Riječi koje završavaju s g

     
Potraga za riječi    počevši        završava      


popis riječi koje završavaju s g

haag
sarkofag
blag
arhipelag
šlag
umag
nag
drag
prag
šiprag
trag
natrag
unatrag
odostrag
burag
vrag
sag
suvag
krčag
jmbg
cg
beg
alajbeg
herceg
prebjeg
bijeg
slabijeg
najslabijeg
krepkijeg
demokratskijeg
najgledanijeg
mekanijeg
ranijeg
kompliciranijeg
najobrazovanijeg
sunčanijeg
prikladnijeg
skladnijeg
dosljednijeg
najvrjednijeg
najuglednijeg
urednijeg
vrednijeg
slobodnijeg
ugodnijeg
zgodnijeg
najplodnijeg
najobljubljenijeg
otmjenijeg
najotmjenijeg
najraširenijeg
savršenijeg
ugroženijeg
finijeg
najfinijeg
sjajnijeg
trajnijeg
značajnijeg
najznačajnijeg
detaljnijeg
ozbiljnijeg
najozbiljnijeg
povoljnijeg
nepovoljnijeg
najpovoljnijeg
brojnijeg
normalnijeg
racionalnijeg
liberalnijeg
vitalnijeg
najbrutalnijeg
najaktualnijeg
stabilnijeg
najintimnijeg
mukotrpnijeg
krupnijeg
najkrupnijeg
najpopularnijeg
najmodernijeg
vjernijeg
sjevernijeg
mirnijeg
upornijeg
odgovornijeg
najodgovornijeg
djelotvornijeg
sigurnijeg
najopskurnijeg
snijeg
jasnijeg
kasnijeg
efikasnijeg
najkasnijeg
opasnijeg
najopasnijeg
kompleksnijeg
unosnijeg
najraznovrsnijeg
najdelikatnijeg
znatnijeg
pametnijeg
spretnijeg
sretnijeg
kvalitetnijeg
najkvalitetnijeg
najelitnijeg
najsitnijeg
najkoherentnijeg
konkurentnijeg
konzistentnijeg
najokrutnijeg
potpunijeg
zabavnijeg
najslavnijeg
izravnijeg
najzahtjevnijeg
pasivnijeg
najkreativnijeg
najautoritativnijeg
najprimitivnijeg
aktivnijeg
najaktivnijeg
najatraktivnijeg
intenzivnijeg
pustolovnijeg
masovnijeg
najopreznijeg
preciznijeg
nervoznijeg
pristupačnijeg
najobičnijeg
problematičnijeg
najdrastičnijeg
dugoročnijeg
točnijeg
uspješnijeg
snažnijeg
najtiražnijeg
važnijeg
nježnijeg
opsežnijeg
složnijeg
starijeg
najstarijeg
brijeg
vedrijeg
skorijeg
sporijeg
najsporijeg
oštrijeg
bogatijeg
najbogatijeg
poznatijeg
najpoznatijeg
najznamenitijeg
općenitijeg
najglasovitijeg
stijeg
najzanimljivijeg
najnestrpljivijeg
najstrpljivijeg
najprihvatljivijeg
novijeg
najnovijeg
čijeg
drugačijeg
svačijeg
nečijeg
ičijeg
ničijeg
drukčijeg
svježijeg
daljeg
najdaljeg
babljeg
ribljeg
dubljeg
najdubljeg
najbjeljeg
biljeg
boljeg
najboljeg
najskupljeg
najglupljeg
duljeg
najduljeg
poduljeg
lavljeg
kravljeg
divljeg
življeg
najživljeg
danjeg
nekadanjeg
tadanjeg
svagdanjeg
negdanjeg
svakidanjeg
manjeg
najmanjeg
omanjeg
tanjeg
zadnjeg
posljednjeg
pretposljednjeg
prednjeg
srednjeg
osrednjeg
sudnjeg
jesenjeg
pčelinjeg
materinjeg
sinjeg
djetinjeg
krajnjeg
daljnjeg
donjeg
potonjeg
jutarnjeg
nutarnjeg
unutarnjeg
najcrnjeg
cjelovečernjeg
gornjeg
subotnjeg
sinoćnjeg
nekadašnjeg
sadašnjeg
dosadašnjeg
tadašnjeg
dotadašnjeg
svagdašnjeg
negdašnjeg
svakidašnjeg
ondašnjeg
ovdašnjeg
prijašnjeg
posvemašnjeg
današnjeg
večerašnjeg
jučerašnjeg
dojučerašnjeg
unutrašnjeg
sutrašnjeg
noćašnjeg
središnjeg
godišnjeg
višegodišnjeg
dugogodišnjeg
prošlogodišnjeg
sedmogodišnjeg
jednogodišnjeg
trogodišnjeg
petogodišnjeg
pedesetpetogodišnjeg
desetogodišnjeg
dvadesetogodišnjeg
pedesetogodišnjeg
osamdesetogodišnjeg
četrdesetogodišnjeg
stogodišnjeg
četrnaestogodišnjeg
osamstogodišnjeg
dvogodišnjeg
ovogodišnjeg
četvrtgodišnjeg
hiljadugodišnjeg
polugodišnjeg
previšnjeg
svevišnjeg
onamošnjeg
tamošnjeg
ljetošnjeg
stražnjeg
bližnjeg
obližnjeg
tobožnjeg
kojeg
ikojeg
mojeg
svojeg
tvojeg
pasjeg
kozjeg
mačjeg
svračjeg
dječjeg
čovječjeg
zečjeg
lisičjeg
ptičjeg
vještičjeg
kukavičjeg
lastavičjeg
vučjeg
ovčjeg
mišjeg
vražjeg
božjeg
bubreg
šireg
najšireg
goreg
najgoreg
četveropreg
doseg
opseg
radioopseg
teg
strateg
geostrateg
uteg
protuuteg
sveg
jedaćeg
domaćeg
kupaćeg
najkraćeg
pisaćeg
spavaćeg
šivaćeg
slijedećeg
sljedećeg
vodećeg
rukovodećeg
janjećeg
predstojećeg
postojećeg
nepostojećeg
junećeg
gospodarećeg
magarećeg
jarećeg
trećeg
prasećeg
psećeg
pratećeg
prijetećeg
letećeg
plamtećeg
većeg
najvećeg
ovećeg
povećeg
odlazećeg
nadolazećeg
važećeg
nevažećeg
ležećeg
služećeg
općeg
sveopćeg
idućeg
budućeg
mogućeg
nemogućeg
svemogućeg
vladajućeg
pripadajućeg
propadajućeg
upijajućeg
sveznajućeg
varajućeg
odgovarajućeg
neodgovarajućeg
razarajućeg
