patini
tatini
ribetini
sobetini
cetini
konjetini
vjetrometini
junetini
petini
krpetini
puretini
desetini
tridesetini
tetini
kravetini
vrećetini
ručetini
ovčetini
pojeftini
ritini
vitini
briljantini
serpentini
terpentini
grebotini
strugotini
giljotini
posjekotini
opekotini
crkotini
bljuvotini
bušotini
krtini
stini
dvanaestini
šestini
obistini
listini
čvrstini
butini
kutini
rutini
žutini
razbaštini
talijanštini
latinštini
sloboštini
gospoštini
nepodopštini
uštini
ljuštini
magluštini
baruštini
vatruštini
kajkavštini
štokavštini
kukavštini
lukavštini
protivštini
dogodovštini
lopovštini
beduini
vladavini
padavini
rukavini
glavini
plavini
naplavini
moslavini
navini
kravini
posavini
sastavini
ostavini
zavini
podvini
devini
paljevini
pirevini
stečevini
očevini
krčevini
prerađevini
izrađevini
pingvini
ivini
divini
krivini
privini
bobovini
dovini
hladovini
begovini
biljegovini
veletrgovini
orahovini
jehovini
tekovini
pupkovini
tiskovini
lovini
pilovini
polovini
pradomovini
kunovini
mirovini
krovini
borovini
brezovini
kukuruzovini
prvini
izvini
zini
magazini
blazini
obrazini
mikrorazini
benzini
lozini
lemozini
domaćini
kućedomaćini
čini
jebačini
seljačini
divljačini
oblačini
glačini
sačini
prostačini
podčini
rječini
žabokrečini
ljubičini
grofičini
kraljičini
učiteljičini
glumičini
janičini
jadničini
bolesničini
umjetničini
baruničini
gospodaričini
gazdaričini
staričini
majstoričini
autoričini
pričini
matičini
kravičini
udovičini
jezičini
djevojčini
momčini
bančini
tančini
bočini
zločini
počini
crvotočini
brčini
perčini
učini
hajdučini
međučini
šaljivčini
poleđini
gospođini
vođini
tuđini
šini
glavešini
ošini
peršini
površini
međupovršini
trbušini
aboridžini
hodžini
nožini
pržini
južini
kaljužini
družini
bajni
kombajni
utjecajni
neutjecajni
poticajni
ukrcajni
veleprodajni
maloprodajni
kupoprodajni
nehajni
doživljajni
kolajni
gmajni
spoznajni
krajni
titrajni
polutrajni
samozatajni
otajni
naraštajni
smještajni
vojnoobavještajni
izvještajni
oproštajni
vajni
dizajni
suosjećajni
natječajni
tečajni
veličajni
zavičajni
pseudoslučajni
porođajni
prekršajni
podražajni
pridržajni
idejni
bezidejni
radiorelejni
nedjeljni
dvonedjeljni
zbiljni
nevoljni
samodovoljni
proizvoljni
uljni
krabuljni
nabojni
jednobojni
raznobojni
trobojni
dvobojni
ubojni
gojni
odgojni
uzgojni
blagopokojni
nespokojni
lojni
slojni
jednoslojni
petoslojni
malobrojni
jednobrojni
trojni
nevjerodostojni
opstojni
navojni
paravojni
zavojni
civilnovojni
samosvojni
posvojni
neurorazvojni
bujni
rujni
podstrujni
akni
olakni
makni
namakni
zamakni
odmakni
poodmakni
primakni
omakni
domakni
pomakni
promakni
smakni
umakni
izmakni
uzmakni
grakni
korakni
takni
natakni
zatakni
dotakni
potakni
spotakni
istakni
jekni
odjekni
klekni
poklekni
ulekni
rekni
nabrekni
drekni
porekni
urekni
osekni
usekni
protekni
stekni
istekni
utekni
zvekni
zabezekni
obikni
cikni
klikni
usklikni
nikni
ponikni
pronikni
iznikni
popikni
rikni
krikni
antikni
vikni
navikni
zavikni
odvikni
podvikni
privikni
dovikni
povikni
uzvikni
šikni
stafilokokni
streptokokni
skokni
barokni
sokni
crkni
frkni
mrkni
srkni
čvrkni
burleskni
romaneskni
groteskni
jaukni
bukni
zamukni
umukni
pukni
napukni
raspukni
ispukni
natukni
ustukni
neverbalni
zrcalni
suicidalni
piramidalni
modalni
intermodalni
feudalni
nadrealni
irealni
hiperrealni
rafalni
legalni
nelegalni
centrifugalni
epohalni
patrijarhalni
jalni
inicijalni
tangencijalni
esencijalni
egzistencijalni
provincijalni
asocijalni
psihosocijalni
ekonomskosocijalni
parcijalni
nekomercijalni
krucijalni
medijalni
alodijalni
primordijalni
bronhijalni
kongenijalni
kolonijalni
ceremonijalni
ferijalni
imperijalni
serijalni
memorijalni
eksteritorijalni
koaksijalni
revijalni
aluvijalni
diluvijalni
manijakalni
preradikalni
sindikalni
pontifikalni
antiklerikalni
muzikalni
lokalni
vokalni
mezoskalni
heksadecimalni
binarnodecimalni
animalni
proksimalni
infinitezimalni
geotermalni
analni
banalni
kanalni
nkanalni
trokanalni
pkanalni
fenomenalni
jednosignalni
kardinalni
longitudinalni
finalni
polufinalni
neoriginalni
marginalni
kriminalni
abdominalni
terminalni
gastrointestinalni
oktogonalni
nadnacionalni
višenacionalni
jednonacionalni
transnacionalni
međunacionalni
racionalni
neracionalni
iracionalni
netradicionalni
multifunkcionalni
nekonvencionalni
opcionalni
izvaninstitucionalni
međuinstitucionalni
subregionalni
međuregionalni
embrionalni
konfesionalni
međukonfesionalni
neprofesionalni
visokoprofesionalni
jednodimenzionalni
impersonalni
upalni
protuupalni
cerebralni
katedralni
liberalni
neoliberalni
socijalnoliberalni
konfederalni
referalni
generalni
bilateralni
unilateralni
trilateralni
integralni
kiralni
sakralni
temporalni
pastoralni
teatralni
dijametralni
orkestralni
semestralni
jednosemestralni
magistralni
neuralni
figuralni
inauguralni
pluralni
ruralni
karikaturalni
naturalni
strukturalni
transkulturalni
međukulturalni
fatalni
prenatalni
dijetalni
metalni
nemetalni
centripetalni
orbitalni
analognodigitalni
genitalni
kapitalni
dijalektalni
rektalni
akcidentalni
transcendentalni
ambijentalni
orijentalni
fundamentalni
ornamentalni
inkrementalni
sentimentalni
nesentimentalni
monumentalni
instrumentalni
kontinentalni
međukontinentalni
frontalni
anegdotalni
totalni
kvartalni
nevatrostalni
brutalni
dualni
rezidualni
manualni
menstrualni
heteroseksualni
spiritualni
konceptualni
virtualni
gestualni
tekstualni
kontekstualni
koncenzualni
senzualni
navalni
bilingvalni
ovalni
kratkovalni
protuprovalni
četvrtvalni
bazalni
nazalni
univerzalni
transverzalni
kauzalni
paušalni
odjelni
razdjelni
artificijelni
oficijelni
jednodijelni
trodijelni
dvodijelni
principijelni
neprincipijelni
čelni
profitabilni
neprofitabilni
respektabilni
fleksibilni
nefleksibilni
kompatibilni
nekompatibilni
inkompatibilni
konvertibilni
senzibilni
reverzibilni
ireverzibilni
plauzibilni
mobilni
salicilni
domicilni
agilni
umilni
senilni
virilni
krilni
akrilni
poliakrilonitrilni
nenasilni
etilni
osjetilni
metilni
projektilni
infantilni
višežilni
bolni
kolni
jednopolni
četveropolni
tropolni
dvopolni
bespolni
rolni
patrolni
aerosolni
prvostolni
frivolni
bogohulni
čulni
jamni
podnajamni
prijamni
obujamni
reklamni
plamni
slamni
zamamni
sramni
potamni
drijemni
pripremni
otpremni
zemni
nadzemni
prizemni
vodozemni
suhozemni
tuzemni
obimni
dimni
bezdimni
sublimni
anonimni
nelegitimni
jednodomni
lomni
prijelomni
binomni
pomni
preskromni
alarmni
krmni
uniformni
enormni
veleumni
volumni
slobodoumni
maloumni
bezumni
šumni
oni
ugaoni
faraoni
misaoni
blagovaoni
bomboni
tromboni
karboni
sorboni
kameleoni
neoni
foni
megafoni
plafoni
diktafoni
telefoni
sifoni
frankofoni
ksilofoni
gramofoni
monofoni
mikrofoni
saksofoni
magnetofoni
kasetofoni
kazetofoni
goni
mahagoni
nagoni
pentagoni
vagoni
poligoni
epigoni
pogoni
progoni
argoni
žargoni
razgoni
ioni
navigacioni
apelacioni
inflacioni
izolacioni
operacioni
integracioni
koncentracioni
gravitacioni
organizacioni
koalicioni
opozicioni
akcioni
stadioni
štedioni
jobagioni
legioni
kamioni
kaznioni
lampioni
šampioni
škorpioni
prioni
centurioni
emisioni
pansioni
losioni
bastioni
gostioni
avioni
hidroavioni
učioni
rajoni
medaljoni
paviljoni
kompanjoni
zakoni
ozakoni
ikoni
grafikoni
silikoni
leksikoni
balkoni
dokoni
iskoni
baloni
galoni
saloni
autosaloni
etaloni
barceloni
mufloni
ipsiloni
najloni
kloni
cikloni
prikloni
ukloni
sloni
prisloni
osloni
demoni
antimoni
romoni
hormoni
mormoni
kanoni
poni
naponi
tamponi
šamponi
rasponi
gosponi
usponi
kuponi
roni
makaroni
zaroni
mađaroni
madžaroni
obroni
eskadroni
interferoni
peroni
veroni
anakroni
nesinkroni
koroni
patroni
citroni
elektroni
plastroni
uroni
izroni
kesoni
šansoni
transposoni
maratoni
zatoni
betoni
acetoni
žetoni
baritoni
feljtoni
kantoni
pontoni
potoni
kartoni
utoni
sutoni
zazvoni
odzvoni
pozvoni
predsezoni
posezoni
bizoni
garnizoni
ozoni
đoni
demižoni
odapni
nesklapni
napni
prenapni
sapni
etapni
zapni
razapni
šapni
prošapni
vlastohlepni
častohlepni
trepni
klipni
opipni
škripni
stereotipni
opni
okopni
klopni
preklopni
protuoklopni
sklopni
rasklopni
popni
propni
stropni
pretpotopni
petostopni
crpni
trpni
mukotrpni
raspni
uspni
zakupni
cjelokupni
otkupni
lupni
krupni
prekrupni
trupni
osupni
nastupni
nedostupni
župni
darni
solidarni
lapidarni
legendarni
podudarni
nepodudarni
kohlearni
polimorfonuklearni
termonuklearni
kamgarni
harni
tercijarni
supsidijarni
bakarni
ljekarni
pekarni
hipotekarni
tabelarni
jubilarni
kapilarni
protokolarni
bipolarni
alternativnobipolarni
jednopolarni
epistolarni
egzemplarni
neregularni
singularni
spektakularni
intramolekularni
makromolekularni
sekularni
partikularni
vaskularni
kardiovaskularni
planocelularni
titularni
konzularni
marni
sumarni
košmarni
plenarni
disciplinarni
interdisciplinarni
doktrinarni
urinarni
nestacionarni
reakcionarni
koronarni
visokoparni
honorarni
arbitrarni
pisarni
planetarni
interplanetarni
međuplanetarni
plebiscitarni
totalitarni
utilitarni
unitarni
autoritarni
depozitarni
interparlamentarni
međuparlamentarni
elementarni
komplementarni
suplementarni
rudimentarni
dokumentarni
inventarni
istovarni
utovarni
tvarni
nestvarni
bizarni
žarni
protupožarni
obrni
zacrni
ocrni
pocrni
periferni
premijerni
besprimjerni
jednakomjerni
jednomjerni
smjerni
svesmjerni
nerazmjerni
bezmjerni
pravovjerni
efemerni
čemerni
polimerni
monomerni
centromerni
operni
biserni
lanterni
vesterni
eksterni
kaverni
taverni
šećerni
stožerni
grni
nagrni
zagrni
ogrni
zaogrni
zgrni
razgrni
sabirni
zbirni
pancirni
dirni
dodirni
pirni
kopirni
lansirni
gustirni
okvirni
preopširni
postizborni
fosforni
inferiorni
superiorni
apriorni
prijekorni
zamorni
komorni
grozomorni
sonorni
neprijeporni
nesporni
resorni
međuresorni
regulatorni
respiratorni
meritorni
kontradiktorni
psihomotorni
jednomotorni
elektromotorni
udvorni
govorni
suodgovorni
pregovorni
razgovorni
tvorni
prijetvorni
četvorni
nedjelotvorni
zlotvorni
mirotvorni
državotvorni
krvotvorni
besprizorni
senzorni
iluzorni
nasrni
posrni
trni
protrni
postrni
utrni
burni
gurni
odgurni
jurni
opskurni
purpurni
minijaturni
armaturni
koloraturni
manufakturni
konjunkturni
strukturni
infrastrukturni
multikulturni
sociokulturni
društvenokulturni
etnokulturni
interkulturni
dežurni
navrni
zavrni
odvrni
prevrni
oskvrni
svrni
osvrni
izvrni
basni
gasni
vatrogasni
objasni
prejasni
pojasni
razjasni
izjasni
zakasni
neefikasni
oblasni
naglasni
preglasni
višeglasni
oglasni
miloglasni
gromoglasni
poluglasni
nesuglasni
razglasni
bezglasni
klasni
prvoklasni
besklasni
splasni
slasni
nemasni
rasni
prasni
strasni
međurasni
gorostasni
velečasni
dugočasni
počasni
čudesni
bjesni
pobjesni
razbjesni
plijesni
pretijesni
pritijesni
obavijesni
prapovijesni
književnopovijesni
pretpovijesni
zabljesni
pljesni
namjesni
međumjesni
pjesni
podsvjesni
besvjesni
samosvjesni
bestjelesni
plesni
mesni
regresni
kongresni
kresni
tresni
stresni
uresni
kisni
pokisni
lisni
bezlisni
misni
nekompromisni
pisni
opisni
dopisni
strojopisni
popisni
časopisni
natpisni
potpisni
upisni
miomirisni
beskorisni
prisni
vrisni
usisni
tisni
natisni
zatisni
pritisni
otisni
potisni
protisni
stisni
istisni
utisni
međuzavisni
neodvisni
kompleksni
konveksni
ortodoksni
renesansni
kasnorenesansni
osni
bosni
ljosni
kosni
bjelokosni
samilosni
nosni
zanosni
vrijednosni
narodnosni
naftonosni
tučonosni
jednoosni
posni
rosni
jarosni
iskrsni
uskrsni
prsni
rasprsni
diskursni
resursni
svakovrsni
raznovrsni
istovrsni
robusni
autobusni
zgusni
čeljusni
pljusni
zapljusni
ulkusni
fokusni
gnusni
nesinusni
niskopropusni
pojasnopropusni
ispusni
brusni
virusni
kantiretrovirusni
mošusni
debatni
rogobatni
hrbatni
mandatni
blagodatni
fosfatni
agregatni
obligatni
katni
plakatni
silikatni
unikatni
jednokatni
brokatni
trokatni
dvokatni
međukatni
alatni
djelatni
naplatni
isplatni
pretplatni
otplatni
uplatni
kamatni
separatni
disparatni
predratni
poslijeratni
prijeratni
desperatni
antiratni
popratni
međuratni
vratni
nepovratni
bespovratni
uzvratni
satni
pasatni
višesatni
jednoipolsatni
jednosatni
trosatni
petosatni
šestosatni
dvosatni
desetsatni
polusatni
samodostatni
prihvatni
nedohvatni
obuhvatni
neadekvatni
pečatni
dijetni
nerazgovijetni
proljetni
stoljetni
višestoljetni
prošlostoljetni
dvadesetostoljetni
devetnaestostoljetni
polustoljetni
ovoljetni
višedesetljetni
tisućljetni
zamjetni
primjetni
savjetni
zavjetni
starozavjetni
novozavjetni
cvjetni
raketni
proturaketni
parketni
baletni
toaletni
zaletni
poletni
nekompletni
sletni
metni
nametni
prepametni
zametni
odmetni
podmetni
primetni
dometni
malonogometni
dalekometni
rukometni
neprometni
geoprometni
umetni
razmetni
izmetni
elektromagnetni
odgonetni
sonetni
internetni
cigaretni
teretni
zakretni
samokretni
indiskretni
presretni
zlosretni
predusretni
susretni
kasetni
pronatalitetni
mentalitetni
paritetni
raritetni
prosperitetni
odštetni
avetni
plavetni
jednokrevetni
dvokrevetni
bogovetni
posvetni
četni
prapočetni
možebitni
petbitni
profitni
neprofitni
visokoprofitni
monolitni
elektrolitni
neumitni
ispitni
upitni
neupitni
gabaritni
usitni
tripartitni
štitni
tranzitni
depozitni
kompozitni
žitni
kompaktni
apstraktni
kontaktni
četverotaktni
egzaktni
trajektni
subjektni
dijalektni
deliktni
konfliktni
asfaltni
okultni
redundantni
elegantni
intrigantni
sekantni
nesignifikantni
pikantni
šokantni
markantni
ambulantni
dijamantni
alarmantni
šarmantni
pregnantni
fascinantni
halucinantni
disonantni
garantni
kvadrantni
interesantni
militantni
iritantni
degutantni
relevantni
irelevantni
decentni
recentni
adolescentni
luminiscentni
dekadentni
incidentni
evidentni
rezidentni
transcendentni
korespondentni
neinteligentni
kontingentni
divergentni
konvergentni
gradijentni
tranzijentni
valentni
ambivalentni
ekvivalentni
indolentni
korpulentni
cementni
vehementni
momentni
emanentni
eminentni
prominentni
rentni
transparentni
indiferentni
inherentni
nekoherentni
kurentni
nekonkurentni
latentni
kompetentni
nekompetentni
rezistentni
frekventni
visokofrekventni
delinkventni
solventni
interventni
tintni
eskontni
diskontni
remontni
otegotni
bigotni
strahotni
grohotni
olakotni
skotni
bespilotni
toplotni
samotni
omotni
postotni
stopostotni
petpostotni
divotni
beživotni
neživotni
prvotni
promptni
desertni
introvertni
samrtni
predsmrtni
vrtni
balastni
damastni
azbestni
manifestni
testni
protestni
kontekstni
gutni
osmerokutni
četverokutni
valutni
rezolutni
zloslutni
kljenutni
minutni
jednominutni
trominutni
desetominutni
dvadesetominutni
tridesetominutni
mekoputni
bjeloputni
barutni
derutni
neprisutni
sveprisutni
sućutni
moštni
uni
fauni
pauni
sauni
tribuni
zobuni
zbuni
tajfuni
laguni
bilijuni
milijuni
pijuni
špijuni
brijuni
bataljuni
pljuni
ispljuni
zakuni
tajkuni
prokuni
luni
bluni
popluni
limuni
autoimuni
majmuni
komuni
napuni
sapuni
nadopuni
kopuni
popuni
harpuni
ispuni
upotpuni
baruni
gruni
okruni
truni
istruni
suni
zasuni
tuni
bogatuni
oportuni
inćuni
obračuni
kračuni
proračuni
izračuni
baršuni
nabavni
probavni
pradavni
starodavni
odjavni
nejavni
prijavni
vatrodojavni
pojavni
brzojavni
izjavni
kukavni
nenaravni
vrhunaravni
zaravni
pozdravni
visoravni
nepripravni
vodopravni
jednakopravni
građanskopravni
imovinskopravni
vlasničkopravni
međunarodnopravni
kaznenopravni
formalnopravni
privatnopravni
punopravni
javnopravni
neravnopravni
ustavnopravni
popravni
raspravni
neupravni
samoupravni
sravni
izvannastavni
znanstvenonastavni
rastavni
dostavni
zaustavni
neustavni
paradržavni
nedržavni
višecjevni
pridjevni
odjevni
crijevni
sijevni
kraljevni
bojevni
pjevni
zahtjevni
prezahtjevni
višednevni
nesvakodnevni
cjelodnevni
sedmodnevni
jednodnevni
podnevni
prijepodnevni
četverodnevni
trodnevni
petodnevni
desetodnevni
petnaestodnevni
dvodnevni
carevni
starodrevni
plaćevni
kućevni
brodograđevni
arhitektonskograđevni
naivni
lascivni
predivni
slivni
grivni
prekrivni
recesivni
regresivni
antidepresivni
represivni
impresivni
opresivni
ekspresivni
posesivni
opsesivni
kreativni
rekreativni
inicijativni
asocijativni
palijativni
indikativni
aplikativni
komunikativni
nekomunikativni
provokativni
edukativni
kontemplativni
regulativni
spekulativni
kalkulativni
stimulativni
kumulativni
manipulativni
ultimativni
afirmativni
formativni
normativni
nenormativni
koordinativni
nominativni
anticipativni
participativni
deklarativni
narativni
komparativni
regenerativni
imperativni
kooperativni
postoperativni
iterativni
integrativni
inspirativni
pejorativni
komemorativni
korporativni
ilustrativni
vegetativni
recitativni
meditativni
karitativni
autoritativni
fakultativni
konzultativni
reprezentativni
inovativni
konzervativni
prohibitivni
otpornokapacitivni
otpornoinduktivnokapacitivni
auditivni
emitivni
kognitivni
nutritivni
interaktivni
atraktivni
neatraktivni
afektivni
infektivni
neobjektivni
subjektivni
perspektivni
restriktivni
distinktivni
deduktivni
kontraproduktivni
neproduktivni
reproduktivni
instruktivni
nekonstruktivni
opstruktivni
neinventivni
emotivni
promotivni
receptivni
deskriptivni
eruptivni
distributivni
evolutivni
konstitutivni
abrazivni
kohezivni
prizivni
propulzivni
defanzivni
ekspanzivni
defenzivni
ofenzivni
ekstenzivni
eksplozivni
subverzivni
rekurzivni
diskurzivni
posjedovni
bodovni
dohodovni
govni
stegovni
mozgovni
stihovni
bojovni
znakovni
vjekovni
ranosrednjovjekovni
kasnosrednjovjekovni
novovjekovni
čekovni
oblikovni
slikovni
razlikovni
bankovni
međubankovni
diskovni
podatkovni
međustrukovni
zvukovni
troškovni
bezolovni
protuzrakoplovni
slovni
naslovni
rodoslovni
prirodoslovni
bogoslovni
bajoslovni
jezikoslovni
basnoslovni
mudroslovni
pravoslovni
dremovni
imovni
zajmovni
pojmovni
pismovni
cjenovni
neminovni
bunovni
kupovni
krovni
pokrovni
glasovni
tovni
buntovni
listovni
požrtvovni
zovni
drvni
bezdrvni
punokrvni
plavokrvni
beskrvni
pričuvni
bazni
višefazni
jednofazni
dvofazni
bojazni
gojazni
dokazni
pokazni
iskazni
otkazni
sablazni
prelazni
neprelazni
zaobilazni
dolazni
polazni
bulazni
dvoulazni
bezizlazni
mazni
kurtoazni
raznorazni
poluprazni
otrijezni
rastrijezni
prirezni
neporezni
zatezni
potezni
vezni
neobavezni
bezvezni
čezni
iščezni
neprecizni
koncizni
lizni
oklizni
poklizni
sklizni
grimizni
preponizni
brizni
dubiozni
preciozni
preambiciozni
maliciozni
kapriciozni
pretenciozni
minuciozni
grandiozni
studiozni
ingeniozni
misteriozni
anksiozni
viskozni
glukozni
nebulozni
celulozni
famozni
pompozni
ulcerozni
zimogrozni
porozni
glamurozni
monstruozni
virtuozni
samovozni
provozni
drzni
kontroverzni
perverzni
krzni
okrzni
odmrzni
radiodifuzni
konfuzni
opuzni
spuzni
suzni
mokraćni
punomoćni
bespomoćni
noćni
danonoćni
ponoćni
voćni
beskućni
želudačni
amonijačni
mlačni
plačni
visokotlačni
niskotlačni
vlačni
načni
obronačni
višeznačni
jednoznačni
bezbračni
polumračni
tračni
jednotračni
dvotračni
prozračni
ubitačni
niječni
rakriječni
kolosiječni
proturječni
sredovječni
dugovječni
čovječni
višemjesečni
jednomjesečni
četveromjesečni
petomjesečni
desetomjesečni
devetomjesečni
dvomjesečni
bibliotečni
datotečni
arhaični
kubični
dični
posljedični
melodični
metodični
cijanovodični
nespecifični
katastrofični
elegični
nostalgični
logični
energični
autarkični
tablični
bezoblični
psihodelični
kuglični
ćirilični
neprilični
poprilični
parabolični
melankolični
ulični
dinamični
endemični
polemični
hotimični
komični
tragikomični
nepomični
ritmični
panični
malogranični
transgranični
izvanstranični
postranični
jednostanični
unutarstanični
zvanični
transgenični
potkoljenični
mjenični
staklenični
rečenični
jedinični
polikristalinični
nanokristalinični
kakofonični
neharmonični
ironični
sinkronični
tonični
potnični
praznični
riznični
paranoični
heroični
atipični
netipični
cilindrični
jednocilindrični
venerični
ezoterični
egzoterični
lirični
satirični
fantazmagorični
kategorični
historični
matrični
neelektrični
dinamoelektrični
piezoelektrični
policentrični
koncentrični
egocentrični
klasični
toksični
netoksični
matični
matematični
pragmatični
paradigmatični
enigmatični
simptomatični
astmatični
traumatični
reumatični
karizmatični
apatični
nesimpatični
hermetični
frenetični
poetični
patetični
sintetični
hipotetični
majestetični
sifilitični
politični
didaktični
profilaktični
dijalektični
eklektični
identični
neautentični
psihotični
narkotični
erotični
neurotični
apokaliptični
eliptični
kriptični
crtični
bombastični
entuzijastični
plastični
znanstvenofantastični
realistični
mistični
pesimistični
optimistični
egoistični
humoristični
autistični
altruistični
stravični
gljivični
polovični
natpolovični
poslovični
bazični
višejezični
jednojezični
peterojezični
rizični
forenzični
intrinzični
ekstrinzični
dušični
žični
dvožični
bilančni
očni
pobočni
dvobočni
kočni
skočni
odskočni
počni
započni
otpočni
poročni
neporočni
potočni
protočni
poluotočni
crvotočni
stočni
jugoistočni
dalekoistočni
bliskoistočni
nenazočni
bezočni
azbučni
priključni
lučni
izlučni
svojeručni
priručni
jednoručni
prostoručni
dvoručni
visokostručni
elektrovučni
nadzvučni
ovlašni
zamašni
nenadmašni
omašni
tanašni
pustopašni
međašni
grješni
utješni
malešni
dišni
radišni
odredišni
ishodišni
kupališni
parkirališni
brodogradilišni
lječilišni
učilišni
veleučilišni
okolišni
izlišni
sajmišni
pristanišni
sjemenišni
žarišni
uporišni
dvorišni
jurišni
boravišni
čudovišni
trgovišni
polazišni
ležišni
težišni
plošni
prpošni
kršni
ušni
trbušni
dušni
dobrodušni
majušni
maljušni
mekušni
zaglušni
prislušni
tanušni
ljepušni
nasušni
ćušni
prtljažni
ambalažni
baražni
garažni
tiražni
visokotiražni
dugometražni
kratkometražni
arbitražni
pejsažni
reportažni
prevažni
punovažni
padežni
snježni
bubrežni
mrežni
jednoprežni
četveroprežni
platežni
betežni
ravnotežni
neravnotežni
protežni
crtežni
knjižni
prestižni
nabožni
kožni
potkožni
taložni
prijedložni
jednosložni
vrtložni
razložni
bezrazložni
velemožni
nožni
četveronožni
dvonožni
produžni
kužni
plužni
okružni
polukružni
oružni
otužni
boi
logoi
sakoi
trikoi
roloi
panoi
šenoi
depoi
groi
biroi
platoi
nivoi
zjapi
razjapi
crvenkapi
ishlapi
klapi
slapi
tlapi
šlapi
napi
odrapi
škrapi
trapi
sapi
vapi
ćevapi
procjepi
rascjepi
cijepi
odcijepi
ocijepi
rascijepi
nalijepi
zalijepi
oblijepi
odlijepi
velelijepi
nelijepi
prelijepi
prilijepi
zaslijepi
oslijepi
krijepi
okrijepi
potkrijepi
ukrijepi
potkrepi
strepi
tepi
otepi
dotepi
rastepi
čepi
začepi
odčepi
vadičepi
participi
zdipi
hipi
zakipi
prekipi
iskipi
polipi
opipi
zaškripi
nasipi
osipi
josipi
stereotipi
logotipi
stipi
salpi
pulpi
skampi
škampi
letlampi
rampi
rudokopi
trnokopi
pokopi
opkopi
teleskopi
iskopi
periskopi
kaleidoskopi
mikroskopi
ukopi
škopi
uškopi
galopi
zaklopi
priklopi
rasklopi
uklopi
konopi
popi
kropi
škropi
poškropi
europi
evropi
topi
otopi
izotopi
rastopi
istopi
utopi
crpi
iscrpi
drpi
okrpi
korpi
trpi
pretrpi
strpi
spi
obaspi
raspi
saspi
zaspi
gospi
prospi
uspi
mangupi
nakupi
sakupi
prekupi
prikupi
okupi
zaokupi
pokupi
preskupi
biskupi
nadbiskupi
poskupi
potkupi
lupi
skalupi
zalupi
preglupi
olupi
predgrupi
podgrupi
nahrupi
sirupi
skorupi
trupi
otupi
prijestupi
dostupi
postupi
ustupi
grešpi
ari
čabari
žabari
ribari
pečalbari
bumbari
kolobari
sobari
barbari
torbari
zubari
glazbari
pecari
krajcari
cincari
kladari
vladari
nadari
radari
vinogradari
obdari
redari
zidari
žandari
kalendari
odari
podari
gospodari
brodari
serdari
rudari
baždari
baleari
fanfari
gari
slagari
hangari
ubogari
nogari
purgari
ugari
bugari