diskriminirajućeg
rotirajućeg
centralizirajućeg
ionizirajućeg
lutajućeg
plutajućeg
prevladavajućeg
predsjedavajućeg
zadovoljavajućeg
nezadovoljavajućeg
zabrinjavajućeg
uznemiravajućeg
osiguravajućeg
olakšavajućeg
približavajućeg
plivajućeg
oslobađajućeg
nerđajućeg
najljućeg
okrepljujućeg
zbunjujućeg
uznemirujućeg
putujućeg
neobavezujućeg
obvezujućeg
odlučujućeg
iznenađujućeg
zastrašujućeg
tekućeg
kipućeg
umirućeg
gorućeg
vrućeg
tisućeg
rastućeg
živućeg
najžešćeg
čvršćeg
jačeg
svačeg
nečeg
prečeg
ičeg
maločeg
kovčeg
mlađeg
najmlađeg
slađeg
najslađeg
najbljeđeg
goveđeg
tvrđeg
tuđeg
našeg
vašeg
višeg
najvišeg
ponajvišeg
lakšeg
lošeg
ljepšeg
najljepšeg
bivšeg
najdražeg
svježeg
težeg
bližeg
najbližeg
pobližeg
nižeg
najnižeg
bržeg
užeg
dužeg
najdužeg
mig
zafrig
podvig
žig
kg
ekg
mg
gang
rang
bumerang
sleng
holding
puding
smoking
parking
šiling
kontroling
rizling
reforming
trening
damping
antidamping
kamping
doping
šoping
ring
inženjering
kliring
mesing
marketing
rafting
miting
aeromiting
rejting
konzalting
gong
song
diftong
kuplung
hemung
štimung
bog
slabog
istinabog
ubog
polubog
grubog
krezubog
zbog
mladog
blijedog
sijedog
buldog
tvrdog
ludog
suludog
pedagog
blagog
demagog
nagog
dragog
ubogog
strogog
dugog
drugog
tihog
gluhog
suhog
šupljog
kog
jakog
svakojakog
dvojakog
lakog
mlakog
jednakog
nejednakog
opakog
svakog
dalekog
nedalekog
mekog
nekog
krhkog
prhkog
ikog
velikog
mladolikog
kolikog
nekolikog
onolikog
raznolikog
ovolikog
tankog
potankog
zvonkog
dubokog
širokog
razrokog
visokog
žestokog
krepkog
gipkog
jarkog
žarkog
gorkog
kanadskog
gradskog
međugradskog
govedskog
švedskog
brodskog
brdskog
ljudskog
neljudskog
sudskog
nebeskog
engleskog
reskog
telegrafskog
etnografskog
tipografskog
fotografskog
filozofskog
bliskog
kliskog
skliskog
niskog
jevrejskog
navigacijskog
identifikacijskog
komunikacijskog
telekomunikacijskog
informacijskog
koordinacijskog
vibracijskog
operacijskog
eksploatacijskog
derivacijskog
kanalizacijskog
sinkronizacijskog
tradicijskog
investicijskog
indukcijskog
frekvencijskog
međufrekvencijskog
enciklopedijskog
religijskog
energijskog
kirurgijskog
kemijskog
linijskog
simfonijskog
serijskog
baterijskog
prethistorijskog
endometrijskog
geometrijskog
austrijskog
industrijskog
televizijskog
erozijskog
zemaljskog
prijateljskog
obiteljskog
poljskog
lanjskog
vanjskog
izvanjskog
životinjskog
rumunjskog
buržujskog
poljodjelskog
gerilskog
španjolskog
školskog
predškolskog
pulskog
sajamskog
sijamskog
dramskog
programskog
ritamskog
akademskog
rimskog
zimskog
filmskog
ekonomskog
atomskog
anatomskog
fantomskog
šumskog
danskog
neorganskog
srbijanskog
venecijanskog
talijanskog
sicilijanskog
vegetarijanskog
vulkanskog
muslimanskog
dušmanskog
japanskog
padobranskog
jadranskog
mediteranskog
sanskog
poštanskog
kršćanskog
djevičanskog
građanskog
malograđanskog
božanskog
rengenskog
rentgenskog
higijenskog
plemenskog
vremenskog
antenskog
slavenskog
jugoslavenskog
staroslavenskog
slovenskog
ženskog
labinskog
dubinskog
pokrajinskog
daljinskog
toplinskog
starinskog
materinskog
sestrinskog
visinskog
latinskog
dalmatinskog
istinskog
živinskog
imovinskog
novinskog
gotovinskog
većinskog
općinskog
majčinskog
očinskog
površinskog
makedonskog
telefonskog
zakonskog
naponskog
elektronskog
saksonskog
armiranobetonskog
sezonskog
vrhunskog
dopunskog
seoskog
ropskog
tropskog
suptropskog
europskog
srpskog
jastrebarskog
carskog
švicarskog
radarskog
gospodarskog
ugarskog
drugarskog
sanjarskog
dinarskog
planinarskog
veterinarskog
novinarskog
kiparskog
ratarskog
parametarskog
istarskog
lihvarskog
pivarskog
desničarskog
križarskog
drskog
inženjerskog
vjerskog
zvjerskog
laserskog
amaterskog
sibirskog
lirskog
kavalirskog
svemirskog
mrskog
morskog
podmorskog
prekomorskog
pomorskog
majstorskog
kompjutorskog
tutorskog
dvorskog
trubadurskog
turskog
akrobatskog
diplomatskog
automatskog
bratskog
birokratskog
aristokratskog
hrvatskog
analfabetskog
sovjetskog
svjetskog
atletskog
magnetskog
elektromagnetskog
marionetskog
teoretskog
estetskog
bizantskog
gotskog
idiotskog
škotskog
erotskog
sportskog
uskog
francuskog
ruskog
skandinavskog
kraljevskog
židovskog
volovskog
lopovskog
sklopovskog
glatkog
slatkog
kratkog
rijetkog
plitkog
pitkog
britkog
vitkog
čitkog
žitkog
krotkog
neukog
pukog
višestrukog
jednostrukog
četverostrukog
trostrukog
dvostrukog
seljačkog
natražnjačkog
čitalačkog
lutalačkog
ronilačkog
momačkog
franačkog
mladenačkog
junačkog
staračkog
mletačkog
trgovačkog
slovačkog
vozačkog
pješačkog
laičkog
poluvodičkog
grafičkog
logičkog
rimokatoličkog
keramičkog
ritmičkog
kozmičkog
zajedničkog
zapovjedničkog
iseljeničkog
urođeničkog
tehničkog
geotehničkog
hidrotehničkog
pokajničkog
tajničkog
vojničkog
dioničkog
kroničkog
elektroničkog
govorničkog
tvorničkog
etničkog
multietničkog
umjetničkog
poduzetničkog
pravničkog
državničkog
buntovničkog
željezničkog
savezničkog
američkog
afričkog
metričkog
gramatičkog
matematičkog
elektrostatičkog
hermetičkog
kozmetičkog
heretičkog
analitičkog
političkog
baltičkog
antičkog
epileptičkog
optičkog
kubističkog
klasicističkog
anarhističkog
nadrealističkog
socijalističkog
imperijalističkog
nacionalističkog
stilističkog
ekstremističkog
komunističkog
turističkog
naturističkog
statističkog
defetističkog
fašističkog
akustičkog
nautičkog
fizičkog
grčkog
lučkog
pučkog
objeručkog
laktaškog
teškog
strateškog
viteškog
češkog
knjiškog
kicoškog
demagoškog
kataloškog
metodološkog
ideološkog
biološkog
ekološkog
ginekološkog
imunološkog
četveronoškog
metalurškog
muškog
dotrajalog
dijalog
malog
premalog
nalog
radoznalog
malaksalog
talog
katalog
nastalog
pristalog
ostalog
preostalog
izostalog
ocvalog
zalog
zarđalog
oblog
prijedlog
podlog
debelog
bijelog
cijelog
preživljelog
smjelog
neuspjelog
zastarjelog
pregorjelog
okorjelog
preživjelog
vrelog
zrelog
nezrelog
nedozrelog
veselog
neveselog
kiselog
glog
naglog
iznemoglog
okruglog
gnjilog
milog
nemilog
epilog
prilog
pretilog
čilog
dvosjeklog
naviklog
muklog
podmuklog
promuklog
napuklog
pedolog
ideolog
geolog
arheolog
speleolog
teolog
osteolog
morfolog
golog
otorinolaringolog
psiholog
biolog
mikrobiolog
sociolog
radiolog
kardiolog
epidemiolog
bakteriolog
ihtiolog
anesteziolog
fiziolog
neurofiziolog
farmakolog
ekolog
ginekolog
toksikolog
muzikolog
onkolog
filolog
etimolog
oftalmolog
pulmolog
entomolog
seizmolog
oceanolog
balkanolog
enolog
tehnolog
biotehnolog
kinolog
kriminolog
terminolog
endokrinolog
monolog
etnolog
zoolog
polog
antropolog
aerolog
gastroenterolog
nekrolog
meteorolog
prolog
teatrolog
astrolog
urolog
neurolog
hematolog
klimatolog
stomatolog
dermatolog
patolog
etolog
politolog
ornitolog
defektolog
infektolog
ontolog
paleontolog
histolog
toplog
duplog
brlog
neumrlog
izumrlog
vrlog
slog
odraslog
doraslog
nedoraslog
suvislog
nesuvislog
svijetlog
presvijetlog
vrtlog
ulog
preplanulog
minulog
oronulog
trulog
zlog
razlog
izlog
dobrodošlog
prošlog
mog
samog
sedmog
gluhonijemog
golemog
hromog
tromog
strmog
smog
osmog
pohabanog
oprobanog
urbanog
užurbanog
izvježbanog
neizvježbanog
otrcanog
raspucanog
ispucanog
napadanog
zadanog
rasprodanog
opravdanog
neopravdanog
međuzvjezdanog
neobuzdanog
pouzdanog
nepouzdanog
razuzdanog
izviždanog
moždanog
laganog
polaganog
razdraganog
prefriganog
potrganog
zadihanog
ukuhanog
pijanog
ispijanog
obrijanog
usijanog
previjanog
neokaljanog
valjanog
zemljanog
zaprljanog
postojanog
nepostojanog
uzrujanog
pobrkanog
uzburkanog
nacionalanog
slanog
neslanog
rasklimanog
prognanog
odštampanog
odrpanog
prenatrpanog
pospanog
kupanog
ranog
razočaranog
sabranog
novoizabranog
poderanog
razderanog
pretjeranog
dotjeranog
nedotjeranog
preranog
nacifranog
biranog
nekvalificiranog
kompliciranog
negiranog
instaliranog
emajliranog
moduliranog
neartikuliranog
deprimiranog
kromiranog
neafirmiranog
deformiranog
impregniranog
rezigniranog
discipliniranog
kontaminiranog
korumpiranog
generiranog
degeneriranog
šifriranog
integriranog
deplasiranog
zainteresiranog
nezainteresiranog
injektiranog
reflektiranog
egzaltiranog
diskontiranog
kontinuiranog
baziranog
organiziranog
revaloriziranog
klimatiziranog
improviziranog
verziranog
broširanog
angažiranog
stranog
nastranog
svestranog
pristranog
nepristranog
obostranog