češljugari
lugari
drugari
zadrugari
sahari
pehari
kamelhari
žohari
buhari
jari
podjari
kavijari
brevijari
relikvijari
biljari
boljari
uljari
draguljari
vlasuljari
sanjari
bubnjari
kamenjari
proštenjari
drvenjari
pečenjari
svinjari
konjari
strojari
razjari
rakari
kockari
bibliotekari
slikari
soboslikari
alkari
bankari
tokari
papkari
ljudeskari
ženskari
voskari
spletkari
bukari
fukari
bakalari
sedlari
modelari
kormilari
pilari
kapilari
staklari
dolari
kolari
sokolari
stolari
postolari
volari
kaplari
templari
egzemplari
smetlari
vrtlari
vokabulari
cirkulari
formulari
titulari
mari
kamari
samari
nasamari
šamari
ošamari
cmari
nemari
zanemari
neimari
timari
omari
domari
ormari
šumari
čizmari
krčmari
košmari
stanari
podstanari
ugljenari
kamenari
remenari
spomenari
medicinari
dinari
mlinari
seminari
planinari
carinari
veterinari
staretinari
četinari
skupštinari
novinari
strvinari
pećinari
općinari
lešinari
stacionari
milicionari
opozicionari
funkcionari
recepcionari
revolucionari
legionari
misionari
vizionari
vapnari
mornari
bunari
računari
krznari
budoari
kuloari
memoari
pisoari
trotoari
rezervoari
zakapari
zapari
sljepari
džepari
kipari
štampari
popari
krpari
ispari
gospari
honorari
urari
sari
klesari
kamenoklesari
mesari
komesari
adresari
tesari
poklisari
emisari
pisari
psari
gusari
husari
mandatari
katari
klatari
doklatari
ratari
fratari
vratari
tatari
dugmetari
tapetari
sekretari
desetari
mešetari
gitari
kopitari
zaštitari
hektari
oltari
jantari
kantari
inventari
otari
kotari
notari
potari
protari
životari
šiptari
škrtari
zastari
cestari
šestari
ostari
prostari
krstari
pustari
poštari
januari
februari
vari
glavari
poglavari
splavari
navari
bravari
kravari
travari
zavari
mrcvari
izmrcvari
bulevari
prevari
ševari
lihvari
arhivari
šljivari
kvari
pokvari
iskvari
samovari
rovari
tovari
natovari
stovari
krvari
zakrvari
iskrvari
svari
tvari
stvari
ostvari
ustvari
čuvari
lovočuvari
bačvari
bazari
lazari
pazari
kozari
straćari
zulumćari
čari
dimnjačari
mjesečari
medičari
udičari
grafičari
nostalgičari
janjičari
prepeličari
viličari
alkoholičari
dokoličari
besposličari
kemičari
biokemičari
takmičari
komičari
otmičari
mehaničari
automehaničari
paničari
graničari
botaničari
nadničari
higijeničari
tehničari
pirotehničari
bolničari
tamničari
simfoničari
gostioničari
mađioničari
kroničari
tvorničari
desničari
povjesničari
zapisničari
mitničari
dnevničari
pivničari
željezničari
uzničari
kočničari
knjižničari
satiričari
električari
avijatičari
gramatičari
informatičari
etičari
atletičari
genetičari
teoretičari
estetičari
analitičari
psihoanalitičari
političari
kritičari
praktičari
romantičari
epileptičari
slastičari
gimnastičari
prognostičari
nautičari
fizičari
guzičari
muzičari
opančari
ljenčari
lončari
stočari
jazavčari
ovčari
novčari
pješčari
guščari
lađari
mađari
vašari
kokošari
ušari
ražari
zažari
handžari
požari
mužari
kandelabri
ohrabri
obeshrabri
čabri
algebri
posrebri
sebri
libri
štibri
decembri
septembri
novembri
timbri
predobri
odobri
kobri
oktobri
bubri
đubri
dri
kadri
sadri
zadri
odjedri
provedri
razvedri
usidri
oleandri
meandri
aleksandri
selendri
cilindri
polucilindri
hipohondri
odri
bodri
obodri
svjetlomodri
tamnomodri
pomodri
udri
nadmudri
premudri
cmizdri
proždri
eri
odaberi
naberi
saberi
razaberi
izaberi
štreberi
biberi
poberi
uberi
razberi
ceri
naceri
paceri
braceri
valceri
šverceri
isceri
deri
kanaderi
federi
pederi
belvederi
lideri
frižideri
autsajderi
banderi
gelenderi
oderi
neboderi
gliboderi
poderi
bombarderi
hazarderi
rekorderi
puderi
razderi
izderi
žderi
ljudožderi
požderi
aferi
bleferi
luciferi
koferi
hemisferi
transferi
biosferi
atmosferi
troposferi
stratosferi
kuferi
bageri
šlageri
hamburgeri
purgeri
naheri
voajeri
frajeri
financijeri
atelijeri
hotelijeri
pretpremijeri
bombonijeri
barijeri
pudrijeri
interijeri
eksterijeri
rentijeri
kondotijeri
rivijeri
zvijeri
zamjeri
odmjeri
vodomjeri
strujomjeri
toplomjeri
daljinomjeri
plinomjeri
visinomjeri
brzinomjeri
kutomjeri
usmjeri
polumjeri
nerazmjeri
nesrazmjeri
izmjeri
fenjeri
inženjeri
karabinjeri
nevjeri
pronevjeri
iznevjeri
prevjeri
povjeri
provjeri
uvjeri
tabakeri
hakeri
fijakeri
pedikeri
likeri
spikeri
cvikeri
tankeri
šminkeri
bunkeri
punkeri
brokeri
remorkeri
maskeri
celeri
tipfeleri
propeleri
bestseleri
žongleri
dileri
trileri
bojleri
brojleri
kleri
hohštapleri
videokameri
programeri
čemeri
očemeri
cimeri
himeri
polimeri
homeri
monomeri
planeri
ceneri
skeneri
treneri
rutineri
magazineri
dizajneri
kelneri
penzioneri
baloneri
kvarneri
viceguverneri
partneri
naperi
treperi
skiperi
fliperi
kamperi
temperi
operi
perperi
isperi
uperi
itinereri
fireri
seri
laseri
maseri
neseseri
miteseri
biseri
gliseri
režiseri
mikseri
bokseri
filokseri
useri
instalateri
vodoinstalateri
materi
amateri
pateri
operateri
krateri
dekorateri
eteri
proleteri
pleteri
kateteri
profiteri
neurotransmiteri
akviziteri
gastarbajteri
akteri
karakteri
kondukteri
šalteri
panteri
pinteri
printeri
teleprinteri
šinteri
volonteri
monteri
saboteri
helikopteri
karteri
parteri
čarteri
dezerteri
reporteri
fotoreporteri
kolporteri
transporteri
flasteri
flomasteri
poliesteri
testeri
gangsteri
tosteri
lusteri
distributeri
kompjuteri
skuteri
gušteri
kadaveri
graveri
dveri
hardveri
neveri
reveri
iveri
revolveri
puloveri
softveri
frazeri
frizeri
simpatizeri
kritizeri
amortizeri
dispanzeri
prognozeri
šećeri
zašećeri
ušećeri
kćeri
glečeri
dispečeri
vaučeri
češeri
menadžeri
tinejdžeri
buldožeri
stožeri
cifri
zažagri
čigri
odabiri
sabiri
prebiri
đumbiri
pobiri
probiri
ubiri
razbiri
oficiri
podoficiri
brigadiri
nadiri
grenadiri
komandiri
dodiri
prodiri
razdiri
izdiri
safiri
zefiri
porfiri
usplahiri
zahiri
liri
taliri
iliri
vinciliri
filiri
miri
namiri
zamiri
podmiri
emiri
nemiri
uznemiri
primiri
krešimiri
jankomiri
pomiri
smiri
umiri
odumiri
kumiri
izumiri
izmiri
kašmiri
žmiri
maniri
suveniri
pioniri
kanoniri
furniri
turniri
piri
papiri
prepiri
šepiri
vampiri
dopiri
netopiri
raspiri
ispiri
odupiri
podupiri
siri
kosiri
usiri
zatiri
mušketiri
četiri
orijentiri
frotiri
uvertiri
portiri
podastiri
manastiri
pastiri
zastiri
klistiri
prostiri
rasprostiri
viri
naviri
zaviri
reviri
gviri
okviri
uokviri
poviri
proviri
glasoviri
izviri
obaziri
naziri
zaziri
obziri
nadziri
preziri
veziri
viziri
proziri
čiri
širi
raširi
šeširi
najširi
proširi
žiri
bakri
sakri
prekri
prikri
pomokri
izmokri
skri
razotkri
namri
umri
ori
bori
nabori
sabori
utabori
odbori
pododbori
maribori
rogobori
žubori
zažubori
razbori
reizbori
prozbori
toreadori
sladori
ambasadori
čadori
koridori
odori
prodori
razdori
meteori
fori
semafori
metafori
amfori
kamfori
komfori
termofori
centarfori
fosfori
nagori
samoprijegori
pregori
najgori
logori
šogori
izgori
lahori
zalahori
vihori
seniori
juniori
aposteriori
priori
apriori
majori
vijori
zavijori
štakori
dekori
prijekori
prekori
flori
folklori
kolori
kontrolori
mramori
premori
timori
romori
mrmori
tumori
šumori
izmori
tenori
ponori
žnori
napori
zapori
prijepori
sumpori
čopori
dijaspori
prespori
peronospori
uspori
otpori
upori
terori
procesori
mikroprocesori
profesori
resori
agresori
kompresori
mosori
predatori
propagatori
navigatori
inicijatori
gladijatori
radijatori
medijatori
kodifikatori
multiplikatori
lokatori
provokatori
ventilatori
izolatori
fabulatori
tabulatori
regulatori
simulatori
akumulatori
animatori
transformatori
senatori
kombinatori
koordinatori
polinatori
donatori
detonatori
gubernatori
alternatori
uzurpatori
okupatori
naratori
akceleratori
numeratori
generatori
imperatori
operatori
turoperatori
administratori
demonstratori
ilustratori
prokuratori
eksploatatori
interpretatori
agitatori
imitatori
diktatori
eksperimentatori
komentatori
atentatori
gnjavatori
elevatori
kultivatori
ekvatori
inovatori
konzervatori
zatori
realizatori
analizatori
katalizatori
stabilizatori
organizatori
suorganizatori
kondenzatori
šatori
petori
kreditori
monitori
investitori
inkvizitori
kompozitori
redaktori
reaktori
faktori
traktori
projektori
selektori
kolektori
konektori
inspektori
rektori
direktori
korektori
prorektori
sektori
detektori
protektori
vektori
doktori
konstruktori
mentori
motori
promotori
elektromotori
rotori
receptori
skulptori
pastori
zastori
nestori
tranzistori
velemajstori
prostori
međuprostori
haustori
utori
autori
koautori
kompjutori
egzekutori
tutori
fluori
davori
javori
prnjavori
lavori
tavori
zavori
dvori
dodvori
kolodvori
podvori
govori
predgovori
pregovori
progovori
predugovori
razgovori
lovori
tvori
patvori
pretvori
zlotvori
pjesmotvori
dobrotvori
krivotvori
oživotvori
izvori
nazori
svjetonazori
nadzori
trezori
prizori
uprizori
televizori
revizori
retrovizori
supervizori
cenzori
senzori
sponzori
dozori
dalekozori
upozori
prozori
uzori
ćori
pri
papri
zapapri
zapri
dopri
odupri
podupri
tri
teatri
antiteatri
pedijatri
psihijatri
fratri
zatri
provjetri
izvjetri
parametri
milimetri
taksimetri
centimetri
potenciometri
goniometri
kilometri
termometri
manometri
kronometri
barometri
higrometri
gazometri
voltmetri
arbitri
citri
ishitri
decilitri
mitri
kositri
spektri
filtri
centri
epicentri
motri
promotri
razmotri
alabastri
rastri
katastri
zastri
razastri
orkestri
semestri
istri
razbistri
registri
ministri
prostri
rasprostri
mustri
utri
kutri
skutri
kljaštri
meštri
zaoštri
preoštri
kloštri
pooštri
izoštri
uri
auri
lauri
kentauri
minotauri
tamburi
kuburi
procuri
iscuri
duri
trubaduri
providuri
panduri
ofuri
juri
najuri
odjuri
tanjuri
gnjuri
zagnjuri
dojuri
pojuri
projuri
izjuri
sinekuri
glamuri
natmuri
zajapuri
potpuri
suri
profesuri
likvidaturi
kreaturi
minijaturi
karikaturi
balaturi
nomenklaturi
muskulaturi
maturi
armaturi
naturi
signaturi
aparaturi
literaturi
registraturi
diktaturi
tastaturi
zaturi
preturi
drhturi
polituri
partituri
redakturi
manufakturi
frakturi
lekturi
arhitekturi
tinkturi
strukturi
infrastrukturi
kulturi
nekulturi
marikulturi
hortikulturi
monokulturi
supkulturi
fiskulturi
intendanturi
avanturi
inventuri
proturi
torturi
rasturi
isturi
teksturi
miksturi
kosturi
kusturi
futuri
čuturi
šturi
bravuri
zuri
glazuri
cezuri
vizuri
autocenzuri
tonzuri
šćućuri
đuri
zabašuri
žuri
božuri
požuri
uzavri
manevri
prevri
obazri
sazri
prezri
si
kontrabasi
talambasi
udasi
uzdasi
gasi
pogasi
ugasi
trijasi
išijasi
lasi
melasi
glasi
naglasi
doglasi
ozloglasi
suglasi
ajatolasi
šarlasi
atlasi
vlasi
zamasi
grimasi
biomasi
siromasi
arbanasi
ananasi
monasi
snasi
pasi
pampasi
kompasi
krasi
orasi
oprasi
gorostasi
kvasi
pokvasi
raskvasi
užasi
scsi
skinhedsi
besi
urnebesi
procesi
ekscesi
desi
zadesi
stjuardesi
preudesi
jesi
objesi
lijesi
mijesi
smijesi
osmijesi
umijesi
karijesi
grijesi
krijesi
osmjesi
uspjesi
neuspjesi
utjesi
ovjesi
izvjesi
duhankesi
iskesi
toplesi
limesi
hermesi
nesi
nanesi
zanesi
odnesi
podnesi
prenesi
finesi
prinesi
doprinesi
donesi
ponesi
snesi
unesi
iznesi
uznesi
naresi
interesi
kongresi
progresi
samokresi
čempresi
tresi
metresi
pretresi
otresi
zemljotresi
potresi
protresi
stresi
rastresi
istresi
dijabetesi
notesi
hostesi
česi
zalisi
elisi
sifilisi
polisi
premisi
nisi
penisi
tenisi
napisi
zapisi
videozapisi
tepisi
opisi
dopisi
prirodopisi
zemljopisi
rukopisi
popisi
bakropisi
propisi
časopisi
ljetopisi
životopisi
putopisi
pravopisi
spisi
raspisi
ispisi
natpisi
otpisi
potpisi
supotpisi
upisi
obrisi
mirisi
miomirisi
uskrisi
orisi
tlorisi
tisi
rahitisi
bronhitisi
hepatitisi
testisi
visi
zavisi
nadvisi
ovisi
povisi
servisi
uzvisi
telefaksi
profilaksi
maksi
klimaksi
sintaksi
autotaksi
kodeksi
teleksi
refleksi
kompleksi
aneksi
seksi
prefiksi
feniksi
paradoksi
dekadansi
depandansi
seansi
hansi
alijansi
mohikansi
rebalansi
stimulansi
performansi
avansi
konzervansi
šansi
diližansi
agensi
reagensi
dezinficijensi
nonsensi
osi
kaosi
komandosi
josi
sjedokosi
dugokosi
kokosi
bjelokosi
crvenokosi
crnokosi
pokosi
zlatokosi
prkosi
glosi
kolosi
kromosi
mikrokozmosi
nosi
nanosi
zanosi
nadnosi
odnosi
podnosi
suodnosi
međuodnosi
prijenosi
radioprijenosi
prenosi
prinosi
doprinosi
pridonosi
pronosi
krivonosi
snosi
unosi
raznosi
iznosi
uznosi
eposi
orosi
zaprosi
isprosi
lososi
etosi
lotosi
kustosi
psi
hapsi
uhapsi
kolapsi
bicepsi
skepsi
apokalipsi
elipsi
stipsi
patrijarsi
mrsi
zamrsi
omrsi
pomrsi
promrsi
smrsi
razmrsi
prsi
isprsi
srsi
trsi
rakursi
diskursi
resursi
vrsi
ovrsi
svrsi
usi
rebusi
trolejbusi
bambusi
nimbusi
globusi
autobusi
trbusi
dusi
fundusi
zlodusi
modusi
uzdusi
tifusi
jusi
radijusi
fokusi
pokusi
cirkusi
iskusi
ukusi
neukusi
ciklusi
slusi
poslusi
neposlusi
ciferšlusi
humusi
anusi
tetanusi
ricinusi
minusi
sinusi
bonusi
turnusi
pusi
opusi
propusi
kupusi
rusi
brusi
nabrusi
odbrusi
ubrusi
izbrusi
požderusi
virusi
pestivirusi
enterovirusi
retrovirusi
parvovirusi
trusi
natrusi
dinosaurusi
pasusi
luksusi
statusi
abortusi
pastusi
cenzusi
konsenzusi
očusi
kožusi
windowsi
ti
habati
razglabati
rabati
sabati
utabati
jebati
ždrijebati
ukebati
kolebati
pokolebati
trebati
ustrebati
vrebati
uvrebati
gibati
sagibati
pregibati
prigibati
pogibati
ugibati
izgibati
ribati
naribati
kiribati
oribati
izribati
zibati
šibati
gombati
akrobati
probati
oprobati
isprobati
zobati
farbati
hrbati
užurbati
bubati
zubati
vježbati
uvježbati
izvježbati
bacati
nabacati
pobacati
razbacati
gacati
taracati
koracati
žacati
jecati
rasijecati
podsijecati
presijecati
posijecati
prosijecati
natjecati
zatjecati
pretjecati
pritjecati
otjecati
potjecati
protjecati
stjecati
proistjecati
utjecati
klecati
pecati
klicati
micati
odmicati
primicati
pomicati
promicati
razmicati
uzmicati
nicati
pripicati
naricati
odricati
poricati
proricati
sricati
uricati
izricati
ticati
preticati
priticati
doticati
poticati
isticati
uticati
nažicati
glancati
naštancati
jedincati
buncati
kvocati
prošvercati
grcati
krcati
nakrcati
prekrcati
iskrcati
ukrcati
koprcati
otrcati
štrcati
uštrcati
vrcati
kljucati
kašljucati
kucati
zakucati
pokucati
skucati
palucati
svjetlucati
mucati
promucati
pucati
napucati
popucati
raspucati
ispucati
tucati
natucati
potucati
istucati
štucati
novcati
dati
zabadati
podbadati
pribadati
probadati
jadati
izjadati
skladati
vladati
savladati
zavladati
nadvladati
prevladati
ovladati
svladati
komadati
raskomadati
nadati
ponadati
padati
napadati
zapadati
pripadati
opadati
dopadati
popadati
spopadati
propadati
spadati
raspadati
ispadati
poispadati
otpadati
potpadati
upadati
prikradati
dokradati
pokradati
stradati
nastradati
postradati
zadati
zajedati
prejedati
zapovijedati
pripovijedati
ispripovijedati
propovijedati
ispovijedati
pojedati
sjedati
zasjedati
predsjedati
odsjedati
posjedati
zaposjedati
opsjedati
ujedati
razjedati
izjedati
gledati
nagledati
sagledati
zagledati
nadgledati
odgledati
pregledati
prigledati
ogledati
pogledati
progledati
ugledati
razgledati
izgledati
redati
naredati
zaredati
poredati
predati
zapredati
spredati
raspredati
izredati
protukandidati
kidati
prekidati
dokidati
skidati
raskidati
iskidati
poskidati
otkidati
ukidati
ridati
pridati
vidati
zidati
sazidati
zazidati
obzidati
prezidati
ozidati
soldati
mandati
drndati
zvrndati
brundati
odati
dodati
nadodati
pridodati
blagodati
hodati
prohodati
glodati
izglodati
podati
prodati
preprodati
rasprodati
vodati
mrdati
sprdati
ševrdati
izvrdati
udati
dudati
neudati
preudati
vrludati
poudati
grudati
zgrudati
krivudati
pravdati
opravdati
razdati
brazdati
sazdati
izdati
gizdati
uzdati
zauzdati
obuzdati
pouzdati
zviždati
izviždati
sulfati
surfati
fosfati
ufati
lagati
nalagati
zalagati
oblagati
predlagati
odlagati
podlagati
prilagati
polagati
raspolagati
slagati
naslagati
poslagati
ulagati
razlagati
obrazlagati
izlagati
prenemagati
pomagati
zapomagati
pripomagati
potpomagati
dragati
podragati
tragati
vagati
izvagati
gegati
lijegati
nalijegati
podlijegati
polijegati
slijegati
razlijegati
legati
balegati
delegati
renegati
regati
fregati
agregati
taljigati
migati
rigati
frigati
oštrigati
izrigati
vulgati
obogati
surogati
trgati
potrgati
strgati
rastrgati
vijugati
rugati
narugati
strugati
nastrugati
sastrugati
istrugati
ostrugati
izrugati
brizgati
ubrizgati
mozgati
sažgati
užgati
jahati
zajahati
dojahati
projahati
sjahati
izjahati
uzjahati
mahati
razmahati
zadihati
njihati
zanjihati
odnjihati
kihati
čihati
patrijarhati
skrhati
duhati
kuhati
zakuhati
prekuhati
prokuhati
skuhati
iskuhati
ukuhati
puhati
napuhati
zapuhati
propuhati
ispuhati
otpuhati
gruhati
bajati
odgajati
uzgajati
hajati
kajati
okajati
pokajati
lajati
zalajati
olajati
napajati
opajati
spajati
prespajati
nabrajati
pribrajati
ubrajati
zbrajati
izbrajati
trajati
potrajati
ustrajati
stajati
nastajati
rastajati
sastajati
zastajati
nestajati
pristajati
ostajati
zaostajati
dostajati
nedostajati
postajati
izostajati
opstajati
ustajati
odustajati
posustajati
odvajati
podvajati
zdvajati
razdvajati
izdvajati
prisvajati
osvajati
usvajati
blejati
nabijati
zabijati
odbijati
prebijati
isprebijati
pribijati
obijati
pobijati
robijati
probijati
ubijati
poubijati
izubijati
zbijati
razbijati
porazbijati
izbijati
suzbijati
dodijati
lakrdijati
plagijati
skijati
klijati
proklijati
golijati
smijati
nasmijati
napijati
opijati
turpijati
ispijati
upijati
ordinarijati
komesarijati
sekretarijati
antikvarijati
brijati
obrijati
grijati
zagrijati
podgrijati
pregrijati
prigrijati
ogrijati
ugrijati
zgrijati
historijati
prijati
sijati
nasijati
zasijati
isijati
posijati
prosijati
usijati
vijati
obavijati
navijati
savijati
presavijati
zavijati
odvijati
previjati
privijati
ovijati
dovijati
povijati
provijati
svijati
uvijati
razvijati
izvijati
zijati
azijati
kaljati
okaljati
maljati
pomaljati
valjati
povaljati
prispodabljati
grabljati
debljati
udebljati
brbljati
zabrbljati
izbrbljati
izdjeljati
strijeljati
postrijeljati
dopeljati
grgljati
ciljati
šiljati
odašiljati
pošiljati
škakljati
poškakljati
sukljati
mrmljati
zamrmljati
promrmljati
mumljati
nakupljati
sakupljati
prikupljati
okupljati
zaokupljati
skupljati
zabrljati
drljati
mrljati
zamrljati
umrljati
prljati
zaprljati
isprljati
uprljati
srljati
trljati
kotrljati
protrljati
istrljati
utrljati
čavrljati
švrljati
petljati
zapetljati
spetljati
upetljati
prtljati
sprtljati
bauljati
grabuljati
orguljati
ljuljati
zaljuljati
poljuljati
uljuljati
kuljati
prokuljati
šuljati
odšuljati
došuljati
prošuljati
ušuljati
žuljati
nažuljati
nabavljati
zabavljati
pribavljati
obavljati
dobavljati
javljati
obnavljati
prenavljati
ponavljati
nazdravljati
ozdravljati
pozdravljati
zaboravljati
oporavljati
napravljati
pripravljati
popravljati
raspravljati
ispravljati
upravljati
stavljati
nastavljati
rastavljati
sastavljati
predstavljati
ostavljati
dostavljati
zlostavljati
postavljati
zapostavljati
ispostavljati
uspostavljati
pretpostavljati
suprotstavljati
ustavljati
zaustavljati
obustavljati
divljati
podivljati
blagoslivljati
kašljati
nakašljati
iskašljati
rašljati
češljati
počešljati
pročešljati
zamišljati
premišljati
domišljati
predomišljati
pomišljati
promišljati
smišljati
umišljati
razmišljati
izmišljati
zakržljati
ganjati
naganjati
proganjati
prianjati
blanjati
klanjati
naklanjati
zaklanjati
priklanjati
poklanjati
sklanjati
otklanjati
uklanjati
naslanjati
oslanjati
uranjati
sanjati
odzvanjati
bubnjati
jenjati
mijenjati
izmijenjati
penjati
stenjati
naginjati
linjati
zaklinjati
preklinjati
proklinjati
napominjati
opominjati
spominjati
rominjati
napinjati
sapinjati
zapinjati
razapinjati
popinjati
propinjati
uspinjati
tinjati
glavinjati
načinjati
pričinjati
počinjati
započinjati
raščinjati
sumnjati
posumnjati
gonjati
vonjati
trabunjati
kunjati
lunjati
odlunjati
napunjati
popunjati
ispunjati
bojati
pobojati
pojati
brojati
nabrojati
pribrojati
nastojati
uznastojati
sastojati
predstojati
pristojati
udostojati
postojati
opstojati
pirjati
sjati
obasjati
zasjati
bujati
nabujati
hujati
prohujati
brujati
zabrujati
strujati
uzrujati
zujati
ljubakati
bacakati
dakati
kokodakati
gakati
moljakati
izmoljakati
njakati
skakati
naskakati
odskakati
preskakati
poiskakati
uskakati
plakati
naplakati
zaplakati
oplakati
proplakati
rasplakati
isplakati
otplakati
umakati
osakati
natakati
pretakati
rastakati
žvakati
prožvakati
praćakati
tužakati
mljackati
sjeckati
isjeckati
peckati
zveckati
lickati
grickati
bockati
kockati
prokockati
smijuckati
pijuckati
kuckati
dremuckati
truckati
pjevuckati
rezuckati
nijekati
zanijekati
cerekati
čekati
sačekati
pričekati
dočekati
počekati
predikati
sindikati
falsifikati
certifikati
duplikati
urlikati
ćurlikati
slikati
naslikati
preslikati
ižmikati
rikati
kukurikati
tikati
vikati
cvikati
đikati
štrajkati
vajkati
manjkati
uzmanjkati
sanjkati
cjenjkati
cjenkati
cinkati
šminkati
raskrinkati
okati
lokati
izlokati
brokati
torokati
advokati
tapkati
rascjepkati
tipkati
otipkati
štipkati
kopkati
cupkati
lupkati
čupkati
čarkati
brkati
pobrkati
zbrkati
pocrkati
frkati
sfrkati
hrkati
žmirkati
pirkati
štirkati
govorkati
čeprkati
srkati
nasrkati
posrkati
uzburkati
gurkati
mljaskati
kaskati
laskati
polaskati
praskati
ćaskati
ljeskati
bljeskati
pljeskati
zapljeskati
treskati
iskati
zaiskati
piskati
spiskati
vriskati
zavriskati
tiskati
pretiskati
pritiskati
stiskati
istiskati
hrskati
smrskati
razmrskati
prskati
poprskati
uprskati
pljuskati
zapljuskati
ispljuskati
tkati
četkati
očetkati
iščetkati
protkati
utkati
nutkati
ušutkati
jaukati
mijaukati
žbukati
ožbukati
dukati
zviždukati
gukati
hukati
cijukati
fijukati
pijukati
očijukati
kljukati
kukati
zakukati
mukati
nukati
ponukati
sukati
nasukati
zasukati
odsukati
fićukati
zivkati
nećkati
fućkati
profućkati
mućkati
pljačkati
opljačkati
popljačkati
čačkati
porječkati
načičkati
brčkati
prčkati
črčkati
draškati
zataškati
smješkati
mreškati
huškati
nahuškati
njuškati
išćuškati
šuškati
lati
alati
kalati
polioksometalati
zablati
driblati
sedlati
osedlati
jodlati
djelati
korelati
prelati
dželati
fuflati
peglati
verglati
oguglati
kuglati
gomilati
nagomilati
krilati
destilati
klati
zaklati
doklati
poklati
mlati
zamlati
premlati
smlati
umlati
izmlati
kolati
školati
pimplati
nadoplati
obrlati
grlati
urlati
slati
odaslati
naslati
razaslati
veslati
zaveslati
preveslati
poslati
otposlati
guslati
svjetlati
osvjetlati
vitlati
zavitlati
kovitlati
uskovitlati
uzvitlati
ćakulati
mulati
konzulati
vlati
pozlati
mati
lamati
odlamati
prelamati
polamati
slamati
razlamati
izlamati
hramati
drijemati
zadrijemati
lemati
nalemati
izlemati
nemati
zapremati
pripremati
opremati
dopremati
spremati
raspremati
pospremati
otpremati
šahmati
imati
cimati
nadimati
kimati
klimati
zanimati
snimati
doimati
poimati
primati
komprimati
poprimati
otimati
uzimati
zauzimati
obuzimati
oduzimati
poduzimati
preuzimati
sažimati
ožimati
prožimati
bankomati
diplomati
automati
drmati
prodrmati
uzdrmati
firmati
formati
krzmati
dekanati
branati
granati
razgranati
sultanati
zanati
grebenati
senati
odagnati
magnati
nagnati
izagnati
prignati
dognati
pognati
prognati
izgnati
plehnati
kombinati
koordinati
batinati
izbatinati
užinati
šampionati
eksponati
patronati
sonati
internati
ornati
kornati
suhomesnati
pljosnati
rosnati
sapunati
računati
zaračunati
obračunati
preračunati
zakračunati
proračunati
sračunati
uračunati
razračunati
izračunati
ravnati
naravnati
poravnati
travnati
uravnati
izravnati
znati
saznati
razaznati
priznati
nepriznati
općepriznati
doznati
poznati
prepoznati
neprepoznati
općepoznati
spoznati
raspoznati
upoznati
kožnati
lužnati
pati
kapati
zakapati
prekapati
okapati
pokapati
skapati
iskapati
otkapati
klapati
naklapati
zaklapati
preklapati
poklapati
sklapati
uklapati
napati
nadrapati
natapati
pretapati
otapati
potapati
stapati
rastapati
utapati
šapati
cijepati
nacijepati
pocijepati
rascijepati
iscijepati
repati
krepati
pokrepati
prepati
tepati
dočepati
ščepati
šepati
pipati
napipati
opipati
ispipati
hripati
škripati
zaškripati
sipati
obasipati
rasipati
zasipati
presipati
osipati
posipati
prosipati
štipati
štampati
preštampati
lumpati
prolumpati
pumpati
napumpati
ispumpati
opati
psihopati
kopati
nakopati
zakopati
prekopati
dokopati
pokopati
prokopati
opkopati
raskopati
iskopati
otkopati
potkopati
ukopati
šopati
karpati
drpati
krpati
zakrpati
pokrpati
skrpati
trpati
natrpati
prenatrpati
zatrpati
pretrpati
strpati
utrpati
spati
zaspati
kupati
okupati
lupati
nalupati
razlupati
izlupati
pupati
čerupati
stupati
nastupati
zastupati
odstupati
istupati
pristupati
postupati
ustupati
čupati
počupati
raščupati
iščupati
obarati
vucarati
udarati
zaudarati
odudarati
podudarati
sudarati
pregarati
dogarati
izgarati
harati
poharati
karati
pokarati
trčkarati
zamarati
šamarati
odmarati
premarati
umarati
tumarati
parati
aparati
fotoaparati
preparati
separati
rasparati
otparati
starati
postarati
varati
zavarati
udvarati
nagovarati
zagovarati
odgovarati
pregovarati
prigovarati
ogovarati
dogovarati
progovarati
ugovarati
razgovarati
porazgovarati
izgovarati
zatvarati
pozatvarati
pretvarati
otvarati
stvarati
rastvarati
utvarati
izvarati
zarati
razarati
čarati
začarati
očarati
dočarati
razočarati
šarati
išarati
prošarati
brati
odabrati
nabrati
sabrati
razabrati
izabrati
pribrati
preobrati
pobrati
ubrati
razbrati
ugljikohidrati
landrati
cendrati
derati
zaderati
oderati
doderati
poderati
proderati
razderati
izderati
žderati
nažderati
požderati
referati
zamjerati
smjerati
tjerati
natjerati
satjerati
zatjerati
pretjerati
pritjerati
otjerati
dotjerati
potjerati
protjerati
stjerati
rastjerati
istjerati
utjerati
zvjerati
konglomerati
literati
verati
večerati
klafrati
cifrati
igrati
zaigrati
nadigrati
odigrati
poigrati
proigrati
razigrati
izigrati
birati
odabirati
nabirati
sabirati
razabirati
izabirati
prebirati
inhibirati
pribirati
plombirati
obirati
lobirati
pobirati
apsorbirati
ubirati
razbirati
urudžbirati
tapecirati
secirati
abdicirati
prejudicirati
pacificirati
specificirati
kodificirati
modificirati
kvalificirati
prekvalificirati
diskvalificirati
personificirati
unificirati
verificirati
petrificirati
klasificirati
falsificirati
ratificirati
kvantificirati
identificirati
mistificirati
demistificirati
dezinficirati
projicirati
skicirati
publicirati
aplicirati
replicirati
implicirati
komplicirati
eksplicirati
duplicirati
inicirati
komunicirati
fabricirati
prakticirati
gimnasticirati
dijagnosticirati
muzicirati
financirati
samofinancirati
sufinancirati
distancirati
licencirati
diferencirati
izdiferencirati
potencirati
denuncirati
docirati
locirati
alocirati
dislocirati
asocirati
evocirati
provocirati
isprovocirati
egzorcirati
konfiscirati
educirati
deducirati
reducirati
inducirati
producirati
reproducirati
dirati
nadirati
paradirati
degradirati
zadirati
abecedirati
pledirati
torpedirati
koincidirati
kandidirati
konsolidirati
oksidirati
revidirati
likvidirati
skandirati
komandirati
stipendirati
suspendirati
pretendirati
korespondirati
refundirati
kodirati
dekodirati
eksplodirati
inkomodirati
parodirati
prodirati
bombardirati
retardirati
hazardirati
aplaudirati
aludirati
studirati
prostudirati
razdirati
proždirati
kreirati
parafirati
telegrafirati
fotografirati
blefirati
trijumfirati
hofirati
apostrofirati
filozofirati
reagirati
plagirati
propagirati
delegirati
privilegirati
negirati
redigirati
dirigirati
korigirati
intrigirati
zaintrigirati
rangirati
prolongirati
drogirati
derogirati
divergirati
konvergirati
urgirati
apstrahirati
briljirati
lakirati
pakirati
spakirati
upakirati
sekirati
manikirati
pikirati
karikirati
blokirati
deblokirati
šokirati
markirati
parkirati
maskirati
demaskirati
riskirati
eskalirati
koalirati
instalirati
deinstalirati
etablirati
parcelirati
rasparcelirati
modelirati
apelirati
nivelirati
kamuflirati
oscilirati
defilirati
profilirati
asimilirati
kompilirati
ventilirati
destilirati
emajlirati
reciklirati
abolirati
demolirati
polirati
patrolirati
kontrolirati
prekontrolirati
izolirati
hohštaplirati
modulirati
koagulirati
regulirati
deregulirati
spekulirati
špekulirati
artikulirati
gestikulirati
kalkulirati
ukalkulirati
cirkulirati
stimulirati
destimulirati
formulirati
preformulirati
kumulirati
akumulirati
anulirati
manipulirati
kapitulirati
rekapitulirati
titulirati
blamirati
deklamirati
izdeklamirati
reklamirati
programirati
balzamirati
emirati
animirati
reanimirati
deprimirati
komprimirati
aproksimirati
legitimirati
rezimirati
diplomirati
alarmirati
šarmirati
afirmirati
formirati
deformirati
reformirati
informirati
dezinformirati
konformirati
transformirati
normirati
umirati
odumirati
ekshumirati
sumirati
supsumirati
zumirati
izumirati
konzumirati
profanirati
šikanirati
planirati
isplanirati
sanirati
inscenirati
skenirati
trenirati
istrenirati
konvenirati
intervenirati
impregnirati
kombinirati
fascinirati
koordinirati
rafinirati
definirati
redefinirati
disciplinirati
minirati
dekontaminirati
eliminirati
diskriminirati
dominirati
determinirati
indoktrinirati
apstinirati
ruinirati
dizajnirati
redizajnirati
telefonirati
racionirati
pozicionirati
selekcionirati
sankcionirati
funkcionirati
profunkcionirati
subvencionirati
revolucionirati
impresionirati
dimenzionirati
penzionirati
fuzionirati
klonirati
ponirati
deponirati
imponirati
komponirati
ukomponirati
oponirati
disponirati
indisponirati
eksponirati
betonirati
intonirati
rezonirati
garnirati
reinkarnirati
internirati
furnirati
špijunirati
majmunirati
kidnapirati
frapirati
hendikepirati
prepirati
anticipirati
participirati
emancipirati
koncipirati
percipirati
skalpirati
kampirati
tempirati
opirati
dopirati
kopirati
daktiloskopirati
galopirati
uzurpirati
ispirati
upirati
odupirati
podupirati
okupirati
grupirati
deklarirati
parirati
komparirati
varirati
kalibrirati
vibrirati
kvadrirati
preferirati
transferirati
sugerirati
tolerirati
numerirati
generirati
degenerirati
regenerirati
operirati
prosperirati
aterirati
šifrirati
dešifrirati
integrirati
reintegrirati
dezintegrirati
emigrirati
inspirirati
rekvirirati
žirirati
elaborirati
meliorirati
dekorirati
kolorirati
memorirati
komemorirati
ignorirati
honorirati
inkorporirati
doktorirati
sponzorirati
eksproprirati
repatrirati
arbitrirati
filtrirati
infiltrirati
centrirati
koncentrirati
dekoncentrirati
orkestrirati
magistrirati
registrirati
demonstrirati
ilustrirati
frustrirati
restaurirati
figurirati
inaugurirati
konkurirati
maturirati
fakturirati
restrukturirati
prestrukturirati
cenzurirati
ažurirati
manevrirati
basirati
inkasirati
plasirati
masirati
izmasirati
pasirati
trasirati
dresirati
adresirati
interesirati
zainteresirati
indeksirati
multipleksirati
fiksirati
pulsirati
nijansirati
lansirati
balansirati
izbalansirati
forsirati
fokusirati
debatirati
datirati
matirati
eksploatirati
satirati
konstatirati
zatirati
anketirati
koketirati
parketirati
kompletirati
repetirati
interpretirati
tretirati
maltretirati
citirati
recitirati
meditirati
kreditirati
akreditirati
diskreditirati
profitirati
agitirati
rehabilitirati
politirati
emitirati
imitirati
limitirati
kompromitirati
transmitirati
iritirati
parazitirati
paktirati
kontaktirati
afektirati
projektirati
reflektirati
respektirati
detektirati
diktirati
asfaltirati
rezultirati
konzultirati
transplantirati
demantirati
garantirati
akcentirati
evidentirati
orijentirati
dezorijentirati
cementirati
implementirati
fragmentirati
eksperimentirati
komentirati
prokomentirati
argumentirati
dokumentirati
poentirati
rentirati
patentirati
prezentirati
reprezentirati
eskontirati
diskontirati
montirati
demontirati
konfrontirati
otirati
sabotirati
dotirati
kotirati
bojkotirati
pilotirati
notirati
rotirati
bankrotirati
adaptirati
kooptirati
škartirati
konvertirati
dezertirati
abortirati
deportirati
eksportirati
transportirati
sortirati
podastirati
zastirati
manifestirati
amnestirati
testirati
protestirati
investirati
reinvestirati
klistirati
insistirati
egzistirati
koegzistirati
prostirati
rasprostirati
degustirati
utirati
nokautirati
diskutirati
prodiskutirati
salutirati
amputirati
regrutirati
distribuirati
intervjuirati
evakuirati
evoluirati
destruirati
instruirati
konstruirati
rekonstruirati
iskonstruirati
opstruirati
procesuirati
konstituirati
fluktuirati
dezavuirati
lavirati
navirati
gravirati
arhivirati
aktivirati
deaktivirati
reaktivirati
objektivirati
kultivirati
motivirati
intenzivirati
apsolvirati
promovirati
renovirati
inovirati
provirati
tetovirati
nervirati
iznervirati
servirati
rezervirati
konzervirati
svirati
zasvirati
odsvirati
izvirati
bazirati
obazirati
nazirati
frazirati
parafrazirati
fantazirati
zazirati
nadzirati
prezirati
precizirati
standardizirati
europeizirati
dijalogizirati
detaljizirati
verbalizirati
skandalizirati
idealizirati
realizirati
legalizirati
specijalizirati
komercijalizirati
materijalizirati
radikalizirati
lokalizirati
minimalizirati
normalizirati
analizirati
banalizirati
kanalizirati
proanalizirati
signalizirati
marginalizirati
kriminalizirati
nacionalizirati
denacionalizirati
racionalizirati
operacionalizirati
institucionalizirati
personalizirati
depersonalizirati
internalizirati
paralizirati
liberalizirati
generalizirati
demoralizirati
centralizirati
decentralizirati
neutralizirati
digitalizirati
kapitalizirati
revitalizirati
kristalizirati
iskristalizirati
individualizirati
aktualizirati
stabilizirati
destabilizirati
senzibilizirati
mobilizirati
demobilizirati
protokolizirati
monopolizirati
dinamizirati
polemizirati
anatemizirati
ekonomizirati
atomizirati
organizirati
reorganizirati
dezorganizirati
mehanizirati
amerikanizirati
humanizirati
tiranizirati
katranizirati
galvanizirati
homogenizirati
ugljenizirati
antagonizirati
ionizirati
kolonizirati
ironizirati
sinkronizirati
detronizirati
modernizirati
solidarizirati
polarizirati
popularizirati
proletarizirati
karakterizirati
okarakterizirati
frizirati
kategorizirati
valorizirati
revalorizirati
terorizirati
autorizirati
kompjutorizirati
favorizirati
dramatizirati
problematizirati
tematizirati
sistematizirati
stigmatizirati
aklimatizirati
aromatizirati
automatizirati
traumatizirati
kroatizirati
deratizirati
demokratizirati
magnetizirati
razmagnetizirati
sintetizirati
politizirati
depolitizirati
kritizirati
taktizirati
narkotizirati
hipnotizirati
amortizirati
apsolutizirati
pasivizirati
relativizirati
improvizirati
recenzirati
kondenzirati
kompenzirati
dozirati
prognozirati
pozirati
disperzirati
pauzirati
marširati
tuširati
retuširati
angažirati
lažirati
režirati
protežirati
aranžirati
deložirati
krati
prikrati
demokrati
socijaldemokrati
pokrati
birokrati
aristokrati
skrati
uskrati
orati
naorati
zaorati
borati
elaborati
naborati
dorati
preorati
morati
primorati
poorati
inspektorati
rektorati
protektorati
doktorati
prati
paprati
oprati
coprati
doprati
poprati
proprati
sprati
isprati
otprati
srati
trati
promatrati
smatrati
razmatrati
nitrati
titrati
zatitrati
koncentrati
pentrati
potrati
strati
magistrati
supstrati
raskuštrati
tamburati
gurati
osigurati
dogurati
pogurati
progurati
ugurati
zgurati
izgurati
gnjurati
turati
preturati
ispreturati
teturati
doturati
koturati
proturati
rasturati
isturati
smežurati
odvrati
prevrati
dugovrati
kolovrati
svrati
razvrati
sati
nabasati
zabasati
raspojasati
kasati
talasati
zatalasati
bjelasati
glasati
nadglasati
preglasati
izglasati
klasati
pasati
zapasati
pripasati
opasati
klesati
isklesati
uklesati
plesati
naplesati
zaplesati
adresati
kresati
okresati
otkresati
potkresati
pretresati
potresati
stresati
istresati
tesati
disati
nadisati
udisati
uzdisati
kalajisati
hvalisati
krunisati
pisati
napisati
zapisati
prepisati
pripisati
opisati
popisati
propisati
raspisati
ispisati
otpisati
potpisati
supotpisati
upisati
risati
narisati
brisati
prebrisati
obrisati
zbrisati
izbrisati
prerisati
mirisati
namirisati
zamirisati
omirisati
sisati
isisati
usisati
malaksati
smalaksati
boksati
plamsati
rasplamsati
žigosati
ožigosati
kosati
nosati
gipsati
lipsati
klipsati
polipsati
prsati
kusati
gatati
bogatati
svojatati
namatati
zamatati
odmatati
omatati
razmatati
izmatati
baratati
hvatati
pohvatati
blebetati
lijetati
salijetati
zalijetati
oblijetati
prelijetati
polijetati
prolijetati
slijetati
izlijetati
uzlijetati
zanovijetati
cvjetati
procvjetati
rascvjetati
pucketati
zapucketati
meketati
kreketati
zveketati
sapletati
zapletati
isprepletati
raspletati
upletati
nametati
zametati
nadmetati
podmetati
premetati
ometati
dometati
pometati
smetati
zasmetati
umetati
razmetati
odgonetati
lepetati
klepetati
trepetati
lupetati
ćeretati
kretati
zakretati
prekretati
okretati
pokretati
skretati
sretati
susretati
devetati
klevetati
oklevetati
šetati
odšetati
rešetati
prorešetati
izrešetati
prošetati
dahtati
dihtati
drhtati
zadrhtati
citati
hitati
pohitati
skitati
zaplitati
ispreplitati
uplitati
mahnitati
pomahnitati
pitati
zapitati
pripitati
raspitati
ispitati
preispitati
upitati
priupitati
ritati
čestitati
svitati
čitati
načitati
očitati
dočitati
pročitati
učitati
iščitati
graktati
traktati
štektati
ciktati
diktati
kliktati
siktati
roktati
groktati
frktati
buktati
razbuktati
zahuktati
rezultati
kantati
atentati
grgotati
hihotati
grohotati
kikotati
klokotati
zaklokotati
cvokotati
lotati
motati
namotati
zamotati
obmotati
odmotati
premotati
omotati
smotati
umotati
razmotati
izmotati
klopotati
šaptati
treptati
loptati
roptati
hroptati
soptati
toptati
kartati
išpartati
startati
obrtati
crtati
nacrtati
zacrtati
podcrtati
precrtati
ocrtati
iscrtati
ucrtati
zagrtati
zgrtati
nasrtati
vrtati
zavrtati
prevrtati
provrtati
osvrtati
stati
nastati
rastati
odrastati
prerastati
prirastati
dorastati
srastati
sastati
hvastati
zastati
nestati
ponestati
prestati
listati
blistati
zablistati
prelistati
pristati
ostati
zaostati
nedostati
preostati
postati
izostati
opstati
svrstati
razvrstati
ustati
odustati
sustati
posustati
gutati
progutati
škrgutati
gugutati
prhutati
skakutati
cvrkutati
piskutati
lutati
zalutati
odlutati
kolutati
prolutati
plutati
šaputati
sputati
maštati
izmaštati
ispaštati
praštati
opraštati
bliještati
kriještati
naviještati
zaviještati
blještati
namještati
premještati
nadomještati
smještati
treštati
njištati
pištati
vrištati
zavrištati
tištati
koštati
okoštati
stropoštati
štropoštati
ukrštati
pljuštati
puštati
napuštati
zapuštati
prepuštati
opuštati
dopuštati
popuštati
propuštati
spuštati
ispuštati
otpuštati
upuštati
šuštati
vati
zajebavati
probavati
isprobavati
uvježbavati
iskrcavati
ukrcavati
davati
savladavati
nadvladavati
prevladavati
ovladavati
svladavati
stradavati
zadavati
predsjedavati
sagledavati
zagledavati
pregledavati
ogledavati
pogledavati
progledavati
razgledavati
predavati
ispredavati
pridavati
odavati
dodavati
podavati
prodavati
preprodavati
rasprodavati
izvrdavati
udavati
preudavati
opravdavati
izdavati
obuzdavati
pribjegavati
izbjegavati
podvrgavati
opovrgavati
izvrgavati
ukuhavati
napuhavati
okajavati
ustrajavati
očajavati
dodijavati
nasmijavati
ismijavati
zagrijavati
podgrijavati
isijavati
udaljavati
upotrebljavati
poribljavati
sukobljavati
osposobljavati
raseljavati
preseljavati
iseljavati
umiljavati
prisiljavati
opkoljavati
umoljavati
zadovoljavati
udovoljavati
dozvoljavati
osvjetljavati
zapetljavati
raspetljavati
oduševljavati
podivljavati
okrivljavati
preživljavati
oživljavati
doživljavati
proživljavati
uplovljavati
nakašljavati
iskašljavati
začešljavati
premišljavati
zapošljavati
ranjavati
navodnjavati
jenjavati
objedinjavati
rasplinjavati
sačinjavati
pričinjavati
dopunjavati
nadopunjavati
popunjavati
ispunjavati
objašnjavati
pojašnjavati
razjašnjavati
izjašnjavati
zgušnjavati
kažnjavati
pribojavati
odbrojavati
prestrojavati
ustrojavati
obasjavati
uzrujavati
preslikavati
oslikavati
navikavati
crkavati
zafrkavati
smrkavati
obdjelavati
nagomilavati
zaračunavati
obračunavati
preračunavati
uračunavati
izračunavati
razaznavati
priznavati
doznavati
poznavati
prepoznavati
spoznavati
raspoznavati
upoznavati
skapavati
krepavati
opipavati
ispipavati
zasipavati
prekopavati
prokopavati
iskopavati
otkopavati
potkopavati
ukopavati
utrpavati
spavati
naspavati
odspavati
prespavati
ispavati
prospavati
uspavati
isparavati
zavaravati
očaravati
odobravati
razvedravati
namjeravati
premjeravati
usmjeravati
pretjeravati
rastjeravati
ovjeravati
povjeravati
provjeravati
uvjeravati
zaigravati
obigravati
odigravati
poigravati
izigravati
prekoravati
pokoravati
primoravati
osporavati
usporavati
dodvoravati
upozoravati
provjetravati
zaoštravati
osiguravati
užasavati
usisavati
malaksavati
uskrsavati
ugnjetavati
podrhtavati
obitavati
spočitavati
iščitavati
namotavati
odmotavati
premotavati
umotavati
izmotavati
došaptavati
podcrtavati
precrtavati
ocrtavati
prelistavati
razvrstavati
sputavati
obavještavati
izvještavati
poništavati
uništavati
iskorištavati
uvrštavati
iščezavati
oblizavati
ubrzavati
smrzavati
obećavati
povećavati
uvećavati
saopćavati
priopćavati
onemogućavati
omogućavati
nadjačavati
ojačavati
pojačavati
izjednačavati
preinačavati
označavati
doznačavati
sprječavati
sprečavati
običavati
preuveličavati
oličavati
ograničavati
prepričavati
ispričavati
vjenčavati
uočavati
suočavati
zakopčavati
prikopčavati
ogorčavati
zatrčavati
optrčavati
obučavati
podučavati
priučavati
zaključavati
otključavati
poučavati
proučavati
ustručavati
izučavati
prilagođavati
naglašavati
oglašavati
proglašavati
usuglašavati
spašavati
ukrašavati
dešavati
podešavati
udešavati
rješavati
razrješavati
lišavati
stišavati
poboljšavati
olakšavati
poljepšavati
proljepšavati
uljepšavati
pogoršavati
usavršavati
završavati
dovršavati
svršavati
izvršavati
zabušavati
pokušavati
iskušavati
saslušavati
narušavati
obrušavati
prerušavati
uobražavati
odražavati
podražavati
izražavati
omalovažavati
uvažavati
obilježavati
otežavati
približavati
zbližavati
ponižavati
snižavati
obožavati
umnožavati
razmnožavati
ugrožavati
sadržavati
zadržavati
pridržavati
održavati
podržavati
izdržavati
uzdržavati
suzdržavati
produžavati
naoružavati
razoružavati
sužavati
cvati
ocvati
rascvati
snabdjevati
zadijevati
snabdijevati
probdijevati
odijevati
zaodijevati
zapodijevati
oskudijevati
lijevati
nalijevati
salijevati
zalijevati
sažalijevati
oblijevati
prelijevati
oklijevati
pobolijevati
odolijevati
polijevati
prolijevati
izvolijevati
slijevati
ulijevati
razlijevati
izlijevati
podsmijevati
ismijevati
razumijevati
podrazumijevati
sporazumijevati
predmnijevati
popijevati
dospijevati
uspijevati
sagorijevati
dogorijevati
prekorijevati
sazrijevati
dozrijevati
sijevati
odsijevati
zahtijevati
zijevati
prijateljevati
učiteljevati
izvoljevati
stupnjevati
vojevati
izvojevati
pjevati
zapjevati
pripjevati
opjevati
popjevati
propjevati
spjevati
raspjevati
ispjevati
revati
božićevati
mačevati
bičevati
pijančevati
hvati
rukohvati
shvati
pothvati
uhvati
bivati
snebivati
prebivati
pribivati
dobivati
zadobivati
pridobivati
zbivati
izbivati
nabacivati
predbacivati
odbacivati
prebacivati
dobacivati
ubacivati
razbacivati
izbacivati
ulagivati
namigivati
podrigivati
podrugivati
zamahivati
domahivati
razmahivati
ismjehivati
ispuhivati
upuhivati
iskaljivati
ispaljivati
potpaljivati
navaljivati
podvaljivati
zahvaljivati
uvaljivati
izvaljivati
izrabljivati
zaobljivati
opskrbljivati
zadubljivati
produbljivati
odjeljivati
dodjeljivati
podjeljivati
zamamljivati
omamljivati
iznajmljivati
uzajmljivati
udomljivati
zatomljivati
podjarmljivati
ujarmljivati
ucjepljivati
iscrpljivati
iskupljivati
otkupljivati
produljivati
objavljivati
dojavljivati
pojavljivati
izjavljivati
uglavljivati
okrivljivati
oživljivati
skanjivati
obmanjivati
smanjivati
umanjivati
zabranjivati
prehranjivati
pohranjivati
pothranjivati
zastranjivati
odstranjivati
rasprostranjivati
nastanjivati
svanjivati
podcjenjivati
precjenjivati
ocjenjivati
procjenjivati
ucjenjivati
zamjenjivati
primjenjivati
smjenjivati
razmjenjivati
izmjenjivati
sjedinjivati
useknjivati
ocrnjivati
zbunjivati
sravnjivati
ispražnjivati
odskakivati
preskakivati
iskakivati
poskakivati
oplakivati
odjekivati
očekivati
iščekivati
podcikivati
dovikivati
izvikivati
uzvikivati
priželjkivati
zadirkivati
utrkivati
pritiskivati
otiskivati
potiskivati
istiskivati
utiskivati
iziskivati
propitkivati
potkivati
prisluškivati
osluškivati
cjelivati
plivati
preplivati
doplivati
isplivati
uplivati
umivati
snivati
zasnivati
osnivati
rivati
darivati
podjarivati
zanemarivati
uparivati
pretovarivati
istovarivati
utovarivati
ostvarivati
ohrabrivati
podrivati
nadmudrivati
derivati
pretjerivati
dotjerivati
protjerivati
rastjerivati
istjerivati
utjerivati
dodirivati
podmirivati
uznemirivati
smirivati
umirivati
raspirivati
zavirivati
raširivati
proširivati
sakrivati
prikrivati
pokrivati
skrivati
otkrivati
razotkrivati
požurivati
opasivati
zapisivati
prepisivati
pripisivati
opisivati
dopisivati
popisivati
propisivati
raspisivati
ispisivati
otpisivati
potpisivati
upisivati
povisivati
zapitivati
propitivati
raspitivati
ispitivati
preispitivati
poštivati
odazivati
kazivati
prikazivati
dokazivati
pokazivati
iskazivati
ukazivati
zamazivati
podmazivati
nazivati
sazivati
zazivati
izazivati
zarezivati
oporezivati
urezivati
vezivati
obvezivati
podvezivati
privezivati
povezivati
razvezivati
oblizivati
ulizivati
prizivati
dozivati
pozivati
opozivati
prozivati
obogaćivati
naplaćivati
isplaćivati
otplaćivati
uplaćivati
pozlaćivati
udomaćivati
prikraćivati
pokraćivati
skraćivati
uskraćivati
zamjećivati
primjećivati
posjećivati
poistovjećivati
prosvjećivati
opterećivati
osvećivati
posvećivati
podmićivati
zaštićivati
rasplamćivati
priopćivati
omogućivati
naslućivati
smućivati
upućivati
zarašćivati
obavješćivati
osvješćivati
izvješćivati
očvršćivati
učvršćivati
izjednačivati
označivati
doznačivati
izopačivati
odalečivati
počivati
zaključivati
priključivati
isključivati
uključivati
odlučivati
izlučivati
naručivati
preporučivati
isporučivati
udvostručivati
izručivati
zagađivati
usklađivati
podmlađivati
pomlađivati
naslađivati
zaslađivati
savlađivati
povlađivati
iznenađivati
nadoknađivati
zarađivati
obrađivati
prerađivati
nagrađivati
dograđivati
nadograđivati
ugrađivati
razgrađivati
izgrađivati
surađivati
razrađivati
izrađivati
zasađivati
dosađivati
pobjeđivati
nasljeđivati
prosljeđivati
unaprjeđivati
naređivati
određivati
podređivati
priređivati
raspoređivati
uspoređivati
unapređivati
sređivati
uređivati
privređivati
obezvređivati
prilagođivati
rasplođivati
dozlogrđivati
potvrđivati
utvrđivati
pobuđivati
razbuđivati
uzbuđivati
zaluđivati
prinuđivati
iznuđivati
rasuđivati
osuđivati
posuđivati
prosuđivati
otuđivati
šivati
nadmašivati
premašivati
zaprašivati
oprašivati
zastrašivati
prišivati
ušivati
isušivati
ublaživati
razdraživati
pretraživati
potraživati
istraživati
osvježivati
uživati
nauživati
zaduživati
zasluživati
posluživati
opsluživati
usluživati
okruživati
optuživati
potrebovati
dobovati
robovati
vrbovati
gladovati
radovati
obradovati
uzradovati
nazadovati
objedovati
sljedovati
posjedovati
prosvjedovati
napredovati