mnogostranog
jednostranog
prostranog
dvostranog
smežuranog
raspojasanog
klesanog
neotesanog
potpisanog
neosjetanog
izrešetanog
načitanog
neprestanog
okoštanog
kažnjavanog
neispavanog
neispravanog
podrazumijevanog
neočekivanog
nazivanog
kovanog
neškolovanog
neimenovanog
neosnovanog
novoosnovanog
opetovanog
poštovanog
požrtvovanog
obrazovanog
neobrazovanog
shrvanog
pozvanog
prikazanog
zamazanog
rezanog
vezanog
nevezanog
izlizanog
povećanog
svečanog
žičanog
vjenčanog
sunčanog
srčanog
zaključanog
živčanog
novčanog
pješčanog
miješanog
prešanog
neuljepšanog
pogoršanog
okušanog
naoružanog
potrebnog
nepotrebnog
zasebnog
posebnog
pravodobnog
udobnog
neudobnog
tegobnog
kobnog
zlokobnog
tjeskobnog
zlobnog
čarobnog
podrobnog
turobnog
osobnog
sposobnog
nesposobnog
međusobnog
pogubnog
zubnog
kvarcnog
gadnog
jadnog
gladnog
hladnog
prikladnog
neprikladnog
skladnog
neskladnog
iznenadnog
naknadnog
zapadnog
sjeverozapadnog
upadnog
radnog
dosadnog
nazadnog
jednog
nijednog
vrijednog
bezvrijednog
nasljednog
dosljednog
nedosljednog
susjednog
tjednog
preglednog
nepreglednog
očiglednog
oglednog
nedoglednog
uglednog
neuglednog
narednog
obrednog
uzgrednog
izvanrednog
jednorednog
sporednog
usporednog
dvorednog
naprednog
neposrednog
urednog
neurednog
privrednog
drugorazrednog
prvorazrednog
pravednog
nepravednog
čednog
žednog
neprekidnog
solidnog
nesolidnog
zavidnog
nezavidnog
očevidnog
prividnog
dalekovidnog
kratkovidnog
providnog
slobodnog
nelagodnog
pogodnog
nepogodnog
ugodnog
neugodnog
zgodnog
nezgodnog
prohodnog
neprohodnog
neophodnog
shodnog
prethodnog
kodnog
plodnog
neplodnog
modnog
staromodnog
anodnog
rodnog
narodnog
međunarodnog
prirodnog
neprirodnog
srodnog
vodnog
navodnog
podvodnog
dovodnog
slatkovodnog
povodnog
nizvodnog
standardnog
pogrdnog
posprdnog
svesrdnog
milosrdnog
nemilosrdnog
potvrdnog
budnog
uljudnog
neuljudnog
oskudnog
uzaludnog
razbludnog
prinudnog
širokogrudnog
trudnog
presudnog
zloćudnog
dobroćudnog
čudnog
požudnog
sudbenog
dvojbenog
obrambenog
stambenog
promidžbenog
službenog
ledenog
prepredenog
mondenog
vodenog
studenog
gvozdenog
izmoždenog
snuždenog
uobičajenog
dragocjenog
skupocjenog
zbijenog
izbijenog
nerazvijenog
udaljenog
opaljenog
ustaljenog
rabljenog
zgrbljenog
zadubljenog
ljubljenog
obljubljenog
neobljubljenog
neopredijeljenog
raseljenog
željenog
neželjenog
omiljenog
nesmiljenog
usiljenog
neusiljenog
zasramljenog
osamljenog
zadimljenog
iznajmljenog
presoljenog
dozvoljenog
škopljenog
otopljenog
uljenog
obavljenog
zaustavljenog
oduševljenog
naslovljenog
ponovljenog
zamišljenog
promišljenog
nepromišljenog
osmišljenog
umišljenog
otmjenog
zapanjenog
ranjenog
rasprostranjenog
preuranjenog
nastanjenog
nenastanjenog
neizmijenjenog
oženjenog
neoženjenog
neokrnjenog
neoskvrnjenog
zbunjenog
pokunjenog
nepopunjenog
neispunjenog
nekažnjenog
obojenog
neodgojenog
oznojenog
spojenog
nebrojenog
rastrojenog
zelenog
zimzelenog
svilenog
paklenog
staklenog
besmislenog
dvosmislenog
nezaposlenog
besposlenog
uposlenog
bezazlenog
ramenog
sjemenog
tjemenog
vremenog
prijevremenog
privremenog
blagovremenog
povremenog
istovremenog
suvremenog
nesuvremenog
limenog
bezimenog
pismenog
nepismenog
usmenog
rumenog
kopnenog
snenog
vunenog
kaznenog
postepenog
nadarenog
razularenog
izmrcvarenog
pokvarenog
šarenog
ražarenog
užarenog
srebrenog
odmjerenog
primjerenog
umjerenog
neumjerenog
usplahirenog
uznemirenog
smirenog
iskrenog
izborenog
prekorenog
odmorenog
izmorenog
patvorenog
nepatvorenog
zatvorenog
otvorenog
krivotvorenog
vatrenog
nesmotrenog
zanesenog
rastresenog
smetenog
pustenog
putenog
ovlaštenog
neovlaštenog
povlaštenog
zaprepaštenog
onesviještenog
namještenog
poništenog
potištenog
poštenog
nepoštenog
zapuštenog
nedopuštenog
raspuštenog
salivenog
crkvenog
crvenog
drvenog
strastvenog
knjigovodstvenog
svojstvenog
jamstvenog
tajanstvenog
dostojanstvenog
znanstvenog
veličanstvenog
jedinstvenog
gospodarstvenog
zdravstvenog
društvenog
obuvenog
čuvenog
uvezenog
izvezenog
obogaćenog
izmlaćenog
pretplaćenog
pozlaćenog
ispaćenog
praćenog
neshvaćenog
posjećenog
presenećenog
opterećenog
ushićenog
zasićenog
nezapamćenog