posredovati
uredovati
plandovati
negodovati
pogodovati
gospodovati
ludovati
gazdovati
blagovati
biljegovati
njegovati
bogovati
trgovati
dugovati
drugovati
tugovati
strahovati
kovati
konakovati
opakovati
raspakovati
zakovati
đakovati
vjekovati
jadikovati
likovati
nalikovati
oblikovati
preoblikovati
odlikovati
dolikovati
razlikovati
praznikovati
prikovati
ašikovati
okovati
prorokovati
uzrokovati
prouzrokovati
skovati
desetkovati
svetkovati
potkovati
hajdukovati
rukovati
doručkovati
žalovati
djelovati
sudjelovati
obilovati
milovati
pomilovati
smilovati
silovati
bolovati
školovati
iškolovati
stolovati
poslovati
isposlovati
samovati
rimovati
zimovati
umovati
kumovati
danovati
stanovati
vrednovati
amenovati
kamenovati
imenovati
naimenovati
preimenovati
prstenovati
povinovati
snovati
zasnovati
osnovati
kupovati
nakupovati
rovati
darovati
podrovati
mudrovati
vjerovati
povjerovati
mirovati
pirovati
zborovati
logorovati
trovati
zatrovati
otrovati
šurovati
izrovati
glasovati
psovati
opsovati
ispsovati
ratovati
ljetovati
savjetovati
posavjetovati
zavjetovati
uvjetovati
pametovati
prometovati
opetovati
štetovati
četovati
očitovati
samotovati
flertovati
šegrtovati
napastovati
gostovati
putovati
doputovati
proputovati
otputovati
štovati
poštovati
žrtvovati
učestvovati
odsustvovati
prisustvovati
bivstvovati
čuvstvovati
obrazovati
linčovati
rvati
odrvati
rezervati
hrvati
shrvati
othrvati
horvati
porvati
survati
svati
obuvati
bljuvati
kljuvati
prokljuvati
pljuvati
popljuvati
muvati
gruvati
izuvati
čuvati
načuvati
sačuvati
pričuvati
očuvati
zvati
odazvati
nazvati
sazvati
zazvati
izazvati
prizvati
dozvati
pozvati
opozvati
prozvati
račvati
gužvati
zgužvati
kazati
zakazati
prikazati
dokazati
pokazati
prokazati
iskazati
otkazati
potkazati
ukazati
mazati
namazati
zamazati
podmazati
premazati
omazati
pomazati
razmazati
rezati
narezati
zarezati
obrezati
odrezati
podrezati
prerezati
porezati
prorezati
prezati
naprezati
sprezati
srezati
urezati
razrezati
izrezati
sezati
prisezati
posezati
natezati
zatezati
pritezati
otezati
potezati
protezati
stezati
rastezati
ustezati
sustezati
vezati
obavezati
zavezati
obvezati
odvezati
privezati
nadovezati
povezati
svezati
uvezati
razvezati
dizati
pridizati
podizati
izdizati
uzdizati
lizati
oblizati
klizati
sklizati
polizati
gmizati
nizati
nanizati
nagrizati
pregrizati
progrizati
izgrizati
stizati
pristizati
dostizati
postizati
sustizati
kondenzati
srozati
vozati
rzati
brzati
ubrzati
trzati
strzati
puzati
dopuzati
laćati
plaćati
obraćati
kraćati
vraćati
navraćati
odvraćati
povraćati
svraćati
izvraćati
uzvraćati
zahvaćati
prihvaćati
dohvaćati
shvaćati
obuhvaćati
obećati
vijećati
sjećati
podsjećati
prisjećati
osjećati
predosjećati
suosjećati
plećati
povećati
uvećati
boćati
jačati
nadjačati
ojačati
pojačati
glačati
uglačati
izglačati
pačati
koračati
tračati
vračati
bečati
ječati
klečati
pečati
zapečati
raspečati
otpečati
drečati
zvečati
cičati
veličati
uveličati
preuveličati
kričati
pričati
prepričati
popričati
ispričati
skvičati
vjenčati
ovjenčati
okončati
dokončati
skončati
sunčati
otkapčati
kopčati
zakopčati
prikopčati
skopčati
raskopčati
iskopčati
otkopčati
ukopčati
zupčati
gorčati
zagorčati
ogorčati
trčati
pretrčati
pritrčati
otrčati
dotrčati
potrčati
protrčati
istrčati
utrčati
cvrčati
kovrčati
bučati
hučati
ključati
zaključati
otključati
mučati
zamučati
ručati
preporučati
zvučati
zazvučati
čučati
oteščati
oslobađati
gađati
nagađati
odgađati
događati
pogađati
ugađati
pohađati
rađati
zavađati
prevađati
provađati
svađati
posvađati
uvađati
izvađati
vrijeđati
bređati
žeđati
viđati
zaviđati
predviđati
priviđati
sviđati
uviđati
izviđati
gunđati
progunđati
rđati
zarđati
hrđati
zahrđati
obnašati
podnašati
prenašati
donašati
ponašati
oponašati
iznašati
miješati
premiješati
ispremiješati
primiješati
pomiješati
promiješati
smiješati
umiješati
izmiješati
vješati
povješati
komešati
uskomešati
prešati
češati
očešati
počešati
okolišati
uslišati
prepišati
propišati
ispišati
jurišati
stišati
utišati
šišati
podšišati
ošišati
poboljšati
olakšati
mekšati
omekšati
smekšati
umekšati
razmekšati
tapšati
potapšati
ljepšati
poljepšati
uljepšati
pogoršati
lepršati
zalepršati
kušati
okušati
pokušati
prokušati
iskušati
slušati
naslušati
saslušati
odslušati
preslušati
poslušati
pjenušati
gnušati
perušati
operušati
grušati
zgrušati
umnažati
zapažati
opažati
zgražati
bježati
razbježati
ležati
odležati
poležati
režati
zarežati
otežati
križati
držati
sadržati
zadržati
pridržati
održati
podržati
izdržati
uzdržati
suzdržati
oružati
naoružati
oboružati
razoružati
pružati
octi
alfabeti
analfabeti
placeti
panceti
pinceti
tuceti
kadeti
geodeti
brudeti
lafeti
konfeti
apologeti
kateheti
gajeti
svrbjeti
bdjeti
snabdjeti
lebdjeti
probdjeti
blijedjeti
poblijedjeti
problijedjeti
izblijedjeti
sijedjeti
osijedjeti
posijedjeti
štedjeti
zaštedjeti
prištedjeti
poštedjeti
uštedjeti
stidjeti
zastidjeti
postidjeti
vidjeti
zavidjeti
predvidjeti
obnevidjeti
previdjeti
svidjeti
uvidjeti
razvidjeti
izvidjeti
smrdjeti
poludjeti
rudjeti
žudjeti
klijeti
zamijeti
primijeti
nanijeti
zanijeti
odnijeti
podnijeti
prenijeti
prinijeti
doprinijeti
donijeti
pridonijeti
ponijeti
snijeti
unijeti
raznijeti
iznijeti
uznijeti
drijeti
zadrijeti
prodrijeti
razdrijeti
proždrijeti
mrijeti
obamrijeti
namrijeti
zamrijeti
pomrijeti
umrijeti
odumrijeti
izumrijeti
prijeti
zaprijeti
oprijeti
doprijeti
uprijeti
oduprijeti
poduprijeti
podastrijeti
zastrijeti
kostrijeti
prostrijeti
rasprostrijeti
nazrijeti
sazrijeti
zanovijeti
servijeti
probisvijeti
ljeti
bijeljeti
zabijeljeti
pobijeljeti
zacijeljeti
željeti
zaželjeti
poželjeti
omiljeti
cviljeti
mljeti
samljeti
boljeti
zaboljeti
preboljeti
oboljeti
razboljeti
odoljeti
ogoljeti
voljeti
zavoljeti
privoljeti
izvoljeti
blagoizvoljeti
uljeti
grmjeti
zagrmjeti
smjeti
umjeti
razumjeti
sporazumjeti
izumjeti
šumjeti
ogladnjeti
izgladnjeti
hladnjeti
ohladnjeti
ožednjeti
zatrudnjeti
zelenjeti
ozelenjeti
pozelenjeti
rumenjeti
zarumenjeti
crvenjeti
zacrvenjeti
pocrvenjeti
vinjeti
tamnjeti
potamnjeti
crnjeti
pocrnjeti
bjesnjeti
pobjesnjeti
razbjesnjeti
kipjeti
prekipjeti
iskipjeti
trpjeti
pretrpjeti
otrpjeti
strpjeti
prispjeti
dospjeti
uspjeti
poskupjeti
otupjeti
starjeti
zastarjeti
ostarjeti
gorjeti
sagorjeti
zagorjeti
pregorjeti
izgorjeti
okorjeti
sjeti
podsjeti
prisjeti
visjeti
dosjeti
letjeti
naletjeti
zaletjeti
obletjeti
odletjeti
preletjeti
doletjeti
poletjeti
proletjeti
sletjeti
uletjeti
izletjeti
uzletjeti
htjeti
prohtjeti
hitjeti
pohitjeti
buktjeti
plamtjeti
zaplamtjeti
treptjeti
vrtjeti
zavrtjeti
provrtjeti
uvrtjeti
opustjeti
ćutjeti
oćutjeti
šutjeti
odšutjeti
prešutjeti
ušutjeti
žutjeti
osujeti
savjeti
sivjeti
živjeti
zaživjeti
nadživjeti
preživjeti
oživjeti
doživjeti
poživjeti
proživjeti
uživjeti
sovjeti
poistovjeti
vrvjeti
uvjeti
preduvjeti
paketi
meketi
reketi
zveketi
briketi
supermarketi
parketi
asketi
disketi
buketi
kačketi
mušketi
naleti
paleti
saleti
zaleti
tableti
obleti
odleti
preleti
pamfleti
fileti
prileti
žileti
kleti
zakleti
ukleti
doleti
goleti
kabrioleti
koleti
poleti
epoleti
roleti
proleti
pleti
zapleti
prepleti
tropleti
spleti
raspleti
upleti
vrleti
sleti
ruleti
razleti
izleti
uzleti
nameti
pameti
opameti
zameti
predmeti
odmeti
remeti
poremeti
dugmeti
cimeti
ometi
dometi
nogometi
kometi
rukometi
puškometi
pometi
prometi
vatrometi
smeti
izmeti
planeti
preseneti
nanomagneti
elektromagneti
klarineti
brineti
moneti
soneti
karneti
bajuneti
suneti
poeti
odapeti
prenapeti
zapeti
trepeti
tepeti
pipeti
popeti
propeti
raspeti
uspeti
kabareti
minareti
lazareti
opereti
tereti
otereti
optereti
preoptereti
rastereti
zakreti
dekreti
sekreti
okreti
zaokreti
suncokreti
preokreti
pokreti
floreti
interpreti
susreti
portreti
autoportreti
vreti
navreti
uzavreti
dovreti
zreti
obazreti
nazreti
sazreti
nadzreti
prezreti
prizreti
dozreti
prozreti
kaseti
videokaseti
treseti
pijeteti
varijeteti
kapaciteti
invaliditeti
modaliteti
realiteti
specijaliteti
lokaliteti
tonaliteti
nataliteti
mentaliteti
totaliteti
rivaliteti
kredibiliteti
senzibiliteti
legitimiteti
komiteti
saniteti
suvereniteti
digniteti
afiniteti
boniteti
imuniteti
epiteti
polariteti
pariteti
rariteti
prosperiteti
integriteti
mediokriteti
prioriteti
autoriteti
entiteti
identiteti
anuiteti
diskontinuiteti
ambigviteti
antikviteti
kurioziteti
animoziteti
univerziteti
fakulteti
oteti
preoteti
kvarteti
puberteti
esteti
pašteti
ošteti
dueti
silueti
pirueti
aveti
plaveti
kreveti
salveti
rukoveti
sveti
presveti
kazeti
striptizeti
rozeti
korzeti
poduzeti
preuzeti
četi
mačeti
načeti
nenačeti
začeti
kumčeti
početi
nezapočeti
otpočeti
žeti
izažeti
budžeti
ožeti
požeti
lifti
ćifti
jahti
drhti
zadrhti
haiti
biti
slabiti
oslabiti
nabiti
rabiti
grabiti
zagrabiti
prigrabiti
pograbiti
ugrabiti
zgrabiti
razgrabiti
zlorabiti
zloporabiti
uporabiti
zlouporabiti
izrabiti
sabiti
vabiti
navabiti
odvabiti
dovabiti
odbiti
užlijebiti
oždrijebiti
trijebiti
upotrijebiti
zloupotrijebiti
istrijebiti
prebiti
libiti
zaglibiti
pribiti
obiti
dobiti
zadobiti
pridobiti
prispodobiti
sukobiti
globiti
razglobiti
pobiti
robiti
zarobiti
dobrobiti
drobiti
zdrobiti
izdrobiti
škrobiti
orobiti
porobiti
onesposobiti
osposobiti
skrbiti
priskrbiti
opskrbiti
orbiti
ubiti
dubiti
zadubiti
produbiti
udubiti
izdubiti
gubiti
zagubiti
dangubiti
pogubiti
izgubiti
ljubiti
naljubiti
zaljubiti
obljubiti
priljubiti
poljubiti
sljubiti
izljubiti
naškubiti
snubiti
obrubiti
odrubiti
porubiti
trubiti
zatrubiti
rastrubiti
zbiti
razbiti
izbiti
suzbiti
baciti
nabaciti
zabaciti
predbaciti
odbaciti
podbaciti
prebaciti
dobaciti
pobaciti
ubaciti
zbaciti
izbaciti
omaciti
deficiti
eritrociti
gaditi
zagaditi
ogaditi
zgaditi
jaditi
hiljaditi
ojaditi
dojaditi
razjaditi
kaditi
nakaditi
potkaditi
gladiti
zagladiti
pogladiti
izgladiti
hladiti
nahladiti
prehladiti
ohladiti
rashladiti
kladiti
okladiti
uskladiti
mladiti
pomladiti
sladiti
nasladiti
zasladiti
osladiti
iznenaditi
naknaditi
nadoknaditi
goropaditi
razgoropaditi
raditi
naraditi
zaraditi
obraditi
odraditi
preraditi
graditi
nagraditi
sagraditi
zagraditi
pregraditi
ograditi
dograditi
nadograditi
ugraditi
razgraditi
izgraditi
smraditi
doraditi
poraditi
proraditi
uraditi
razraditi
izraditi
saditi
nasaditi
zasaditi
presaditi
dosaditi
posaditi
usaditi
vaditi
zavaditi
povaditi
svaditi
posvaditi
izvaditi
jediti
obezbjediti
pobijediti
cijediti
ocijediti
procijediti
iscijediti
slijediti
naslijediti
proslijediti
uslijediti
ozlijediti
rijediti
prorijediti
unaprijediti
preduprijediti
vrijediti
privrijediti
povrijediti
uvrijediti
obezvrijediti
razrijediti
ozlojediti
sjediti
odsjediti
besjediti
posjediti
prosjediti
zapovjediti
pripovjediti
ispripovjediti
ispovjediti
lediti
zalediti
odlediti
slediti
ulediti
rediti
narediti
zarediti
nadrediti
odrediti
predodrediti
podrediti
prirediti
rasporediti
usporediti
srediti
urediti
preurediti
štediti
banditi
osloboditi
goditi
prilagoditi
nagoditi
odgoditi
dogoditi
pogoditi
mrgoditi
namrgoditi
ugoditi
zgoditi
hoditi
pohoditi
ishoditi
prethoditi
uhoditi
škoditi
naškoditi
trogloditi
ploditi
oploditi
razonoditi
roditi
broditi
prebroditi
hermafroditi
poroditi
preporoditi
sroditi
uroditi
izroditi
voditi
navoditi
zavoditi
predvoditi
odvoditi
podvoditi
prevoditi
dovoditi
rukovoditi
povoditi
provoditi
zasvoditi
uvoditi
razvoditi
izvoditi
proizvoditi
grditi
nagrditi
izgrditi
srditi
nasrditi
rasrditi
tvrditi
potvrditi
ustvrditi
utvrditi
nauditi
buditi
pobuditi
probuditi
razbuditi
uzbuditi
juditi
uljuditi
kuditi
pokuditi
zaluditi
nuditi
prinuditi
ponuditi
iznuditi
ruditi
truditi
potruditi
suditi
rasuditi
presuditi
osuditi
dosuditi
posuditi
prosuditi
usuditi
čuditi
načuditi
začuditi
dočuditi
žuditi
brazditi
zabrazditi
odjezditi
gnijezditi
ugnijezditi
dojezditi
popizditi
smožditi
snužditi
elafiti
šarafiti
zašarafiti
prišarafiti
profiti
pohiti
uhiti
gajiti
sjajiti
tajiti
zatajiti
pritajiti
utajiti
odaljiti
udaljiti
temeljiti
utemeljiti
sprijateljiti
kreveljiti
uozbiljiti
škiljiti
piljiti
šiljiti
zašiljiti
prizemljiti
uzemljiti
migoljiti
meškoljiti
promeškoljiti
vrpoljiti
uzvrpoljiti
ispoljiti
zadovoljiti
nezadovoljiti
udovoljiti
ozlovoljiti
odobrovoljiti
udobrovoljiti
šupljiti
prošupljiti
uljiti
nauljiti
buljiti
zakrabuljiti
duljiti
produljiti
žuljiti
manjiti
smanjiti
umanjiti
zapanjiti
tanjiti
stanjiti
gnjiti
sagnjiti
djetinjiti
krnjiti
okrnjiti
tutnjiti
istutnjiti
pokunjiti
bojiti
prebojiti
obojiti
obezbojiti
dojiti
nadojiti
zadojiti
gojiti
odgojiti
ugojiti
uzgojiti
uspokojiti
upokojiti
gnojiti
zagnojiti
znojiti
oznojiti
uznojiti
pojiti
napojiti
pripojiti
spojiti
odspojiti
prospojiti
rojiti
brojiti
nabrojiti
predbrojiti
prebrojiti
pribrojiti
pobrojiti
ubrojiti
zbrojiti
izbrojiti
krojiti
prekrojiti
skrojiti
raskrojiti
prestrojiti
postrojiti
ustrojiti
preustrojiti
uštrojiti
zavojiti
dvojiti
odvojiti
podvojiti
udvojiti
zdvojiti
razdvojiti
izdvojiti
prisvojiti
osvojiti
posvojiti
usvojiti
kakiti
zakiti
okiti
iskiti
liti
baliti
zamandaliti
budaliti
faliti
razgaliti
kaliti
prekaliti
iskaliti
naliti
paliti
zapaliti
prepaliti
pripaliti
opaliti
popaliti
spaliti
raspaliti
ispaliti
uspaliti
potpaliti
upaliti
raliti
taliti
rastaliti
osamostaliti
ustaliti
navaliti
zavaliti
odvaliti
podvaliti
prevaliti
hvaliti
nahvaliti
zahvaliti
pohvaliti
povaliti
provaliti
strovaliti
svaliti
uvaliti
razvaliti
izvaliti
žvaliti
zaliti
šaliti
našaliti
žaliti
ražaliti
sažaliti
zažaliti
požaliti
obliti
zaobliti
odliti
bijeliti
zabijeliti
obijeliti
pobijeliti
izbijeliti
cijeliti
zacijeliti
iscijeliti
dijeliti
nadijeliti
opredijeliti
odijeliti
dodijeliti
podijeliti
raspodijeliti
preraspodijeliti
udijeliti
razdijeliti
porazdijeliti
izdijeliti
prostrijeliti
ustrijeliti
preliti
seliti
naseliti
raseliti
odseliti
preseliti
veseliti
obveseliti
poveseliti
proveseliti
razveseliti
iseliti
kiseliti
zakiseliti
ukiseliti
doseliti
useliti
teliti
sateliti
oteliti
sučeliti
zamagliti
odmagliti
nagliti
prenagliti
tegliti
rahliti
gnjiliti
militi
piliti
prepiliti
ispiliti
otpiliti
zakriliti
raskriliti
natkriliti
siliti
prisiliti
osiliti
usiliti
cviliti
ucviliti
džiliti
cakliti
zacakliti
ostakliti
metaboliti
doliti
ogoliti
oholiti
sokoliti
osokoliti
opkoliti
raskoliti
moliti
namoliti
zamoliti
pomoliti
umoliti
monoliti
politi
proliti
elektroliti
soliti
nasoliti
zasoliti
presoliti
prisoliti
osoliti
posoliti
usoliti
utoliti
dozvoliti
stopliti
grliti
zagrliti
obgrliti
prigrliti
izgrliti
hrliti
dohrliti
pohrliti
sliti
misliti
zamisliti
premisliti
domisliti
predomisliti
pomisliti
promisliti
smisliti
osmisliti
umisliti
razmisliti
porazmisliti
izmisliti
zaposliti
uposliti
svijetliti
rasvijetliti
zasvijetliti
osvijetliti
posvijetliti
prosvijetliti
prosvjetliti
uliti
guliti
oguliti
izguliti
huliti
bogohuliti
kruliti
truliti
istruliti
tuliti
potuliti
naćuliti
razliti
izliti
pozliti
miti
galamiti
zagalamiti
mamiti
namamiti
odmamiti
primamiti
omamiti
domamiti
pomamiti
izmamiti
dinamiti
sramiti
zasramiti
posramiti
samiti
osamiti
usamiti
čamiti
podmiti
lemiti
kalemiti
zalemiti
zapremiti
pripremiti
opremiti
dopremiti
spremiti
raspremiti
pospremiti
otpremiti
stremiti
antisemiti
jagmiti
dimiti
zadimiti
snimiti
presnimiti
primiti
zaprimiti
poprimiti
bratimiti
prezimiti
najmiti
unajmiti
iznajmiti
pozajmiti
uzajmiti
dojmiti
pojmiti
obujmiti
predujmiti
udomiti
komiti
lakomiti
polakomiti
okomiti
lomiti
zalomiti
odlomiti
prelomiti
dolomiti
polomiti
prolomiti
slomiti
izlomiti
zgromiti
ohromiti
zatomiti
pripitomiti
podjarmiti
termiti
prikrmiti
oformiti
umiti
naumiti
kumiti
glumiti
odglumiti
dvoumiti
urazumiti
obezumiti
izbezumiti
izumiti
šumiti
pošumiti
niti
daniti
predaniti
objelodaniti
razvaganiti
ciganiti
poganiti
opoganiti
kaniti
okaniti
učlaniti
raščlaniti
tamaniti
potamaniti
utamaniti
obznaniti
obeznaniti
raniti
braniti
zabraniti
obraniti
graniti
hraniti
nahraniti
sahraniti
prehraniti
pohraniti
othraniti
poraniti
zastraniti
odstraniti
rasprostraniti
uraniti
izraniti
nastaniti
divaniti
nišaniti
izgladniti
navodniti
odvodniti
razvodniti
cijeniti
zacijeniti
podcijeniti
precijeniti
ocijeniti
procijeniti
ucijeniti
lijeniti
zalijeniti
plijeniti
zaplijeniti
oplijeniti
ulijeniti
razlijeniti
namijeniti
prenamijeniti
zamijeniti
primijeniti
promijeniti
smijeniti
razmijeniti
izmijeniti
iskorijeniti
ukorijeniti
ugljeniti
pjeniti
zapjeniti
zasjeniti
osjeniti
opsjeniti
zeleniti
zazeleniti
pozeleniti
okameniti
skameniti
sjemeniti
oplemeniti
osuvremeniti
opismeniti
rumeniti
zarumeniti
šareniti
ošteniti
opošteniti
posloveniti
crveniti
zacrveniti
ocrveniti
pocrveniti
drveniti
zeniti
preopćeniti
ženiti
raženiti
priženiti
oženiti
ligniti
jediniti
objediniti
sjediniti
ujediniti
razjediniti
profiniti
hiniti
sliniti
cariniti
ocariniti
posiniti
usiniti
pojeftiniti
obistiniti
baštiniti
razbaštiniti
činiti
načiniti
sačiniti
začiniti
podčiniti
pričiniti
počiniti
opčiniti
učiniti
raščiniti
tamniti
zatamniti
potamniti
goniti
nagoniti
progoniti
ugoniti
izgoniti
ozakoniti
kloniti
nakloniti
zakloniti
prikloniti
pokloniti
skloniti
otkloniti
ukloniti
nasloniti
zasloniti
prisloniti
osloniti
roniti
zaroniti
odroniti
podroniti
uroniti
izroniti
lesoniti
zvoniti
zazvoniti
odzvoniti
pozvoniti
okopniti
crniti
zacrniti
ocrniti
pocrniti
objasniti
pojasniti
projasniti
razjasniti
izjasniti
kasniti
zakasniti
razbjesniti
tijesniti
zlatniti
sitniti
rasitniti
isitniti
usitniti
buniti
zabuniti
pobuniti
zbuniti
uzbuniti
uzjoguniti
puniti
napuniti
prepuniti
dopuniti
nadopuniti
popuniti
ispuniti
upotpuniti
kruniti
okruniti
truniti
sravniti
izravniti
pojednostavniti
kazniti
sablazniti
bulazniti
prazniti
isprazniti
trijezniti
otrijezniti
rastrijezniti
brašniti
zjapiti
iskapiti
hlapiti
ishlapiti
napiti
trapiti
utrapiti
vapiti
zapiti
cijepiti
odcijepiti
ocijepiti
rascijepiti
lijepiti
nalijepiti
zalijepiti
oblijepiti
odlijepiti
prelijepiti
prilijepiti
polijepiti
slijepiti
zaslijepiti
oslijepiti
izlijepiti
krijepiti
okrijepiti
obeskrijepiti
potkrijepiti
strepiti
čepiti
začepiti
odčepiti
sipiti
trampiti
opiti
kopiti
škopiti
uškopiti
zaklopiti
preklopiti
priklopiti
poklopiti
sklopiti
uklopiti
popiti
kropiti
škropiti
poškropiti
propiti
topiti
natopiti
pretopiti
otopiti
potopiti
stopiti
rastopiti
istopiti
utopiti
crpiti
iscrpiti
krpiti
zakrpiti
okrpiti
iskrpiti
ispiti
kupiti
nakupiti
sakupiti
zakupiti
prekupiti
prikupiti
okupiti
zaokupiti
pokupiti
skupiti
iskupiti
poskupiti
otkupiti
potkupiti
lupiti
ukalupiti
zalupiti
nahrupiti
tupiti
otupiti
stupiti
nastupiti
odstupiti
prestupiti
istupiti
pristupiti
postupiti
ustupiti
šupiti
riti
gabariti
ribariti
torbariti
rezbariti
izrezbariti
nadariti
obdariti
podariti
gospodariti
zagospodariti
brodariti
udariti
sudariti
baždariti
gariti
bugariti
zabugariti
jariti
podjariti
piljariti
sanjariti
razjariti
tokariti
spletkariti
baškariti
lješkariti
kormilariti
mariti
nasamariti
ošamariti
zanemariti
timariti
krčmariti
planinariti
pariti
zakapariti
popariti
krpariti
spariti
ispariti
upariti
gusariti
klatariti
ratariti
škrtariti
krstariti
variti
zavariti
mrcvariti
razmrcvariti
izmrcvariti
prevariti
lihvariti
kvariti
pokvariti
iskvariti
rovariti
tovariti
natovariti
prenatovariti
pretovariti
stovariti
istovariti
utovariti
krvariti
zakrvariti
iskrvariti
svariti
ostvariti
zariti
pazariti
bećariti
ušićariti
besposličariti
paničariti
krijumčariti
ljenčariti
pomađariti
žariti
ražariti
stražariti
zažariti
pomadžariti
ožariti
hrabriti
ohrabriti
obeshrabriti
posrebriti
odobriti
đubriti
nađubriti
jedriti
odjedriti
iznjedriti
vedriti
razvedriti
sidriti
usidriti
bodriti
obodriti
modriti
nadmudriti
cmizdriti
zabiberiti
ceriti
isceriti
naheriti
mjeriti
namjeriti
zamjeriti
odmjeriti
premjeriti
primjeriti
omjeriti
pomjeriti
promjeriti
usmjeriti
preusmjeriti
izmjeriti
zavjeriti
pronevjeriti
iznevjeriti
prevjeriti
ovjeriti
povjeriti
provjeriti
uvjeriti
razuvjeriti
naperiti
treperiti
izvitoperiti
kočoperiti
uperiti
biseriti
šećeriti
zašećeriti
ušećeriti
užagriti
usplahiriti
zahiriti
miriti
namiriti
podmiriti
uznemiriti
pomiriti
smiriti
umiriti
izmiriti
žmiriti
zažmiriti
piriti
šepiriti
raspiriti
potpiriti
špiriti
siriti
usiriti
viriti
zaviriti
gviriti
uokviriti
poviriti
proviriti
izviriti
širiti
raširiti
proširiti
kriti
pobakriti
sakriti
prekriti
ikriti
prikriti
mokriti
pokriti
hipokriti
skriti
iskriti
zaiskriti
otkriti
razotkriti
oriti
zaoriti
boriti
utaboriti
oboriti
rogoboriti
žuboriti
zboriti
izboriti
prozboriti
ulogoriti
zalahoriti
vijoriti
koriti
prekoriti
pokoriti
upokoriti
skoriti
ukoriti
koloriti
moriti
zamoriti
odmoriti
premoriti
pomoriti
mrmoriti
umoriti
izmoriti
sporiti
rasporiti
osporiti
usporiti
favoriti
tavoriti
dvoriti
dodvoriti
podvoriti
govoriti
nagovoriti
zagovoriti
odgovoriti
prigovoriti
ogovoriti
dogovoriti
pogovoriti
progovoriti
ugovoriti
izgovoriti
tvoriti
patvoriti
zatvoriti
pretvoriti
pritvoriti
otvoriti
krivotvoriti
oživotvoriti
stvoriti
rastvoriti
razoriti
uprizoriti
dozoriti
upozoriti
uzoriti
papriti
zapapriti
snatriti
provjetriti
ishitriti
preduhitriti
motriti
promotriti
razmotriti
bistriti
razbistriti
izbistriti
skutriti
kljaštriti
oštriti
naoštriti
zaoštriti
pooštriti
izoštriti
kuburiti
curiti
procuriti
iscuriti
duriti
ofuriti
juriti
najuriti
odjuriti
gnjuriti
zagnjuriti
dojuriti
pojuriti
projuriti
izjuriti
kuriti
natmuriti
iznuriti
šepuriti
turiti
zaturiti
preturiti
drhturiti
rasturiti
isturiti
zuriti
šćućuriti
zabašuriti
žuriti
požuriti
vriti
gasiti
zagasiti
pogasiti
ugasiti
glasiti
naglasiti
oglasiti
doglasiti
ozloglasiti
proglasiti
suglasiti
usuglasiti
razglasiti
nasiti
spasiti
otarasiti
krasiti
skrasiti
ukrasiti
oprasiti
kvasiti
nakvasiti
pokvasiti
zasiti
počasiti
desiti
zadesiti
podesiti
udesiti
preudesiti
objesiti
mijesiti
zamijesiti
umijesiti
krijesiti
privjesiti
izvjesiti
kesiti
iskesiti
nesiti
resiti
rastresiti
uresiti
uskrisiti
zavisiti
nadvisiti
ovisiti
povisiti
uzvisiti
boksiti
kositi
zakositi
pokositi
prkositi
nositi
nanositi
zanositi
nadnositi
odnositi
podnositi
prenositi
prinositi
doprinositi
donositi
pridonositi
ponositi
snositi
unositi
raznositi
iznositi
uznositi
rositi
orositi
prositi
zaprositi
isprositi
hapsiti
uhapsiti
mrsiti
zamrsiti
pomrsiti
razmrsiti
prsiti
isprsiti
trsiti
okusiti
iskusiti
brusiti
odbrusiti
trusiti
bogatiti
obogatiti
sjatiti
sakatiti
osakatiti
latiti
blatiti
zablatiti
klatiti
doklatiti
mlatiti
zamlatiti
premlatiti
pomlatiti
smlatiti
izmlatiti
platiti
naplatiti
preplatiti
doplatiti
nadoplatiti
isplatiti
pretplatiti
otplatiti
potplatiti
uplatiti
obrlatiti
zlatiti
pozlatiti
inatiti
zainatiti
opernatiti
patiti
napatiti
prepatiti
zaratiti
obratiti
preobratiti
pobratiti
kratiti
prekratiti
prikratiti
pokratiti
skratiti
uskratiti
pratiti
dopratiti
popratiti
ispratiti
otpratiti
tratiti
potratiti
vratiti
navratiti
odvratiti
sunovratiti
povratiti
svratiti
uzvratiti
zahvatiti
prihvatiti
dohvatiti
shvatiti
uhvatiti
obuhvatiti
pečatiti
zapečatiti
zamijetiti
primijetiti
prijetiti
zaprijetiti
prosvijetiti
sjetiti
podsjetiti
prisjetiti
osjetiti
dosjetiti
predosjetiti
posjetiti
osujetiti
poistovjetiti
opametiti
opredmetiti
remetiti
poremetiti
zasmetiti
presenetiti
petiti
apetiti
teretiti
opteretiti
preopteretiti
rasteretiti
štetiti
odštetiti
oštetiti
svetiti
osvetiti
posvetiti
hititi
ushititi
uhititi
kititi
nakititi
zakititi
okititi
iskititi
razgolititi
mititi
podmititi
nasititi
zasititi
prezasititi
štititi
zaštititi
pamtiti
zapamtiti
upamtiti
kotiti
olakotiti
okotiti
sramotiti
osramotiti
krotiti
ukrotiti
urotiti
konvertiti
usmrtiti
prtiti
naprtiti
oprtiti
sprtiti
uprtiti
piroklastiti
ovlastiti
povlastiti
razvlastiti
izvlastiti
mastiti
zamastiti
omastiti
zaprepastiti
upropastiti
častiti
hodočastiti
počastiti
obeščastiti
uzobijestiti
mrijestiti
obavijestiti
navijestiti
nagovijestiti
onesvijestiti
osvijestiti
izvijestiti
namjestiti
premjestiti
nadomjestiti
smjestiti
razmjestiti
porazmjestiti
izmjestiti
transvestiti
pričestiti
žestiti
ražestiti
slistiti
koristiti
okoristiti
iskoristiti
čistiti
onečistiti
prečistiti
očistiti
počistiti
pročistiti
raščistiti
iščistiti
gostiti
pogostiti
ugostiti
napakostiti
žalostiti
ražalostiti
ožalostiti
premostiti
postiti
prostiti
oprostiti
brstiti
krstiti
prekrstiti
okrstiti
pokrstiti
skrstiti
raskrstiti
uvrstiti
pričvrstiti
učvrstiti
zgustiti
pustiti
napustiti
zapustiti
prepustiti
pripustiti
opustiti
dopustiti
popustiti
propustiti
spustiti
raspustiti
ispustiti
otpustiti
upustiti
izustiti
ljutiti
naljutiti
razljutiti
slutiti
naslutiti
mutiti
zamutiti
ošamutiti
pomutiti
smutiti
putiti
naputiti
zaputiti
otputiti
uputiti
skrutiti
ukrutiti
žutiti
požutiti
laštiti
zaštiti
bliještiti
zabliještiti
prikliještiti
tiještiti
izvještiti
poništiti
uništiti
potištiti
spljoštiti
sploštiti
voštiti
mrštiti
namrštiti
priuštiti
ljuštiti
oljuštiti
suiti
jezuiti
viti
baviti
labaviti
olabaviti
nabaviti
zabaviti
pozabaviti
pribaviti
obaviti
dobaviti
probaviti
grbaviti
ogubaviti
izbaviti
daviti
zadaviti
podaviti
udaviti
obogaviti
mlohaviti
javiti
najaviti
objaviti
odjaviti
prijaviti
brljaviti
gnjaviti
dojaviti
pojaviti
brzojaviti
izjaviti
zaglaviti
strmoglaviti
uglaviti
obezglaviti
kilaviti
plaviti
naplaviti
preplaviti
doplaviti
poplaviti
slaviti
proslaviti
naviti
benaviti
oskrnaviti
ohrapaviti
oglupaviti
garaviti
braviti
zabraviti
kudraviti
zdraviti
nazdraviti
odzdraviti
ozdraviti
pozdraviti
boraviti
zaboraviti
proboraviti
oporaviti
ćoraviti
praviti
napraviti
prepraviti
pripraviti
opraviti
popraviti
spraviti
raspraviti
ispraviti
uspraviti
otpraviti
upraviti
prestraviti
saviti
oblesaviti
mlitaviti
omlitaviti
staviti
nastaviti
rastaviti
sastaviti
predstaviti
podstaviti
pristaviti
ostaviti
dostaviti
pojednostaviti
postaviti
zapostaviti
ispostaviti
uspostaviti
pretpostaviti
izostaviti
suprotstaviti
ustaviti
zaustaviti
obustaviti
sustaviti
usustaviti
štaviti
krvaviti
zakrvaviti
okrvaviti
zaviti
čađaviti
smršaviti
izmršaviti
nadviti
odviti
podviti
ljudeviti
plijeviti
gnjeviti
razgnjeviti
slojeviti
previti
krševiti
oduševiti
diviti
nadiviti
zadiviti
udiviti
upljesniviti
kriviti
nakriviti
okriviti
skriviti
iskriviti
priviti
protiviti
usprotiviti
umilostiviti
oživiti
biskviti
oviti
vidoviti
svrhoviti
nesvrhoviti
znakoviti
bajkoviti
loviti
jaloviti
izjaloviti
utjeloviti
viloviti
poloviti
prepoloviti
raspoloviti
ploviti
zaploviti
preploviti
oploviti
doploviti
isploviti
otploviti
uploviti
sloviti
nasloviti
osloviti
blagosloviti
prosloviti
protusloviti
uloviti
gromoviti
ustanoviti
obnoviti
tajnoviti
ponoviti
poviti
ovjeroviti
umiroviti
boroviti
časoviti
osoviti
toviti
gotoviti
dogotoviti
zgotoviti
drzoviti
mrviti
smrviti
razmrviti
izmrviti
sviti
osviti
brtviti
zabrtviti
umrtviti
uviti
prokljuviti
razviti
izviti
gaziti
nagaziti
zagaziti
pregaziti
pogaziti
ugaziti
zgaziti
unakaziti
iznakaziti
nalaziti
pronalaziti
snalaziti
zalaziti
odlaziti
prelaziti
nailaziti
obilaziti
zaobilaziti
nadilaziti
odilaziti
podilaziti
unilaziti
mimoilaziti
prilaziti
silaziti
razilaziti
dolaziti
pridolaziti
polaziti
prolaziti
plaziti
isplaziti
ulaziti
izlaziti
proizlaziti
uzlaziti
maziti
razmaziti
paziti
zapaziti
pripaziti
opaziti
spaziti
paraziti
zaraziti
preobraziti
izobraziti
odraziti
preneraziti
omraziti
poraziti
izraziti
kliziti
poniziti
sniziti
uniziti
viziti
rekviziti
pošiziti
gramziti
tranziti
depoziti
groziti
zagroziti
ugroziti
zgroziti
voziti
navoziti
odvoziti
prevoziti
dovoziti
provoziti
uvoziti
razvoziti
izvoziti
mrziti
zamrziti
puziti
suziti
zasuziti
odomaćiti
udomaćiti
tumaćiti
unesrećiti
posrećiti
usrećiti
opunomoćiti
noćiti
prenoćiti
općiti
saopćiti
priopćiti
uopćiti
izopćiti
onemogućiti
omogućiti
kućiti
okućiti
raskućiti
prućiti
tisućiti
čiti
razrogačiti
prednjačiti
prosjačiti
zakačiti
prikačiti
oblačiti
naoblačiti
preoblačiti
cjepidlačiti
tlačiti
potlačiti
navlačiti
zavlačiti
podvlačiti
prevlačiti
privlačiti
odugovlačiti
povlačiti
provlačiti
svlačiti
presvlačiti
uvlačiti
razvlačiti
izvlačiti
tumačiti
protumačiti
rastumačiti
utanačiti
jednačiti
ujednačiti
izjednačiti
preinačiti
ukonačiti
junačiti
ojunačiti
značiti
naznačiti
označiti
doznačiti
izopačiti
haračiti
mračiti
zamračiti
pomračiti
smračiti
zakoračiti
prekoračiti
raskoračiti
iskoračiti
otkoračiti
zračiti
prozračiti
kvačiti
zakvačiti
prikvačiti
otkvačiti
oduglovačiti
novačiti
unovačiti
pješačiti
propješačiti
bečiti
liječiti
zaliječiti
izliječiti
priječiti
zapriječiti
prepriječiti
spriječiti
ispriječiti
gnječiti
prignječiti
zgnječiti
proturječiti
ovjekovječiti
odalečiti
drečiti
krečiti
okrečiti
pokrečiti
dičiti
sumnjičiti
osumnjičiti
ličiti
naličiti
obličiti
uobličiti
razobličiti
izobličiti
očeličiti
priličiti
upriličiti
ustoličiti
dvoličiti
sličiti
besposličiti
takmičiti
graničiti
ograničiti
razgraničiti
bludničiti
utamničiti
parničiti
oivičiti
dokrajčiti
zadjevojčiti
jamčiti
zajamčiti
bančiti
pijančiti
ušančiti
špinčiti
poživinčiti
pošljunčiti
podbočiti
izbočiti
svjedočiti
osvjedočiti
posvjedočiti
predočiti
kočiti
zakočiti
skočiti
zaskočiti
odskočiti
preskočiti
iskočiti
priskočiti
doskočiti
poskočiti
uskočiti
otkočiti
ukočiti
popločiti
močiti
namočiti
zamočiti
pomočiti
promočiti
smočiti
prismočiti
umočiti
razmočiti
izmočiti
ročiti
kročiti
pokročiti
oročiti
sročiti
uročiti
prouzročiti
točiti
natočiti
pretočiti
otočiti
usredotočiti
optočiti
rastočiti
istočiti
utočiti
uočiti
suočiti
pupčiti
grčiti
zgrčiti
pabirčiti
krčiti
zakrčiti
prokrčiti
raskrčiti
iskrčiti
mrčiti
zamrčiti
gorčiti
zagorčiti
ogorčiti
prčiti
poturčiti
kvrčiti
skvrčiti
učiti
naučiti
bučiti
halabučiti
obučiti
hajdučiti
odučiti
podučiti
priučiti
zaključiti
priključiti
isključiti
uključiti
prikučiti
dokučiti
skučiti
lučiti
odlučiti
polučiti
izolučiti
slučiti
razlučiti
izlučiti
mučiti
namučiti
pomučiti
izmučiti
doučiti
poučiti
proučiti
naručiti
zaručiti
poručiti
preporučiti
isporučiti
sručiti
potrostručiti
dvostručiti
podvostručiti
udvostručiti
uručiti
izručiti
ozvučiti
izučiti
unovčiti
omeđiti
tuđiti
otuđiti
šiti
sjašiti
plašiti
zaplašiti
preplašiti
poplašiti
uplašiti
mašiti
nadmašiti
premašiti
osiromašiti
promašiti
našiti
rašiti
prašiti
naprašiti
zaprašiti
oprašiti
isprašiti
potprašiti
strašiti
zastrašiti
prestrašiti
sašiti
laktašiti
zašiti
iščašiti
smiješiti
nasmiješiti
riješiti
driješiti
odriješiti
griješiti
sagriješiti
ogriješiti
pogriješiti
zgriješiti
kostriješiti
nakostriješiti
razriješiti
pospješiti
tješiti
utješiti
kišiti
lišiti
prišiti
kicošiti
prošiti
trošiti
potrošiti
istrošiti
utrošiti
tetošiti
pustošiti
opustošiti
opšiti
kršiti
prekršiti
skršiti
pršiti
raspršiti
stršiti
vršiti
navršiti
usavršiti
završiti
ovršiti
dovršiti
površiti
svršiti
izvršiti
ušiti
bušiti
zabušiti
probušiti
gušiti
zagušiti
prigušiti
ugušiti
njušiti
nanjušiti
ponjušiti
zaglušiti
oglušiti
pušiti
zapušiti
popušiti
rušiti
narušiti
obrušiti
prerušiti
porušiti
srušiti
razrušiti
sušiti
presušiti
isušiti
osušiti
posušiti
pjevušiti
blažiti
ublažiti
razblažiti
navlažiti
ovlažiti
snažiti
obesnažiti
osnažiti
dražiti
nadražiti
podražiti
razdražiti
tražiti
zatražiti
pretražiti
potražiti
istražiti
utažiti
važiti
odvažiti
omalovažiti
uvažiti
ježiti
naježiti
sniježiti
uvriježiti
bilježiti
zabilježiti
predbilježiti
pribilježiti
obilježiti
raznježiti
osvježiti
umrežiti
težiti
pretežiti
uravnotežiti
knjižiti
uknjižiti
bližiti
približiti
zbližiti
prekrižiti
potkožiti
ložiti
naložiti
taložiti
staložiti
založiti
obložiti
predložiti
odložiti
podložiti
priložiti
položiti
raspoložiti
oneraspoložiti
složiti
posložiti
uložiti
razložiti
obrazložiti
izložiti
množiti
pomnožiti
umnožiti
razmnožiti
pržiti
opržiti
popržiti
spržiti
tržiti
utržiti
naužiti
dužiti
zadužiti
odužiti
produžiti
izdužiti
kužiti
raskužiti
plužiti
služiti
zaslužiti
odslužiti
prislužiti
poslužiti
opslužiti
uslužiti
ružiti
družiti
pridružiti
udružiti
združiti
kružiti
okružiti
zaokružiti
pružiti
opružiti
ispružiti
tužiti
pritužiti
potužiti
optužiti
rastužiti
utužiti
rojti
akti
fakti
artefakti
lakti
afekti
efekti
defekti
imperfekti
trajekti
objekti
subjekti
projekti
dijalekti
intelekti
aspekti
prospekti
insekti
arhitekti
delikti
relikti
instinkti
kontrapunkti
nokti
infarkti
bukti
vijadukti
konstrukti
asfalti
bazalti
delti
volti
šolti
nulti
plamti
rasplamti
usplamti
pamti
zapamti
upamti
anti
trabanti
antioksidanti
komandanti
intendanti
intriganti
denuncijanti
briljanti
politikanti
muzikanti
biflanti
azilanti
špekulanti
simulanti
kapitulanti
demanti
kontaminanti
dominanti
determinanti
poanti
panti
prevaranti
kvadranti
hidranti
liferanti
migranti
emigranti
imigranti
aspiranti
žiranti
demonstranti
maturanti
desanti
cirkusanti
diletanti
debitanti
projektanti
konstanti
diskutanti
mutanti
ađutanti
diverzanti
centi
akcenti
docenti
procenti
adolescenti
koproducenti
akcidenti
incidenti
disidenti
rezidenti
korespondenti
studenti
agenti
regenti
dirigenti
tangenti
kontingenti
energenti
ambijenti
pacijenti
koeficijenti
kvocijenti
gradijenti
klijenti
recipijenti
palenti
talenti
ekvivalenti
repelenti
ligamenti
medikamenti
parlamenti
ornamenti
temperamenti
sakramenti
cementi
elementi
fragmenti
segmenti
pigmenti
sedimenti
regimenti
komplimenti
sentimenti
sortimenti
momenti
argumenti
dokumenti
konzumenti
menadžmenti
kontinenti
potkontinenti
komponenti
oponenti
eksponenti
poenti
transparenti
brenti
referenti
konkurenti
interesenti
patenti
komitenti
asistenti
delinkventi
apsolventi
prezenti
recenzenti
deterdženti
hijacinti
forinti
fronti
hunti
milijunti
raboti
roboti
doti
anegdoti
kondoti
herodoti
fagoti
golgoti
grehoti
hihoti
patrioti
galijoti
kojoti
koti
lakoti
terakoti
mekoti
cikoti
bojkoti
okoti
kokoti
lokoti
cvokoti
maskoti
troskoti
škoti
baloti
kaloti
sankiloti
piloti
kopiloti
autopiloti
goloti
zloti
osramoti
omoti
vrednoti
fusnoti
kompoti
štropoti
topoti
despoti
groti
kroti
bankroti
ukroti
proti
krasoti
stoti
dvjestoti
pivoti
životi
suživoti
rižoti
šapti
cepti
recepti
koncepti
trepti
kipti
transkripti
manuskripti
ekscerpti
hrpti
vizitkarti
kvarti
obrti
nacrti
ocrti
tlocrti
zadrti
razdrti
koncerti
eksperti
deserti
inserti
kuverti
šegrti
sanskrti
samrti
smrti
usmrti
kohorti
porti
raporti
transporti
sorti
retorti
prti
naprti
uprti
poduprti
satrti
zatrti
otrti
neotrti
potrti
strti
podastrti
zastrti
nezastrti
rasprostrti
jogurti
vrti
zavrti
osvrti
uzvrti
sti
čorbasti
tubasti
krivudasti
zvjezdasti
entuzijasti
sabljasti
kljasti
dugoljasti
gomoljasti
pupoljasti
uljasti
patuljasti
brežuljasti
kockasti
šupljikasti
valjkasti
bjelkasti
kiselkasti
višeznamenkasti
osmeroznamenkasti
peteroznamenkasti
troznamenkasti
dvoznamenkasti
rumenkasti
crnkasti
slatkasti
plavkasti
ljevkasti
balasti
sablasti
oblasti
osteoblasti
iglasti
kuglasti
okruglasti
staklasti
osteoklasti
slasti
vlasti
velevlasti
prevlasti
svevlasti
ovlasti
povlasti
razvlasti
izvlasti
masti
omasti
pomasti
pjenasti
sjenasti
drvenasti
bjelančevinasti
paučinasti
sapunasti
vunasti
napasti
zapasti
prepasti
zaprepasti
pripasti
opasti
dopasti
propasti
upropasti
spasti
raspasti
ispasti
otpasti
upasti
pupasti
rasti
narasti
zarasti
obrasti
odrasti
modrasti
nerasti
prerasti
cifrasti
tigrasti
prirasti
leptirasti
prikrasti
okrasti
pokrasti
potkrasti
ukrasti
dorasti
grahorasti
porasti
srasti
kontrasti
strasti
mjehurasti
izrasti
uzrasti
blesasti
elipsasti
fantasti
loptasti
četvrtasti
listasti
trokutasti
cvasti
ocvasti
procvasti
rascvasti
cjevasti
svasti
bačvasti
račvasti
lepezasti
štapićasti
časti
tamnoljubičasti
lančasti
hodočasti
počasti
klupčasti
zakučasti
obeščasti
orašasti
pošasti
mekušasti
mrežasti
autocesti
manifesti
jesti
najesti
prejesti
obijesti
mrijesti
vijesti
obavijesti
navijesti
nagovijesti
povijesti
prapovijesti
zapovijesti
pripovijesti
ispovijesti
vjeroispovijesti
pretpovijesti
svijesti
podsvijesti
besvijesti
nesvijesti
onesvijesti
osvijesti
samosvijesti
izvijesti
namjesti
premjesti
nadomjesti
smjesti
razmjesti
izmjesti
gnjesti
dojesti
pojesti
sjesti
nasjesti
zasjesti
odsjesti
prisjesti
posjesti
zaposjesti
opsjesti
ujesti
savjesti
izjesti
bolesti
plesti
zaplesti
ispreplesti
oplesti
splesti
rasplesti
uplesti
mesti
zamesti
omesti
pomesti
smesti
izmesti
nesti
odnesti
donesti
ponesti
snesti
raznesti
iznesti
pesti
kresti
presti
zapresti
raspresti
sresti
presresti
predusresti
susresti
tresti
zatresti
pretresti
otresti
potresti
protresti
stresti
rastresti
istresti
atesti
protesti
vesti
navesti
zavesti
predvesti
odvesti
podvesti
prevesti
privesti
dovesti
povesti
provesti
sprovesti
svesti
uvesti
razvesti
izvesti
proizvesti
pričesti
žesti
ražesti
dražesti
prozaisti
bisti
hobisti
lobisti
kubisti
cisti
nacisti
publicisti
enciklopedisti
propagandisti
stipendisti
epizodisti
gardisti
budisti
nudisti
deisti
ateisti
pacifisti
sofisti
harfisti
anarhisti
monarhisti
sluhisti
esejisti
balisti
globalisti
realisti
nadrealisti
madrigalisti
specijalisti
nacionalsocijalisti
imperijalisti
materijalisti
animalisti
finalisti
nacionalisti
tradicionalisti
regionalisti
žurnalisti
moralisti
strukturalisti
fatalisti
kapitalisti
orijentalisti
fundamentalisti
instrumentalisti
individualisti
filatelisti
novelisti
čelisti
violončelisti
anglisti
stilisti
civilisti
biciklisti
motociklisti
monopolisti
vaterpolisti
trolisti
solisti
slisti
bigamisti
ekstremisti
pesimisti
optimisti
makroekonomisti
reformisti
konformisti
urbanisti
talijanisti
pijanisti
germanisti
violinisti
šovinisti
darvinisti
mašinisti
hedonisti
telefonisti
saksofonisti
antagonisti
protagonisti
cionisti
kolaboracionisti
intervencionisti
iluzionisti
platonisti
modernisti
internisti
komunisti
antikomunisti
oportunisti
egoisti
pisti
trapisti
utopisti
scenaristi
gitaristi
totalitaristi
akvaristi
karijeristi
galeristi
gristi
nagristi
zagristi
odgristi
podgristi
pregristi
progristi
ugristi
izgristi
antikristi
koristi
okoristi
iskoristi
folkloristi
humoristi
teroristi
motoristi
laburisti
juristi
turisti
karikaturisti
avanturisti
basisti
rasisti
taksisti
separatisti
statisti
defetisti
klarinetisti
spiritisti
esperantisti
flautisti
zavisti
arhivisti
aktivisti
rekonkvisti
onečisti
očisti
počisti
pročisti
raščisti
iščisti
fašisti
antifašisti
neofašisti
podteksti
konteksti
osti
bosti
slabosti
nabosti
zabosti
podbosti
probosti
ubosti
grubosti
izbosti
gadosti
mladosti
radosti
zluradosti
gordosti
ludosti
gosti
blagosti
nagosti
dragosti
pogosti
strogosti
ugosti
plahosti
zalihosti
osrednjosti
unutarnjosti
sadašnjosti
unutrašnjosti
kosti
jakosti
mlakosti
jednakosti
nejednakosti
pakosti
napakosti
opakosti
krhkosti
raznolikosti
šarolikosti
nevoljkosti
malenkosti
bjelokosti
gipkosti
sipkosti
ljupkosti
mrkosti
ljudskosti
bliskosti
niskosti
ženskosti
drskosti
slatkosti
rijetkosti
plitkosti
vitkosti
čitkosti
neukosti
višestrukosti
mnogostrukosti
trostrukosti
dvostrukosti
muškosti
dotrajalosti
ustajalosti
učmalosti
radoznalosti
malaksalosti
učestalosti
pristalosti
zaostalosti
ocvalosti
žalosti
ražalosti
ožalosti
oblosti
podlosti
bijelosti
cijelosti
smjelosti
dospjelosti
zastarjelosti
zrelosti
nezrelosti
veselosti
kiselosti
naglosti
iznemoglosti
gnjilosti
milosti
samilosti
nemilosti
pretilosti
čilosti
muklosti
podmuklosti
promuklosti
oholosti
obamrlosti
zamrlosti
neumrlosti
odraslosti
nedoraslosti
suvislosti
nesuvislosti
presvijetlosti
svjetlosti
klonulosti
trulosti
prošlosti
mosti
nijemosti
golemosti
premosti
lakomosti
tromosti
uzbibanosti
užurbanosti
otrcanosti
danosti
zadanosti
gledanosti
zagledanosti
predanosti
isprekidanosti
raskidanosti
odanosti
opravdanosti
zauzdanosti
neobuzdanosti
pouzdanosti
samopouzdanosti
razuzdanosti
razdraganosti
istrganosti
napuhanosti
previjanosti
valjanosti
nepravovaljanosti
izdjeljanosti
obojanosti
postojanosti
uzrujanosti
rascjepkanosti
zbrkanosti
humanosti
znanosti
zatrpanosti
pospanosti
raščupanosti
ranosti
sabranosti
pretjeranosti
zaigranosti
uigranosti
razigranosti
kvalificiranosti
nekvalificiranosti
unificiranosti
distanciranosti
diferenciranosti
reduciranosti
retardiranosti
apstrahiranosti
karikiranosti
cizeliranosti
kontroliranosti
izoliranosti
programiranosti
uniformiranosti
neinformiranosti
treniranosti
fasciniranosti
rafiniranosti
definiranosti
miniranosti
determiniranosti
stacioniranosti
ukomponiranosti
korumpiranosti
integriranosti
centriranosti
dekoncentriranosti
frustriranosti
strukturiranosti
zainteresiranosti
nezainteresiranosti
relaksiranosti
orijentiranosti
talentiranosti
dokumentiranosti
konstruiranosti
situiranosti
objektiviranosti
kultiviranosti
rezerviranosti
decentraliziranosti
civiliziranosti
organiziranosti
polariziranosti
motoriziranosti
traumatiziranosti
ispolitiziranosti
angažiranosti
neopranosti
ispranosti
stranosti
nastranosti
svestranosti
pristranosti
nepristranosti
mnogostranosti
jednostranosti
onostranosti
raspojasanosti
opasanosti
napisanosti
dopisanosti
upitanosti
čitanosti
načitanosti
simultanosti
spontanosti
sputanosti
neočekivanosti
osnovanosti
uvjetovanosti
obrazovanosti
očuvanosti
odrezanosti
vezanosti
povezanosti
svečanosti
istančanosti
osunčanosti
srčanosti
oponašanosti
pomiješanosti
umiješanosti
slušanosti
suzdržanosti
nepotrebnosti
prisebnosti
posebnosti
malodobnosti
podobnosti
nepodobnosti
istodobnosti
pravodobnosti
udobnosti
zlokobnosti
podrobnosti
turobnosti
osobnosti
sposobnosti
nesposobnosti
hladnosti
prikladnosti
sukladnosti
nesukladnosti
beznadnosti
napadnosti
pripadnosti
samodopadnosti
dosadnosti
bijednosti
vrijednosti
jednakovrijednosti
istovrijednosti
protuvrijednosti
dosljednosti
nedosljednosti
preglednosti
očiglednosti
bezizglednosti
nuzgrednosti
izvanrednosti
ćudorednosti
prednosti
neposrednosti
urednosti
neurednosti
pravednosti
nepravednosti
čednosti
nečednosti
genocidnosti
lucidnosti
rigidnosti
neprekidnosti
invalidnosti
solidnosti
nesolidnosti
hibridnosti
fluidnosti
prividnosti
likvidnosti
nelikvidnosti
kratkovidnosti
providnosti
neprovidnosti
razvidnosti
lagodnosti
nelagodnosti
prigodnosti
pogodnosti
ugodnosti
neugodnosti
prohodnosti
neophodnosti
svrsishodnosti
plodnosti
neplodnosti
pomodnosti
narodnosti
prirodnosti
neprirodnosti
raznorodnosti
istorodnosti
srodnosti
proizvodnosti
usrdnosti
apsurdnosti
budnosti
uljudnosti
uzaludnosti
bludnosti
zloćudnosti
začudnosti
plovidbenosti
provedenosti
izvedenosti
mondenosti
heterogenosti
neuobičajenosti
dragocjenosti
skupocjenosti
zbijenosti
lijenosti
razvijenosti
nerazvijenosti
udaljenosti
razgaljenosti
uspaljenosti
ustaljenosti
zarobljenosti
razdrobljenosti
onesposobljenosti
osposobljenosti
opskrbljenosti
udubljenosti
zaljubljenosti
obljubljenosti
sljubljenosti
opredijeljenosti
neopredijeljenosti
podijeljenosti
utemeljenosti
neutemeljenosti
naseljenosti
omiljenosti
nesmiljenosti
neusiljenosti
omamljenosti
osamljenosti
usamljenosti
pripremljenosti
nepripremljenosti
opremljenosti
slomljenosti
razlomljenosti
oformljenosti
glumljenosti
ogoljenosti
opkoljenosti
zadovoljenosti
rascijepljenosti
zasljepljenosti
uklopljenosti
utopljenosti
iscrpljenosti
zakupljenosti
iskupljenosti
ukalupljenosti
zaglupljenosti
otupljenosti
zastupljenosti
zaglavljenosti
preplavljenosti
obespravljenosti
predstavljenosti
zapostavljenosti
suprotstavljenosti
zaustavljenosti
oduševljenosti
zadivljenosti
udivljenosti
zakrivljenosti
produhovljenosti
zakorovljenosti
zamišljenosti
promišljenosti
nepromišljenosti
umišljenosti
otmjenosti
ranjenosti
neishranjenosti
rasprostranjenosti
precijenjenosti
ukorijenjenosti
skamenjenosti
profinjenosti
podčinjenosti
naklonjenosti
zbunjenosti
uzbunjenosti
napunjenosti
popunjenosti
ispunjenosti
neispunjenosti
stiješnjenosti
obojenosti
neodgojenosti
ustrojenosti
odvojenosti
podvojenosti
udvojenosti
razdvojenosti
izdvojenosti
malenosti
smislenosti
besmislenosti
dvosmislenosti
zaposlenosti
nezaposlenosti
besposlenosti
uposlenosti
bezazlenosti
nadmenosti
privremenosti
istovremenosti
nepravovremenosti
suvremenosti
nesuvremenosti
bezvremenosti
pismenosti
nepismenosti
usmenosti
nadarenosti
obdarenosti
razjarenosti
zanemarenosti
pokvarenosti
iskvarenosti
neostvarenosti
usidrenosti
neodmjerenosti
neprimjerenosti
usmjerenosti
umjerenosti
iznevjerenosti
uvjerenosti
samouvjerenosti
izvitoperenosti
suverenosti
usplahirenosti
pomirenosti
smirenosti
proširenosti
iskrenosti
neiskrenosti
premorenosti
zatvorenosti
otvorenosti
rastvorenosti
vatrenosti
ishitrenosti
smotrenosti
nesmotrenosti
izoštrenosti
ponesenosti
potresenosti
rastresenosti
isprepletenosti
upletenosti
smetenosti
putenosti
zaprepaštenosti
obaviještenosti
osviještenosti
neosviještenosti
izmještenosti
potištenosti
poštenosti
napuštenosti
zapuštenosti
opuštenosti
pokrivenosti
skrivenosti
strastvenosti
tajanstvenosti
znanstvenosti
veličanstvenosti
božanstvenosti
ženstvenosti
jedinstvenosti
iskustvenosti
čuvstvenosti
društvenosti
osakaćenosti
plaćenosti
udomaćenosti
prihvaćenosti
posjećenosti
poremećenosti
neopterećenosti
ushićenosti
kićenosti
zasićenosti
zaštićenosti
uopćenosti
raspolućenosti
upućenosti
neupućenosti
bačenosti
nabačenosti
odbačenosti
potlačenosti
ujednačenosti
neujednačenosti
izopačenosti
zamračenosti
ozračenosti
izvještačenosti
otkvačenosti
spriječenosti
nedorečenosti
izrečenosti
neizrečenosti
stečenosti
izobličenosti
ograničenosti
usredotočenosti
zakrčenosti
ogorčenosti
učenosti
obučenosti
zaključenosti
uključenosti
izmučenosti
prenapučenosti
utučenosti
povučenosti
zagađenosti
nezagađenosti
neuglađenosti
usklađenosti
neusklađenosti
zaslađenosti
ugrađenosti
neizgrađenosti
dorađenosti
naslijeđenosti
prorijeđenosti
usredsrijeđenosti
povrijeđenosti
uvrijeđenosti
nadređenosti
određenosti
neodređenosti
podređenosti
uneređenosti
nesređenosti
uređenosti
neuređenosti
zastiđenosti
prilagođenosti
neprilagođenosti
ugođenosti
uzbuđenosti
uljuđenosti
zaluđenosti
osuđenosti
otuđenosti
razuđenosti
raskalašenosti
usuglašenosti
neusuglašenosti
promašenosti
podešenosti
uzvišenosti
preuzvišenosti
istrošenosti
zamršenosti
raspršenosti
savršenosti
nesavršenosti
dovršenosti
izvršenosti
razbarušenosti
prerušenosti
skrušenosti
blaženosti
preblaženosti
razmaženosti
naobraženosti
razdraženosti
obilježenosti
raznježenosti
neuravnoteženosti
potkoženosti
staloženosti
složenosti
izloženosti
ugroženosti
privrženosti
zaduženosti
neprezaduženosti
zaokruženosti
amorfnosti
živahnosti
radinosti
pojedinosti
nevinosti
nehajnosti
sjajnosti
krajnosti
beskrajnosti
trajnosti
ustrajnosti
tajnosti
samozatajnosti
osjećajnosti
suosjećajnosti
bezosjećajnosti
značajnosti
beznačajnosti
veličajnosti
slučajnosti
izražajnosti
idejnosti
znatiželjnosti
zbiljnosti
ozbiljnosti
neozbiljnosti
besciljnosti
svojevoljnosti
zadovoljnosti
nedovoljnosti
samodovoljnosti
nepovoljnosti
dobrovoljnosti
odbojnosti
probojnosti
spokojnosti
nespokojnosti
brojnosti
pristojnosti
nepristojnosti
vjerodostojnosti
opstojnosti
dvojnosti
zdvojnosti
samosvojnosti
bujnosti
osebujnosti
čujnosti
grotesknosti
realnosti
nerealnosti
legalnosti
ilegalnosti
specijalnosti
referencijalnosti