neslućenog
upućenog
neupućenog
zabačenog
naoblačenog
jednačenog
neujednačenog
naznačenog
izvještačenog
pečenog
opečenog
rečenog
nedorečenog
natečenog
ograničenog
neograničenog
izbočenog
zakočenog
ukočenog
opločenog
ogorčenog
učenog
obučenog
isključenog
uključenog
skučenog
izmučenog
naručenog
zaručenog
preporučenog
povučenog
izvučenog
izučenog
zagađenog
neuglađenog
neobrađenog
građenog
ugrađenog
neizgrađenog
nedorađenog
prijeđenog
uvrijeđenog
određenog
neodređenog
podređenog
sređenog
nesređenog
mimoiđenog
nepredviđenog
rođenog
prvorođenog
urođenog
izrođenog
uzbuđenog
nesuđenog
začuđenog
raskalašenog
ozloglašenog
uplašenog
osiromašenog
raskvašenog
lišenog
povišenog
uzvišenog
iznošenog
istrošenog
skršenog
zamršenog
savršenog
nesavršenog
završenog
nedovršenog
smušenog
skrušenog
sušenog
blaženog
razmaženog
nezapaženog
neopaženog
naobraženog
uobraženog
preneraženog
omraženog
poraženog
traženog
neistraženog
neuravnoteženog
užeženog
predloženog
priloženog
položenog
raspoloženog
neraspoloženog
složenog
uloženog
prženog
privrženog
izduženog
tuženog
amorfnog
analognog
živahnog
radinog
jedinog
pojedinog
finog
pekinog
jeftinog
nevinog
poticajnog
veleprodajnog
sjajnog
spoznajnog
beskrajnog
trajnog
titrajnog
dugotrajnog
kratkotrajnog
ustrajnog
tajnog
potajnog
obavještajnog
osjećajnog
čajnog
značajnog
beznačajnog
očajnog
slučajnog
izražajnog
bezizražajnog
koraljnog
detaljnog
pogibeljnog
temeljnog
željnog
znatiželjnog
poželjnog
nepoželjnog
biljnog
ozbiljnog
neozbiljnog
besciljnog
voljnog
svojevoljnog
dovoljnog
zadovoljnog
nezadovoljnog
nedovoljnog
zlovoljnog
samovoljnog
povoljnog
nepovoljnog
dobrovoljnog
mrzovoljnog
bezvoljnog
odbojnog
probojnog
neprobojnog
bezbojnog
pokojnog
spokojnog
gnojnog
znojnog
spojnog
brojnog
mnogobrojnog
prekobrojnog
jednobrojnog
bezbrojnog
strojnog
pristojnog
nepristojnog
dostojnog
nedostojnog
vjerodostojnog
vojnog
dvojnog
zdvojnog
nerazdvojnog
bujnog
osebujnog
olujnog
strujnog
čujnog
nečujnog
obalnog
verbalnog
modalnog
realnog
nerealnog
triumfalnog
katastrofalnog
ilegalnog
specijalnog
tangencijalnog
eksponencijalnog
diferencijalnog
egzistencijalnog
sekvencijalnog
socijalnog
komercijalnog
kolegijalnog
ceremonijalnog
trivijalnog
lojalnog
nelojalnog
vertikalnog
fizikalnog
lokalnog
decimalnog
maksimalnog
formalnog
normalnog
nenormalnog
gastrointestinalnog
dijagonalnog
nacionalnog
senzacionalnog
tradicionalnog
kondicionalnog
funkcionalnog
emocionalnog
regionalnog
profesionalnog
komunalnog
spiralnog
sakralnog
nemoralnog
centralnog
kolosalnog
metalnog
digitalnog
vitalnog
eksperimentalnog
kontinentalnog
horizontalnog
stalnog
nestalnog
kristalnog
samostalnog
nesamostalnog
vatrostalnog
seksualnog
homoseksualnog
aktualnog
intelektualnog
eventualnog
virtualnog
valnog
zahvalnog
nezahvalnog
pohvalnog
bukvalnog
besprincipijelnog
paralelnog
čelnog
labilnog
nerentabilnog
stabilnog
obilnog
domicilnog
sterilnog
silnog
nasilnog
suptilnog
pravilnog
nepravilnog
civilnog
servilnog
umobolnog
bezbolnog
okolnog
spolnog
uzajamnog
besramnog
tamnog
prijemnog
spremnog
nespremnog
podzemnog
inozemnog
iznimnog
intimnog
dvodomnog
vjerolomnog
vratolomnog
ogromnog
monokromnog
skromnog
neskromnog
alarmnog
krmnog
slaboumnog
lakoumnog
dubokoumnog
oštroumnog
razumnog
nerazumnog
sporazumnog
bešumnog
onog
rotacionog
diskrecionog
smionog
sklonog
nesklonog
jednonog
asinkronog
bosonog
nezgrapnog
pohlepnog
častohlepnog
slavohlepnog
rasipnog
neizotropnog
iscrpnog
neiscrpnog
cjelokupnog
skupnog
ukupnog
sveukupnog
grupnog
dostupnog
postupnog
udarnog
nuklearnog
linearnog
vulgarnog
polarnog
regularnog
popularnog
nepopularnog
nemarnog
binarnog
imaginarnog
revolucionarnog
parnog
neparnog
suhoparnog
sparnog
planetarnog
sanitarnog
elementarnog
stvarnog
nestvarnog
crnog
modernog
perifernog
mjernog
namjernog
nenamjernog
zlonamjernog
dobronamjernog
nedobronamjernog
licemjernog
primjernog
besprimjernog
prekomjernog
jednosmjernog
razmjernog
nesrazmjernog
neizmjernog
vjernog
sujevjernog
nevjernog
lakovjernog
praznovjernog
polimernog
beskarakternog
sjevernog
mizernog
ležernog
mirnog
nemirnog
karirnog
obzirnog
neobzirnog
bezobzirnog
prezirnog
prozirnog
neprozirnog
opširnog
ratobornog
prodornog
komfornog
besprijekornog
tvrdokornog
pokornog
nepokornog
mramornog
ljubomornog
umornog
neumornog
sumornog
napornog
zapornog
prijepornog
sumpornog
spornog
neospornog
otpornog
neotpornog
upornog
osornog
notornog
prostornog
udvornog
govornog
odgovornog
neodgovornog
čudotvornog
blagotvornog
djelotvornog
dobrotvornog
ustavotvornog
izvornog
nadzornog
provizornog
pozornog
uzornog
burnog
odurnog
sigurnog
nesigurnog
mamurnog
tmurnog
kulturnog
nekulturnog
multikulturnog
promećurnog
žurnog
dežurnog
jasnog
nejasnog
kasnog
efikasnog
sablasnog
glasnog
zloglasnog
jednoglasnog
suglasnog
besklasnog
masnog
opasnog
neopasnog
bezopasnog
krasnog
prekrasnog
ukrasnog
naprasnog
časnog
nečasnog
užasnog
urnebesnog
desnog
podesnog
čudesnog
bijesnog
obijesnog
prijesnog
tijesnog
povijesnog
mjesnog
umjesnog
neumjesnog
međumjesnog
savjesnog
nesavjesnog
svjesnog
nesvjesnog
izvjesnog
neizvjesnog
tjelesnog
bolesnog
mesnog
ekspresnog
dražesnog
zakulisnog
kompromisnog
beskompromisnog
zemljopisnog
nepropisnog
mirisnog
korisnog
nekorisnog
beskorisnog
zavisnog
nezavisnog
ovisnog
servisnog
fiksnog
impulsnog
renesansnog
radosnog
pakosnog
prkosnog
žalosnog
svjetlosnog
odnosnog
sudbonosnog
pobjedonosnog
ponosnog
spasonosnog
smrtonosnog
nesnosnog
unosnog
neunosnog
kreposnog
starosnog
vrsnog
izvrsnog
gnjusnog
pokusnog
iskusnog
neiskusnog
ukusnog
neukusnog
sinusnog
propusnog
nepropusnog
dodatnog
podatnog
prijatnog
neprijatnog
vjerojatnog
nevjerojatnog
delikatnog
blatnog
besplatnog
zlatnog
znatnog
neznatnog
obratnog
jednokratnog
dvokratnog
poratnog
odvratnog
povratnog
razvratnog
nedostatnog
sveobuhvatnog
privatnog
ljetnog
maloljetnog
punoljetnog
neprimjetnog
umjetnog
sjetnog
osjetnog
sujetnog
nerazgovjetnog
istovjetnog
prosvjetnog
uvjetnog
bezuvjetnog
kompletnog
vrletnog
pametnog
nogometnog
prometnog
neprometnog
zagonetnog
zakretnog
konkretnog
okretnog
neokretnog
pokretnog
nepokretnog
diskretnog
spretnog
nespretnog
sretnog
nesretnog
kvalitetnog
nekvalitetnog
štetnog
poduzetnog
nepoduzetnog
preuzetnog
izuzetnog
začetnog
početnog
bitnog
zabitnog
nebitnog
slavodobitnog
nepobitnog
prvobitnog
hitnog
elitnog
granitnog
ispitnog
sitnog
nezasitnog
zaštitnog
kompozitnog
kontaktnog
efektnog
defektnog
objektnog
direktnog
indirektnog
korektnog
nekorektnog
ekstravagantnog
arogantnog
briljantnog
riskantnog
galantnog
dominantnog
frapantnog
tolerantnog
netolerantnog
eklatantnog
kompromitantnog
konstantnog
impozantnog
inteligentnog
temperamentnog
permanentnog
rentnog
referentnog
konkurentnog
prepotentnog
impotentnog
pohotnog
dobrohotnog
sramotnog
komotnog
suprotnog
nasuprotnog
životnog
doživotnog
ekspertnog
smrtnog
besmrtnog
posmrtnog
transportnog
kutnog
akutnog
trokutnog
pravokutnog
apsolutnog
mutnog
trenutnog
putnog
usputnog
uputnog
neuputnog
okrutnog
odsutnog
prisutnog
tankoćutnog
bešćutnog
punog
prepunog
potpunog
nepotpunog
zabavnog
probavnog
ljubavnog
davnog
nedavnog
zakonodavnog
mjerodavnog
ogavnog
javnog
glavnog
slavnog
neslavnog
pravoslavnog
ravnog
naravnog
nadnaravnog
neravnog
zaboravnog
nezaboravnog
vodoravnog
pravnog
pripravnog
ravnopravnog
bespravnog
ispravnog
uspravnog
upravnog
protupravnog
izravnog
neizravnog
sastavnog
jednostavnog
neizostavnog
ustavnog
sustavnog
protuustavnog
ništavnog
uviđavnog
neuviđavnog
državnog
crijevnog
gnjevnog
brojevnog
dnevnog
svakodnevnog
revnog
drevnog
građevnog
duševnog
ruševnog
književnog
neknjiževnog
muževnog
divnog
predivnog
kivnog
pasivnog
agresivnog
progresivnog
negativnog
relativnog
informativnog
federativnog
konspirativnog
dekorativnog
figurativnog
ekspeditivnog
primitivnog
definitivnog
intuitivnog
pozitivnog
aktivnog
neaktivnog
radioaktivnog
interaktivnog
efektivnog
kolektivnog
besperspektivnog
fiktivnog
produktivnog
inventivnog
protivnog
sugestivnog
odzivnog
vezivnog
impulzivnog
konvulzivnog
pozivnog
redovnog
vrhovnog
duhovnog
bankovnog
lovnog
olovnog
ribolovnog
pustolovnog
plovnog
doslovnog
poslovnog
protuslovnog
ponovnog
osnovnog
bunovnog
mirovnog
otrovnog
masovnog
svjetovnog
buntovnog
cestovnog
obrazovnog
izazovnog