potencijalnosti
asocijalnosti
multimedijalnosti
kolegijalnosti
genijalnosti
ceremonijalnosti
teritorijalnosti
trivijalnosti
lojalnosti
nelojalnosti
radikalnosti
minimalnosti
formalnosti
neformalnosti
normalnosti
nenormalnosti
banalnosti
originalnosti
marginalnosti
nacionalnosti
neracionalnosti
iracionalnosti
senzacionalnosti
funkcionalnosti
nefunkcionalnosti
konvencionalnosti
nekonvencionalnosti
emocionalnosti
proporcionalnosti
institucionalnosti
regionalnosti
profesionalnosti
neprofesionalnosti
jednodimenzionalnosti
personalnosti
impersonalnosti
integralnosti
sakralnosti
nemoralnosti
teatralnosti
neutralnosti
karikaturalnosti
paradoksalnosti
ambijentalnosti
sentimentalnosti
monumentalnosti
horizontalnosti
stalnosti
nestalnosti
samostalnosti
nesamostalnosti
brutalnosti
individualnosti
procesualnosti
seksualnosti
aseksualnosti
homoseksualnosti
heteroseksualnosti
ritualnosti
spiritualnosti
aktualnosti
intelektualnosti
eventualnosti
virtualnosti
tekstualnosti
vizualnosti
senzualnosti
zahvalnosti
nezahvalnosti
univerzalnosti
kauzalnosti
artificijelnosti
neprincipijelnosti
načelnosti
labilnosti
profitabilnosti
rentabilnosti
stabilnosti
nestabilnosti
kredibilnosti
nefleksibilnosti
kompatibilnosti
nekompatibilnosti
inkompatibilnosti
konvertibilnosti
senzibilnosti
plauzibilnosti
mobilnosti
gracilnosti
imbecilnosti
agilnosti
umilnosti
sterilnosti
nasilnosti
osjetilnosti
taktilnosti
suptilnosti
pravilnosti
nepravilnosti
civilnosti
servilnosti
bolnosti
umobolnosti
okolnosti
frivolnosti
uzajamnosti
zamamnosti
besramnosti
spremnosti
nespremnosti
prizemnosti
anonimnosti
iznimnosti
nelegitimnosti
intimnosti
autonomnosti
pomnosti
ogromnosti
skromnosti
uniformnosti
umnosti
slobodoumnosti
lakoumnosti
dubokoumnosti
oštroumnosti
razumnosti
misaonosti
polifonosti
smionosti
dokonosti
naklonosti
blagonaklonosti
neblagonaklonosti
sklonosti
sinkronosti
autohtonosti
nezgrapnosti
rasipnosti
iscrpnosti
neiscrpnosti
cjelokupnosti
skupnosti
ukupnosti
sveukupnosti
dostupnosti
nedostupnosti
postupnosti
solidarnosti
podudarnosti
linearnosti
nelinearnosti
vulgarnosti
supsidijarnosti
familijarnosti
bipolarnosti
regularnosti
spektakularnosti
partikularnosti
cirkularnosti
popularnosti
nemarnosti
interdisciplinarnosti
revolucionarnosti
parnosti
suhoparnosti
literarnosti
arbitrarnosti
autoritarnosti
parlamentarnosti
elementarnosti
komplementarnosti
fragmentarnosti
dokumentarnosti
stvarnosti
nestvarnosti
bizarnosti
modernosti
dobronamjernosti
prekomjernosti
jednosmjernosti
razmjernosti
neizmjernosti
vjernosti
lakovjernosti
pravovjernosti
mizernosti
ležernosti
obzirnosti
bezobzirnosti
prozirnosti
neprozirnosti
ratobornosti
prodornosti
komfornosti
besprijekornosti
tvrdokornosti
pokornosti
ljubomornosti
umornosti
neumornosti
sumornosti
otpornosti
upornosti
meritornosti
kontradiktornosti
prostornosti
udvornosti
odgovornosti
neodgovornosti
suodgovornosti
prijetvornosti
djelotvornosti
nedjelotvornosti
izvornosti
neizvornosti
razornosti
pozornosti
iluzornosti
odurnosti
sigurnosti
nesigurnosti
opskurnosti
mamurnosti
žurnosti
ažurnosti
efikasnosti
neefikasnosti
glasnosti
jednoglasnosti
suglasnosti
opasnosti
gorostasnosti
dugočasnosti
podesnosti
čudesnosti
povijesnosti
neumjesnosti
savjesnosti
besavjesnosti
svjesnosti
izvjesnosti
neizvjesnosti
tjelesnosti
živopisnosti
korisnosti
beskorisnosti
prisnosti
zavisnosti
nezavisnosti
međuzavisnosti
ovisnosti
neovisnosti
međuovisnosti
kompleksnosti
unosnosti
jednovrsnosti
raznovrsnosti
izvrsnosti
iskusnosti
neukusnosti
propusnosti
rogobatnosti
podatnosti
prijatnosti
neprijatnosti
vjerojatnosti
nevjerojatnosti
delikatnosti
unikatnosti
djelatnosti
disparatnosti
jednokratnosti
odvratnosti
nedostatnosti
samodostatnosti
sveobuhvatnosti
privatnosti
neadekvatnosti
obvezatnosti
razgovijetnosti
maloljetnosti
punoljetnosti
umjetnosti
istovjetnosti
uvjetnosti
kompletnosti
bespredmetnosti
zagonetnosti
okretnosti
pokretnosti
nepokretnosti
indiskretnosti
spretnosti
nesretnosti
nekvalitetnosti
štetnosti
poduzetnosti
nepoduzetnosti
preuzetnosti
izuzetnosti
bitnosti
možebitnosti
samobitnosti
hitnosti
monolitnosti
neumitnosti
upitnosti
neupitnosti
apstraktnosti
egzaktnosti
direktnosti
korektnosti
nekorektnosti
striktnosti
ekstravagantnosti
briljantnosti
fascinantnosti
tolerantnosti
interesantnosti
militantnosti
konstantnosti
degutantnosti
relevantnosti
irelevantnosti
urgentnosti
polivalentnosti
ekvivalentnosti
indolentnosti
temperamentnosti
transparentnosti
indiferentnosti
koherentnosti
konkurentnosti
kompetentnosti
potentnosti
konzistentnosti
solventnosti
nesolventnosti
insolventnosti
drugotnosti
pohotnosti
dobrohotnosti
suprotnosti
životnosti
pravocrtnosti
inertnosti
smrtnosti
besmrtnosti
manifestnosti
pravokutnosti
apsolutnosti
okrutnosti
odsutnosti
prisutnosti
neprisutnosti
sveprisutnosti
tankoćutnosti
bešćutnosti
potpunosti
oportunosti
zabavnosti
ogavnosti
javnosti
pojavnosti
ravnosti
zaboravnosti
vodoravnosti
pripravnosti
ravnopravnosti
ispravnosti
neispravnosti
uspravnosti
izravnosti
jednostavnosti
ustavnosti
neustavnosti
sustavnosti
protuustavnosti
uviđavnosti
revnosti
kućevnosti
duševnosti
književnosti
muževnosti
naivnosti
lascivnosti
kivnosti
pasivnosti
sukcesivnosti
regresivnosti
ekspresivnosti
posesivnosti
refleksivnosti
kreativnosti
negativnosti
asocijativnosti
indikativnosti
komunikativnosti
relativnosti
informativnosti
operativnosti
dekorativnosti
ilustrativnosti
figurativnosti
autoritativnosti
reprezentativnosti
inovativnosti
ekspeditivnosti
senzitivnosti
pozitivnosti
aktivnosti
neaktivnosti
radioaktivnosti
retroaktivnosti
interaktivnosti
atraktivnosti
afektivnosti
efektivnosti
objektivnosti
neobjektivnosti
subjektivnosti
selektivnosti
besperspektivnosti
instinktivnosti
produktivnosti
inventivnosti
neinventivnosti
protivnosti
deskriptivnosti
sugestivnosti
konstitutivnosti
intenzivnosti
likovnosti
pustolovnosti
doslovnosti
poslovnosti
neminovnosti
masovnosti
svjetovnosti
požrtvovnosti
izazovnosti
hladnokrvnosti
ljubaznosti
neljubaznosti
prijaznosti
nakaznosti
prolaznosti
bezizlaznosti
glomaznosti
jednoobraznosti
poraznosti
ispraznosti
trijeznosti
opreznosti
neopreznosti
neobaveznosti
obveznosti
preciznosti
nepreciznosti
poniznosti
gracioznosti
ambicioznosti
tendencioznosti
pretencioznosti
nepretencioznosti
minucioznosti
melodioznosti
religioznosti
nereligioznosti
ingenioznosti
misterioznosti
anksioznosti
viskoznosti
pompoznosti
poroznosti
glamuroznosti
monstruoznosti
virtuoznosti
nervoznosti
konfuznosti
nadmoćnosti
bespomoćnosti
pravomoćnosti
budućnosti
mogućnosti
nemogućnosti
svemogućnosti
srdačnosti
privlačnosti
pojedinačnosti
konačnosti
beskonačnosti
višeznačnosti
jednoznačnosti
dvoznačnosti
nepristupačnosti
mračnosti
probitačnosti
mliječnosti
proturječnosti
prosječnosti
vječnosti
sredovječnosti
dugovječnosti
starovječnosti
čovječnosti
nečovječnosti
oprečnosti
tečnosti
arhaičnosti
prozaičnosti
sebičnosti
nesebičnosti
običnosti
neobičnosti
melodičnosti
specifičnosti
tragičnosti
logičnosti
nelogičnosti
energičnosti
autarkičnosti
ličnosti
bezobličnosti
odličnosti
idiličnosti
dijaboličnosti
jednoličnosti
dvoličnosti
sličnosti
bezličnosti
dinamičnosti
aerodinamičnosti
komičnosti
nepomičnosti
ritmičnosti
pograničnosti
etničnosti
histeričnosti
metaforičnosti
alegoričnosti
simetričnosti
egocentričnosti
ekscentričnosti
dramatičnosti
problematičnosti
pragmatičnosti
flegmatičnosti
paradigmatičnosti
dogmatičnosti
kromatičnosti
simpatičnosti
demokratičnosti
statičnosti
etičnosti
hermetičnosti
poetičnosti
patetičnosti
analitičnosti
apolitičnosti
kritičnosti
nekritičnosti
praktičnosti
netaktičnosti
eklektičnosti
identičnosti
autentičnosti
neautentičnosti
nehotičnosti
erotičnosti
skeptičnosti
bombastičnosti
elastičnosti
plastičnosti
drastičnosti
realističnosti
akustičnosti
pravičnosti
polovičnosti
višejezičnosti
dvojezičnosti
kratkoročnosti
recipročnosti
uzročnosti
sočnosti
točnosti
netočnosti
protočnosti
nazočnosti
nenazočnosti
bezočnosti
odlučnosti
neodlučnosti
poučnosti
stručnosti
zvučnosti
blagozvučnosti
slabašnosti
nestašnosti
smiješnosti
umješnosti
uspješnosti
malešnosti
izlišnosti
suvišnosti
prpošnosti
trošnosti
rastrošnosti
površnosti
velikodušnosti
malodušnosti
jednodušnosti
ravnodušnosti
prostodušnosti
zdušnosti
bezdušnosti
maljušnosti
poslušnosti
neposlušnosti
sićušnosti
lažnosti
vlažnosti
važnosti
odvažnosti
neizbježnosti
nježnosti
nadležnosti
opsežnosti
pretežnosti
protežnosti
brižnosti
bezbrižnosti
nabožnosti
pobožnosti
podložnosti
razložnosti
predostrožnosti
dužnosti
nedužnosti
uslužnosti
nužnosti
lijeposti
kreposti
komposti
gluposti
tuposti
jarosti
starosti
hrabrosti
mudrosti
oporosti
sporosti
visosti
jedincatosti
datosti
zadatosti
bahatosti
domišljatosti
čudnovatosti
brzopletosti
napetosti
raspetosti
svetosti
uzetosti
zauzetosti
preuzetosti
prožetosti
potrebitosti
osobitosti
srditosti
temeljitosti
ubojitosti
znamenitosti
plemenitosti
vremenitosti
općenitosti
mahnitosti
istinitosti
neistinitosti
zakonitosti
protuzakonitosti
razboritosti
sitosti
naprasitosti
ponositosti
vlastitosti
čestitosti
ljutitosti
slojevitosti
grčevitosti
redovitosti
vidovitosti
čudovitosti
svrhovitosti
nesvrhovitosti
duhovitosti
ljekovitosti
slikovitosti
učinkovitosti
valovitosti
cjelovitosti
necjelovitosti
silovitosti
darovitosti
skrovitosti
jezovitosti
drzovitosti
rječitosti
različitosti
očitosti
pretežitosti
razdrtosti
krtosti
škrtosti
ljubičastosti
nadutosti
ljutosti
zgranutosti
opsjednutosti
okrenutosti
nagnutosti
nategnutosti
podvrgnutosti
nadahnutosti
rasplinutosti
zabrinutosti
istaknutosti
zabezeknutosti
nenaviknutosti
tronutosti
potisnutosti
stisnutosti
krutosti
pronicavosti
mucavosti
pjegavosti
kaljavosti
brbljavosti
škiljavosti
prljavosti
kržljavosti
ranjavosti
suhonjavosti
sladunjavosti
dlakavosti
šupljikavosti
manjkavosti
lukavosti
svojeglavosti
tvrdoglavosti
bezglavosti
kilavosti
žilavosti
hrapavosti
hvalisavosti
mlitavosti
blistavosti
bljutavosti
ništavosti
klizavosti
sitničavosti
lepršavosti
uporabivosti
sebeljubivosti
pravdoljubivosti
miroljubivosti
osvetoljubivosti
gostoljubivosti
nepobjedivosti
usporedivosti
neusporedivosti
povredivosti
provedivosti
izvedivosti
predvidivosti
nepredvidivosti
neodgodivosti
izvodivosti
tugaljivosti
zapaljivosti
upaljivosti
mučaljivosti
šaljivosti
uporabljivosti
kolebljivosti
upotrebljivosti
neupotrebljivosti
pronicljivosti
nesuradljivosti
svadljivosti
gledljivosti
uvredljivosti
štedljivosti
stidljivosti
vidljivosti
predvidljivosti
nepredvidljivosti
prilagodljivosti
vodljivosti
provodljivosti
izvodljivosti
nedjeljivosti
trpeljivosti
netrpeljivosti
podrugljivosti
primamljivosti
prijemljivosti
dojmljivosti
neslomljivosti
razumljivosti
nerazumljivosti
samorazumljivosti
hranljivosti
promjenljivosti
blagoglagoljivosti
halapljivosti
ljepljivosti
opipljivosti
strpljivosti
nestrpljivosti
nepotkupljivosti
marljivosti
neostvarljivosti
proždrljivosti
povjerljivosti
nepovjerljivosti
provjerljivosti
uvjerljivosti
izbirljivosti
nedodirljivosti
gorljivosti
govorljivosti
razgovorljivosti
prepoznatljivosti
neprepoznatljivosti
spoznatljivosti
neraspoznatljivosti
prihvatljivosti
neprihvatljivosti
neshvatljivosti
neuhvatljivosti
upečatljivosti
osjetljivosti
dosjetljivosti
neosjetljivosti
nametljivosti
pokretljivosti
susretljivosti
podmitljivosti
čitljivosti
nasrtljivosti
prevrtljivosti
popustljivosti
nepopustljivosti
šutljivosti
zaboravljivosti
upravljivosti
neponovljivosti
plačljivosti
uočljivosti
strašljivosti
podnošljivosti
nepodnošljivosti
snošljivosti
nesnošljivosti
bojažljivosti
snalažljivosti
pažljivosti
nepažljivosti
razdražljivosti
grabežljivosti
boležljivosti
sramežljivosti
darežljivosti
brižljivosti
izdržljivosti
suzdržljivosti
ranjivosti
neobranjivosti
neranjivosti
zamjenjivosti
nezamjenjivosti
primjenjivosti
promjenjivosti
nepromjenjivosti
sumnjivosti
objašnjivosti
neobjašnjivosti
odvojivosti
nerazdvojivosti
ostvarivosti
sivosti
nosivosti
prenosivosti
neprenosivosti
isplativosti
iskoristivosti
učtivosti
nedokazivosti
gramzivosti
privlačivosti
neizlječivosti
isključivosti
razlučivosti
nerazlučivosti
neotuđivosti
neutješivosti
nepogrešivosti
živosti
održivosti
neodrživosti
neizdrživosti
jalovosti
novosti
sirovosti
surovosti
tuđosti
svježosti
grepsti
zagrepsti
ogrepsti
izgrepsti
protepsti
rastepsti
zepsti
nazepsti
ozepsti
crpsti
iscrpsti
dupsti
izdupsti
brsti
nekrsti
prekrsti
okrsti
pokrsti
raskrsti
isukrsti
prsti
podvrsti
uvrsti
razvrsti
pričvrsti
učvrsti
holokausti
zausti
zagusti
augusti
čeljusti
musti
zlatousti
napusti
zapusti
prepusti
opusti
tusti
izusti
nokauti
atributi
obuti
huncuti
aduti
reduti
veduti
farmaceuti
leuti
terapeuti
psihoterapeuti
prhuti
odljuti
razljuti
kuti
tekuti
četverokuti
trokuti
cvrkuti
skuti
koluti
sluti
nasluti
muti
mamuti
zamuti
azimuti
pomuti
smuti
banuti
ganuti
uganuti
odlanuti
planuti
izlanuti
obmanuti
sumanuti
granuti
zgranuti
svanuti
osvanuti
bubnuti
pecnuti
bocnuti
zagrcnuti
vrcnuti
kvrcnuti
gucnuti
kucnuti
zucnuti
napadnuti
raspadnuti
zaposjednuti
mrdnuti
prdnuti
otvrdnuti
stvrdnuti
nestvrdnuti
nadjenuti
odjenuti
zaodjenuti
zapodjenuti
razodjenuti
udjenuti
kljenuti
blenuti
zablenuti
zblenuti
napomenuti
pripomenuti
opomenuti
nespomenuti
krenuti
nakrenuti
zakrenuti
zaokrenuti
novopokrenuti
izokrenuti
skrenuti
iskrenuti
prenuti
venuti
povenuti
uvenuti
vagnuti
odvagnuti
prevagnuti
nalegnuti
prilegnuti
polegnuti
slegnuti
izlegnuti
zapregnuti
uspregnuti
suspregnuti
potpregnuti
upregnuti
prisegnuti
dosegnuti
nedosegnuti
posegnuti
nategnuti
zategnuti
pretegnuti
pritegnuti
potegnuti
protegnuti
rastegnuti
istegnuti
ustegnuti
sustegnuti
utegnuti
nadignuti
pridignuti
izdignuti
mignuti
namignuti
podrignuti
prignuti
stignuti
dostignuti
trgnuti
pretrgnuti
otrgnuti
strgnuti
rastrgnuti
vrgnuti
opovrgnuti
svrgnuti
razvrgnuti
izvrgnuti
ugnuti
šmugnuti
dahnuti
nadahnuti
nenadahnuti
zadahnuti
predahnuti
odahnuti
udahnuti
izdahnuti
uzdahnuti
isplahnuti
mahnuti
zamahnuti
odmahnuti
uzmahnuti
sahnuti
presahnuti
usahnuti
osmjehnuti
kihnuti
utihnuti
okrhnuti
prhnuti
osluhnuti
posluhnuti
puhnuti
napuhnuti
otpuhnuti
ginuti
poginuti
izginuti
zakinuti
okinuti
dokinuti
skinuti
raskinuti
otkinuti
ukinuti
rasplinuti
minuti
preminuti
uminuti
rinuti
zarinuti
brinuti
pobrinuti
odrinuti
škrinuti
porinuti
sinuti
uštinuti
vinuti
navinuti
savinuti
zavinuti
podvinuti
privinuti
dovinuti
svinuti
uvinuti
izvinuti
zinuti
počinuti
otpočinuti
ošinuti
isplaknuti
namaknuti
zamaknuti
odmaknuti
primaknuti
omaknuti
pomaknuti
promaknuti
smaknuti
umaknuti
razmaknuti
izmaknuti
uzmaknuti
graknuti
koraknuti
taknuti
nataknuti
zataknuti
dotaknuti
potaknuti
spotaknuti
utaknuti
beknuti
jeknuti
odjeknuti
kleknuti
pokleknuti
uleknuti
nabreknuti
dreknuti
ureknuti
useknuti
obiknuti
ciknuti
kliknuti
uskliknuti
niknuti
poniknuti
proniknuti
izniknuti
kriknuti
viknuti
zaviknuti
odviknuti
podviknuti
priviknuti
doviknuti
poviknuti
sviknuti
uzviknuti
šiknuti
skoknuti
crknuti
frknuti
omrknuti
smrknuti
srknuti
jauknuti
buknuti
zamuknuti
umuknuti
napuknuti
raspuknuti
natuknuti
ustuknuti
čuknuti
šuknuti
prionuti
klonuti
tonuti
potonuti
utonuti
kapnuti
šapnuti
klepnuti
trepnuti
osupnuti
darnuti
grnuti
nagrnuti
odgrnuti
ogrnuti
zaogrnuti
zgrnuti
razgrnuti
dodirnuti
srnuti
nasrnuti
posrnuti
trnuti
utrnuti
gurnuti
odgurnuti
jurnuti
navrnuti
zavrnuti
odvrnuti
prevrnuti
oskvrnuti
svrnuti
osvrnuti
uvrnuti
splasnuti
prasnuti
pljesnuti
kresnuti
tresnuti
kisnuti
pokisnuti
pisnuti
vrisnuti
tisnuti
natisnuti
zatisnuti
nepotisnuti
stisnuti
istisnuti
svisnuti
kosnuti
iskrsnuti
uskrsnuti
prsnuti
naprsnuti
rasprsnuti
očvrsnuti
usnuti
zgusnuti
pljusnuti
metnuti
nametnuti
samonametnuti
zametnuti
odmetnuti
podmetnuti
primetnuti
dometnuti
prometnuti
smetnuti
odgonetnuti
hitnuti
spočitnuti
pljunuti
ispljunuti
grunuti
trunuti
strunuti
istrunuti
sunuti
sijevnuti
zijevnuti
ogreznuti
ugreznuti
čeznuti
iščeznuti
kliznuti
okliznuti
pokliznuti
skliznuti
poskliznuti
briznuti
drznuti
okrznuti
odmrznuti
opuznuti
bućnuti
ćušnuti
puti
kaputi
naputi
zaputi
bjeloputi
tamnoputi
otputi
ruti
baruti
peruti
regruti
skruti
ukruti
obasuti
rasuti
sasuti
zasuti
razasuti
presuti
isuti
prosuti
usuti
statuti
instituti
supstituti
mazuti
izuti
ćuti
oćuti
sućuti
čuti
načuti
prečuti
dočuti
pročuti
šuti
zašuti
odšuti
prešuti
pršuti
ušuti
zažuti
tamnožuti
požuti
crvenkastožuti
lašti
pašti
bliješti
zabliješti
kriješti
zakriješti
uvješti
budimpešti
trešti
zaišti
skladišti
godišti
gnojišti
igrališti
ljetovališti
ništi
poništi
uništi
prišti
zavrišti
tišti
stišti
krovišti
konačišti
izvojšti
spljošti
milošti
prepošti
vošti
pregršti
mršti
namršti
pršti
priušti
ljušti
nemušti
zašušti
tabui
individui
intervjui
kanui
statui
etui
vi
bavi
olabavi
pozabavi
pribavi
obavi
dobavi
grbavi
škrbavi
ljubavi
izbavi
jecavi
šmrcavi
davi
zadavi
agavi
gegavi
omlohavi
javi
najavi
objavi
odjavi
maljavi
meljavi
orljavi
šeprtljavi
muljavi
žuljavi
bubnjavi
gnjavi
zagnjavi
izgnjavi
kuknjavi
dronjavi
zvonjavi
jurnjavi
tutnjavi
bljedunjavi
runjavi
prašnjavi
dojavi
gnojavi
nuspojavi
lelujavi
vrckavi
zrikavi
bljeskavi
piskavi
rukavi
šuškavi
balavi
obalavi
oćelavi
zaglavi
oglavi
sjedoglavi
bjeloglavi
strmoglavi
dvoglavi
uglavi
enklavi
smolavi
preplavi
svjetloplavi
tamnoplavi
splavi
bratislavi
navi
dunavi
tepavi
hripavi
škripavi
klempavi
pupavi
garavi
naravi
zabravi
dubravi
nazdravi
ozdravi
treperavi
mravi
boravi
proboravi
oporavi
nepravi
opravi
popravi
uspravi
otpravi
zatravi
stravi
prestravi
ustravi
guravi
musavi
blebetavi
ciktavi
siktavi
oktavi
otavi
treptavi
pristavi
pojednostavi
zapostavi
ispostavi
uspostavi
pretpostavi
izostavi
suprotstavi
zaustavi
gustavi
podsustavi
ekosustavi
skakutavi
piskutavi
štavi
pištavi
prštavi
okrvavi
zavi
puzavi
dračavi
igličavi
stjeničavi
ospičavi
iskričavi
padavičavi
kupuskovrčavi
gunđavi
golišavi
smršavi
lepršavi
odvi
budvi
grudvi
razdvi
vicevi
duždevi
gajevi
majevi
krajevi
čajevi
tečajevi
stečajevi
slučajevi
lišajevi
ležajevi
nadjevi
pridjevi
cijevi
silicijevi
kalijevi
klorokadmijevi
aluminijevi
natrijevi
maljevi
kraljevi
zaljevi
odljevi
preljevi
skladateljevi
gledateljevi
redateljevi
prijateljevi
ravnateljevi
čitateljevi
spasiteljevi
upraviteljevi
učiteljevi
tužiteljevi
štagljevi
ciljevi
priljevi
gogoljevi
proljevi
pljevi
muljevi
šuljevi
žuljevi
izljevi
češljevi
panjevi
gibnjevi
bubnjevi
pucnjevi
badnjevi
pladnjevi
gnjevi
ognjevi
razgnjevi
konjevi
stupnjevi
tornjevi
gunjevi
čunjevi
žrvnjevi
čučnjevi
višnjevi
gležnjevi
sužnjevi
bojevi
slojevi
nojevi
spojevi
rojevi
brojevi
podbrojevi
zbrojevi
međuzbrojevi
krojevi
strojevi
sojevi
napjevi
pripjevi
hvalospjevi
ogrjevi
odsjevi
usjevi
zahtjevi
prohtjevi
brujevi
popodnevi
grobarevi
zidarevi
lugarevi
stolarevi
zvonarevi
kotarevi
tamničarevi
kritičarevi
sirevi
čirevi
previ
pojasevi
pustevi
plaštevi
prištevi
hruštevi
šufflayevi
šubićevi
mladićevi
marulićevi
plemićevi
martićevi
kraljevićevi
šovagovićevi
jergovićevi
markovićevi
pripovjedačevi
mačevi
tračevi
promatračevi
pometačevi
pjevačevi
kovačevi
izvođačevi
proizvođačevi
slušačevi
svečevi
zečevi
bičevi
stričevi
tinjčevi
palčevi
jamčevi
zajmoprimčevi
glumčevi
prinčevi
bjegunčevi
punčevi
slijepčevi
jarčevi
starčevi
grčevi
pomorčevi
kurčevi
vrčevi
ključevi
sučevi
psoglavčevi
trgovčevi
gotovčevi
brezovčevi
piščevi
bundaševi
orijaševi
kočijaševi
velikaševi
bogataševi
sportaševi
leševi
fleševi
kreševi
kaiševi
koševi
broševi
groševi
oduševi
tuševi
bedževi
križevi
noževi
muževi
puževi
lagvi
nikaragvi
ivi
neuporabivi
nepokolebivi
neprispodobivi
druželjubivi
čovjekoljubivi
odbacivi
divi
uskladivi
savladivi
razgradivi
sagledivi
nesagledivi
provedivi
svedivi
izvedivi
recidivi
neraskidivi
predvidivi
nepredvidivi
odgodivi
neodgodivi
oplodivi
prevodivi
neprevodivi
izvodivi
udivi
tugaljivi
uporabljivi
neuporabljivi
kolebljivi
neupadljivi
kradljivi
gledljivi
predvidljivi
nepredvidljivi
neprilagodljivi
rasudljivi
krmeljivi
useljivi
omamljivi
nepojmljivi
samorazumljivi
sanljivi
izmjenljivi
uračunljivi
priljepljivi
netopljivi
nepotkupljivi
prevarljivi
neizmjerljivi
provjerljivi
dodirljivi
nedodirljivi
podatljivi
nespoznatljivi
nedohvatljivi
uhvatljivi
neuhvatljivi
nezasitljivi
piskutljivi
neprobavljivi
prepravljivi
rastavljivi
nerastavljivi
pretpostavljivi
nezaustavljivi
ustanovljivi
neobnovljivi
ponovljivi
crvljivi
žučljivi
nasmješljivi
kišljivi
pišljivi
mirišljivi
pušljivi
nebrižljivi
neodstranjivi
zamjenjivi
promjenjivi
nesmjenjivi
neotklonjivi
neuklonjivi
neprebrojivi
izbrojivi
odvojivi
razdvojivi
nerazdvojivi
izdvojivi
osvojivi
kivi
livi
prilivi
plivi
uplivi
neslomivi
upljesnivi
hlapivi
preklopivi
sklopivi
topivi
nepotopivi
neiscrpivi
rivi
nezanemarivi
odobrivi
izmjerivi
provjerivi
nakrivi
zakrivi
okrivi
skrivi
iskrivi
neizgorivi
porivi
rastvorivi
neugasivi
masivi
pasivi
antidepresivi
nosivi
neprenosivi
posivi
plavosivi
negativi
prerogativi
inicijativi
samoinicijativi
vokativi
naplativi
nenaplativi
isplativi
neisplativi
superlativi
legislativi
regulativi
normativi
nominativi
komparativi
imperativi
operativi
skrativi
laksativi
dohvativi
prezervativi
akuzativi
neraspletivi
aditivi
akreditivi
aperitivi
pozitivi
aktivi
efektivi
objektivi
kolektivi
retrospektivi
perspektivi
direktivi
detektivi
preventivi
motivi
protivi
usprotivi
nečastivi
digestivi
nenadomjestivi
neiskoristivi
premilostivi
umilostivi
premostivi
dobrostivi
deminutivi
uništivi
odazivi
dokazivi
nedokazivi
nazivi
sazivi
zazivi
odzivi
prizivi
ofenzivi
dozivi
eksplozivi
pozivi
opozivi
kurzivi
protumačivi
neprotumačivi
preinačivi
lječivi
dokučivi
razlučivi
nerazlučivi
plješivi
rješivi
neutješivi
potrošivi
razdraživi
zaživi
nadživi
neživi
preživi
oživi
doživi
samoživi
poživi
proživi
samoodrživi
uživi
kojekakvi
nekakvi
itekakvi
ikakvi
ponikvi
moskvi
alvi
konvi
ovi
bovi
štabovi
hljebovi
žljebovi
galebovi
jastrebovi
glibovi
rombovi
zglobovi
snobovi
robovi
drobovi
grobovi
grbovi
dubovi
bogoljubovi
klubovi
golubovi
rubovi
pacovi
gadovi
hladovi
padovi
radovi
gradovi
velegradovi
pradjedovi
sljedovi
susjedovi
redovi
bridovi
vidovi
davidovi
zidovi
slajdovi
štandovi
trendovi
fondovi
bodovi
godovi
jodovi
kodovi
plodovi
podovi
rodovi
brodovi
vodovi
svodovi
bardovi
leopardovi
fjordovi
udovi
labudovi
freudovi
trudovi
sudovi
drozdovi
grozdovi
goetheovi
gafovi
škafovi
grafovi
defovi
blefovi
sefovi
šefovi
kirchhoffovi
skifovi
kalifovi
klifovi
grifovi
halfovi
grofovi
mufovi
pragovi
tragovi
vragovi
sagovi
begovi
gegovi
brjegovi
stjegovi
bregovi
žigovi
gangovi
rangovi
gongovi
bogovi
polubogovi
glogovi
slogovi
rogovi
stogovi
trgovi
dugovi
lugovi
plugovi
rugovi
drugovi
sudrugovi
krugovi
suprugovi
mozgovi
dahovi
mahovi
grahovi
orahovi
strahovi
šahovi
cehovi
grijehovi
mjehovi
pehovi
stihovi
patrijarhovi
vrhovi
duhovi
puhovi
kruhovi
seljakovi
crkvenjakovi
ujakovi
lakovi
vlakovi
makovi
junakovi
znakovi
rakovi
brakovi
frakovi
krakovi
mrakovi
trakovi
takovi
dječakovi
bekovi
lijekovi
prolijekovi
tijekovi
vjekovi
čovjekovi
smrekovi
čekovi
janačekovi
vodikovi
ugljikovi
likovi
poslanikovi
branikovi
jadnikovi
predsjednikovi
zapovjednikovi
providnikovi
vodnikovi
svećenikovi
učenikovi
pokojnikovi
vojnikovi
načelnikovi
kanonikovi
župnikovi
govornikovi
vlasnikovi
pjesnikovi
bolesnikovi
umjetnikovi
savjetnikovi
odvjetnikovi
nesretnikovi
ljubavnikovi
pukovnikovi
krvnikovi
prijevoznikovi
liječnikovi
bilježnikovi
pikovi
krikovi
trikovi
kisikovi
tikovi
matematikovi
čikovi
štrajkovi
manjkovi
momkovi
jankovi
tankovi
tenkovi
okovi
bokovi
dokovi
skokovi
blokovi
rokovi
prorokovi
srokovi
sokovi
tokovi
šokovi
šipkovi
parkovi
brkovi
ljeskovi
bljeskovi
diskovi
spiskovi
voskovi
pljuskovi
patkovi
nitkovi
paukovi
bukovi
hajdukovi
kukovi
lukovi
pukovi
strukovi
vukovi
zvukovi
ćukovi
graškovi
troškovi
kruškovi
lovi
balovi
bungalovi
izjalovi
ždralovi
generalovi
admiralovi
valovi
radiovalovi
mikrovalovi
šalovi
kablovi
gelovi
jelovi
cjelovi
udjelovi
dijelovi
utjelovi
velovi
singlovi
uglovi
ilovi
stilovi
bolovi
ribolovi
dolovi
golovi
sokolovi
molovi
polovi
prepolovi
spolovi
raspolovi
stolovi
pustolovi
volovi
plovi
zaplovi
vremeplovi
oplovi
doplovi
zrakoplovi
isplovi
otplovi
uplovi
orlovi
nadnaslovi
podnaslovi
međunaslovi
smislovi
oslovi
rodoslovi
bogoslovi
poslovi
preduslovi
protuslovi
pijetlovi
kotlovi
uzlovi
hamovi
hramovi
alemovi
kalemovi
bagremovi
džemovi
dimovi
limovi
timovi
sajmovi
zajmovi
dojmovi
pojmovi
predujmovi
filmovi
mikrofilmovi
domovi
lomovi
gromovi
kromovi
somovi
tomovi
jarmovi
grmovi
ritmovi
umovi
humovi
kumovi
drumovi
šumovi
banovi
podbanovi
macanovi
fanovi
manganovi
šoljanovi
dekanovi
lanovi
jablanovi
dlanovi
klanovi
planovi
članovi
županovi
španovi
gavranovi
kapetanovi
sultanovi
stanovi
račanovi
fenovi
klenovi
plamenovi
pramenovi
drenovi
jasenovi
kestenovi
gospodinovi
klinovi
mlinovi
plinovi
dupinovi
kupinovi
sinovi
dragutinovi
vinovi
činovi
bonovi
slonovi
demonovi
ponovi
tonovi
đonovi
snovi
paunovi
kljunovi
limunovi
majmunovi
barunovi
bogatunovi
čunovi
ovnovi
povi
hlapovi
slapovi
trapovi
štapovi
epovi
cijepovi
repovi
čepovi
džepovi
kipovi
klipovi
stripovi
tipovi
podtipovi
arhetipovi
stereotipovi
prototipovi
mikročipovi
kampovi
autokampovi
kopovi
lopovi
sklopovi
snopovi
popovi
stropovi
topovi
srpovi
kupovi
skupovi
biskupovi
nadbiskupovi
trupovi
stupovi
ćupovi
barovi
darovi
gospodarovi
farovi
lugarovi
kuharovi
pekarovi
postolarovi
smetlarovi
krčmarovi
mlinarovi
veterinarovi
zvonarovi
parovi
pisarovi
zlatarovi
varovi
kvarovi
antikvarovi
dabrovi
grabrovi
kadrovi
cedrovi
aleksandrovi
kudrovi
cerovi
šnajderovi
luciferovi
premijerovi
smjerovi
homerovi
jupiterovi
pinterovi
kadaverovi
djeverovi
tigrovi
hirovi
mirovi
umirovi
pirovi
leptirovi
virovi
pokrovi
žanrovi
zborovi
majorovi
korovi
sporovi
profesorovi
naratorovi
diktatorovi
direktorovi
doktorovi
majstorovi
autorovi
javorovi
dvorovi
tvorovi
stvorovi
čvorovi
veprovi
fratrovi
vjetrovi
otrovi
protuotrovi
ministrovi
arturovi
asovi
basovi
gasovi
glasovi
klasovi
stasovi
časovi
fesovi
bjesovi
ljesovi
lesovi
plesovi
dresovi
kresovi
čempresovi
stresovi
risovi
visovi
faksovi
boksovi
pulsovi
langerhansovi
osovi
kosovi
nosovi
trsovi
kursovi
usovi
busovi
bambusovi
gnusovi
brusovi
tovi
atovi
batovi
kandidatovi
gatovi
katovi
advokatovi
patovi
opatovi
ratovi
bratovi
vratovi
satovi
horvatovi
svatovi
cvijetovi
cvjetovi
svjetovi
letovi
spletovi
cimetovi
kmetovi
setovi
djetetovi
zetovi
bitovi
hitovi
kitovi
mitovi
ritovi
štitovi
parazitovi
paktovi
taktovi
arhitektovi
punktovi
kultovi
pultovi
komandantovi
fontovi
dogotovi
zgotovi
skotovi
plotovi
spotovi
videospotovi
hrptovi
rtovi
kvartovi
flertovi
hrtovi
sportovi
vrtovi
lastovi
plastovi
tastovi
brijestovi
testovi
kistovi
listovi
protagonistovi
tekstovi
gostovi
mostovi
postovi
krstovi
utovi
butovi
kutovi
putovi
prutovi
trutovi
lavovi
stavovi
šavovi
spjevovi
divovi
lovovi
rovovi
krovovi
zovi
odazovi
gazovi
jazovi
mlazovi
gmazovi
nazovi
sazovi
zazovi
izazovi
knezovi
rezovi
brezovi
vitezovi
vezovi
markizovi
nizovi
prizovi
dozovi
pozovi
prozovi
vozovi
kukuruzovi
larvi
crvi
nervi
rezervi
krvi
mrvi
smrvi
jetrvi
strvi
murvi
vrvi
navrvi
svi
fetvi
kotvi
brtvi
umrtvi
polumrtvi
pastvi
gospodstvi
ljestvi
slavenstvi
idolopoklonstvi
bankarstvi
kulinarstvi
gusarstvi
jedriličarstvi
utuvi
razvi
džezvi
izvi
xi
emfazi
sarkofazi
nagazi
zagazi
pregazi
pogazi
ugazi
zgazi
jazi
psorijazi
ljazi
prtljazi
iznakazi
kamikazi
dokazi
miljokazi
pokazi
igrokazi
vjetrokazi
putokazi
iskazi
otkazi
ukazi
kavkazi
lazi
nalazi
pronalazi
snalazi
iznalazi
zalazi
odlazi
prijelazi
prelazi
nailazi
obilazi
zaobilazi
odilazi
podilazi
unilazi
mimoilazi
prilazi
silazi
razilazi
dolazi
pridolazi
polazi
prolazi
plazi
isplazi
ulazi
vlazi
izlazi
proizlazi
uzlazi
namazi
premazi
razmazi
snazi
pazi
zapazi
pripazi
opazi
spazi
obrazi
naobrazi
preobrazi
dikobrazi
izobrazi
prenerazi
parafrazi
mirazi
omrazi
pretrazi
potrazi
istrazi
proburazi
vrazi
povrazi
metastazi
prevazi
prečazi
krčazi
dijecezi
princezi
prebjezi
mitraljezi
uljezi
njezi
pjezi
čerkezi
askezi
iskezi
lezi
melezi
englezi
pekmezi
bilmezi
genezi
kinezi
knezi
anamnezi
trapezi
trpezi
rezi
zarezi
bubrezi
prerezi
prirezi
porezi
bakrorezi
prorezi
zlatorezi
zaprezi
oprezi
sprezi
urezi
razrezi
izrezi
prisezi
dosezi
opsezi
stratezi
pretezi
antitezi
sintezi
fotosintezi
potezi
stezi
utezi
savezi
obvezi
odvezi
podvezi
prevezi
radiovezi
uvezi
izvezi
kovčezi
žezi
ribizi
knjizi
markizi
lizi
dijalizi
analizi
psihoanalizi
paralizi
klizi
čankolizi
hidrolizi
elektrolizi
grimizi
ponizi
snizi
papizi
brizi
nebrizi
razbibrizi
antifrizi
grizi
nagrizi
zagrizi
odgrizi
prigrizi
progrizi
ugrizi
reprizi
istrizi
ekspertizi
kvizi
franšizi
paradajzi
špajzi
gramzi
smokinzi
treninzi
mesinzi
mitinzi
diftonzi
munzi
bozi
trombozi
buldozi
apoteozi
metamorfozi
pedagozi
demagozi
rogozi
psihozi
simbiozi
dubiozi
mafiozi
narkozi
viskozi
glukozi
dijalozi
nalozi
katalozi
oblozi
prijedlozi
podlozi
trihinelozi
epilozi
prilozi
ideolozi
geolozi
speleolozi
teolozi
otorinolaringolozi
psiholozi
biolozi
sociolozi
ekolozi
ginekolozi
komunikolozi
muzikolozi
onkolozi
balkanolozi
tehnolozi
biotehnolozi
kinolozi
kriminolozi
monolozi
etnolozi
zoolozi
antropolozi
meteorolozi
teatrolozi
klimatolozi
stomatolozi
dermatolozi
politolozi
defektolozi
slozi
neslozi
ulozi
razlozi
izlozi
mozi
mimozi
pomozi
osmozi
nozi
dijagnozi
stonozi
hipnozi
pozi
saharozi
sklerozi
zagrozi
ugrozi
zgrozi
nekrozi
orozi
nosorozi
neurozi
fruktozi
jastozi
virtuozi
vozi
navozi
odvozi
prijevozi
prevozi
dovozi
uvozi
razvozi
šparzi
katarzi
prebrzi
erzi
kontroverzi
mrzi
zamrzi
kirurzi
dramaturzi
kvrzi
uzi
aplauzi
pauzi
menopauzi
francuzi
poduzi
rinfuzi
guzi
poluzi
sluzi
zasluzi
posluzi
samoposluzi
usluzi
muzi
pomuzi
puzi
jaruzi
zadruzi
poruzi
čvoruzi
pruzi
opruzi
supruzi
ostruzi
kukuruzi
zasuzi
tuzi
zelembaći
obaći
daći
jedaći
crvendaći
srndaći
jahaći
stajaći
brijaći
žvakaći
trkaći
golaći
maći
zamaći
primaći
domaći
udomaći
pomaći
promaći
smaći
umaći
izmaći
uzmaći
naći
pronaći
snaći
kupaći
subraći
igraći
kraći
najkraći
sredokraći
risaći
nataći
zataći
pletaći
dotaći
potaći
spotaći
crtaći
istaći
spavaći
plivaći
šivaći
zaći
izaći
proizaći
rabeći
grabeći
blebeći
zlobeći
drobeći
dubeći
gubeći
dangubeći
ljubeći
trubeći
kadeći
gladeći
hladeći
kladeći
sladeći
radeći
gradeći
sadeći
vadeći
lebdeći
cijedeći
blijedeći
slijedeći
vrijedeći
sljedeći
sjedeći
besjedeći
redeći
štedeći
stideći
godeći
mrgodeći
hodeći
proishodeći
uhodeći
brodeći
vodeći
navodeći
zavodeći
predvodeći
prevodeći
dovodeći
rukovodeći
povodeći
provodeći
svodeći
uvodeći
razvodeći
izvodeći
proizvodeći
grdeći
srdeći
tvrdeći
budeći
gudeći
bludeći
nudeći
trudeći
sudeći
čudeći
žudeći
jezdeći
zviždeći
tajeći
prebjeći
pribjeći
dobjeći
pobjeći
izbjeći
blejeći
lijeći
oblijeći
prelijeći
polijeći
prolijeći
prijeći
temeljeći
škiljeći
piljeći
buljeći
duljeći
janjeći
bojeći
gojeći
znojeći
brojeći
stojeći
nastojeći
sastojeći
predstojeći
samostojeći
postojeći
nepostojeći
dobrostojeći
opstojeći
sjeći
rasjeći
sasjeći
zasjeći
odsjeći
podsjeći
presjeći
isjeći
posjeći
usjeći
strujeći
zujeći
zvekeći
zrcaleći
hvaleći
žvaleći
šaleći
žaleći
podleći
dijeleći
seleći
veseleći
teleći
želeći
tegleći
pileći
sileći
cvileći
sokoleći
moleći
poleći
voleći
pleći
zapleći
prepleći
isprepleći
opleći
upleći
grleći
hrleći
sleći
misleći
svijetleći
svjetleći
izleći
meći
mameći
nameći
srameći
nadmeći
podmeći
jagmeći
dimeći
domeći
lomeći
pomeći
grmeći
umeći
glumeći
šumeći
izmeći
braneći
hraneći
nišaneći
cijeneći
plijeneći
pjeneći
crveneći
hineći
slineći
čineći
goneći
kloneći
roneći
zvoneći
srneći
bjesneći
buneći
juneći
puneći
trijezneći
peći
vapeći
krijepeći
lepeći
klepeći
prepeći
trepeći
strepeći
kipeći
škripeći
pripeći
opeći
škropeći
topeći
crpeći
krpeći
trpeći
ispeći
upeći
kupeći
reći
gospodareći
magareći
jareći
sanjareći
baškareći
mareći
klatareći
krstareći
mrcvareći
kvareći
tovareći
krvareći
žareći
hrabreći
obreći
sidreći
odreći
bodreći
mjereći
čemereći
trepereći
pireći
šepireći
vireći
gvireći
šireći
kreći
zakreći
okreći
pokreći
izokreći
skreći
iskreći
boreći
žuboreći
zboreći
doreći
goreći
vijoreći
koreći
takoreći
žamoreći
mrmoreći
poreći
proreći
dvoreći
govoreći
tvoreći
preći
suspreći
upreći
unesreći
usreći
susreći
treći
snatreći
motreći
kutreći
oštreći
ureći
cureći
jureći
drhtureći
zureći
žureći
izreći
gaseći
glaseći
kraseći
praseći
kvaseći
mijeseći
krijeseći
keseći
reseći
priseći
zapriseći
viseći
zaviseći
doseći
prkoseći
noseći
zanoseći
nadnoseći
odnoseći
podnoseći
prenoseći
prinoseći
donoseći
pridonoseći
ponoseći
unoseći
raznoseći
poseći
proseći
pseći
mrseći
bruseći
teći
klateći
mlateći
nateći
pateći
prateći
zateći
pečateći
prijeteći
leteći
remeteći
preteći
sveteći
drhteći
hiteći
miteći
priteći
štiteći
plamteći
pamteći
oteći
hoteći
poteći
proteći
trepteći
prteći
vrteći
steći
rasteći
hodočasteći
isteći
proisteći
koristeći
čisteći
žalosteći
krsteći
uteći
ljuteći
sluteći
muteći
ćuteći
šuteći
lašteći
bliješteći
kriješteći
ništeći
pišteći
vrišteći
mršteći
pršteći
šušteći
baveći
daveći
gnjaveći
slaveći
boraveći
praveći
kleveći
diveći
živeći
najveći
ponajveći
oveći
loveći
ploveći
sloveći
poveći
mrveći
gazeći
nalazeći
pronalazeći
snalazeći
iznalazeći
zalazeći
odlazeći
prelazeći
nailazeći
obilazeći
zaobilazeći
odilazeći
podilazeći
prilazeći
silazeći
dolazeći
nadolazeći
polazeći
prolazeći
plazeći
ulazeći
izlazeći
uzlazeći
pazeći
klizeći
grozeći
vozeći
prevozeći
mrzeći
puzeći
općeći
oblačeći
zavlačeći
odvlačeći
podvlačeći
povlačeći
svlačeći
uvlačeći
razvlačeći
izvlačeći
tumačeći
zračeći
liječeći
priječeći
gnječeći
klečeći
drečeći
zvečeći
cičeći
besposličeći
kričeći
bančeći
brenčeći
crnčeći
svjedočeći
kočeći
točeći
grčeći
krčeći
trčeći
kvrčeći
učeći
lučeći
mučeći
zvučeći
čučeći
plašeći
strašeći
smiješeći
tješeći
prošeći
trošeći
tetošeći
kršeći
pršeći
stršeći
vršeći
gušeći
pušeći
rušeći
sušeći
pjevušeći
žeći
blažeći
tražeći
sažeći
važeći
nevažeći
bježeći
ležeći
režeći
težeći
držeći
užeći
služeći
ružeći
družeći
kružeći
tužeći
ići
naići
babići
obići
zaobići
golubići
dići
mladići
komadići
nadići
gradići
medvjedići
pridići
zidići
odići
podići
brodići
izdići
uzdići
daždići
kafići
kraljići
bubnjići
konjići
tornjići
ražnjići
čekići
djelići
telići
anđelići
pilići
sokolići
stolići
volići
plići
preplići
ispreplići
najplići
uplići
grlići
oslići
djetlići
pjetlići
vodokotlići
čavlići
kozlići
plemići
krimići
somići
grmići
nići
anići
unići
kunići
mimoići
štapići
sljepići
repići
čepići
snopići
stupići
carići
ormarići
parići
fićfirići
papirići
leptirići
pastirići
šeširići
borići
prići
vjetrići
strići
podstrići
sestrići
mjehurići
tanjurići
sići
glasići
nosići
batići
bratići
kvadratići
djetići
cvjetići
krevetići
otići
kokotići
ptići
martići
crtići
vrtići
stići
prestići
pristići
dostići
mostići
postići
krstići
prstići
sustići
kutići
kolutići
putići
prutići
navići
kraljevići
skorojevići
keglevići
stričevići
miloševići
kneževići
lagvići
privići
šovagovići
pametnjakovići
jankovići
crvići
svići
razići
izići
proizići
uzići
kačići
oblačići
kolačići
mačići
pačići
račići
koračići
svračići
kotačići
dječačići
đačići
zečići
bičići
gospodičići
daničići
valjčići
brežuljčići
kukčići
momčići
cigančići
lančići
člančići
opančići
vrančići
dućančići
kamenčići
sinčići
vagončići
končići
lončići
balončići
zvončići
otočići
potočići
kopčići
konopčići
rupčići
magarčići
starčići
brčići
pastirčići
prozorčići
vrčići
klobučići
sandučići
unučići
jastučići
trgovčići
novčići
obraščići
praščići
breščići
sveščići
roščići
paroščići
guščići
mišići
košići
grošići
križići
nožići
mužići
kružići
kći
grakći
cikći
sikći
rokći
društvokći
boći
slaboći
doći
nadoći
svjedoći
pridoći
blagoći
hihoći
grohoći
koći
kikoći
cvokoći
uskoći
glatkoći
slatkoći
bjeloći
gnjiloći
moći
nadmoći
odmoći
nemoći
iznemoći
premoći
svemoći
domoći
punomoći
opunomoći
pomoći
pripomoći
ispomoći
potpomoći
smoći
noći
zanoći
jadnoći
prenoći
ponoći
krupnoći
mirnoći
nejasnoći
glasnoći
vrsnoći
punoći
poći
proći
šapći
prošapći
trepći
opći
saopći
sveopći
priopći
sopći
izopći
crći
zgrći
razgrći
navrći
podvrći
prevrći
povrći
opovrći
svrći
osvrći
razvrći
izvrći
ući
grebući
zebući
preobući
jedući
predući
idući
budući
strigući
onemogući
omogući
bajući
razglabajući
kolebajući
vrebajući
gibajući
nagibajući
sagibajući
pregibajući
prigibajući
pogibajući
ugibajući
ribajući
zibajući
šibajući
farbajući
vježbajući
bacajući
koracajući
jecajući
presijecajući
gnjecajući
klecajući
pecajući
buncajući
štrcajući
vrcajući
kašljucajući
kucajući
mucajući
smucajući
pucajući
tucajući
dajući
zabadajući
probadajući
skladajući
vladajući
nadajući
padajući
zapadajući
pripadajući
opadajući
propadajući
spadajući
upadajući
stradajući
zadajući
zapovijedajući
pripovijedajući
ispovijedajući
sjedajući
predsjedajući
gledajući
zagledajući
ogledajući
pogledajući
razgledajući
redajući
predajući
kidajući
prekidajući
okidajući
skidajući
raskidajući
otkidajući
ukidajući
brundajući
odajući
dodajući
pridodajući
hodajući
podajući
prodajući
vodajući
krivudajući
pouzdajući
ufajući
dragajući
tragajući
gegajući
migajući
žmigajući
trgajući
rugajući
mozgajući
hajući
kuhajući
pripajajući
spajajući
nabrajajući
zbrajajući
podvajajući
zdvajajući
izdvajajući
prisvajajući
osvajajući
usvajajući
nabijajući
zabijajući
odbijajući
prebijajući
obijajući
pobijajući
probijajući
ubijajući
zbijajući
razbijajući
izbijajući
suzbijajući
ispijajući
upijajući
obavijajući
savijajući
zavijajući
previjajući
privijajući
dovijajući
svijajući
uvijajući
razvijajući
izvijajući
pomaljajući
valjajući
ciljajući
sukljajući
mrmljajući
sakupljajući
prikupljajući
okupljajući
zaokupljajući
skupljajući
drljajući
prljajući
kotrljajući
čavrljajući
ljuljajući
šuljajući
zabavljajući
pribavljajući
javljajući
obnavljajući
prenavljajući
ponavljajući
odzdravljajući
ozdravljajući
pozdravljajući
zaboravljajući
oporavljajući
prepravljajući
pripravljajući
popravljajući
spravljajući
raspravljajući
ispravljajući
uspravljajući
otpravljajući
upravljajući
stavljajući
nastavljajući
rastavljajući
sastavljajući
predstavljajući
ostavljajući
postavljajući
zapostavljajući
uspostavljajući
pretpostavljajući
izostavljajući
suprotstavljajući
zaustavljajući
obustavljajući
češljajući
zamišljajući
predomišljajući
pomišljajući
promišljajući
smišljajući
razmišljajući
ganjajući
prianjajući
klanjajući
zaklanjajući
sklanjajući
otklanjajući
uklanjajući
naslanjajući
oslanjajući
izranjajući
odzvanjajući
mijenjajući
tinjajući
glavinjajući
pričinjajući
sumnjajući
vonjajući
lunjajući
napunjajući
ispunjajući
sjajući
praćakajući
sjeckajući
peckajući
grickajući
bockajući
smijuckajući
pijuckajući
kuckajući
truckajući
pjevuckajući
cerekajući
čekajući
vozikajući
manjkajući
cjenkajući
tapkajući
pipkajući
tipkajući
kopkajući
lupkajući
čupkajući
brkajući
drkajući
žmirkajući
zirkajući
govorkajući
čeprkajući
gurkajući
mljaskajući
kaskajući
ljeskajući
bljeskajući
pljeskajući
treskajući
tiskajući
prskajući
pljuskajući
očijukajući
kukajući
nukajući
nećkajući
fućkajući
pljačkajući
čačkajući
prčkajući
draškajući
smješkajući
ljuljuškajući
njuškajući
lajući
urlajući
veslajući
guslajući
vitlajući
lamajući
hramajući
drijemajući
nemajući
zapremajući
pripremajući
opremajući
spremajući
pospremajući
imajući
kimajući
klimajući
zanimajući
poimajući
poprimajući
otimajući
uzimajući
zauzimajući
oduzimajući
poduzimajući
preuzimajući
izuzimajući
sažimajući
krzmajući
računajući
ravnajući
znajući
sveznajući
priznajući
poznajući
prepoznajući
spoznajući
zakapajući
prekapajući
iskapajući
klapajući
preklapajući
sklapajući
pretapajući
potapajući
stapajući
rastapajući
utapajući
tepajući
šepajući
pipajući
škripajući
sipajući
obasipajući
prosipajući
kopajući
trpajući
kupajući
stupajući
nastupajući
zastupajući
odstupajući
pristupajući
postupajući
čupajući
obarajući
vucarajući
udarajući
zaudarajući
harajući
karajući
odmarajući
umarajući
tumarajući
varajući
nagovarajući
zagovarajući
odgovarajući
neodgovarajući
pregovarajući
prigovarajući
ogovarajući
dogovarajući
progovarajući
razgovarajući
izgovarajući
pretvarajući
stvarajući
rastvarajući
razarajući
samorazarajući
šarajući
zamjerajući
tjerajući
cifrajući
igrajući
birajući
apsorbirajući
secirajući
prejudicirajući
pacificirajući
specificirajući
kvalificirajući
simplificirajući
glorificirajući
identificirajući
mistificirajući
demistificirajući
projicirajući
skicirajući
replicirajući
prakticirajući
diferencirajući
potencirajući
docirajući
locirajući
evocirajući
reproducirajući
dirajući
degradirajući
komandirajući
pretendirajući
parodirajući
retardirajući
aludirajući
studirajući
trijumfirajući
propagirajući
negirajući
redigirajući
intrigirajući
apstrahirajući
karikirajući
blokirajući
markirajući
maskirajući
riskirajući
eskalirajući
koalirajući
instalirajući
apelirajući
oscilirajući
profilirajući
asimilirajući
reciklirajući
kontrolirajući
izolirajući
modulirajući
artikulirajući
gestikulirajući
cirkulirajući
stimulirajući
destimulirajući
akumulirajući
manipulirajući
kopulirajući
reklamirajući
proklamirajući
legitimirajući
formirajući
deformirajući
sumirajući
profanirajući
planirajući
trenirajući
intervenirajući
subordinirajući
koordinirajući
definirajući
redefinirajući
inkriminirajući
diskriminirajući
nediskriminirajući
dominirajući
determinirajući
nedetonirajući
intonirajući
anticipirajući
koncipirajući
kopirajući
galopirajući
okupirajući
komparirajući
vibrirajući
preferirajući
generirajući
šifrirajući
kolaborirajući
dekorirajući
memorirajući
ignorirajući
inkorporirajući
filtrirajući
demonstrirajući
ilustrirajući
frustrirajući
masirajući
dresirajući
fiksirajući
pulsirajući
lansirajući
forsirajući
fokusirajući
debatirajući
konstatirajući
anketirajući
koketirajući
interpretirajući
tretirajući
portretirajući
citirajući
meditirajući
profitirajući
imitirajući
limitirajući
iritirajući
kontaktirajući
afektirajući
reflektirajući
respektirajući
diktirajući
konzultirajući
demantirajući
dezorijentirajući
lamentirajući
eksperimentirajući
komentirajući
argumentirajući
prezentirajući
sabotirajući
rotirajući
devastirajući
protestirajući
gustirajući
intervjuirajući
konstruirajući
rekonstruirajući
situirajući
konstituirajući
fluktuirajući
akcentuirajući
aktivirajući
kultivirajući
motivirajući
promovirajući
inovirajući
servirajući
svirajući
bazirajući
parafrazirajući
globalizirajući
socijalizirajući
radikalizirajući
analizirajući
generalizirajući
moralizirajući
bagatelizirajući
stabilizirajući
mobilizirajući
simbolizirajući
organizirajući
ionizirajući
sinkronizirajući
kategorizirajući
problematizirajući
stigmatizirajući
magnetizirajući
kritizirajući
relativizirajući
improvizirajući
disperzirajući
marširajući
tuširajući
angažirajući
trajući
promatrajući
smatrajući
razmatrajući
titrajući
pentrajući
gurajući
turajući
teturajući
koturajući
talasajući
šepesajući
pretresajući
stresajući
plamsajući
gatajući
lamatajući
odmatajući
omatajući
baratajući
hvatajući
pucketajući
ometajući
gonetajući
odgonetajući
ćeretajući
rešetajući
hitajući
pitajući
čestitajući
čitajući
motajući
kartajući
crtajući
nastajući
rastajući
odrastajući
sastajući
nestajući
listajući
blistajući
pristajući
ostajući
zaostajući
nedostajući
postajući
ustajući
odustajući
gutajući
prhutajući
lutajući
plutajući
maštajući
praštajući
opraštajući
naviještajući
namještajući
premještajući
smještajući
napuštajući
zapuštajući
prepuštajući
opuštajući
dopuštajući
popuštajući
propuštajući
spuštajući
ispuštajući
upuštajući
uvježbavajući
davajući
prevladavajući
svladavajući
predsjedavajući
sagledavajući
zagledavajući
pregledavajući
ogledavajući
pogledavajući
razgledavajući
predavajući
odavajući
podavajući
prodavajući
opravdavajući
obuzdavajući
izbjegavajući
podvrgavajući
opovrgavajući
izvrgavajući
ubrizgavajući
zadihavajući
ustrajavajući
ismijavajući
zagrijavajući
upotrebljavajući
zloupotrebljavajući
prisiljavajući
zadovoljavajući
nezadovoljavajući
dozvoljavajući
osvjetljavajući
oduševljavajući
oživljavajući
doživljavajući
oslovljavajući
osmišljavajući
zabrinjavajući
zbrinjavajući
sačinjavajući
dopunjavajući
popunjavajući
ispunjavajući
upotpunjavajući
obasjavajući
uzrujavajući
prežvakavajući
raskrinkavajući
crkavajući
rasprskavajući
uračunavajući
poznavajući
prepoznavajući
upoznavajući
skapavajući
napipavajući
opipavajući
prekopavajući
zatrpavajući
spavajući
zavaravajući
očaravajući
dočaravajući
razočaravajući
odobravajući
namjeravajući
odmjeravajući
usmjeravajući
pretjeravajući
provjeravajući
uvjeravajući
poigravajući
izigravajući
uznemiravajući
pokoravajući
osporavajući
dodvoravajući
upozoravajući
osiguravajući
podrhtavajući
očitavajući
spočitavajući
podcrtavajući
ocrtavajući
prelistavajući
nagovještavajući
uništavajući
iščezavajući
postizavajući
smrzavajući
obećavajući
povećavajući
uvećavajući
omogućavajući
pojačavajući
označavajući
sprečavajući
preuveličavajući
ograničavajući
prepričavajući
ispričavajući
predočavajući
uočavajući
suočavajući
zakopčavajući
naučavajući
podučavajući
otključavajući
poučavajući
ustručavajući
prilagođavajući
naglašavajući
oglašavajući
proglašavajući
spašavajući
ukrašavajući
podešavajući
rješavajući
poboljšavajući
umekšavajući
završavajući
dovršavajući
svršavajući
pokušavajući
preslušavajući
ublažavajući
podražavajući
poražavajući
omalovažavajući
uvažavajući
obilježavajući
osvježavajući
otežavajući
približavajući
ponižavajući
obožavajući
ugrožavajući
zadržavajući
pridržavajući
održavajući
podržavajući
suzdržavajući
lijevajući
nalijevajući
zalijevajući
oblijevajući
oklijevajući
polijevajući
prolijevajući
razlijevajući
razumijevajući
podrazumijevajući
dospijevajući
uspijevajući
dogorijevajući
sazrijevajući
sijevajući
zahtijevajući
zijevajući
pjevajući
bivajući
snebivajući
dobivajući
zadobivajući
cjelivajući
plivajući
umivajući
snivajući
zasnivajući
osnivajući
darivajući
podrivajući
sakrivajući
prekrivajući
prikrivajući
pokrivajući
skrivajući
otkrivajući
razotkrivajući
odazivajući
nazivajući
izazivajući
prizivajući
dozivajući
pozivajući
počivajući
šivajući
uživajući
rvajući
gruvajući
čuvajući
gužvajući
trzajući
laćajući
obraćajući
popraćajući
vraćajući
odvraćajući
svraćajući
izvraćajući
zahvaćajući
prihvaćajući
sjećajući
podsjećajući
prisjećajući
osjećajući
jačajući
koračajući
veličajući
pričajući
sunčajući
oslobađajući
nagađajući
odgađajući
pogađajući
pohađajući
rađajući
svađajući
vrijeđajući
žeđajući
viđajući
zaviđajući
predviđajući
nehrđajući
prenašajući
prinašajući
donašajući
ponašajući
miješajući
vješajući
češajući
okolišajući
lepršajući
kušajući
slušajući
opažajući
zgražajući
križajući
pružajući
bijući
bdijući
lijući
smijući
pijući
vapijući
brijući
grijući
vrijući
sijući
vijući
šijući
ljući
gibljući
sagibljući
najljući
doimljući
sažimljući
zasipljući
prosipljući
dozivljući
pozivljući
kašljući
penjući
saginjući
uginjući
zaklinjući
preklinjući
napominjući
opominjući