rezervnog
krvnog
slabokrvnog
hladnokrvnog
čistokrvnog
ljubaznog
neljubaznog
faznog
prijaznog
neprijaznog
nakaznog
prijelaznog
neprelaznog
mlaznog
polaznog
prolaznog
neprolaznog
ulaznog
izlaznog
uzlaznog
glomaznog
raznog
zaraznog
jednoobraznog
bezobraznog
poraznog
praznog
ispraznog
izraznog
trijeznog
željeznog
poreznog
opreznog
neopreznog
obaveznog
saveznog
obveznog
neobveznog
preciznog
poniznog
gracioznog
ambicioznog
nepretencioznog
religioznog
skandaloznog
tuberkuloznog
skrupuloznog
beskrupuloznog
poznog
groznog
voznog
nervoznog
kukuruznog
luksuznog
moćnog
nadmoćnog
nemoćnog
premoćnog
svemoćnog
pomoćnog
pravomoćnog
plućnog
imućnog
srdačnog
oblačnog
tlačnog
privlačnog
pojedinačnog
konačnog
beskonačnog
pristupačnog
nepristupačnog
bračnog
vanbračnog
mračnog
sumračnog
uskotračnog
zračnog
probitačnog
trenutačnog
mliječnog
prosječnog
natprosječnog
vječnog
čovječnog
nadčovječnog
nečovječnog
oprečnog
poprečnog
mjesečnog
tromjesečnog
tečnog
prozaičnog
sebičnog
nesebičnog
običnog
neobičnog
specifičnog
tragičnog
nelogičnog
alergičnog
ugljičnog
ličnog
odličnog
čeličnog
priličnog
simboličnog
doličnog
nedoličnog
jednoličnog
dvoličnog
sličnog
hidrauličnog
različnog
bezličnog
aerodinamičnog
sedmičnog
anemičnog
letimičnog
mjestimičnog
djelomičnog
ekonomičnog
pomičnog
posmičnog
nasumičnog
graničnog
bezgraničnog
izmjeničnog
ciničnog
jediničnog
harmoničnog
kroničnog
tipičnog
malaričnog
simetričnog
električnog
ekscentričnog
dramatičnog
problematičnog
sistematičnog
flegmatičnog
dogmatičnog
fanatičnog
antipatičnog
simpatičnog
etičnog
kritičnog
faktičnog
praktičnog
nepraktičnog
netaktičnog
romantičnog
kaotičnog
dotičnog
nehotičnog
egzotičnog
skeptičnog
kartičnog
sarkastičnog
elastičnog
drastičnog
fantastičnog
karakterističnog
vičnog
pravičnog
jezičnog
dvojezičnog
bežičnog
bočnog
krvoločnog
nepromočnog
dugoročnog
recipročnog
uzročnog
sočnog
točnog
netočnog
crvotočnog
istočnog
sjeveroistočnog
nazočnog
naučnog
bučnog
odlučnog
neodlučnog
mučnog
poučnog
ručnog
vlastoručnog
stručnog
nestručnog
zvučnog
ultrazvučnog
žučnog
slabašnog
izdašnog
siromašnog
prašnog
strašnog
nestašnog
smiješnog
uspješnog
neuspješnog
bezuspješnog
neutješnog
vremešnog
grešnog
pogrešnog
dišnog
odredišnog
kišnog
kazališnog
suvišnog
raskošnog
trošnog
rastrošnog
završnog
površnog
izvršnog
velikodušnog
malodušnog
jednodušnog
ravnodušnog
prostodušnog
zdušnog
bezdušnog
poslušnog
neposlušnog
nepresušnog
sićušnog
lažnog
vlažnog
snažnog
montažnog
važnog
odvažnog
neizbježnog
nježnog
snježnog
nadležnog
mrežnog
dalekosežnog
opsežnog
pretežnog
živežnog
približnog
bezbrižnog
prestižnog
dostižnog
nedostižnog
pobožnog
bezbožnog
neodložnog
podložnog
složnog
nesložnog
dužnog
uzdužnog
južnog
zaslužnog
uslužnog
neuslužnog
nužnog
ružnog
kružnog
tužnog
lijepog
slijepog
glupog
tupog
rog
rarog
starog
dobrog
jedrog
vedrog
modrog
mudrog
grog
mokrog
dugorog
skorog
sporog
nosorog
kozorog
strog
bistrog
žustrog
oštrog
bosog
riđokosog
tog
bradatog
bogatog
rogatog
bahatog
umiljatog
domišljatog
sakatog
uglatog
slamnatog
zrnatog
plosnatog
poznatog
nepoznatog
zakletog
prokletog
brzopletog
petog
napetog
sapetog
razapetog
desetog
dvadesetog
pedesetog
devedesetog
tridesetog
sedamdesetog
osamdesetog
četrdesetog
šezdesetog
devetog
svetog
uzetog
prožetog
osobitog
srditog
temeljitog
ubojitog
okomitog
korjenitog
kamenitog
znamenitog
plemenitog
općenitog
neistinitog
zakonitog
nezakonitog
protuzakonitog
pripitog
razboritog
nerazboritog
sitog
naprasitog
stasitog
otresitog
vlastitog
čestitog
žuljevitog
munjevitog
redovitog
neredovitog
brdovitog
strahovitog
duhovitog
slikovitog
valovitog
cjelovitog
strelovitog
silovitog
šumovitog
stanovitog
sjenovitog
trnovitog
darovitog
nedarovitog
skrovitog
gorovitog
vjetrovitog
glasovitog
mješovitog
izrazitog
rječitog
različitog
izričitog
očitog
naročitog
odrješitog
nultog
škrtog
utrtog
neutrtog
četvrtog
stog
bedastog
rudastog
kvrgastog
vijugastog
prugastog
jastog
šiljastog
vragoljastog
duguljastog
rašljastog
crnomanjastog
djetinjastog
luckastog
brežuljkastog
zelenkastog
crvenkastog
čipkastog
zvrkastog
kukastog
sivkastog
debeljuškastog
budalastog
vilastog
smolastog
bucmastog
stepenastog
vlaknastog
zrnastog
zdepastog
ljubičastog
ružičastog
narančastog
zupčastog
stožastog
jedanaestog
dvanaestog
trinaestog
sedamnaestog
osamnaestog
četrnaestog
šesnaestog
petnaestog
devetnaestog
čestog
zločestog
šestog
istog
čistog
nečistog
prostog
čvrstog
gustog
pustog
napadnutog
opsjednutog
blenutog
spomenutog
preokrenutog
šenutog
sagnutog
stegnutog
pognutog
zabrinutog
nezbrinutog
netaknutog
kleknutog
zabezeknutog
čuknutog
tronutog
obrnutog
stisnutog
krutog
žutog
taštog
vještog
nevještog
labavog
ubavog
gubavog
gnjecavog
pronicavog
krivudavog
pjegavog
lajavog
kaljavog
traljavog
brbljavog
škiljavog
prljavog
kržljavog
prnjavog
runjavog
dlakavog
bodljikavog
šupljikavog
manjkavog
šmrkavog
laskavog
lukavog
svojeglavog
tvrdoglavog
vrtoglavog
bezglavog
kilavog
žilavog
plavog
klimavog
slinavog
hrapavog
šepavog
varavog
kudravog
zdravog
nezdravog
pravog
blesavog
hvalisavog
ćosavog
drhtavog
mlitavog
čitavog
blistavog
bljutavog
mutavog
rutavog
prištavog
krvavog
sklizavog
čangrizavog
sluzavog
mišićavog
drečavog
bubuljičavog
sumnjičavog
sitničavog
grozničavog
rupičavog
ikričavog
tričavog
jezičavog
sušičavog
čađavog
rđavog
šašavog
pjenušavog
lijevog
pčelarevog
sunčevog
rodoljubivog
miroljubivog
negostoljubivog
neizrecivog
nesavladivog
nenadoknadivog
nepobjedivog
neusporedivog
nepovredivog
neprovedivog
neizvedivog
predvidivog
nezapaljivog
upaljivog
šaljivog
nepokolebljivog
neupotrebljivog
dopadljivog
svadljivog
zajedljivog
ujedljivog
uvredljivog
štedljivog
stidljivog
vidljivog
nevidljivog
škodljivog
neškodljivog
zavodljivog
smrdljivog
uzbudljivog
ćudljivog
djeljivog
podrugljivog
porugljivog
škakljivog
primamljivog
dremljivog
zanimljivog
nezanimljivog
dojmljivog
neslomljivog
nerazumljivog
hranljivog
nezamjenljivog
primjenljivog
promjenljivog
nepromjenljivog
neumoljivog
halapljivog
ljepljivog
opipljivog
sipljivog
strpljivog
nestrpljivog
marljivog
varljivog
pokvarljivog
proždrljivog
povjerljivog
nepovjerljivog
uvjerljivog
izbirljivog
dirljivog
nepomirljivog
gorljivog
govorljivog
razgovorljivog
prihvatljivog
neprihvatljivog
neshvatljivog
osjetljivog
dosjetljivog
neosjetljivog
nenadmetljivog
razmetljivog
susretljivog
osvetljivog
nepodmitljivog
dovitljivog
načitljivog
prevrtljivog
popustljivog
nepopustljivog
ganutljivog
čeznutljivog
šutljivog
probavljivog
nepopravljivog
rastezljivog
gramzljivog
poučljivog
plašljivog
strašljivog
podnošljivog
snošljivog
nesnošljivog
ušljivog
zagušljivog
bojažljivog
nesnalažljivog
pažljivog
nepažljivog
razdražljivog
grabežljivog
boležljivog
sramežljivog
darežljivog
brižljivog
zagrižljivog
izdržljivog
neizdržljivog
ranjivog
neranjivog
sanjivog
neprocjenjivog
nezamjenjivog
nepromjenjivog
izmjenjivog
pomnjivog
sumnjivog
nesumnjivog
neobjašnjivog
nerazjašnjivog
kažnjivog
sablažnjivog
nespojivog
neubrojivog
neosvojivog
pljesnivog
nerastopivog
ostvarivog
neostvarivog
nerazderivog
krivog
neoborivog
nesagorivog
nerazorivog
obazrivog
sivog
neopisivog
neizbrisivog
nosivog
prenosivog
neukrotivog
jestivog
milostivog
neoprostivog
dopustivog
učtivog
neučtivog
neuništivog
jezivog
molećivog
privlačivog
izlječivog
neizlječivog
promočivog
nepromočivog
priljepčivog
isključivog
neotuđivog
nenadmašivog
neustrašivog
nerješivog
nerazrješivog
nepogrešivog
živog
neutaživog
raspoloživog
održivog
neodrživog
neizdrživog
kakvog
svakakvog
nikakvog
onakvog
takvog
ovakvog
ovog
njegovog
njihovog
novog
sirovog
surovog
gotovog
prvog
svog
mrtvog
brzog
erg
trg
luksemburg
limbourg
kirurg
kardiokirurg
neurokirurg
dramaturg
dug
jug
jugjug
pirinejijug
tanjug
lug
plug
drug
plačidrug
poldrug
sudrug
zdrug
krug
okrug
vidokrug
djelokrug
svetokrug
uokrug
ukrug
polukrug
prug
suprug
strug


vidi sve riječi koje završe s ag
vidi sve riječi koje završe s bg
vidi sve riječi koje završe s cg
vidi sve riječi koje završe s eg
vidi sve riječi koje završe s ig
vidi sve riječi koje završe s kg
vidi sve riječi koje završe s mg
vidi sve riječi koje završe s ng
vidi sve riječi koje završe s og
vidi sve riječi koje završe s rg
vidi sve riječi koje završe s ug


 

 
Popis riječi -