spominjući
napinjući
sapinjući
zapinjući
uspinjući
upinjući
počinjući
započinjući
glazbujući
službujući
predbacujući
odbacujući
prebacujući
razbacujući
izbacujući
gladujući
radujući
objedujući
nasljedujući
prosvjedujući
napredujući
uredujući
plandujući
pogodujući
gospodujući
blagujući
njegujući
namigujući
trgujući
drugujući
podrugujući
tugujući
uzjahujući
zamahujući
odmahujući
uzmahujući
strahujući
osmjehujući
otpuhujući
zapaljujući
navaljujući
zahvaljujući
svaljujući
priskrbljujući
priljubljujući
nadjeljujući
utemeljujući
zamagljujući
raskriljujući
omamljujući
okomljujući
pljujući
potkrepljujući
iscrpljujući
poskupljujući
ukalupljujući
rasvjetljujući
osvjetljujući
pojavljujući
poplavljujući
uspavljujući
zadivljujući
oživljujući
uživljujući
utjelovljujući
iskašljujući
skanjujući
smanjujući
umanjujući
zapanjujući
prehranjujući
pohranjujući
utanjujući
podcjenjujući
ocjenjujući
procjenjujući
ucjenjujući
zamjenjujući
primjenjujući
smjenjujući
razmjenjujući
izmjenjujući
opsjenjujući
oplemenjujući
osuvremenjujući
nadahnjujući
objedinjujući
rasplinjujući
zatamnjujući
potamnjujući
zbunjujući
dopunjujući
nadopunjujući
sravnjujući
otrežnjujući
vojujući
kujući
preskakujući
poskakujući
odjekujući
očekujući
dočekujući
iščekujući
podcikujući
pocikujući
jadikujući
razlikujući
nadvikujući
podvikujući
dovikujući
uzvikujući
zastajkujući
priželjkujući
uzrokujući
potiskujući
istiskujući
zapitkujući
propitkujući
rukujući
podsmješkujući
prisluškujući
osluškujući
djelujući
sudjelujući
milujući
silujući
školujući
samujući
umujući
stanujući
prevrednujući
kupujući
rujući
zanemarujući
isparujući
ostvarujući
ozarujući
ohrabrujući
obeshrabrujući
dotjerujući
vjerujući
dodirujući
mirujući
podmirujući
uznemirujući
smirujući
umirujući
uokvirujući
provirujući
proširujući
uprizorujući
glasujući
pripasujući
prepisujući
pripisujući
opisujući
dopisujući
propisujući
ispisujući
potpisujući
upisujući
nadvisujući
psujući
razmrsujući
ratujući
savjetujući
opetujući
četujući
propitujući
ispitujući
preispitujući
očitujući
gostujući
putujući
štujući
poštujući
žrtvujući
kazujući
prikazujući
dokazujući
pokazujući
prokazujući
iskazujući
ukazujući
obrazujući
zarezujući
vezujući
obavezujući
obvezujući
neobvezujući
privezujući
povezujući
oblizujući
obogaćujući
naplaćujući
pozlaćujući
skraćujući
pohrvaćujući
primjećujući
posjećujući
poistovjećujući
posvećujući
usmrćujući
onemogućujući
omogućujući
naslućujući
upućujući
skrućujući
prešućujući
navješćujući
nagovješćujući
premošćujući
izjednačujući
naznačujući
označujući
iskoračujući
ograničujući
predočujući
usredotočujući
zaključujući
isključujući
uključujući
prikučujući
odlučujući
izlučujući
preporučujući
rashlađujući
usklađujući
naslađujući
povlađujući
iznenađujući
naknađujući
nadoknađujući
obrađujući
pregrađujući
ograđujući
nadograđujući
ugrađujući
surađujući
razrađujući
izrađujući
određujući
podređujući
priređujući
uspoređujući
unapređujući
uređujući
povređujući
prilagođujući
potvrđujući
ustvrđujući
utvrđujući
pobuđujući
uzbuđujući
rasuđujući
osuđujući
dosuđujući
posuđujući
prosuđujući
usuđujući
začuđujući
naglašujući
premašujući
ukrašujući
zastrašujući
pospješujući
zagušujući
ublažujući
nadražujući
pretražujući
istražujući
osvježujući
produžujući
opslužujući
pridružujući
združujući
zaokružujući
skakući
sijekući
pekući
cvrkući
zacvrkući
tukući
vukući
plući
mući
razvrgnući
ginući
brinući
privinući
tonući
trunući
čeznući
pući
napući
šapući
prepući
tepući
raspući
tarući
berući
derući
verući
sabirući
izabirući
prebirući
razbirući
zadirući
dodirući
prodirući
proždirući
namirući
zamirući
umirući
ponirući
opirući
dopirući
ispirući
upirući
odupirući
podupirući
zatirući
otirući
zastirući
razastirući
prostirući
rasprostirući
utirući
navirući
obazirući
nazirući
nadzirući
prezirući
krući
najkrući
gorući
prevrući
pasući
tresući
tući
natući
cvatući
zatući
pletući
metući
otući
dotući
potući
stući
rastući
istući
utući
stištući
vući
navući
zavući
odvući
podvući
prevući
privući
živući
dovući
povući
provući
zovući
svući
presvući
uvući
razvući
izvući
grizući
oblijećući
zvekećući
zaplećući
preplećući
mećući
namećući
zamećući
premećući
lepećući
klepećući
trepećući
krećući
zakrećući
okrećući
pokrećući
izokrećući
susrećući
klevećući
šećući
skićući
zaplićući
uplićući
grakćući
štekćući
klikćući
sikćući
rokćući
frkćući
hihoćući
grohoćući
cvokoćući
šapćući
trepćući
obrćući
ogrćući
zgrćući
razgrćući
prevrćući
osvrćući
skakućući
cvrkućući
šapućući
škripućući
dašćući
pritišćući
stišćući
dršćući
skačući
preskačući
uskačući
plačući
umačući
natačući
istačući
žvačući
niječući
natječući
utječući
lelečući
kličući
urličući
mičući
odmičući
pomičući
smičući
umičući
razmičući
izmičući
uzmičući
naričući
obričući
odričući
izričući
tičući
dotičući
potičući
spotičući
ističući
vičući
frčući
srčući
jaučući
mijaučući
cijučući
fijučući
pijučući
mučući
sučući
jašući
mašući
pašući
plešući
dišući
odišući
izdišući
uzdišući
njišući
kišući
brišući
mirišući
žući
lažući
nalažući
zalažući
predlažući
podlažući
prilažući
raspolažući
slažući
izlažući
mažući
pomažući
potpomažući
liježući
podliježući
sliježući
razliježući
režući
prežući
naprežući
priprežući
sprežući
susprežući
sežući
dosežući
posežući
natežući
zatežući
pritežući
otežući
potežući
protežući
stežući
rastežući
ustežući
dižući
nadižući
pridižući
odižući
podižući
uzdižući
kližući
skližući
nižući
stižući
prestižući
dostižući
sustižući
ržući
hržući
pužući
stružući
hodočašći
plješći
češći
najčešći
žešći
najžešći
išći
lišći
pritišći
stišći
čišći
najčišći
dršći
zadršći
čvršći
gušći
najgušći
grbači
korbači
rubači
trubači
bacači
minobacači
pucači
napadači
pripovjedači
prekidači
okidači
bodači
gudači
gači
predlagači
ulagači
izlagači
pomagači
tragači
pogači
rogači
razrogači
strugači
jahači
puhači
jači
razbijači
brijači
grijači
sijači
navijači
savijači
odvijači
uvijači
najjači
upaljači
streljači
tegljači
odašiljači
koljači
sakupljači
skupljači
kutljači
muljači
nabavljači
dobavljači
ispravljači
upravljači
samoupravljači
nastavljači
rastavljači
sastavljači
dostavljači
zlostavljači
divljači
njači
prednjači
mjenjači
kremenjači
penjači
hrptenjači
rasplinjači
četinjači
nabojnjači
dimnjači
naslonjači
štitnjači
punjači
ravnjači
pašnjači
brojači
krojači
prosjači
isprosjači
skakači
zakači
čekači
utikači
vikači
hajkači
tipkači
trkači
skači
odskači
preskači
iskači
poskači
uskači
tkači
bukači
oblači
naoblači
preoblači
cjepidlači
mlači
raskolači
iskolači
plači
naplači
zaplači
rasplači
isplači
veslači
guslači
tlači
potlači
navlači
zavlači
podvlači
prevlači
privlači
dovlači
odugovlači
povlači
provlači
svlači
presvlači
uvlači
razvlači
izvlači
otimači
gromači
pitomači
tumači
protumači
rastumači
istumači
utanači
izjednači
preinači
ukonači
junači
ojunači
znači
naznači
označi
doznači
alapači
štampači
kopači
izopači
glupači
obarači
harači
rasparači
udvarači
pregovarači
zatvarači
pretvarači
razarači
košarači
žarači
berači
derači
žderači
mjerači
perači
grači
suigrači
birači
sabirači
probirači
prepirači
otpirači
podupirači
misirači
otirači
prostirači
svirači
bakrači
mrači
zamrači
pomrači
smrači
orači
zakorači
prekorači
raskorači
iskorači
promatrači
razmatrači
burači
osigurači
zrači
prozrači
glasači
opasači
plesači
tenisači
stolnotenisači
pisači
risači
brisači
usisači
boksači
kosači
nosači
raznosači
brusači
letači
podmetači
pometači
razmetači
petači
pokretači
pretači
desetači
šetači
skitači
čitači
zaintači
motorkotači
omotači
šaptači
crtači
ogrtači
rastači
istači
čistači
gutači
vještači
predavači
prodavači
preprodavači
udavači
izdavači
spavači
pjevači
uzgajivači
potpaljivači
izrabljivači
razdjeljivači
unajmljivači
iznajmljivači
dojavljivači
ocjenjivači
izmjenjivači
izvikivači
prisluškivači
plivači
osnivači
isparivači
utovarivači
prekrivači
pokrivači
otkrivači
usporivači
razrivači
prepisivači
opisivači
popisivači
usisivači
ispitivači
prikazivači
pokazivači
izazivači
ubrzivači
zagađivači
obrađivači
prerađivači
dorađivači
razrjeđivači
priređivači
iznuđivači
raspršivači
istraživači
kvači
zakvači
ljeskovači
drenovači
slonovači
unovači
lipovači
rvači
hrvači
žvači
pronalazači
dizači
podizači
sklizači
vozači
izviđači
izvođači
proizvođači
ponuđači
pješači
potrošači
pušači
nepušači
mužači
beči
izbeči
grgeči
ječi
liječi
zaliječi
mliječi
izliječi
niječi
zaniječi
riječi
priječi
zapriječi
prepriječi
popriječi
upopriječi
spriječi
ispriječi
prignječi
zgnječi
proturječi
sječi
natječi
zatječi
pretječi
pritječi
otječi
dotječi
potječi
protječi
stječi
istječi
proistječi
utječi
ovjekovječi
odaleči
kleči
peči
breči
dreči
kreči
okreči
pokreči
raskreči
najpreči
preteči
ribiči
ciči
diči
podiči
vodiči
poluvodiči
sumnjiči
osumnjiči
liči
naliči
izobliči
čeliči
priliči
upriliči
kliči
pokliči
ustoliči
urliči
sliči
besposliči
miči
zamiči
odmiči
primiči
takmiči
pomiči
promiči
razmiči
izmiči
uzmiči
niči
braniči
graniči
ograniči
razgraniči
utamniči
pogoniči
proniči
parniči
riči
nariči
teferiči
kriči
zakriči
doriči
proriči
sriči
izriči
psiči
tiči
dotiči
potiči
spotiči
ističi
proističi
utiči
viči
sendviči
poviči
razviči
čiči
dokrajči
jamči
zajamči
banči
ušanči
brenči
inči
oči
naoči
podboči
ustoboči
izboči
doči
svjedoči
zasvjedoči
osvjedoči
posvjedoči
predoči
foči
koči
skoči
zaskoči
odskoči
preskoči
iskoči
priskoči
doskoči
poskoči
uskoči
otkoči
ukoči
loči
naloči
poploči
moči
namoči
zamoči
omoči
promoči
smoči
umoči
razmoči
inoči
lopoči
roči
kroči
zakroči
pokroči
prouzroči
toči
natoči
zatoči
pretoči
pritoči
otoči
usredotoči
protoči
optoči
rastoči
istoči
uoči
suoči
ispupči
komarči
frči
zgrči
hrči
zahrči
krči
zakrči
prokrči
iskrči
mrči
smrči
gorči
zagorči
ogorči
prči
naprči
isprči
srči
posrči
trči
natrči
zatrči
pretrči
pritrči
otrči
dotrči
potrči
protrči
strči
rastrči
istrči
utrči
poturči
cvrči
skvrči
kovrči
uči
jauči
kauči
nauči
buči
oduči
poduči
guči
zaguči
huči
priuči
zaključi
priključi
isključi
uključi
prikuči
dokuči
skuči
luči
odluči
poluči
sluči
razluči
izluči
muči
namuči
izmuči
pouči
prouči
napuči
prenapuči
naruči
zaruči
obruči
poruči
preporuči
isporuči
sruči
postostruči
podvostruči
udvostruči
uruči
izruči
suči
nasuči
zasuči
odsuči
vuči
zvuči
zazvuči
izvuči
ozvuči
izuči
čuči
unovči
bašči
mlađi
najmlađi
slađi
najslađi
nađi
pronađi
snađi
iznađi
zađi
izađi
proizađi
prijeđi
bljeđi
rjeđi
najrjeđi
medvjeđi
gleđi
omeđi
svjetlosmeđi
tamnosmeđi
goveđi
naiđi
obiđi
zaobiđi
uniđi
mimoiđi
priđi
siđi
otiđi
raziđi
iziđi
uziđi
dođi
nadođi
pridođi
hođi
pođi
prođi
perovođi
četovođi
rđi
grđi
najgrđi
đurđi
tvrđi
najtvrđi
uđi
labuđi
luđi
najluđi
otuđi
udbaši
harambaši
bundaši
pravdaši
foringaši
jaši
zajaši
odjaši
ragbijaši
robijaši
grabancijaši
komedijaši
mafijaši
tvrdolinijaši
mudrijaši
orijaši
kočijaši
glagoljaši
orguljaši
izjaši
uzjaši
odlikaši
velikaši
štrajkaši
udaraljkaši
školjkaši
pljačkaši
salaši
bjelaši
flaši
čilaši
plaši
zaplaši
preplaši
poplaši
uplaši
gulaši
maši
nadmaši
premaši
autonomaši
osiromaši
promaši
razmaši
očenaši
milijunaši
opaši
kraši
logoraši
napraši
zapraši
opraši
ispraši
straši
zastraši
prestraši
ustraši
tamburaši
saši
kompleksaši
bogataši
nogometaši
rukometaši
gubitaši
plemenitaši
sektaši
muktaši
frontaši
kartaši
sportaši
športaši
krstaši
ustaši
glavaši
pravaši
rovaši
zaši
iščaši
međaši
smiješi
nasmiješi
riješi
odriješi
griješi
sagriješi
ogriješi
pogriješi
zgriješi
kostriješi
nakostriješi
razriješi
pospješi
tješi
potješi
utješi
leši
galeši
kleši
pleši
depeši
okreši
korteši
diši
udiši
uzdiši
njiši
zanjiši
slatkiši
liši
mališi
stališi
stekliši
okoliši
šišmiši
niši
finiši
sitniši
piši
napiši
zapiši
prepiši
pripiši
opiši
popiši
propiši
ispiši
otpiši
potpiši
supotpiši
upiši
riši
briši
obriši
izbriši
preriši
miriši
namiriši
zamiriši
omiriši
pomiriši
priši
juriši
bućkuriši
siši
usiši
tiši
fetiši
najtiši
viši
najviši
ponajviši
poviši
derviši
suviši
gejši
lakši
malakši
mekši
rikši
branši
doboši
kicoši
brucoši
kokoši
sjenokoši
raskoši
geloši
ološi
stjegonoši
pismonoši
glasonoši
listonoši
varoši
proši
troši
potroši
istroši
utroši
pasoši
tetoši
pustoši
opustoši
ljepši
najljepši
ponajljepši
klipši
opši
marši
krši
prekrši
skrši
rasprši
strši
vrši
navrši
usavrši
završi
prevrši
ovrši
dovrši
svrši
izvrši
uši
buši
zabuši
probuši
gladuši
zaguši
namiguši
priguši
uguši
njuši
nanjuši
ponjuši
gluši
zagluši
ogluši
puši
popuši
ispuši
otpuši
ruši
naruši
preruši
djeveruši
skruši
poruši
sruši
nakostruši
uruši
razruši
sasuši
presuši
isuši
osuši
posuši
tuši
soldatuši
blebetuši
plavuši
pjevuši
pokucavši
davši
savladavši
prevladavši
svladavši
posjedavši
sagledavši
zagledavši
odgledavši
pregledavši
ogledavši
pogledavši
razgledavši
poredavši
predavši
zaridavši
pridavši
dodavši
podavši
prodavši
udavši
izdavši
izbjegavši
legavši
podlegavši
dosegavši
pritegavši
digavši
pridigavši
podigavši
stigavši
postigavši
mogavši
istrgavši
narugavši
zanjihavši
potrajavši
nasmijavši
obrijavši
povaljavši
promrmljavši
zaljuljavši
prokašljavši
posumnjavši
pobojavši
zaplakavši
zamakavši
odmakavši
izmakavši
zatakavši
napekavši
ispekavši
rekavši
obrekavši
izrekavši
zatekavši
stekavši
dočekavši
iščekavši
nadvikavši
pobrkavši
protkavši
obukavši
natukavši
pretukavši
navukavši
privukavši
dovukavši
povukavši
provukavši
svukavši
uvukavši
razvukavši
izvukavši
opljačkavši
namreškavši
poslavši
odagnavši
nagnavši
pognavši
poravnavši
saznavši
razaznavši
priznavši
doznavši
poznavši
raspoznavši
upoznavši
zapavši
opipavši
popipavši
zakopavši
raskopavši
dočaravši
odabravši
nabravši
sabravši
razabravši
pribravši
okvalificiravši
reduciravši
konstatiravši
konzultiravši
promoviravši
doteturavši
otpasavši
nadnesavši
odnesavši
donesavši
ponesavši
uznesavši
otresavši
potresavši
napisavši
otpisavši
potpisavši
upisavši
obrisavši
prošetavši
zadrhtavši
uzdrhtavši
ispitavši
upitavši
pročitavši
omotavši
smotavši
podcrtavši
ocrtavši
stavši
rastavši
izrastavši
zastavši
prestavši
pristavši
postavši
svrstavši
sustavši
oblikovavši
pomilovavši
osnovavši
izrovavši
opsovavši
odazvavši
nazvavši
zazvavši
izazvavši
pozvavši
kazavši
dokazavši
pokazavši
iskazavši
otkazavši
ukazavši
odrezavši
urezavši
vezavši
zavezavši
privezavši
povezavši
uvezavši
nanizavši
progrizavši
ispuzavši
povećavši
ispričavši
vjenčavši
okončavši
raskopčavši
pritrčavši
potrčavši
istrčavši
zaključavši
otključavši
progunđavši
obašavši
našavši
zašavši
izašavši
izmiješavši
prešavši
očešavši
naišavši
obišavši
unišavši
prišavši
sišavši
otišavši
izišavši
olakšavši
došavši
pridošavši
pošavši
prošavši
zalepršavši
ušavši
pokušavši
saslušavši
poslušavši
zadržavši
pridržavši
problijedjevši
vidjevši
predvidjevši
uvidjevši
iznijevši
umrijevši
uprijevši
oduprijevši
poduprijevši
zaželjevši
preboljevši
odoljevši
razumjevši
zarumenjevši
porumenjevši
pocrvenjevši
prispjevši
dospjevši
uspjevši
pregorjevši
posjevši
zaletjevši
preletjevši
priletjevši
poletjevši
oćutjevši
zašutjevši
prešutjevši
poživjevši
proživjevši
uplevši
popevši
uspevši
uprevši
susrevši
obazrevši
nazrevši
otevši
preotevši
povevši
provevši
izvevši
uzevši
zauzevši
preuzevši
izuzevši
počevši
započevši
saževši
bivši
nabivši
pograbivši
zgrabivši
zabivši
odbivši
upotrijebivši
pribivši
pridobivši
probivši
opskrbivši
ubivši
zadubivši
izgubivši
zaljubivši
priljubivši
poljubivši
izljubivši
naškubivši
razbivši
izbivši
suzbivši
bacivši
zabacivši
odbacivši
prebacivši
zbacivši
izbacivši
pogladivši
zaradivši
ogradivši
izgradivši
doradivši
posadivši
izvadivši
pobijedivši
iscijedivši
ozlijedivši
unaprijedivši
povrijedivši
zapovjedivši
naredivši
rasporedivši
usporedivši
uredivši
oslobodivši
prilagodivši
pogodivši
namrgodivši
ugodivši
izgrdivši
ustvrdivši
utvrdivši
probudivši
razbudivši
ponudivši
osudivši
posudivši
prosudivši
usudivši
zatajivši
udaljivši
zapiljivši
upiljivši
izbuljivši
pripojivši
spojivši
odvojivši
osvojivši
usvojivši
nalivši
zapalivši
opalivši
prevalivši
zahvalivši
strovalivši
svalivši
razvalivši
izvalivši
zalivši
našalivši
izbijelivši
podijelivši
prostrijelivši
ustrijelivši
preselivši
zamaglivši
zakrilivši
prisilivši
opkolivši
prolivši
zagrlivši
prigrlivši
zamislivši
pomislivši
promislivši
smislivši
razmislivši
naćulivši
izlivši
pripremivši
opremivši
dopremivši
spremivši
ustremivši
zadimivši
primivši
pojmivši
obujmivši
okomivši
prelomivši
slomivši
zatomivši
odglumivši
objelodanivši
obznanivši
zabranivši
obranivši
procijenivši
namijenivši
primijenivši
promijenivši
izmijenivši
zasjenivši
oženivši
načinivši
počinivši
učinivši
naklonivši
priklonivši
poklonivši
sklonivši
naslonivši
prislonivši
oslonivši
zaronivši
odzvonivši
pojasnivši
razjasnivši
napunivši
dopunivši
ispraznivši
otrijeznivši
razjapivši
napivši
okrijepivši
začepivši
opivši
zaklopivši
sklopivši
popivši
rastopivši
ispivši
prikupivši
okupivši
zaokupivši
skupivši
zalupivši
stupivši
odstupivši
pristupivši
postupivši
ustupivši
udarivši
zanemarivši
ostvarivši
zarivši
naherivši
odmjerivši
omjerivši
promjerivši
izmjerivši
uvjerivši
naperivši
uperivši
zažagrivši
uznemirivši
primirivši
umirivši
zažmirivši
zavirivši
povirivši
provirivši
raširivši
sakrivši
prekrivši
prikrivši
pokrivši
otkrivši
prozborivši
pokorivši
ukorivši
umorivši
rasporivši
progovorivši
izgovorivši
zatvorivši
pretvorivši
pritvorivši
otvorivši
stvorivši
rastvorivši
razmotrivši
zgurivši
najurivši
odjurivši
zagnjurivši
pojurivši
projurivši
turivši
požurivši
ugasivši
naglasivši
oglasivši
proglasivši
ukrasivši
nakvasivši
desivši
iskesivši
nadvisivši
orosivši
iskusivši
plativši
naplativši
pretplativši
obrativši
poprativši
vrativši
odvrativši
sunovrativši
povrativši
zahvativši
prihvativši
dohvativši
shvativši
uhvativši
obuhvativši
zamijetivši
primijetivši
zaprijetivši
sjetivši
podsjetivši
prisjetivši
osjetivši
oštetivši
uhitivši
nasitivši
upropastivši
navijestivši
osvijestivši
izvijestivši
namjestivši
premjestivši
smjestivši
iskoristivši
očistivši
ugostivši
oprostivši
prekrstivši
pokrstivši
skrstivši
pričvrstivši
pustivši
napustivši
prepustivši
opustivši
dopustivši
popustivši
propustivši
spustivši
ispustivši
upustivši
izustivši
zaputivši
priuštivši
nabavivši
pribavivši
obavivši
dobavivši
objavivši
izjavivši
zabravivši
ozdravivši
pozdravivši
zaboravivši
proboravivši
oporavivši
uspravivši
stavivši
nastavivši
sastavivši
predstavivši
ostavivši
postavivši
pretpostavivši
izostavivši
ustavivši
zaustavivši
nadvivši
podvivši
ovivši
naslovivši
ulovivši
obnovivši
ponovivši
osovivši
dogotovivši
izvivši
zagazivši
isplazivši
spazivši
izrazivši
snizivši
zagrozivši
omogućivši
utanačivši
izjednačivši
prekoračivši
iskoračivši
zakvačivši
raskrečivši
ograničivši
podbočivši
osvjedočivši
posvjedočivši
skočivši
odskočivši
preskočivši
iskočivši
poskočivši
ukočivši
pokročivši
natočivši
uočivši
suočivši
zgrčivši
naučivši
zaključivši
priključivši
uključivši
prikučivši
odlučivši
isporučivši
uručivši
mašivši
zaprašivši
nasmiješivši
riješivši
pospješivši
potrošivši
raspršivši
navršivši
završivši
dovršivši
svršivši
izvršivši
prerušivši
srušivši
navlaživši
obnaživši
zatraživši
potraživši
utaživši
odvaživši
uvaživši
zabilježivši
obilježivši
približivši
zbliživši
naloživši
predloživši
odloživši
položivši
obrazloživši
izloživši
produživši
zasluživši
odsluživši
posluživši
pridruživši
zaokruživši
ispruživši
potuživši
optuživši
otrvši
protrvši
prostrvši
ganuvši
izlanuvši
bubnuvši
zagrcnuvši
gucnuvši
pljucnuvši
kucnuvši
napomenuvši
spomenuvši
krenuvši
zakrenuvši
okrenuvši
skrenuvši
prenuvši
nagnuvši
sagnuvši
slegnuvši
napregnuvši
prisegnuvši
posegnuvši
nategnuvši
pritegnuvši
protegnuvši
stegnuvši
rastegnuvši
istegnuvši
dignuvši
pridignuvši
podignuvši
izdignuvši
uzdignuvši
mignuvši
namignuvši
stignuvši
pognuvši
trgnuvši
otrgnuvši
istrgnuvši
ugnuvši
strugnuvši
dahnuvši
odahnuvši
uzdahnuvši
mahnuvši
zamahnuvši
odmahnuvši
nasmjehnuvši
osmjehnuvši
prhnuvši
puhnuvši
prekinuvši
skinuvši
ukinuvši
minuvši
škrinuvši
uštinuvši
odvinuvši
podvinuvši
privinuvši
svinuvši
izvinuvši
zinuvši
otpočinuvši
ošinuvši
maknuvši
odmaknuvši
primaknuvši
pomaknuvši
koraknuvši
taknuvši
nataknuvši
dotaknuvši
istaknuvši
utaknuvši
kleknuvši
pokleknuvši
useknuvši
zveknuvši
ciknuvši
kliknuvši
poniknuvši
kriknuvši
naviknuvši
zaviknuvši
odviknuvši
doviknuvši
smrknuvši
ruknuvši
prionuvši
šapnuvši
trepnuvši
lupnuvši
ogrnuvši
dirnuvši
dodirnuvši
srnuvši
posrnuvši
protrnuvši
gurnuvši
odgurnuvši
odvrnuvši
svrnuvši
osvrnuvši
izvrnuvši
prasnuvši
bljesnuvši
pritisnuvši
potisnuvši
stisnuvši
utisnuvši
uskrsnuvši
prsnuvši
usnuvši
zapljusnuvši
metnuvši
podmetnuvši
premetnuvši
pljunuvši
grunuvši
sunuvši
zijevnuvši
zovnuvši
liznuvši
briznuvši
zviznuvši
spuznuvši
sasuvši
prosuvši
izuvši
čuvši
začuvši
prečuvši
bagaži
kaži
prikaži
dokaži
pokaži
iskaži
otkaži
ukaži
laži
nalaži
zalaži
blaži
najblaži
ublaži
predlaži
odlaži
persiflaži
prilaži
reciklaži
kolaži
polaži
raspolaži
plaži
slaži
poslaži
ulaži
vlaži
navlaži
ovlaži
razlaži
izlaži
maži
namaži
zamaži
prenemaži
premaži
pomaži
zapomaži
pripomaži
potpomaži
smaži
drenaži
snaži
osnaži
ekipaži
raži
garaži
nadraži
najdraži
podraži
razdraži
tiraži
traži
zatraži
kilometraži
pretraži
arbitraži
potraži
istraži
okuraži
pasaži
etaži
demontaži
fotomontaži
sabotaži
trikotaži
reportaži
staži
utaži
važi
odvaži
tetovaži
uvaži
pejzaži
radži
koledži
feredži
fidži
ilidži
imidži
hodži
grabeži
ribeži
mladeži
padeži
bodeži
ježi
naježi
bježi
podliježi
sliježi
sniježi
uvriježi
bilježi
zabilježi
predbilježi
obilježi
ubilježi
raznježi
nevježi
osvježi
leži
kaleži
paleži
staleži
odleži
gnjileži
truleži
drijemeži
lupeži
reži
zareži
obreži
odreži
podreži
prereži
napreži
ureži
razreži
izreži
seži
preseži
priseži
doseži
klateži
nateži
zateži
meteži
najteži
oteži
neravnoteži
poteži
proteži
crteži
steži
rasteži
usteži
veži
obaveži
laveži
zaveži
odveži
priveži
nadoveži
poveži
sveži
uveži
razveži
diži
podiži
izdiži
uzdiži
knjiži
uknjiži
liži
bliži
približi
najbliži
obliži
pobliži
zbliži
skliži
gmiži
niži
naniži
najniži
griži
prekriži
dosiži
stiži
prestiži
pristiži
dostiži
postiži
sustiži
žiži
naloži
taloži
staloži
založi
obloži
predloži
odloži
podloži
priloži
položi
raspoloži
oneraspoloži
složi
presloži
uloži
razloži
obrazloži
izloži
velmoži
množi
pomnoži
umnoži
razmnoži
stroži
najstroži
šarži
brži
najbrži
drži
sadrži
zadrži
pridrži
održi
podrži
izdrži
uzdrži
suzdrži
prži
oprži
sprži
srži
odvrži
uži
zaduži
najduži
oduži
poduži
produži
najuži
raskuži
služi
zasluži
odsluži
prisluži
posluži
muži
puži
druži
pridruži
udruži
združi
razdruži
palagruži
pogruži
kruži
okruži
zaokruži
pruži
opruži
ispruži
struži
ostruži
tuži
prituži
dotuži
potuži
optuži
rastuži
utuži


vidi sve riječi koje završe s bi
vidi sve riječi koje završe s ci
vidi sve riječi koje završe s di
vidi sve riječi koje završe s ei
vidi sve riječi koje završe s fi
vidi sve riječi koje završe s gi
vidi sve riječi koje završe s hi
vidi sve riječi koje završe s ii
vidi sve riječi koje završe s ji
vidi sve riječi koje završe s ki
vidi sve riječi koje završe s li
vidi sve riječi koje završe s mi
vidi sve riječi koje završe s ni
vidi sve riječi koje završe s oi
vidi sve riječi koje završe s pi
vidi sve riječi koje završe s ri
vidi sve riječi koje završe s si
vidi sve riječi koje završe s ti
vidi sve riječi koje završe s ui
vidi sve riječi koje završe s vi
vidi sve riječi koje završe s xi
vidi sve riječi koje završe s zi
vidi sve riječi koje završe s ći
vidi sve riječi koje završe s či
vidi sve riječi koje završe s đi
vidi sve riječi koje završe s ši
vidi sve riječi koje završe s ži


 

 
Popis riječi -